Rapor oluşturma

Bu kılavuz, ön koşul adımlarını tamamlayan ve AdMob hesapları hakkında programatik olarak bilgi almanın yanı sıra ağ ve uyumlulaştırma raporları oluşturmak için AdMob API'yi kullanmak isteyen geliştiricilere yöneliktir.

Ön koşullar

İstekte bulunun

AdMob API, HTTP ve JSON üzerine kurulu olduğundan herhangi bir standart HTTP istemcisi ona istek gönderebilir ve yanıtları ayrıştırabilir. Ancak [Google API istemci kitaplıkları][client_libraries], daha iyi dil entegrasyonu, daha yüksek güvenlik ve yetkili istekler yapma desteği sunar. İstemci kitaplıkları çeşitli programlama dillerinde kullanılabilir. Bunları kullanarak, HTTP isteklerini manuel olarak oluşturma ve yanıtları ayrıştırma ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz.

OAuth 2.0 kimlik bilgileri oluşturulduktan sonra AdMob API'yi kullanmaya başlayabilirsiniz. OAuth 2.0 kullanarak erişim isteğinde bulunmak için uygulamanızın kapsam bilgilerine de ihtiyacı vardır.

OAuth 2.0 kapsam bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kapsam Anlamı
https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly Tüm AdMob verilerini görüntüleyin. Buna hesap bilgileri, envanter ve uyumlulaştırma ayarları, raporlar ve diğer veriler dahil olabilir. Ödemeler veya kampanya ayrıntıları gibi hassas veriler dahil değildir.
https://www.googleapis.com/auth/admob.report Reklam performansı ve kazanç raporlarını görüntüleyin. Yayıncı kimliği, saat dilimi ve varsayılan para birimi kodunu görün.

Şimdi, ilk isteğinizi iletmek için kullanabileceğiniz birkaç yöntemden bahsedeceğiz:

Java istemci kitaplığı

Java istemci kitaplığını kullanan istekler

 1. İstemci gizli anahtarı dosyasını yükleyin ve yetkilendirme kimlik bilgilerini oluşturun.

  Bu adımı ilk kez gerçekleştirdiğinizde tarayıcınızda bir yetkilendirme istemini kabul etmeniz istenir. Kabul etmeden önce AdMob API'ye erişimi olan bir Google Hesabı ile oturum açtığınızdan emin olun. Uygulamanız, halihazırda giriş yapmış olan hesap adına verilere erişim yetkisi kazanır.

  /**
   * Attempts to load user credentials from the provided client secrets file and persists data to
   * the provided data store.
   *
   * @param clientSecretsFile The path to the file containing client secrets.
   * @param dataStoreFactory he data store to use for caching credential information.
   * @return A {@link Credential} object initialized with user account credentials.
   */
  private static Credential loadUserCredentials(
    String clientSecretsFile, @Nonnull DataStoreFactory dataStoreFactory)
    throws CredentialException, IOException, RuntimeException {
  
   // Load client secrets JSON file.
   GoogleClientSecrets clientSecrets = null;
   try (Reader reader = Files.newBufferedReader(Paths.get(clientSecretsFile), UTF_8)) {
    clientSecrets = GoogleClientSecrets.load(JSON_FACTORY, reader);
   }
  
   // Set up the authorization code flow.
   GoogleAuthorizationCodeFlow flow =
     new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(
         HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, clientSecrets, ADMOB_READONLY)
       .setDataStoreFactory(dataStoreFactory)
       .build();
  
   // Authorize and persist credential information to the data store.
   return new AuthorizationCodeInstalledApp(flow, new LocalServerReceiver()).authorize("user");
  }
  
  /**
   * Performs all necessary setup steps for running requests against the API.
   *
   * @return An initialized {@link AdMob} service object.
   */
  public static AdMob getInstance() throws Exception {
   Credential credential = authorize();
  
   // Create AdMob client.
   return new AdMob.Builder(HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, credential)
     .setApplicationName("admobapi-java-samples")
     .build();
  }
  
 2. Yetkili bir AdMob müşterisi oluşturun.

  // Create an AdMob client instance.
  AdMob admob =
    new AdMob.Builder(HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, credential)
      .setApplicationName("admobapi-java-samples")
      .build();
  
 3. Hesap bilgilerini alma.

  /* ACCOUNT_NAME should follow the format "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX"
   * where "pub-XXXXXXXXXXXXXXXX" is your publisher ID
   * See https://support.google.com/admob/answer/2784578
   * for instructions on how to find your publisher ID.
   */
  private static final String ACCOUNT_NAME = "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX";
  
  public static void runExample(AdMob adMob, String accountName) throws Exception {
  
   // Get publisher account.
   PublisherAccount account = adMob.accounts().get(accountName).execute();
  
   // Display publisher account information.
   System.out.printf(
     "Publisher Name: %s, Publisher Id: %s, Currency Code: %s, Reporting Time Zone: %s%n",
     account.getName(),
     account.getPublisherId(),
     account.getCurrencyCode(),
     account.getReportingTimeZone());
  }
  
 4. Ağ raporu oluşturun.

  public static void runExample(
    AdMob adMob, String accountName, GenerateNetworkReportRequest request)
    throws Exception {
  
   // Get network report.
   InputStream response =
     adMob
       .accounts()
       .networkReport()
       .generate(accountName, request)
       .executeAsInputStream();
  
   List<GenerateNetworkReportResponse> result =
     Arrays.asList(
       new JsonObjectParser(Utils.getDefaultJsonFactory())
         .parseAndClose(
           response, StandardCharsets.UTF_8, GenerateNetworkReportResponse[].class));
  
   // Print each record in the response stream.
   for (GenerateNetworkReportResponse record : result) {
    System.out.printf("%s%n", record);
   }
  }
  
  public static GenerateNetworkReportRequest getNetworkReportRequest() {
   /* AdMob API only supports the account default timezone and "America/Los_Angeles", see
    * https://developers.google.com/admob/api/v1/reference/rest/v1/accounts.networkReport/generate
    * for more information.
    */
   String timeZone = "America/Los_Angeles";
   Clock clock = Clock.system(ZoneId.of(timeZone));
  
   // Specify date range.
   Date startDate = DateUtils.daysBeforeNow(clock, 30);
   Date endDate = DateUtils.today(clock);
   DateRange dateRange = new DateRange().setStartDate(startDate).setEndDate(endDate);
  
   // Specify metrics.
   ImmutableList<String> metrics = ImmutableList.of("IMPRESSIONS", "MATCH_RATE");
  
   // Specify dimensions.
   ImmutableList<String> dimensions = ImmutableList.of("FORMAT", "AD_UNIT");
  
   // Create network report specification.
   NetworkReportSpec reportSpec =
     new NetworkReportSpec()
       .setDateRange(dateRange)
       .setTimeZone(timeZone)
       .setMetrics(metrics)
       .setDimensions(dimensions);
  
   // Create network report request.
   return new GenerateNetworkReportRequest().setReportSpec(reportSpec);
  }
  
 5. Uyumlulaştırma raporu oluşturun.

  public static void runExample(
    AdMob adMob, String accountName, GenerateMediationReportRequest request)
    throws Exception {
  
   // Get mediation report.
   InputStream response =
     adMob
       .accounts()
       .mediationReport()
       .generate(accountName, request)
       .executeAsInputStream();
  
   List<GenerateMediationReportResponse> result =
     Arrays.asList(
       new JsonObjectParser(Utils.getDefaultJsonFactory())
         .parseAndClose(
           response, StandardCharsets.UTF_8, GenerateMediationReportResponse[].class));
  
   // Print each record in the response stream.
   for (GenerateMediationReportResponse record : result) {
    System.out.printf("%s%n", record);
   }
  }
  
  public static GenerateMediationReportRequest getMediationReportRequest() {
   /* AdMob API only supports the account default timezone and "America/Los_Angeles", see
    * https://developers.google.com/admob/api/v1/reference/rest/v1/accounts.mediationReport/generate
    * for more information.
    */
   String timeZone = "America/Los_Angeles";
   Clock clock = Clock.system(ZoneId.of(timeZone));
  
   // Specify date range.
   Date startDate = DateUtils.daysBeforeNow(clock, 30);
   Date endDate = DateUtils.today(clock);
   DateRange dateRange = new DateRange().setStartDate(startDate).setEndDate(endDate);
  
   // Specify metrics.
   ImmutableList<String> metrics = ImmutableList.of("CLICKS", "ESTIMATED_EARNINGS");
  
   // Specify dimensions.
   ImmutableList<String> dimensions = ImmutableList.of("APP", "AD_SOURCE", "COUNTRY");
  
   // Specify sorting conditions.
   List<MediationReportSpecSortCondition> sortConditions =
     new ArrayList<MediationReportSpecSortCondition>();
   sortConditions.add(
     new MediationReportSpecSortCondition().setOrder("ASCENDING").setMetric("CLICKS"));
  
   // Specify dimension filters.
   ImmutableList<String> countryList = ImmutableList.of("CA", "US");
   StringList dimensionFilterMatches = new StringList().setValues(countryList);
   List<MediationReportSpecDimensionFilter> dimensionFilters = new ArrayList<>();
   dimensionFilters.add(
     new MediationReportSpecDimensionFilter()
       .setDimension("COUNTRY")
       .setMatchesAny(dimensionFilterMatches));
  
   // Create mediation report specification.
   MediationReportSpec reportSpec =
     new MediationReportSpec()
       .setDateRange(dateRange)
       .setTimeZone(timeZone)
       .setMetrics(metrics)
       .setDimensions(dimensions)
       .setDimensionFilters(dimensionFilters)
       .setSortConditions(sortConditions);
  
   // Create mediation report request.
   return new GenerateMediationReportRequest().setReportSpec(reportSpec);
  }
  
 6. Uygulamaları listeleyin.

  // Defines maximum size page to retrieve. A smaller page size will require more API requests, see
  // inventory quota limits at https://developers.google.com/admob/api/quotas.
  private static final Integer PAGE_SIZE = 1000;
  
  public static void runExample(AdMob adMob) throws Exception {
  
   ListAppsResponse response;
   String nextPageToken = null;
  
   do {
    // Create and execute the apps list request.
    response =
      adMob
        .accounts()
        .apps()
        .list(ACCOUNT_NAME)
        .setPageSize(PAGE_SIZE)
        .setPageToken(nextPageToken)
        .execute();
  
    // Display apps.
    List<App> apps = response.getApps();
  
    for (App app : apps) {
     AppLinkedAppInfo linkedAppInfo = app.getLinkedAppInfo();
  
     System.out.printf(
       "App Name: %s, "
         + "App ID: %s, "
         + "App Platform: %s, "
         + "App Store ID: %s, "
         + "App Store Display Name: %s, "
         + "App Manual Info: %s%n",
       app.getName(),
       app.getAppId(),
       app.getPlatform(),
       linkedAppInfo == null ? "" : linkedAppInfo.getAppStoreId(),
       linkedAppInfo == null ? "" : linkedAppInfo.getDisplayName(),
       app.getManualAppInfo().getDisplayName());
    }
  
    // Update the next page token.
    nextPageToken = response.getNextPageToken();
   } while (nextPageToken != null);
  }
  
 7. Reklam birimlerini listeleyin.

  // Defines maximum size page to retrieve. A smaller page size will require more API requests, see
  // inventory quota limits at https://developers.google.com/admob/api/quotas.
  private static final Integer PAGE_SIZE = 1000;
  
  public static void runExample(AdMob adMob) throws Exception {
  
   ListAdUnitsResponse response;
   String nextPageToken = null;
  
   do {
    // Create and execute the ad units list request.
    response =
      adMob
        .accounts()
        .adUnits()
        .list(ACCOUNT_NAME)
        .setPageSize(PAGE_SIZE)
        .setPageToken(nextPageToken)
        .execute();
  
    // Display ad units.
    List<AdUnit> adUnits = response.getAdUnits();
    for (AdUnit adUnit : adUnits) {
     System.out.printf(
       "Ad Unit Display Name: %s, "
         + "Ad Unit Name: %s, "
         + "Ad Unit ID: %s, "
         + "Ad Unit Format: %s, "
         + "Ad Unit App ID: %s, "
         + "Ad Unit Ad Types: %s%n",
       adUnit.getDisplayName(),
       adUnit.getName(),
       adUnit.getAdUnitId(),
       adUnit.getAdFormat(),
       adUnit.getAppId(),
       adUnit.getAdTypes());
    }
  
    // Update the next page token.
    nextPageToken = response.getNextPageToken();
   } while (nextPageToken != null);
  }
  

PHP istemci kitaplığı

PHP istemci kitaplığını kullanan istekler

 1. İstemci gizli anahtarı dosyasını yükleyin ve yetkili bir AdMob istemcisi oluşturun.

  Bu adımı ilk kez gerçekleştirdiğinizde tarayıcınızda bir yetkilendirme istemini kabul etmeniz istenir. Kabul etmeden önce AdMob API'ye erişimi olan bir Google Hesabı ile oturum açtığınızdan emin olun. Uygulamanız, halihazırda giriş yapmış olan hesap adına verilere erişim yetkisi kazanır.

  // Create an AdMob Client.
  $client = new Google_Client();
  $client->addScope('https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly');
  $client->setApplicationName('AdMob API PHP Quickstart');
  $client->setAccessType('offline');
  
  // Be sure to replace the content of client_secrets.json with your developer
  // credentials.
  $client->setAuthConfig('client_secrets.json');
  
  // Create the URL for the authorization prompt.
  $authUrl = $client->createAuthUrl();
  
  // Once the authorization prompt has been accepted, exchange the
  // authorization code for an access and refresh token.
  $client->authenticate($_GET['code']);
  $client->getAccessToken();
  
 2. Bir AdMob hizmet nesnesi oluşturun.

  // Create an AdMob service object on which to run the requests.
  $service = new Google_Service_AdMob($client);
  
 3. Hesap bilgilerini alma.

  // Get account.
  $result = $service->accounts->get($accountName);
  
  // Print account information.
  if (!empty($result)) {
    printf(
      "
   Account Name: '%s' \n
   Publisher Id: '%s' \n
   Currency Code: '%s' \n
   Reporting Time Zone: '%s' \n",
      $result->getName(),
      $result->getPublisherId(),
      $result->getCurrencyCode(),
      $result->getReportingTimezone()
    );
  } else {
    print "No accounts found.\n";
  }
  
 4. Ağ raporu oluşturun.

  /**
   * Generates a network report.
   *
   * @param $service Google_Service_AdMob AdMob service object on which to
   *   run the requests.
   * @param account_name which follows the format "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX".
   */
  public static function run($service, $accountName)
  {
    $separator = str_repeat('=', 80) . "\n";
    print $separator;
    print "Get Network Report\n";
    print $separator;
  
    // Generate network report.
    $networkReportRequest = self::createNetworkReportRequest();
    $networkReportResponse = $service->accounts_networkReport->generate(
      $accountName,
      $networkReportRequest
    );
  
    // Convert network report response to a simple object.
    $networkReportResponse = $networkReportResponse->tosimpleObject();
  
    // Print each record in the report.
    if (!empty($networkReportResponse)) {
      foreach ($networkReportResponse as $record) {
        printf("'%s' \n", json_encode($record));
      }
    } else {
      print "No report found.\n";
    }
    print "\n";
  }
  
  /**
   * Generates a network report request.
   */
  public static function createNetworkReportRequest()
  {
    /*
     * AdMob API only supports the account default timezone and
     * "America/Los_Angeles", see
     * https://developers.google.com/admob/api/v1/reference/rest/v1/accounts.mediationReport/generate
     * for more information.
     */
    $startDate = DateUtils::oneWeekBeforeToday();
    $endDate = DateUtils::today();
  
    // Specify date range.
    $dateRange = new \Google_Service_AdMob_DateRange();
    $dateRange->setStartDate($startDate);
    $dateRange->setEndDate($endDate);
  
    // Create network report specification.
    $reportSpec = new \Google_Service_AdMob_NetworkReportSpec();
    $reportSpec->setMetrics(['IMPRESSIONS', 'MATCH_RATE']);
    $reportSpec->setDimensions(['FORMAT', 'AD_UNIT']);
    $reportSpec->setDateRange($dateRange);
  
    // Create network report request.
    $networkReportRequest = new \Google_Service_AdMob_GenerateNetworkReportRequest();
    $networkReportRequest->setReportSpec($reportSpec);
  
    return $networkReportRequest;
  }
  
 5. Uyumlulaştırma raporu oluşturun.

  /**
   * Generates a mediation report.
   *
   * @param $service Google_Service_AdMob AdMob service object on which to
   *   run the requests.
   * @param account_name which follows the format "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX".
   */
  public static function run($service, $accountName)
  {
    $separator = str_repeat('=', 80) . "\n";
    print $separator;
    print "Get Mediation Report\n";
    print $separator;
  
    // Generate mediation report.
    $mediationReportRequest = self::createMediationReportRequest();
    $mediationReportResponse = $service->accounts_mediationReport->generate(
      $accountName,
      $mediationReportRequest
    );
  
    // Convert mediation report response to a simple object.
    $mediationReportResponse = $mediationReportResponse->tosimpleObject();
  
    // Print each record in the report.
    if (!empty($mediationReportResponse)) {
      foreach ($mediationReportResponse as $record) {
        printf("'%s' \n", json_encode($record));
      }
    } else {
      print "No report found.\n";
    }
    print "\n";
  }
  
  /**
   * Generates a mediation report request.
   */
  public static function createMediationReportRequest()
  {
    /*
     * AdMob API only supports the account default timezone and
     * "America/Los_Angeles", see
     * https://developers.google.com/admob/api/v1/reference/rest/v1/accounts.mediationReport/generate
     * for more information.
     */
    $startDate = DateUtils::oneWeekBeforeToday();
    $endDate = DateUtils::today();
  
    // Specify date range.
    $dateRange = new \Google_Service_AdMob_DateRange();
    $dateRange->setStartDate($startDate);
    $dateRange->setEndDate($endDate);
  
    // Specify sorting conditions.
    $sortConditions = new \Google_Service_AdMob_MediationReportSpecSortCondition();
    $sortConditions->setOrder('ASCENDING');
    $sortConditions->setMetric('CLICKS');
  
    // Specify dimension filters.
    $countries = new \Google_Service_AdMob_StringList();
    $countries->setValues(['CA', 'US']);
    $dimensionFilterMatches = new \Google_Service_AdMob_MediationReportSpecDimensionFilter();
    $dimensionFilterMatches->setDimension('COUNTRY');
    $dimensionFilterMatches->setMatchesAny($countries);
  
    // Create mediation report specification.
    $reportSpec = new \Google_Service_AdMob_MediationReportSpec();
    $reportSpec->setMetrics(['CLICKS', 'ESTIMATED_EARNINGS']);
    $reportSpec->setDimensions(['APP', 'AD_SOURCE', 'COUNTRY']);
    $reportSpec->setDateRange($dateRange);
    $reportSpec->setDimensionFilters($dimensionFilterMatches);
    $reportSpec->setSortConditions($sortConditions);
  
    // Create mediation report request.
    $mediationReportRequest = new \Google_Service_AdMob_GenerateMediationReportRequest();
    $mediationReportRequest->setReportSpec($reportSpec);
  
    return $mediationReportRequest;
  }
  
 6. Uygulamaları listeleyin.

  // Create the page token variable.
  $pageToken = '';
  
  $optParams['pageSize'] = $maxPageSize;
  
  do {
    $optParams['pageToken'] = $pageToken;
    // Get list of apps.
    $response = $service->accounts_apps->listAccountsApps($accountName, $optParams);
    $apps = $response->getApps();
  
    // Print list of apps.
    if (!empty($apps)) {
      foreach ($apps as $app) {
        if(!empty($app->getLinkedAppInfo())){
          $appStoreId = $app->getLinkedAppInfo()->getAppStoreId();
          $displayName = $app->getLinkedAppInfo()->getDisplayName();
        } else {
          $appStoreId = '';
          $displayName = '';
        }
        printf(
         "App Name: '%s' \n"
         ."App ID: '%s' \n"
         ."App Platform: '%s' \n"
         ."App Store ID: '%s' \n"
         ."App Store Display Name: '%s' \n"
         ."App Display Name: '%s' \n\n",
         $app->getName(),
         $app->getAppId(),
         $app->getPlatform(),
         $appStoreId,
         $displayName,
         $app->getManualAppInfo()->getDisplayName(),
        );
      }
    }
    $pageToken = $response->getNextPageToken();
  } while ($pageToken);
  
 7. Reklam birimlerini listeleyin.

  // Create the page token variable.
  $pageToken = '';
  
  $optParams['pageSize'] = $maxPageSize;
  
  do {
    $optParams['pageToken'] = $pageToken;
    // Get list of ad units.
    $response = $service->accounts_adUnits->listAccountsAdUnits($accountName, $optParams);
    $adUnits = $response->adUnits;
  
    // Print list of ad units.
    if (!empty($adUnits)) {
      foreach ($adUnits as $adUnit) {
        printf(
         "Ad Unit Display Name: '%s' \n"
         ."Ad Unit Name: '%s' \n"
         ."Ad Unit ID: '%s' \n"
         ."Ad Unit Format: '%s' \n"
         ."Ad Unit App ID: '%s' \n"
         ."Ad Unit Ad Types: '%s' \n\n",
         $adUnit->getDisplayName(),
         $adUnit->getName(),
         $adUnit->getAdUnitId(),
         $adUnit->getAdFormat(),
         $adUnit->getAppId(),
         json_encode($adUnit->getAdTypes()),
          );
      }
    }
    $pageToken = $response->getNextPageToken();
  } while ($pageToken);
  

Python istemci kitaplığı

Python istemci kitaplığını kullanan istekler

 1. İstemci gizli anahtarı dosyasını yükleyin ve yetkilendirme kimlik bilgilerini oluşturun.

  Bu adımı ilk kez gerçekleştirdiğinizde tarayıcınızda bir yetkilendirme istemini kabul etmeniz istenir. Kabul etmeden önce AdMob API'ye erişimi olan bir Google Hesabı ile oturum açtığınızdan emin olun. Uygulamanız, halihazırda giriş yapmış olan hesap adına verilere erişim yetkisi kazanır.

  PORT = 8080
  REDIRECT_URI = f"http://127.0.0.1:{PORT}"
  
  # This variable specifies the name of a file that contains the OAuth 2.0
  # information for this application, including its client_id and client_secret.
  CLIENT_SECRETS_FILE = "client_secrets.json"
  
  # Default OAuth 2.0 access parameters.
  #
  # These parameters allow for full read access to the authenticated user's AdMob
  # account and requires requests to use an SSL connection.
  API_NAME = "admob"
  API_VERSION = "v1"
  API_SCOPE = "https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly"
  
  # Store refresh tokens in a local disk file. This file contains sensitive
  # authorization information.
  TOKEN_FILE = 'token.pickle'
  
  
  def load_user_credentials():
   # Name of a file containing the OAuth 2.0 information for this
   # application, including client_id and client_secret, which are found
   # on the Credentials tab on the Google Developers Console.
   client_secrets = os.path.join(os.path.dirname(__file__), CLIENT_SECRETS_FILE)
   return client_secrets
  
  
  # Authenticate user and create AdMob Service Object.
  def authenticate(
    api_name=API_NAME,
    api_version=API_VERSION,
    api_scopes=[API_SCOPE],
  ):
   """Authenticates a user and creates a Google API Service Object.
  
   Args:
    api_name: Google API name as shown in the API discovery doc. Defaults to the
     AdMob API.
    api_version: Google API version as shown in the API discovery doc. Defaults
     to v1.
    api_scopes: scope(s) to authenticate with oauth2 flow to access the APIs.
     Defaults to https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly.
  
   Returns:
    A Google API Service Object that is authenticated with the user using either
    a client_secrets file or previously stored access and refresh tokens. By
    default, returns the AdMob API service object.
   """
  
   # The TOKEN_FILE stores the user's access and refresh tokens, and is
   # created automatically when the authorization flow completes for the first
   # time.
   if os.path.exists(TOKEN_FILE):
    with open(TOKEN_FILE, 'rb') as token:
     credentials = pickle.load(token)
  
    if credentials and credentials.expired and credentials.refresh_token:
     credentials.refresh(Request())
  
   # If there are no valid stored credentials, authenticate using the
   # client_secrets file.
   else:
    client_secrets = load_user_credentials()
    flow = Flow.from_client_secrets_file(client_secrets, scopes=api_scopes)
  
    flow.redirect_uri = REDIRECT_URI
  
    # Create an anti-forgery state token as described here:
    # https://developers.google.com/identity/protocols/OpenIDConnect#createxsrftoken
    passthrough_val = hashlib.sha256(os.urandom(1024)).hexdigest()
  
    # Redirect the user to auth_url on your platform.
    authorization_url, state = flow.authorization_url(
      access_type="offline",
      state=passthrough_val,
      included_granted_scopes="true")
  
    # Prints the authorization URL so you can paste into your browser. In a
    # typical web application you would redirect the user to this URL, and they
    # would be redirected back to "redirect_url" provided earlier after
    # granting permission.
    print("Paste this URL into your browser: ")
    print(authorization_url)
    print(f"\nWaiting for authorization and callback to: {REDIRECT_URI}...")
  
    # Retrieves an authorization code by opening a socket to receive the
    # redirect request and parsing the query parameters set in the URL.
    code = _get_authorization_code(passthrough_val)
  
    # Pass the code back into the OAuth module to get a refresh token.
    flow.fetch_token(code=code)
    refresh_token = flow.credentials.refresh_token
    credentials = flow.credentials
  
    print(f"\nYour refresh token is: {refresh_token}\n")
  
    # Save the credentials for the next run.
    with open(TOKEN_FILE, "wb") as token:
     pickle.dump(credentials, token)
  
   # Build the Google API service stub.
   service = build(api_name, api_version, credentials=credentials)
   return service
  
  
  def _get_authorization_code(passthrough_val):
   """Opens a socket to handle a single HTTP request containing auth tokens.
  
    Args:
      passthrough_val: an anti-forgery token used to verify the request
       received by the socket.
  
    Returns:
      a str access token from the Google Auth service.
    """
   # Open a socket at localhost:PORT and listen for a request
   sock = socket.socket()
   sock.bind(("localhost", PORT))
   sock.listen(1)
   connection, address = sock.accept()
   data = connection.recv(1024)
   # Parse the raw request to retrieve the URL query parameters.
   params = _parse_raw_query_params(data)
  
   try:
    if not params.get("code"):
     # If no code is present in the query params then there will be an
     # error message with more details.
     error = params.get("error")
     message = f"Failed to retrieve authorization code. Error: {error}"
     raise ValueError(message)
    elif params.get("state") != passthrough_val:
     message = "State token does not match the expected state."
     raise ValueError(message)
    else:
     message = "Authorization code was successfully retrieved."
   except ValueError as error:
    print(error)
    sys.exit(1)
   finally:
    response = ("HTTP/1.1 200 OK\n"
          "Content-Type: text/html\n\n"
          f"<b>{message}</b>"
          "<p>Please check the console output.</p>\n")
  
    connection.sendall(response.encode())
    connection.close()
  
   return params.get("code")
  
  
  def _parse_raw_query_params(data):
   """Parses a raw HTTP request to extract its query params as a dict.
  
    Note that this logic is likely irrelevant if you're building OAuth logic
    into a complete web application, where response parsing is handled by a
    framework.
    Args:
      data: raw request data as bytes.
  
    Returns:
      a dict of query parameter key value pairs.
    """
   # Decode the request into a utf-8 encoded string
   decoded = data.decode("utf-8")
   # Use a regular expression to extract the URL query parameters string
   match = re.search("GET\s\/\?(.*) ", decoded)
   params = match.group(1)
   # Split the parameters to isolate the key/value pairs
   pairs = [pair.split("=") for pair in params.split("&")]
   # Convert pairs to a dict to make it easy to access the values
   return {key: val for key, val in pairs}
  
 2. Bir AdMob hizmet nesnesi oluşturun.

  // Create an AdMob service object on which to run the requests.
  admob = build('admob', 'v1', credentials=credentials)
  
 3. Hesap bilgilerini alma.

  # Set the 'PUBLISHER_ID' which follows the format "pub-XXXXXXXXXXXXXXXX".
  # See https://support.google.com/admob/answer/2784578
  # for instructions on how to find your publisher ID.
  PUBLISHER_ID = 'pub-XXXXXXXXXXXXXXXX'
  
  
  def get_account(service, publisher_id):
   """Gets and prints an AdMob account.
  
   Args:
    service: An AdMob Service Object.
    publisher_id: An ID that identifies the publisher.
   """
  
   # Execute the request.
   response = service.accounts().get(
     name='accounts/{}'.format(publisher_id)).execute()
  
   # Print the response.
   print('Name: ' + response['name'])
   print('Publisher ID: ' + response['publisherId'])
   print('Currency code: ' + response['currencyCode'])
   print('Reporting time zone: ' + response['reportingTimeZone'])
  
  
 4. Ağ raporu oluşturun.

  # Set date range. AdMob API only supports the account default timezone and
  # "America/Los_Angeles", see
  # https://developers.google.com/admob/api/v1/reference/rest/v1/accounts.networkReport/generate
  # for more information.
  date_range = {
    'start_date': {'year': 2020, 'month': 1, 'day': 1},
    'end_date': {'year': 2020, 'month': 3, 'day': 30}
  }
  
  # Set dimensions.
  dimensions = ['DATE', 'APP', 'PLATFORM', 'COUNTRY']
  
  # Set metrics.
  metrics = ['ESTIMATED_EARNINGS', 'AD_REQUESTS', 'MATCHED_REQUESTS']
  
  # Set sort conditions.
  sort_conditions = {'dimension': 'DATE', 'order': 'DESCENDING'}
  
  # Set dimension filters.
  dimension_filters = {
    'dimension': 'COUNTRY',
    'matches_any': {
      'values': ['US', 'CA']
    }
  }
  
  # Create network report specifications.
  report_spec = {
    'date_range': date_range,
    'dimensions': dimensions,
    'metrics': metrics,
    'sort_conditions': [sort_conditions],
    'dimension_filters': [dimension_filters]
  }
  
  # Create network report request.
  request = {'report_spec': report_spec}
  
  # Execute network report request.
  response = service.accounts().networkReport().generate(
    parent='accounts/{}'.format(publisher_id), body=request).execute()
  
  # Display responses.
  for report_line in response:
   print(report_line)
  print()
  
 5. Uyumlulaştırma raporu oluşturun.

  # Set date range. AdMob API only supports the account default timezone and
  # "America/Los_Angeles", see
  # https://developers.google.com/admob/api/v1/reference/rest/v1/accounts.networkReport/generate
  # for more information.
  date_range = {
    'start_date': {'year': 2020, 'month': 1, 'day': 1},
    'end_date': {'year': 2020, 'month': 3, 'day': 30}
  }
  
  # Set dimensions.
  dimensions = ['DATE', 'APP', 'PLATFORM', 'COUNTRY']
  
  # Set metrics.
  metrics = ['ESTIMATED_EARNINGS', 'AD_REQUESTS', 'MATCHED_REQUESTS']
  
  # Set sort conditions.
  sort_conditions = {'dimension': 'DATE', 'order': 'DESCENDING'}
  
  # Set dimension filters.
  dimension_filters = {
    'dimension': 'COUNTRY',
    'matches_any': {
      'values': ['US', 'CA']
    }
  }
  
  # Create mediation report specifications.
  report_spec = {
    'date_range': date_range,
    'dimensions': dimensions,
    'metrics': metrics,
    'sort_conditions': [sort_conditions],
    'dimension_filters': [dimension_filters]
  }
  
  # Create mediation report request.
  request = {'report_spec': report_spec}
  
  # Execute mediation report request.
  response = service.accounts().mediationReport().generate(
    parent='accounts/{}'.format(publisher_id), body=request).execute()
  
  # Display responses.
  for report_line in response:
   print(report_line)
  print()
  
 6. Uygulamaları listeleyin.

  next_page_token = ''
  
  while True:
   # Execute the request.
   response = service.accounts().apps().list(
     pageSize=PAGE_SIZE,
     pageToken=next_page_token,
     parent='accounts/{}'.format(publisher_id)).execute()
  
   # Check if the response is empty.
   if not response:
    break
  
   # Print the result.
   apps = response['apps']
   for app in apps:
    print('App ID: ' + app['appId'])
    print('App Platform: ' + app['platform'])
    print('App Name: ' + app['name'])
  
    if 'linkedAppInfo' in app:
     linked_app_info = app['linkedAppInfo']
     print('App Store ID: ' + linked_app_info['appStoreId'])
     if 'displayName' in linked_app_info:
      print('App Store Display Name: ' + linked_app_info['displayName'])
  
    if 'manualAppInfo' in app:
     manual_app_info = app['manualAppInfo']
     print('App Manual Info: ' + manual_app_info['displayName'])
  
   if 'nextPageToken' not in response:
    break
  
   # Update the next page token.
   next_page_token = response['nextPageToken']
  
 7. Reklam birimlerini listeleyin.

  next_page_token = ''
  
  while True:
   # Execute the request.
   response = service.accounts().adUnits().list(
     pageSize=PAGE_SIZE,
     pageToken=next_page_token,
     parent='accounts/{}'.format(publisher_id)).execute()
  
   # Check if the response is empty.
   if not response:
    break
  
   # Print the result.
   ad_units = response['adUnits']
   for ad_unit in ad_units:
    print('Ad Unit Display Name: ' + ad_unit['displayName'])
    print('Ad Unit Name: ' + ad_unit['name'])
    print('Ad Unit ID: ' + ad_unit['adUnitId'])
    print('Ad Unit Format: ' + ad_unit['adFormat'])
    print('Ad Unit ID: ' + ad_unit['appId'])
    if 'adTypes' in ad_unit:
     print('Ad Unit Format: ' + ', '.join(ad_unit['adTypes']))
  
   if 'nextPageToken' not in response:
    break
   # Update the next page token.
   next_page_token = response['nextPageToken']
  

curl (komut satırı)

curl kullanan istekler

 1. İstemci gizli anahtarı dosyasını yükleyin ve yetkilendirme kimlik bilgilerini oluşturun.

  Bu adımı ilk kez gerçekleştirdiğinizde tarayıcınızda bir yetkilendirme istemini kabul etmeniz istenir. Kabul etmeden önce AdMob API'ye erişimi olan bir Google Hesabı ile oturum açtığınızdan emin olun. Uygulamanız, halihazırda giriş yapmış olan hesap adına verilere erişim yetkisi kazanır.

