SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google được cung cấp dưới dạng bản tải xuống cho iOS. Việc bạn sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của trang web Google Developers.

Phiên bản 9.8.0
Gói Tải googlemobileadssdkios.zip
Kích thước 73,2 MB
Giá trị tổng kiểm SHA1 78b17fe6fc77d015b9bc5562b9fde3b532a9a2c3
Lưu ý SDK quảng cáo trên thiết bị di động dành cho iOS sử dụng mã nhận dạng cho quảng cáo của Apple (IDFA). SDK này sử dụng IDFA theo nguyên tắc được nêu trong thoả thuận cấp phép chương trình dành cho nhà phát triển iOS. Bạn phải đảm bảo tuân thủ chính sách thỏa thuận cấp phép chương trình dành cho nhà phát triển iOS chi phối việc sử dụng giá trị nhận dạng này.

Ứng dụng mẫu

Chúng tôi cung cấp một số ứng dụng mẫu minh hoạ cách sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google. Bạn có thể tìm thấy các ứng dụng nguồn mở này tại kho lưu trữ GitHub sau: