เริ่มใช้ AdMob API

เรียนรู้พื้นฐาน ทำตามบทช่วยสอนเพื่อเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
ไลบรารีของไคลเอ็นต์มีการรวมภาษาที่ดีขึ้น การรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้น และการสนับสนุนสำหรับการโทรที่ต้องการการอนุญาตจากผู้ใช้
เรียกดูเอกสารอ้างอิง