  Kimlik doğrulama ve yetkilendirme için Google OAuth 2.0 ile çalışmaya yönelik basit bir komut satırı aracı olan oauth2l'yi kullanmanızı öneririz. oauth2l'yi yükleyin ve path_to_credentials_json komutunu bulut uygulamanızı kaydederken indirdiğiniz credentials.json dosyasının yoluyla değiştirerek aşağıdaki komutu çalıştırın. İlk çalıştırmada, komut OAuth 2.0 yetkilendirme akışında size yol gösterir. Sonraki çalıştırmalarda jeton otomatik olarak yenilenir.

  oauth2l header --json path_to_credentials_json \
      https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly
  
 2. Hesap bilgilerini alma.

  pub-XXXXXXXXXXXXXXXX yerine yayıncı kimliğinizi girerek AdMob hesap bilgilerini alın. Yayıncı kimliğinizi bulmayla ilgili instructions inceleyin.

  curl -X GET https://admob.googleapis.com/v1/accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX \
      -H "$(oauth2l header --json path_to_credentials_json \
       https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly)"
  

  Örnek yanıt:

  {
   "account": [
    {
     "publisherId": "pub-XXXXXXXXXXXXXXXX",
     "name:": "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX",
     "reportingTimeZone": "Europe/Paris",
     "currencyCode": "EUR"
    }
   ]
  }
  
 3. Ağ raporu oluşturun.

  networkReport:generate yöntemini çağırarak ağ raporu oluşturabilirsiniz. Hesap bilgilerini alın adımında alınan publisherId kodunu istek URI'sinin bir parçası olarak kullanın (örneğin, v1/accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/networkReport:generate).

  Ardından, ağ raporunu oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanın:

  curl -X POST \
     https://admob.googleapis.com/v1/accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/networkReport:generate \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -H "$(oauth2l header --json path_to_credentials_json \
       https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly)" \
     --data @- << EOF
  {
   "report_spec": {
    "date_range": {
     "start_date": {"year": 2020, "month": 4, "day": 1},
     "end_date": {"year": 2020, "month": 4, "day": 2}
    },
    "dimensions": ["DATE"],
    "metrics": ["CLICKS", "AD_REQUESTS", "IMPRESSIONS", "ESTIMATED_EARNINGS"],
    "dimension_filters": [{"dimension": "COUNTRY", "matches_any": {"values": ["US"]}}],
    "sort_conditions": [{"metric":"CLICKS", order: "DESCENDING"}],
    "localization_settings": {"currency_code": "USD", "language_code": "en-US"}
   }
  }
  EOF
  

  Örnek yanıt:

  [{
   "header": {
    "dateRange": {
     "startDate": {"year": 2020, "month": 4, "day": 1},
     "endDate": {"year": 2020, "month": 4, "day": 2}
    }
   }
  },
  {
   "row": {
    "dimensionValues": {"DATE": {"value": "20200401"}},
    "metricValues": {
     "CLICKS": {"integerValue": "31"},
     "AD_REQUESTS": {"integerValue": "7409"},
     "IMPRESSIONS": {"integerValue": "3440"},
     "ESTIMATED_EARNINGS": {"microsValue": "6381903"}
    }
   }
  },
  {
   "row": {
    "dimensionValues": {"DATE": {"value": "20200402"}},
    "metricValues": {
     "CLICKS": {"integerValue": "30"},
     "AD_REQUESTS": {"integerValue": "8828"},
     "IMPRESSIONS": {"integerValue": "3724"},
     "ESTIMATED_EARNINGS": {"microsValue": "9010390"}
    }
   }
  },
  {
   "footer": {
    "matchingRowCount": "2"
   }
  }]
  
 4. Uygulamaları listeleyin.

  curl -X GET https://admob.googleapis.com/v1/accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/apps \
      -H "Content-Type: application/json" \
      -H "$(oauth2l header --json path_to_credentials_json \
       https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly)"
  

  Örnek yanıt:

  {
   "app": [
    {
     "name": "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/apps/XXXXXXXXXX",
     "appId": "ca-app-pub-XXXXXXXXXXXXXXXX~XXXXXXXXXX",
     "platform": "ANDROID",
     "manualAppInfo": {
      "displayName": "Example App"
     },
     "linkedAppInfo": {
      "appStoreId": "com.example.myApp",
      "displayName": "Example App",
     }
    }
   ]
  }
  
 5. Reklam birimlerini listeleyin.

  curl -X GET https://admob.googleapis.com/v1/accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/adUnits \
      -H "Content-Type: application/json" \
      -H "$(oauth2l header --json path_to_credentials_json \
       https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly)"
  

  Örnek yanıt:

  {
   "adUnit": [
    {
     "name": "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/adUnits/XXXXXXXXXX",
     "adUnitId": "ca-app-pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX",
     "appId": "ca-app-pub-XXXXXXXXXXXXXXXX~XXXXXXXXXX",
     "displayName": "AdMob Rewarded",
     "adFormat": "REWARDED",
  
     "adTypes": ["RICH_MEDIA", "VIDEO"],
    }
   ]
  }