Chia sẻ ý kiến phản hồi của bạn để giúp định hình lộ trình cải tiến SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động. Hãy tham gia Khảo sát hằng năm về SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động năm 2023 trước khi cuộc khảo sát kết thúc vào ngày 5 tháng 5 năm 2023.

SDK quảng cáo trên điện thoại di động của Google

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google được cung cấp cho Android thông qua các dịch vụ của Google Play.

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google hỗ trợ các thiết bị không có Google Play, nhưng thư viện không thể tự động tự cập nhật theo cách hoạt động trên các thiết bị có Google Play. Để cập nhật các thiết bị như vậy, bạn phải cập nhật SDK Dịch vụ Google Play trong ứng dụng theo cách thủ công.

Việc bạn sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Trang web Google Developers.

Phiên bản mới nhất của SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google: 22.0.0 (ghi chú phát hành)
Tìm hiểu cách nhập SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google vào ứng dụng

Ứng dụng mẫu

Chúng tôi cung cấp một số ứng dụng mẫu minh hoạ việc sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google. Bạn có thể tìm thấy các ứng dụng nguồn mở sau tại kho lưu trữ GitHub: