Ghi chú phát hành

Phiên bản Ngày phát hành Ghi chú
11.3.0 2024-04-11
 • Thêm thuộc tính adUnitID vào GADAppOpenAd.
11.2.0 2024-03-14
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho tệp kê khai về quyền riêng tư.
 • Đo lường mở: Cập nhật lên SDK OM 1.4.12.
 • Cải thiện một số mã lỗi phản hồi để xác định chính xác các lỗi mạng thay vì không thực hiện được.
 • Cập nhật Info.plist của SDK để khắc phục vấn đề Trình quản lý gói Swift trên Xcode 15.3.
 • Công cụ kiểm tra quảng cáo: Thêm tính năng hỗ trợ cho việc hiển thị thông tin .plist và các giá trị Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) của Cục Quảng cáo tương tác (IAB).
11.1.0 2024-03-06
 • Khắc phục vấn đề khi tải quảng cáo dạng video có thể kích hoạt cảnh báo cho bảng điều khiển về việc sử dụng luồng chính.
 • Công cụ kiểm tra quảng cáo: Hỗ trợ thêm tính năng hiển thị trạng thái uỷ quyền theo dõi ứng dụng của người dùng.
11.0.1 2024-02-09
 • Đo lường mở:
  • Đã khôi phục về SDK OM 1.4.8.
  • Hoạt động xung quanh một biểu tượng adView chung ngoài ý muốn có trong SDK OM 1.4.10, gây ra lỗi biểu tượng trùng lặp nếu nhiều thư viện đưa SDK OM 1.4.10 vào.
11.0.0 2024-02-06
 • Thay đổi có thể gây lỗi:
  • SDK không còn phụ thuộc trực tiếp vào GoogleAppMeasurement nữa. Để tiếp tục thu thập chỉ số người dùng trong AdMob, hãy liên kết ứng dụng AdMob của bạn với Firebase và tích hợp SDK Google Analytics cho Firebase vào ứng dụng đó.
  • Cập nhật phiên bản Xcode tối thiểu được hỗ trợ lên 15.1.
  • Cập nhật mục tiêu triển khai tối thiểu lên iOS 12.
  • Cập nhật hệ điều hành tối thiểu bắt buộc để nhận quảng cáo lên iOS 13.
  • Nhiều API không còn được dùng nữa trước đây đã bị xoá.
 • Đo lường mở: Cập nhật lên SDK OM 1.4.10.
 • Quảng cáo toàn màn hình:
  • Các tệp tham chiếu UIViewController cho quảng cáo toàn màn hình hiện có thể nhận giá trị rỗng và không bắt buộc. SDK sử dụng cửa sổ chính của ứng dụng để tự động tra cứu bộ điều khiển chế độ xem khi không được cung cấp bộ điều khiển.
 • Thử nghiệm:
 • Công cụ kiểm tra quảng cáo:
  • Giờ đây, Công cụ kiểm tra quảng cáo sẽ hiển thị mọi lỗi gặp phải trong quá trình bắt đầu phiên.
  • Khắc phục một sự cố hiếm gặp liên quan đến Công cụ kiểm tra quảng cáo trong quá trình khởi chạy SDK.
10.14.0 2023-11-29
 • Ngừng sử dụng GADSimulatorID. Theo mặc định, các trình mô phỏng sẽ ở chế độ thử nghiệm.
 • Ngừng sử dụng -setSameAppKeyEnabled:. Thay vào đó, hãy sử dụng -setPublisherFirstPartyIDEnabled:.
 • Thêm cảnh báo về việc ngừng sử dụng bổ sung cho các API GADCustomEvent. Thay vào đó, hãy sử dụng các API GADMediationAdapter.
10.13.0 2023-11-07
10.12.0 2023-10-04
10.11.0 2023-09-25
 • Khắc phục lỗi có thể khiến một số mẫu quảng cáo hiển thị không chính xác khi quảng cáo được tải theo một hướng nhưng hiển thị theo hướng khác.
10.10.0 30/8/2023
 • Bản phát hành chính thức hỗ trợ iOS 17.
 • Đo lường mở: Cập nhật lên SDK OM 1.4.8.
 • Công cụ kiểm tra quảng cáo: Thêm tính năng hỗ trợ SDK để hiển thị thông tin về trình bổ trợ.
 • Xoá nhật ký bảng điều khiển đề xuất thêm mã trình mô phỏng trong API testDeviceIdentifiers. Theo mặc định, trình mô phỏng sẽ ở chế độ thử nghiệm.
10.9.0 2023-08-02
 • Đo lường mở: Cập nhật lên SDK OM 1.4.6.
 • Công cụ kiểm tra quảng cáo: Thêm tính năng hỗ trợ SDK để xuất phản hồi quảng cáo.
 • Khắc phục sự cố âm thanh trong đó ngay cả khi quảng cáo bị tắt tiếng, phiên âm thanh vẫn đột ngột dừng nhạc nền khi video kết thúc.
 • Thêm tính năng hỗ trợ chuyển mã đơn vị quảng cáo khi tạo GADQueryInfo.
10.8.0 2023-07-12
 • Thực hiện các thay đổi nhỏ về cách lệnh gọi lại uỷ quyền adWillPresentFullScreenContent:, adWillDismissFullScreenContent:adDidDismissFullScreenContent: do người được uỷ quyền xử lý cho quảng cáo đã dàn xếp. Những thay đổi này giúp quảng cáo đã dàn xếp hoạt động giống với quảng cáo của bên thứ nhất.
  • Các SDK của bên thứ ba gọi adWillPresentFullScreenContent: theo sau là adDidDismissFullScreenContent: nhiều lần hiện kích hoạt nhiều lệnh gọi lại, thay vì chỉ cho nhóm lệnh gọi đầu tiên.
  • Khi quảng cáo toàn màn hình của bên thứ ba không hiển thị, ad:didFailToPresentFullScreenContentWithError: sẽ được gọi thay vì adWillPresentFullScreenContent:adDidDismissFullScreenContent:.
10.7.0 2023-06-26
 • TITLEConfiguration: Ngừng sử dụng phương thức tagForChildDirectedTreatment: và thêm thuộc tính đọc-ghi tagForChildDirectedTreatment.
 • TITLEConfiguration: Ngừng sử dụng phương thức tagForUnderAgeOfConsent: và thêm thuộc tính đọc-ghi tagForUnderAgeOfConsent.
 • Ngừng sử dụng sdkVersion. Thay vào đó, hãy sử dụng versionNumber.
 • Giờ đây, bạn có thể giữ lại bộ chuyển đổi không hiển thị để thu thập tín hiệu.
10.6.0 2023-06-01
 • Giảm mức sử dụng bộ nhớ khi thực hiện nhiều yêu cầu quảng cáo song song.
10.5.0 2023-05-15
 • Khắc phục sự cố rò rỉ bộ nhớ xảy ra khi tạo đối tượng GADQueryInfo.
10.4.0 2023-04-20
 • Cập nhật phiên bản Xcode tối thiểu được hỗ trợ lên 14.1.
  • armv7 không được hỗ trợ trong Xcode 14 và đã bị xoá khỏi SDK.
 • Mục tiêu triển khai tối thiểu đã được tăng lên iOS 11.0.
 • Công cụ kiểm tra quảng cáo: Thêm tính năng hỗ trợ SDK để hiển thị tên đơn vị quảng cáo trong giao diện người dùng của công cụ kiểm tra quảng cáo.
10.3.0 2023-03-27
 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất.
10.2.0 2023-03-06
 • Thêm thuộc tính isMuted vào GADVideoController.
10.1.0 2023-02-16
 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất.
10.0.0 2023-01-26
 • Thay đổi có thể gây lỗi:
  • Quảng cáo không còn được phân phát trên iOS 11 nữa. Bạn phải sử dụng iOS 12 để truy xuất quảng cáo, mặc dù mục tiêu triển khai tối thiểu vẫn là iOS 10.0.
  • Xoá các trường đã ngừng hoạt động sau đây:
   • userBirthday
   • userGender
   • userHasLocation
   • userLatitude
   • userLocationAccuracyInMeters
   • userLocationDescription
   • userLongitude
 • Quảng cáo gốc: Đã khắc phục một lỗi trong đó GADMediaContent.mainImage trả về nil mặc dù hình ảnh đã hiển thị thành công trong GADMediaView.
 • Quảng cáo gốc không theo bối cảnh của công cụ kiểm tra quảng cáo hiện đã có lượt xem nội dung nghe nhìn.
 • Ngừng sử dụng các trường sau trong GADMediationAdConfiguration:
  • userHasLocation
  • userLatitude
  • userLocationAccuracyInMeters
  • userLongitude
 • Xoá mã bit khỏi bản dựng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.
9.14.0 2022-12-08
 • Quảng cáo khi mở ứng dụng: +loadWithAdUnitID:request:orientation:completionHandler: đã ngừng hoạt động và được thay thế bằng +loadWithAdUnitID:request:completionHandler:. Giờ đây, quảng cáo khi mở ứng dụng tải sẽ giả định hướng hiện tại của thiết bị, khớp với các định dạng toàn màn hình khác.
 • Đã thêm tính năng hỗ trợ dàn xếp cho quảng cáo khi mở ứng dụng.
 • Công cụ kiểm tra quảng cáo: Thêm tính năng hỗ trợ SDK để yêu cầu và hiển thị quảng cáo thông qua giao diện người dùng của Công cụ kiểm tra quảng cáo.
9.13.0 2022-11-07
 • Được hỗ trợ các hành động nhấp chuột bổ sung trong quảng cáo gốc.
 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất.
9.12.0 2022-10-24
 • Thêm GADQueryInfo để hỗ trợ tính năng thu thập và hiển thị tín hiệu.
 • Cập nhật tài liệu cho các API âm thanh.
9.11.0 2022-09-20
 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất.
9.10.0 2022-09-07
 • Bản phát hành chính thức cho phiên bản hỗ trợ iOS 16.
 • iLTV: Thêm các thuộc tính sau vào GADAdNetworkResponseInfo:
  • adSourceID
   adSourceInstanceName
   adSourceName
  Thêm thuộc tính sau vào GADResponseInfo:
  • extrasDictionary
9.9.0 2022-08-11
 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất.
9.8.0 2022-07-27
 • Dàn xếp có tặng thưởng: Không dùng nữa didRewardUserWithReward: trong GADMediationRewardedAdEventDelegate và thay vào đó là didRewardUser. Phần thưởng quảng cáo do didRewardUserWithReward: cung cấp luôn là không hoạt động, với giá trị phần thưởng quảng cáo đến từ chế độ cài đặt đơn vị quảng cáo trong giao diện người dùng AdMob .
 • Công cụ kiểm tra quảng cáo: Bổ sung tính năng hỗ trợ SDK để xuất yêu cầu quảng cáo.
9.7.0 2022-07-07
 • Thêm thuộc tính loadedAdNetworkResponseInfo vào GADResponseInfo, trả về thông tin về mạng quảng cáo đã tải quảng cáo.
 • Thêm thuộc tính adSourceInstanceID vào GADAdNetworkResponseInfo.
9.6.0 2022-06-13
9.5.0 2022-05-16
 • Dàn xếp gốc: Các lệnh gọi lại nativeAdDidRecordImpression:nativeAdDidRecordClick: hiện được gọi trên quảng cáo gốc đã dàn xếp.
 • Thay thế extern bằng FOUNDATION_EXPORT trên các tiêu đề công khai để hỗ trợ khả năng tương thích với các tiêu đề C++.
9.4.0 2022-04-26
 • Cập nhật phiên bản Xcode tối thiểu được hỗ trợ lên 13.2.1.
 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất.
9.3.0 2022-04-07
 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất.
9.2.0 2022-03-21
 • Đo lường mở: Cập nhật lên SDK OM 1.3.30.
 • Thêm cảnh báo khi mã xử lý ứng dụng tham chiếu đến adDidPresentFullScreenContent thay vì adWilllPresentFullScreenContent mới hơn trong GADFullScreenContentDelegate
9.1.0 2022-02-28
 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất.
9.0.0 2022-02-01
8.13.0 2021-11-17
 • Ngừng sử dụng hằng số kGAMSimulatorID trong GAMRequest. Thay vào đó, hãy sử dụng GADSimulatorID trong GADRequestConfiguration.
 • Ngừng sử dụng thuộc tính credentials trong GADAdNetworkResponseInfo. Sử dụng thuộc tính mới adUnitMapping của cùng một lớp.
8.12.0 2021-10-11
 • Khắc phục lỗi khiến Trình xác thực quảng cáo gốc có thể gây ra sự cố khi chế độ xem quảng cáo gốc bị xoá khỏi hệ phân cấp chế độ xem ở chế độ thử nghiệm.
 • Ngừng sử dụng tất cả hằng số có tiền tố kGAD. Thay vào đó, hãy sử dụng những thẻ có tiền tố GAD.
8.11.0 2021-09-16
 • Bản phát hành chính thức cho phiên bản hỗ trợ iOS 15.
 • Đã thêm các biện pháp bảo vệ để ngăn ứng dụng gặp sự cố khi SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google chạy trên iOS 9 trở xuống. SDK này chỉ được hỗ trợ trong iOS 10 trở lên và không hoạt động.
8.10.0 2021-09-01
8.9.0 2021-08-10
 • Sửa một lỗi không phổ biến ảnh hưởng đến các phiên bản thử nghiệm iOS 15, trong đó chế độ xem web toàn màn hình có thể không được định kích thước chính xác cho các ứng dụng nhiều cảnh.
 • Khắc phục lỗi lệnh gọi đến registerAdNetworkExtras: sẽ gặp sự cố nếu đối tượng GADRequest được tạo thông qua phương thức sao chép.
8.8.0 2021-07-20
 • Thêm logic để ngăn chặn những trường hợp hiếm gặp mà nhiều cửa hàng trong ứng dụng có thể hiển thị chồng lên nhau.
8.7.0 2021-06-24
8.6.0 2021-06-07
 • Ngừng sử dụng thuộc tính mediaView trong GADCustomNativeAd. Thay vào đó, hãy sử dụng thuộc tính mediaContent mới của cùng một lớp.
 • Khắc phục lỗi trong đó lệnh gọi lại uỷ quyền tắt tiếng / bật tiếng video không được gọi cho quảng cáo gốc đặt giá thầu .
 • Cập nhật loại kGADSimulatorID từ id thành NSString* để tránh việc truyền loại bổ sung trong Swift.
8.5.0 2021-05-07
 • Đã khắc phục lỗi trong đó một định dạng quảng cáo thử nghiệm sẽ không bị loại bỏ khi đóng quảng cáo nếu định dạng quảng cáo đó hiển thị nhiều lần.
8.4.0 2021-04-19
 • Tăng mức độ hỗ trợ cho các sự kiện chuyển đổi SKAdNetwork bằng cách sử dụng SKAdImpression.
8.3.0 2021-03-25
 • Hỗ trợ thêm mã nhận dạng bên thứ nhất của nhà xuất bản (trước đây gọi là cùng một khoá ứng dụng) để giúp bạn phân phối quảng cáo được cá nhân hoá và phù hợp hơn bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập được từ các ứng dụng của bạn.
 • Thêm adWillDismissFullScreenContent: vào GADFullScreenContentDelegate.
 • Khắc phục vấn đề adDidPresentFullScreenContent: được gọi ngay trước khi trình bày thay vì ngay sau đó.
8.2.0.1 2021-03-12
 • Khắc phục lỗi cài đặt CocoaPods "Can't merge user_target_xcconfig" xảy ra khi sử dụng nhiều nhóm với các chế độ cài đặt user_target_xcconfig khác nhau.
8.2.0 2021-03-11
 • Thêm tính năng hỗ trợ SKAdNetwork để chuẩn bị cho việc thực thi AppTrackingTransparency.
 • Xoá định nghĩa macro UIWindowScene chỉ cần thiết trong các phiên bản Xcode trước 11.
8.1.0 2021-02-19
 • Ngừng sử dụng disableAutomatedInAppPurchaseReportingenableAutomatedInAppPurchaseReporting. Báo cáo IAP đã bị xoá khỏi SDK. Các phương thức này hiện không hoạt động.
 • Thêm cờ để giảm quyền truy cập của SDK vào các API CTTelephonyNetworkInfo.
8.0.0 2021-02-01
 • Các thay đổi lớn trong phiên bản 8, như mô tả trong phần Chuẩn bị cho SDK phiên bản 8.
 • Cải thiện hiệu suất của SDK khi thực hiện đồng thời một số lượng lớn yêu cầu.
 • Xoá tính năng hỗ trợ kiến trúc i386. Xcode không còn hỗ trợ trình mô phỏng 32 bit.
 • Sửa lỗi adapterVersion trong giao thức GADMediationAdapter có xung đột với NSObject trong Swift.
7.69.0 2020-12-03
7.68.0 2020-11-04
 • Cập nhật SDK từ .framework thành .xcframework. Hiện tại, bạn cần cài đặt CocoaPods 1.9.0 trở lên để cài đặt CocoaPod.
 • Đã xoá arm64e khỏi phân phối. Bạn sẽ không thể kiểm thử cục bộ trên arm64e nữa.
 • Thêm Công cụ kiểm tra quảng cáo phiên bản thử nghiệm.
 • Khắc phục lỗi trong đó rootViewController của GADNativeCustomTemplateAd giữ lại một con trỏ rõ ràng đến quảng cáo.
7.67.0 2020-10-21
 • Phát hành các API thử nghiệm mới cho quảng cáo xen kẽ và quảng cáo có tặng thưởng. Các API mới cung cấp chức năng tương tự nhưng có tính nhất quán cải thiện.
 • Thêm thuộc tính neighboringContentURLStrings vào GADRequest.
 • Thêm các API cho định dạng GADRewardedInterstitialAd. Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm không công khai. Hãy liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn để yêu cầu quyền truy cập.
 • Khắc phục lỗi trang đích quảng cáo bị cắt trên các thiết bị có khía.
7.66.0 2020-09-28
 • Quảng cáo biểu ngữ: Đã thêm phương thức uỷ quyền adViewDidRecordImpression: vào GADBannerViewDelegate.
7.65.0 2020-09-03
 • Yêu cầu ứng dụng phải tạo dựa trên Xcode 11.0 trở lên.
 • Không dùng định dạng GADInstreamAd nữa.
 • Quảng cáo thử nghiệm: Hiện chúng tôi hỗ trợ thêm thiết bị thử nghiệm trong trường hợp không có IDFA.
7.64.0 2020-08-11
7.63.0 2020-07-28
 • Quảng cáo khi mở ứng dụng: Đã thay đổi GADAppOpenAd thành định dạng toàn màn hình. Quảng cáo khi mở ứng dụng hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm không công khai. Hãy liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn để yêu cầu quyền truy cập.
 • Dàn xếp quảng cáo xen kẽ: Giờ đây, các lệnh gọi lại interstitialDidDismissScreen: từ bộ chuyển đổi dàn xếp sẽ được loại bỏ trùng lặp.
7.62.0 2020-07-10
 • Khắc phục lỗi video phải nhấp hai lần để phát sau khi bị tạm dừng do tháo tai nghe.
7.61.0 2020-06-17
 • Thêm thuộc tính dictionaryRepresentation vào GADResponseInfo để giúp ghi nhật ký thông tin phản hồi dễ dàng hơn.
 • Xoá lớp DFPCustomRenderedAd, lớp định dạng quảng cáo không dùng đến mà ứng dụng không nên tham chiếu.
7.60.0 2020-05-20
 • Quảng cáo có tặng thưởng: Đã sửa đổi thuộc tính serverSideVerificationOptions của GADRewardedAd thành strong thay vì copy.
 • Triển khai phương thức description trên GADResponseInfoGADAdNetworkResponseInfo để ghi nhật ký dễ dàng hơn.
 • Tất cả lỗi trình bày (ví dụ: rewardedAd:didFailToPresentWithError:) nay luôn trả về mã từ GADPresentationErrorCode. Lỗi trình bày trong dàn xếp được hiển thị dưới dạng lỗi cơ bản.
7.59.0 2020-05-06
 • Đo lường mở: Cập nhật lên SDK OM 1.3.3.
 • Quảng cáo xen kẽ: Khắc phục lỗi khiến quảng cáo xen kẽ trên iPad có thể xoay sang các hướng không được hỗ trợ, gây ra các vấn đề về giao diện người dùng.
 • Quảng cáo thử nghiệm: Cập nhật nhãn quảng cáo thử nghiệm thành "Chế độ thử nghiệm" thay vì "Quảng cáo thử nghiệm" và cập nhật giao diện người dùng nhãn.
7.58.0 2020-04-13
 • Đã tăng số lượng hỗ trợ tối thiểu cho phiên bản Xcode lên 11.0.
 • Thêm thuộc tính adNetworkInfoArray vào GADResponseInfo. Tài sản này hiển thị siêu dữ liệu về các mạng dàn xếp được gọi trong lượt phản hồi quảng cáo này.
 • Vô hiệu hoá tính năng hỗ trợ tiếp cận đối với các phần tử quảng cáo bị ẩn để các công cụ như VoiceOver không gọi ra các phần tử không hoạt động.
7.57.0 2020-03-18
 • Ngừng sử dụng GADRewardBasedVideoAd. Mọi ứng dụng nên sử dụng GADRewardedAd.
 • Cải thiện thông báo lỗi cho lỗi "không tìm thấy bộ chuyển đổi". Thông báo lỗi hiện có chứa tên của bộ chuyển đổi.
 • Đã khắc phục vấn đề GADRewardedAd, trong đó phương thức rewardedAd:didFailToPresentWithError: sẽ không được gọi lại trong trường hợp không có quảng cáo có tặng thưởng nào được tải.
 • Đã khắc phục sự cố tiềm ẩn có thể xảy ra nếu mẫu quảng cáo cố gắng tải các URL không phải HTTP bên trong một SafariViewController.
7.56.0 2020-02-28
 • Thêm các phương thức thực thể disableAutomatedInAppPurchaseReportingenableAutomatedInAppPurchaseReporting trên GADMobileAds và ngừng sử dụng phương thức lớp disableAutomatedInAppPurchaseReporting. Hãy gọi disableAutomatedInAppPurchaseReporting trước khi khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google hoặc tải quảng cáo để tắt tính năng báo cáo IAP tự động.
 • Thêm phương thức disableMediationInitialization vào GADMobileAds. Hãy gọi phương thức này trước khi khởi chạy SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động để tắt tính năng khởi chạy bộ chuyển đổi dàn xếp.
 • Xoá kiến trúc i386. Chúng tôi không còn hỗ trợ trình mô phỏng 32 bit nữa.
7.55.1 2020-02-14
 • Quảng cáo có tặng thưởng: Đã khắc phục lỗi trong đó rewardedAd:didFailToPresentWithError: trả về loại NSString cho lỗi thay vì NSError.
7.55.0 2020-02-04
 • Đã xoá mọi tham chiếu đến UIWebView. UIWebView không còn được hỗ trợ nữa.
7.54.0 2020-01-28
 • Đo lường mở: Cập nhật lên SDK OM 1.3.1.
 • Bật WKWebView làm SDK mặc định trên tất cả chế độ xem web.
 • Thêm tính năng hỗ trợ đọc các thông số về sự đồng ý từ TCF phiên bản 2.0 của IAB và chuỗi us_privacy của IAB.
7.53.1 2019-12-19
 • Đổi tên mã lỗi kGADErrorAppIDMissing thành kGADErrorApplicationIdentifierMissing.
 • Dàn xếp có tặng thưởng: Đã khắc phục lỗi đặt giá thầu không hoạt động khi sử dụng API GADRewardedAd.
7.53.0 2019-12-12
 • Đo lường mở: Cập nhật lên SDK OM 1.2.21.
 • Quảng cáo xen kẽ/Quảng cáo có tặng thưởng: Đã thêm phương thức canPresentFromViewController:. Các ứng dụng nhiều cảnh có thể sử dụng phương thức này để kiểm tra xem quảng cáo có thể vẫn hiển thị khi cảnh thay đổi kích thước hay không.
 • Quảng cáo xen kẽ: interstitialDidFailToPresentScreen: hiện được gọi khi cố gắng hiển thị một quảng cáo chưa sẵn sàng hoặc một quảng cáo đã hiển thị.
 • Quảng cáo gốc: Đã khắc phục lỗi trong đó API giao diện người dùng được gọi trên luồng trong nền.
 • Khắc phục tình trạng rò rỉ bộ nhớ GADBlockSignalSource xảy ra khi tải quảng cáo.
 • Dàn xếp gốc: Xoá GADMediatedNativeAppInstallAdGADMediatedNativeContentAd.
 • Tính năng dàn xếp gốc: Đã thêm các thuộc tính durationcurrentTime vào giao thức hôm nay Ad Manager
7.52.0 2019-11-06
 • Đã khắc phục lỗi khiến tỷ lệ khung hình của nội dung nghe nhìn của quảng cáo trong luồng phát trong yêu cầu không được tuân thủ.
7.51.0 2019-10-17
 • Phiên bản iOS tối thiểu được hỗ trợ đã tăng lên iOS 9. Ứng dụng vẫn có thể liên kết với iOS 8, nhưng quảng cáo sẽ chỉ tải trên iOS 9 trở lên.
 • Thêm thuộc tính currentTimeduration vào GADMediaContent.
 • Thêm thuộc tính mediaContent vào GADInstreamAd và xoá các thuộc tính videoController, duration, currentTimeaspectRatio.
 • Thêm API biểu ngữ thích ứng cố định.
7.50.0 2019-09-18
 • Bản phát hành chính thức cho phiên bản hỗ trợ iOS 13.
 • Đo lường mở: Cập nhật lên SDK OM 1.2.19.
  • Thêm tính năng hỗ trợ cho các ứng dụng nhiều cảnh. Các ứng dụng hỗ trợ nhiều cảnh phải đặt thuộc tính scene trên GADRequest để nhận được quảng cáo có kích thước phù hợp.
  • Xoá lớp con SKStoreProductViewController không được phép trên iOS 13.
 • Giải quyết cảnh báo của Apple trong quá trình gửi qua cửa hàng ứng dụng về việc sử dụng API không dùng nữa.
 • Thêm thuộc tính testRequestIdentifiers vào GADMobileAds.requestConfiguration. Ngừng sử dụng thuộc tính testDevices trên GADRequest.
 • Không dùng mã lỗi kGADErrorMediationNoFill nữa. Giờ đây, tất cả lỗi không điền sẽ trả về mã lỗi kGADErrorNoFill.
 • Quảng cáo có tặng thưởng: Bây giờ, bạn có thể đặt tài sản customRewardString bất cứ lúc nào trước khi GADRewardedAd hiển thị. Trước đây, bạn cần đặt thuộc tính này trước khi tải quảng cáo.
 • Dàn xếp: Cải thiện các thông báo lỗi công khai khi không thể tìm thấy hoặc không thể tìm thấy bộ chuyển đổi dàn xếp theo giao thức chính xác.
7.49.0 2019-08-20
 • Thêm API giá trị nhận dạng phản hồi quảng cáo để tìm kiếm mẫu quảng cáo trong Trung tâm xem xét quảng cáo của Ad Manager.
7.48.0 2019-08-01
 • Đo lường mở: Cập nhật lên SDK OM 1.2.17.
 • Quảng cáo có tặng thưởng: Đã khắc phục lỗi trong đó ứng dụng sử dụng API video có tặng thưởng cũ (ví dụ: GADRewardBasedVideoAd) nhận thấy số lượt hiển thị giảm trong các báo cáo dàn xếp.
7.47.0 2019-07-11
 • Đo lường mở: Cập nhật lên SDK OM 1.2.16.
 • Cải thiện thông báo ghi nhật ký khi các ứng dụng định cấu hình sai mã ứng dụng trong Info.plist.
 • Đã khắc phục lỗi hiển thị trong quảng cáo cài đặt ứng dụng video xen kẽ và quảng cáo có tặng thưởng dạng video.
7.46.0 2019-06-24
 • Đưa cấu trúc arm64e vào khung GoogleMobileAds để hỗ trợ thử nghiệm trên thiết bị. Hiện tại, bạn cần phải tạo Xcode 10 để tạo.
 • Quảng cáo gốc: Đã xoá các API GADNativeAppInstallAdGADNativeContentAd không còn được dùng nữa. Ứng dụng nên sử dụng quảng cáo gốc hợp nhất.
 • Quảng cáo gốc: Đã khắc phục một lỗi khiến quảng cáo gốc trả về chế độ xem nội dung nghe nhìn nil và tỷ lệ khung hình bằng 0 mặc dù quảng cáo gốc có nội dung video.
 • Dàn xếp: Khắc phục sự cố xảy ra khi bộ chuyển đổi dàn xếp kích hoạt nhiều lệnh gọi lại thành công/không thành công cho cùng một yêu cầu.
7.45.0 2019-06-17
 • Đo lường mở: Cập nhật lên SDK OM 1.2.15.
 • Khắc phục sự cố xảy ra trong một số trường hợp hiếm gặp khi đóng quảng cáo dạng video.
 • Cập nhật lệnh gọi lại rewardedAdMetadataDidChange để không được gọi khi siêu dữ liệu là nil.
7.44.0 2019-05-10
 • Bản phát hành chính thức cho dịch vụ hỗ trợ Đo lường ứng dụng.
 • Theo mặc định, hoạt động đo lường ứng dụng sẽ khởi chạy và gửi dữ liệu khi khởi động ứng dụng. Thêm một lựa chọn để trì hoãn đo lường ứng dụng cho đến khi SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google được gọi một cách rõ ràng.
 • Đo lường mở: Cập nhật lên SDK OM 1.2.14.
 • Xoá GADCorrelator và các API liên kết. Tính năng này trước đây không hoạt động.
 • Ngừng sử dụng thuộc tính preferredImageOrientation trong GADNativeAdImageAdLoaderOptions. Thay vào đó, hãy sử dụng GADNativeAdMediaAdLoaderOptions.
7.43.0 2019-04-19
 • Cập nhật phiên bản iOS tối thiểu bắt buộc lên 8.0.
 • Phiên bản phát hành chính thức của tính năng hỗ trợ Đo lường mở.
 • Đo lường mở: Bao gồm SDK OM 1.2.13.
 • Đo lường mở: Thêm tùy chọn hỗ trợ cho các định dạng quảng cáo gốc tùy chỉnh.
 • Quảng cáo gốc: Đã thêm thuộc tính videoControllerhasVideoContent vào GADMediaContent.
 • Quảng cáo gốc: Ngừng sử dụng videoController trong phương thức GADUnifiedNativeAdhasVideoContentaspectRatio trong GADVideoController.
 • Quảng cáo gốc: Thêm lớp GADNativeAdMediaAdLoaderOptions có một thuộc tính aspectRatio, cho phép nhà xuất bản yêu cầu tỷ lệ khung hình cụ thể cho thành phần nội dung nghe nhìn của quảng cáo gốc. Lựa chọn này sẽ được ưu tiên hơn thuộc tính preferredImageOrientation trong GADNativeAdImageAdLoaderOptions.
 • Quảng cáo gốc: GADMediaView hiện tuân theo thuộc tính contentMode khi hiển thị hình ảnh.
7.42.2 2019-03-29
 • Dàn xếp có tặng thưởng (API mới): Đã khắc phục lỗi trong đó bộ chuyển đổi dàn xếp có tặng thưởng tự động bị giải phóng sau lệnh gọi tải.
7.42.1 2019-03-25
 • Đã khắc phục một sự cố hiếm gặp có thể xảy ra khi giải phóng vị trí quảng cáo dạng video.
7.42.0 2019-03-15
 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google hiện phụ thuộc vào hoạt động Đo lường ứng dụng. Bạn phải thêm khung Đo lường ứng dụng và các phần phụ thuộc. Bạn phải đặt mã ứng dụng của mình vào tệp plist của ứng dụng bằng khoá GADApplicationIdentifier. Xem hướng dẫn Bắt đầu nhanh để biết thêm thông tin.
 • Kích thước khung SDK đã giảm xuống dưới giới hạn của GitHub.
 • tagForChildDirectedTreatment đã được thêm vào GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration. Ngừng sử dụng [GADRequest tagForChildDirectedTreatment].
 • Khắc phục lỗi có thể gọi rewardBasedVideoAdMetadataDidChange: khi siêu dữ liệu không thay đổi.
7.41.0 2019-03-04
 • Quảng cáo có tặng thưởng: Đã thêm API GADRewardedAd mới (đang trong giai đoạn thử nghiệm beta công khai) để cho phép tải đồng thời nhiều quảng cáo có tặng thưởng.
 • Quảng cáo có tặng thưởng: Đã thêm thuộc tính admetadata vào GADRewardBasedVideoAd. Sử dụng rewardbasedvideoadmetadatadidchange: để theo dõi các thay đổi về siêu dữ liệu quảng cáo.
7.40.0 2019-02-21
 • Cải thiện hiệu suất
7.39.0 2019-02-08
 • Khắc phục lỗi trong đó quá trình tham chiếu GADCustomEventParametersServer dẫn đến lỗi bản dựng.
 • Đã thêm thuộc tính mainImage trong lớp GADMediaContent để đặt thành phần hình ảnh chính cho quảng cáo gốc khi không có video.
7.38.0 2019-01-22
 • Đã khắc phục sự cố hiển thị cho quảng cáo linh hoạt hiển thị trong chế độ xem bảng.
 • Thêm lớp GADMediaContent mới để cung cấp thông tin về nội dung nghe nhìn.
7.37.0 2018-12-10
 • Cải thiện khả năng tương thích với Crashlytics để cung cấp báo cáo sự cố hữu ích hơn nhờ tính năng thay thế dấu vết ngăn xếp đã cập nhật.
7.36.0 2018-11-16
 • Đã khắc phục vấn đề trong đó một số bộ chuyển đổi dàn xếp có thể báo cáo nhiều lượt hiển thị từ cùng một quảng cáo xen kẽ hoặc quảng cáo có tặng thưởng.
7.35.2 2018-11-08
 • Các bản sửa lỗi khác.
7.35.1 2018-10-22
 • Các bản sửa lỗi khác.
7.35.0 2018-10-17
 • Khắc phục vấn đề khiến quảng cáo có tặng thưởng không tải sau khi quảng cáo có tặng thưởng mới được tải bên trong phương thức uỷ quyền rewardBasedVideoAdDidClose:.
 • Phiên bản Xcode tối thiểu hiện là 9.2.
7.34.0 2018-09-26
 • Bạn không còn được phép yêu cầu hiển thị quảng cáo có tặng thưởng thứ hai trong khi một quảng cáo có tặng thưởng khác đang hiển thị. Điều này giúp khắc phục vấn đề khi việc yêu cầu quảng cáo có tặng thưởng thứ hai sẽ làm hỏng một số bộ chuyển đổi dàn xếp của bên thứ ba. Bạn có thể yêu cầu một quảng cáo khác sau khi quá trình trình bày kết thúc trong rewardBasedVideoAdDidClose:.
 • Đã khắc phục: Đã cập nhật CocoaPod để giảm kích thước tệp xuống dưới 100 MB, cho phép đẩy các tệp SDK sang kho lưu trữ GitHub.
7.33.1 2018-09-13
 • Quảng cáo gốc: Đã khắc phục vấn đề trong đó quảng cáo video đôi khi không phát chính xác.
 • Quảng cáo gốc: Đã khắc phục vấn đề GADMediaView trống đối với quảng cáo không phải dạng video.
 • Quảng cáo biểu ngữ DFP: Đã khắc phục lỗi trong đó phương thức đổi kích thước hoạt động không chính xác.
7.33.0 2018-09-10
 • Thêm khả năng hỗ trợ cho iOS 12.
 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất.
7.32.0 2018-08-13
 • Quảng cáo có tặng thưởng: Đã thêm thuộc tính customRewardString vào GADRewardBasedVideoAd, cho phép nhà xuất bản truyền dữ liệu tuỳ chỉnh đến các yêu cầu xác minh phía máy chủ.
 • Quảng cáo gốc: GADNativeAppInstallAd, GADNativeContentAd và các API được liên kết đã ngừng hoạt động và được thay thế bằng GADUnifiedNativeAd. Hãy xem hướng dẫn về Quảng cáo gốc nâng cao hợp nhất để được hướng dẫn thêm về cách sử dụng các API mới.
 • Quảng cáo gốc: Đã thêm tính năng "Ẩn quảng cáo này".
 • Quảng cáo gốc: Đã khắc phục một lỗi khiến chế độ xem Lựa chọn quảng cáo bị xoá khi sử dụng lại các chế độ xem quảng cáo trong các chế độ xem bộ sưu tập.
 • Đã thêm thuộc tính requestConfiguration vào GADMobileAds. Bạn có thể sử dụng thuộc tính này để chỉ định thông số maxAdContentRatingtagForUnderAgeOfConsent cho tất cả các yêu cầu quảng cáo.
 • Dàn xếp: Thêm thuộc tính maxAdContentRatingunderAgeOfConsent vào GADMediationAdRequest.
7.31.0 2018-05-17
7.30.0 2018-03-26
 • MRAID phiên bản 3 beta.
 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất.
7.29.0 2018-02-16
 • Sửa lỗi xuất hiện trong 7.28.0 gây ra sự cố đồ hoạ trong các ứng dụng GameKit.
7.28.0 2018-01-31
 • Quảng cáo gốc: Thêm API quảng cáo gốc hợp nhất. Phương thức này kết hợp GADNativeAppInstallAdsGADNativeContentAds thành một loại mới: GADUnifiedNativeAd. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem hướng dẫn Quảng cáo gốc hợp nhất.
 • Video có tặng thưởng: Đã thêm phương thức rewardBasedVideoAdDidCompletePlaying: vào GADRewardBasedVideoAdDelegate để thông báo cho nhà xuất bản khi video hoàn tất.
 • Tính năng dàn xếp video có tặng thưởng: Đã thêm phương thức connectorDidCompletePlayingRewardBasedVideoAd: vào GADMRewardBasedVideoAdConnectorDelegate để bộ chuyển đổi dàn xếp gọi khi video hoàn tất.
 • Tính năng dàn xếp gốc: Cập nhật GADMediatedNativeAdDelegate.h để cấp cho bộ chuyển đổi quyền truy cập vào từng chế độ xem được dùng trong quảng cáo gốc.

  Thêm:

  -mediatedNativeAd:didRenderInView:clickableAssetViews:nonclickableAssetViews:viewController:

  Không dùng nữa:

  -mediatedNativeAd:didRenderInView:viewController:
7.27.0 2017-12-13
 • Đã thêm tính năng hỗ trợ cho tính năng dàn xếp video gốc. Bộ chuyển đổi dàn xếp gốc phải triển khai phương thức mediaView trên GADMediatedNativeAppInstallAdGADMediatedNativeContentAd và trả về chế độ xem nội dung nghe nhìn.
 • Đã thêm các phần phụ thuộc trên khung QuartzCoreCFNetwork.
7.26.0 2017-11-17
 • Hỗ trợ iPhone X.
 • Đối với quảng cáo toàn màn hình, nút đóng mặc định giờ đây hiển thị trong vùng an toàn.
 • Xoá thuộc tính nativeAd khỏi GADAdChoicesViewGADMediaView.
 • Giới hạn số lượt tương tác với SDK với StoreServices của Apple là một lần trên mỗi phiên, khi khởi chạy ứng dụng.
 • Giờ đây, quảng cáo thử nghiệm sẽ hiển thị một nhãn ở trên cùng của quảng cáo. Hãy xem hướng dẫn thử nghiệm để biết thêm thông tin.
7.25.0 2017-10-25
 • Tính năng dàn xếp gốc: Giờ đây, bộ chuyển đổi sẽ nhận được lệnh gọi đến mediatedNativeAd:didRenderInView:viewController: ngay khi quảng cáo gốc được liên kết với chế độ xem quảng cáo gốc, thay vì đợi chế độ xem quảng cáo gốc đó hiển thị.
 • Tính năng dàn xếp gốc: Giờ đây, bộ chuyển đổi sẽ nhận được lệnh gọi đến mediatedNativeAdDidUntrackView: với chế độ xem không có giá trị khi chế độ xem theo dõi được giải phóng.
7.24.1 2017-9-27
 • Cập nhật cách SDK tương tác với StoreServices của Apple.
7.24.0 2017-9-20
 • Bản phát hành chính thức cho phiên bản hỗ trợ iOS 11.
 • Xoá GADAdDelegate. Bạn nên sử dụng GADAudioVideoManager để quản lý âm thanh của quảng cáo.
 • Sửa lỗi iOS 11 trong đó chế độ xem biểu ngữ bị dịch chuyển xuống dưới do các phần lồng ghép nội dung.
 • Đã thêm phần phụ thuộc trên khung Security.
7.23.0 2017-09-05
 • Giờ đây, bộ chuyển đổi dàn xếp sẽ nhận được thông báo qua mediatedNativeAd:didUntrackView: khi phân bổ quảng cáo gốc.
7.22.0 2017-08-08
 • Đã khắc phục vấn đề không gọi sự kiện "quảng cáo không tải được" khi yêu cầu quảng cáo bị loại bỏ, do ứng dụng đang chạy ở trạng thái nền.
7.21.0 2017-06-20
 • Đối với các đơn vị quảng cáo xen kẽ đã chọn không sử dụng quảng cáo video, quảng cáo xen kẽ được phân phát sẽ có lựa chọn đóng ngay lập tức, ngay cả khi mẫu quảng cáo MRAID gọi useCustomClose.
 • Đã thêm văn bản vào trình đơn gỡ lỗi để cho biết chế độ xem trước mẫu quảng cáo hay chế độ khắc phục sự cố đang hoạt động.
 • Thêm lớp GADMultipleAdsAdLoaderOptions, cho phép nhà xuất bản chỉ định số lượng quảng cáo cần tải trong một yêu cầu.
 • Đã thêm thuộc tính loading vào GADAdLoader để cho biết liệu trình tải quảng cáo hiện có đang tải quảng cáo hay không.
 • Thêm một phương thức uỷ quyền mới -adLoaderDidFinishLoading: vào GADAdLoaderDelegate. Phương thức này được gọi sau khi GADAdLoader hoàn tất việc trả về tất cả quảng cáo cho một yêu cầu.
7.20.0 2017-05-03
 • Đã xoá định dạng quảng cáo mua hàng trong ứng dụng.
 • Xoá cấu trúc armv7s.
7.19.1 2017-04-13
 • Khắc phục vấn đề kích thước quảng cáo không chính xác được chuyển tiếp đến các mạng dàn xếp cho tính năng dàn xếp biểu ngữ thông minh.
7.19.0 2017-03-16
 • Thêm phương thức openInlineBrowser() vào google_mobile_app_ads.js để mở một URL trong SFSafariViewController.
 • Thêm GADAudioVideoManagerDelegate để cung cấp thông báo về việc bắt đầu và tạm dừng/dừng phát quảng cáo dạng âm thanh cũng như quảng cáo dạng video.
7.18.0 2017-02-23
 • Thêm các phương thức play, pausesetMute vào GADVideoController.
 • Thêm các phương thức uỷ quyền mới vào GADVideoControllerDelegate tương ứng với điểm bắt đầu, tạm dừng, kết thúc, tắt tiếng và bật tiếng nội dung video.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho bộ chuyển đổi dàn xếp video có tặng thưởng để chọn tham gia khởi chạy sớm trước khi thực hiện yêu cầu quảng cáo.
7.17.0 2017-01-31
 • Thêm nativeAdDidRecordImpressionnativeAdDidRecordClick vào GADNativeAdDelegate.
7.16.0 2016-12-12
 • Đã thêm bộ điều khiển video vào đối tượng DFPBannerView.
 • Các thuộc tính trình điều khiển video GADNativeExpressAdView, GADNativeContentAd, GADNativeCustomTemplateAd, GADNativeContentAdGADNativeCustomTemplateAd hiện không rỗng.
 • Tính năng dàn xếp gốc: Giờ đây, bộ chuyển đổi có thể đặt thuộc tính adChoicesView trên GADMediatedNativeAppInstallAdGADMediatedNativeContentAd để hiển thị Lựa chọn quảng cáo.
7.15.0 2016-11-21
 • Thêm thuộc tính GADMediaView vào GADNativeContentAdGADNativeCustomTemplateAd.
7.14.0 2016-10-28
 • Đã di chuyển tiêu đề của bộ chuyển đổi dàn xếp vào khung và tiêu đề chung.
 • Đối với kích thước quảng cáo kGADAdSizeFluid, việc thay đổi kích thước biểu ngữ sẽ không làm thay đổi kích thước khung của chế độ xem biểu ngữ nữa.
7.13.1 2016-10-20
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho tính năng xem trước trong ứng dụng và khắc phục sự cố trong Google Ad Manager.
7.13.0 2016-10-17
 • Thêm phần phụ thuộc trên khung JavaScriptCore.
 • Các bản sửa lỗi khác.
7.12.1 2016-10-05
 • Sửa các chú giải tính chất rỗng cho GADNativeAppInstallAdGADNativeContentAd.
7.12.0 2016-09-28
 • Sửa lỗi cho các sự cố liên quan đến GADStringFromCGFloat.
 • Đã thêm GADNativeAdViewAdOptions để chỉ định vị trí của Lựa chọn quảng cáo trong quảng cáo gốc.
 • Thêm thuộc tính adNetworkClassName vào GADRewardBasedVideoAd.
7.11.0 2016-09-15
 • Xoá các phần phụ thuộc trên khung CoreBlueooth, EventKit và EventKitUI.
 • Các ứng dụng không cần cung cấp văn bản cho NSCalendarsUsageDescriptionNSBluetoothPeripheralUsageDescription khi cập nhật ứng dụng cho iOS 10 nữa.
 • Đã xóa hỗ trợ MRAID 2.0 createCalendarEventstorePicture.
7.10.1 2016-08-26
 • Sửa lỗi cho các sự cố liên quan đến GADStringFromCGFloat.
7.10.0 2016-08-16
 • Khi liên kết quảng cáo gốc với một khung hiển thị, thuộc tính userInteractionEnabled của khung hiển thị đó sẽ thay đổi thành NO để phù hợp với các kỳ vọng của SDK.
 • Đã thêm phần phụ thuộc vào MobileCoreServices.
 • Đã thêm API để cho mạng quảng cáo biết liệu phiên bản SDK có phải có ít nhất là major.minor.patch hay không.
7.9.1 2016-07-18
 • Đã khắc phục lỗi ảnh hưởng đến tính năng dàn xếp video có tặng thưởng.
7.9.0 2016-07-13
 • Thêm các phần phụ thuộc khung GLKit, OpenGLES, CoreMotion và CoreVideo để cải thiện cũng như nâng cao việc hiển thị quảng cáo và chất lượng quảng cáo.
 • Thêm phương thức +[GADMobileAds configureWithApplicationID:]. Nhà xuất bản AdMob nên gọi phương thức này bằng mã ứng dụng của họ.
 • Nhà xuất bản Google Ad Manager sử dụng tính năng dàn xếp SDK sẽ không còn nhận được cảnh báo "loại quảng cáo đã dàn xếp không xác định hoặc không hợp lệ".
7.8.1 2016-05-11
 • Thêm tính năng hỗ trợ SDK để tự động sử dụng dữ liệu vị trí khi người dùng đã bật quyền truy cập thông tin vị trí của ứng dụng một cách rõ ràng.
7.8.0 2016-04-28
 • Thêm phần phụ thuộc trên khung CoreBluetooth và SafariServices.
 • Thêm chú giải tính chất rỗng vào tệp tiêu đề chính của SDK để cải thiện khả năng hỗ trợ các tuỳ chọn Swift.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho GADAdSizeDelegate trong quảng cáo có kích thước kGADAdSizeFluid.
7.7.1 2016-04-06
 • Giải quyết vấn đề bằng cách xử lý lượt nhấp vào Quảng cáo gốc trong chế độ xem cuộn.
7.7.0 2016-02-24
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo video có tặng thưởng.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho mã bit. Mặc dù làm tăng kích thước của tệp tải xuống SDK, nhưng sẽ không làm tăng đáng kể kích thước của tệp nhị phân ứng dụng. Để thay đổi chế độ cài đặt này cho ứng dụng, hãy chuyển đến phần Build Settings (Cài đặt bản dựng) của dự án. Trong phần Build Options (Tuỳ chọn bản dựng), hãy đặt Enable Bitcode (Bật Bitcode) thành Yes.
 • Thêm phần phụ thuộc vào khung MediaPlayer. Bạn sẽ cần liên kết khung này với tệp nhị phân của ứng dụng. Nếu bạn đang sử dụng CocoaPods, hãy chạy pod install --repo-update.
 • Đã xoá mọi mục tham chiếu đến userID trong các API video dựa trên phần thưởng.
 • Các lệnh gọi đến phương thức loadRequest: cho GADInterstitial luôn được ghép nối với lệnh gọi uỷ quyền didFailToReceiveAd:withError: hoặc interstitialDidReceiveAd: không đồng bộ. Khắc phục một trường hợp góc trong đó hợp đồng này không được giữ nguyên.
 • Tính năng dàn xếp gốc: Đã thêm khả năng xử lý và báo cáo các sự kiện nhấp chuột cho bộ chuyển đổi.
 • Quảng cáo tìm kiếm: Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho chiều cao động.
7.6.0 2015-12-07
 • Các phương thức giao thức cho bộ chuyển đổi dàn xếp đã được nhóm lại/di chuyển để đơn giản hơn.
 • Sửa cách viết hoa của thông báo didFailToLoadWithError trong giao thức GADRewardBasedVideoAdDelegate.
7.5.2 2015-10-16
 • Các bản sửa lỗi.
7.5.1 2015-09-30
 • Khắc phục các sự cố trong GADStatisticsCore.
7.5.0 2015-09-22
 • SDK không còn sử dụng phương thức canOpenURL của UIApplication trên các thiết bị iOS 9 nữa.
 • Sửa lỗi các phương thức GADNativeAdDelegate không được gọi.
 • Lệnh gọi lại adLoader:didFailToReceiveAdWithError của GADAdLoaderDelegate hiện sẽ được gọi nếu không yêu cầu loại quảng cáo nào.
7.4.1 2015-08-13
 • Khắc phục lỗi xảy ra khi người dùng hoàn tất giao dịch mua hàng trong ứng dụng cho một sản phẩm có giá trị nhận dạng chứa ký tự đặc biệt.
7.4.0 2015-07-30
 • MRAID phiên bản 2 beta.
 • Đã thêm chế độ cài đặt chung mới để báo cáo sự cố và theo dõi giao dịch mua hàng trong ứng dụng (IAP) tự động. Nếu bạn bật tính năng tự động theo dõi giao dịch mua hàng trong ứng dụng, thì việc này sẽ xoá phần phụ thuộc trên SDK theo dõi lượt chuyển đổi để báo cáo lượt chuyển đổi IAP.
 • Thuộc tính adUnitID trên GADInterstitial hiện là readonly.
 • Thêm các API cho tính năng dàn xếp video dựa trên phần thưởng.
 • Không dùng setLocationWithDescription: nữa vào GADRequest. Thay vào đó, hãy sử dụng setLocationWithLatitude:longitude:accuracy:.
7.3.1 2015-05-28
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho các định dạng quảng cáo gốc nội dung và cài đặt ứng dụng trên AdMob, Ad Manager và Ad Exchange.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho các định dạng quảng cáo gốc tùy chỉnh (có sẵn cho quảng cáo đặt trước trên Ad Manager).
 • Khắc phục một phiên hồi quy ra mắt trong phiên bản 7.2.0 khiến biểu ngữ thông minh hiển thị không chính xác trong chế độ ngang trên iOS 8.
7.2.2 2015-05-07
 • Khắc phục cảnh báo sau đây khi tải lên App Store:
  Ứng dụng tham chiếu các bộ chọn không công khai trong Payload/(<app_id>):clientId,screenName,setScreenName.
7.2.1 2015-04-30
 • Các trình mô phỏng lại tải quảng cáo trực tiếp theo mặc định. Thêm kGADSimulatorID vào tài sản testDevices trên GADRequest để tải quảng cáo thử nghiệm trên các trình mô phỏng.
 • Đã thêm khả năng ghi lại lượt nhấp cho quảng cáo xen kẽ cho các bộ chuyển đổi dàn xếp và sự kiện tuỳ chỉnh.
 • Thêm các điểm cải tiến nhỏ cho API sự kiện tuỳ chỉnh.
 • Thêm GADInterstitial initWithAdUnitID: và ngừng sử dụng GADInterstitial init.
 • Ngừng sử dụng phương thức setValidAdSizesWithSizes trong DFPBannerView. Thay vào đó, hãy sử dụng DFPBannerView.validAdSizes.
7.1.0 2015-04-01
 • Yêu cầu liên kết với CoreMedia.framework.
 • Các bản sửa lỗi khác.
7.0.0 2015-02-03
 • Đã ngừng hỗ trợ iOS 5.
 • Phát hành SDK dưới dạng khung.
 • Xoá phần phụ thuộc trên cờ trình liên kết -ObjC.
 • Cải thiện thời gian tải quảng cáo trên iOS 8.
 • Thêm thuộc tính requestAgent vào GADRequest. Các dịch vụ tích hợp với bên thứ ba phải đặt thuộc tính này để biểu thị nền tảng mà yêu cầu phát sinh.
 • Thêm lớp DFPRequest mới. Lớp này hỗ trợ tiêu chí nhắm mục tiêu tuỳ chỉnh và các tiêu chí loại trừ danh mục.
 • Di chuyển thuộc tính publisherProvidedID từ DFPExtras sang DFPRequest.
 • Thay thế GADAdMobExtrasDFPExtras bằng một lớp GADExtras.
 • Ngừng sử dụng thuộc tính hasAutoRefreshed của GADBannerView.
 • Xoá macro GAD_SIMULATOR_ID — quảng cáo thử nghiệm tự động bật trong trình mô phỏng khi sử dụng GADBannerViewGADInterstitial.
 • Xoá mediationExtras, additionalParameters và các thuộc tính kiểm thử của GADRequest.
 • Ngừng sử dụng setBirthdayWithMonth:day:year: của GADRequest.
 • Xoá phương thức addKeyword: của GADRequest.
 • Xoá lớp DFPSwipeableBannerView.
6.12.2 2014-11-06
 • Đã tắt tính năng thoát đối với quảng cáo biểu ngữ.
 • Khắc phục sự cố xảy ra trong DumpViews.
6.12.0 2014-09-18
 • Bản phát hành chính thức cho phiên bản hỗ trợ iOS 8.
 • Quá trình tải quảng cáo mất ít thời gian hơn trên luồng chính trên iOS 8.
 • Quảng cáo Biểu ngữ thông minh hiển thị chính xác ở chế độ ngang trên iOS 8.
 • Yêu cầu liên kết với 2 khung mới: EventKitEventKitUI. Các mô-đun này được tự động liên kết nếu bạn bật mô-đun và khung tự động liên kết.
 • Ngừng sử dụng thuộc tính mediatedAdView vào GADBannerView.
 • Xoá phương thức loadAndDisplayRequest:usingWindow:initialImage: không còn được dùng trước đây trên GADInterstitial.
6.11.1 2014-08-07 Đã sửa lỗi khởi chạy chế độ xem biểu ngữ từ ngòi bút.
6.10.0 2014-07-17
 • Hiện tại, quảng cáo mặc định mở trong Safari thay vì trình duyệt trong ứng dụng. Mẫu quảng cáo có thể ghi đè hành vi này bằng cách chỉ định mraid.expand() hoặc admob.opener.openOverlay().
 • Cử chỉ vuốt đã bị tắt trên DFPBannerView.
 • Ngừng sử dụng DFPSwipeableBannerView và thay vào đó là DFPBannerView.
6.9.3 2014-06-12
 • Phương thức loadAndDisplayRequest:usingWindow:initialImage trên GADInterstitial không còn được dùng nữa.
 • Các gói phân tích chưa được nhóm từ SDK giúp giảm kích thước SDK (9.6 -> 3.4) MB. Bạn có thể tải SDK phân tích tại đây.
 • Thuộc tính contentURL trên DFPExtras đã được di chuyển sang GADRequest.
 • Nhiều bản sửa lỗi.
6.9.2 2014-05-07
 • Ngừng hỗ trợ iOS 4.3. SDK hỗ trợ iOS 5.0 trở lên, đồng thời hiện cung cấp tệp tham chiếu yếu ARC.
 • Thêm định dạng biểu ngữ lớn 320x100, với kGADAdSizeLargeBanner không đổi.
 • Đã thêm định dạng quảng cáo xen kẽ mới để chạy giao dịch mua hàng trong ứng dụng. Đặt thuộc tính inAppPurchaseDelegate trên GADInterstitial để xử lý các sự kiện mua hàng trong ứng dụng.
6.8.0 2014-01-24
 • Cải thiện tính năng nhắm mục tiêu quảng cáo.
 • Bắt buộc phải liên kết với khung CoreTelephony.
 • Khắc phục sự cố xảy ra khi thiết bị chuyển sang chế độ trên máy bay.
6.7.0 2013-12-12
 • Cải thiện hiệu suất của quảng cáo khi được đặt bên trong UITableView.
 • Các bản sửa lỗi khác.
6.6.1 2013-11-13 Khắc phục một số lỗi rò rỉ bộ nhớ khi sử dụng tính năng dàn xếp.
6.6.0 2013-11-05
 • Bắt buộc phải liên kết với khung AVFoundation.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho kiến trúc arm64 và x86_64.
 • Giảm đáng kể kích thước thư viện.
 • Đã thêm thuộc tính adNetworkClassName vào ngày GADBannerViewGADInterstitial.
 • Đã sửa lỗi các sự kiện ứng dụng Ad Manager không kích hoạt cho quảng cáo xen kẽ.
 • Đã trực tiếp gói bộ chuyển đổi HTML Ad Exchange vào thư viện. Nhà phát triển Ad Exchange không cần phải liên kết riêng libAdapterHtml.a nữa.
6.5.1 2013-08-29 Ẩn thanh trạng thái cho chế độ xem toàn màn hình trên iOS 7.
6.5.0 2013-07-16
 • Sửa lỗi đổi kích thước GADBannerView.
 • Thay đổi API cho trường COPPA trong GADRequest.
 • Chuyển IDFA của Apple trong yêu cầu quảng cáo.
 • Đã cập nhật thông báo cảnh báo dàn xếp cho việc sử dụng cờ của trình liên kết.
6.4.2 2013-05-20 Khắc phục vấn đề GADMRAIDInterceptor lặp lại.
6.4.1 2013-04-18 Khắc phục sự cố xảy ra khi Advertising Identifiernil.
6.4.0 2013-04-08
 • Khắc phục sự cố GADInterstitial khi ứng dụng đang chạy ở chế độ nền.
 • Khắc phục sự cố luồng GADMRAIDInterceptor.
 • Sửa lỗi để các đại biểu xen kẽ nhận được interstitialWillLeaveApplication.
 • Đã đổi tên các biểu tượng MD5 để tránh lỗi biểu tượng trùng lặp.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ để nhận quảng cáo thử nghiệm khi sử dụng AdMob thông qua tính năng dàn xếp.
 • Quảng cáo thử nghiệm chỉ có trên các thiết bị chạy iOS 6 trở lên.
 • Đã xoá tất cả trường hợp sử dụng UDID.
6.3.0 2013-02-14
 • Đã thêm câu lệnh ghi nhật ký cung cấp mã nhận dạng cần chuyển đến request.testDevices để bật quảng cáo thử nghiệm trên một thiết bị cụ thể.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo thử nghiệm trên iOS 6.
 • Khắc phục sự cố trong GADMraidInterceptor.
6.2.1 2012-10-16
 • Bắt buộc phải liên kết với khung StoreKit.
 • Đã khắc phục sự cố khi xoay ứng dụng trước khi nhận được quảng cáo dàn xếp đầu tiên.
6.2.0 2012-09-26
 • Không còn cần cờ -all_load khi tạo ARMv7 nữa; nhưng vẫn bắt buộc phải có cờ -ObjC.
 • Bắt buộc phải liên kết với khung AdSupport.
 • Bắt buộc phải sử dụng Xcode 4.5 và bản dựng dựa trên iOS 6. Việc triển khai tối thiểu là iOS 4.3.
 • SDK đã xoá các hướng dẫn ARMv6 và hiện bao gồm hướng dẫn ARMv7.
 • Sử dụng Giá trị nhận dạng cho quảng cáo (IDFA) của Apple cho iOS 6 và UDID cho các phiên bản dưới iOS 6.
 • Nhiều bản sửa lỗi cho iOS 6.
 • Khả năng tương thích của trình duyệt trong ứng dụng cho màn hình cao hơn của iPhone 5.
 • Khả năng tương thích có bố cục tự động cho iOS 6.
6.1.4/5 2012-08-09
 • Sửa lỗi cho tính năng theo dõi lượt nhấp/lượt hiển thị của bên thứ ba.
 • Bạn có thể tạo DFPBannerView mà không cần kích thước ban đầu. Hãy nhớ đặt validAdSizes trước khi tải một yêu cầu.

6.1.5: Phiên bản này sử dụng thông tin nhận dạng thiết bị duy nhất (UDID). Các ứng dụng sử dụng phiên bản này phải có được sự đồng ý phù hợp của người dùng đối với việc gửi thông tin nhận dạng thiết bị tuân theo các chính sách iOS có liên quan.

6.1.1/2 2012-07-19
 • Khắc phục sự cố MRaid Interceptor khi gặp phải vấn đề về khoá nil.
 • Nhà xuất bản sẽ cần thêm cờ -all_load khi sử dụng SDK.
 • Đã thêm các đối tượng DFPBannerView, DFPInterstitialDFPExtras dành riêng cho nhà xuất bản Ad Manager.
 • Tính năng mới của Ad Manager: Nhiều kích thước quảng cáo.
 • Tính năng mới của Ad Manager: Sự kiện trong ứng dụng.
 • Các tiêu đề Ad Manager, Tìm kiếm và Dàn xếp hiện được đưa vào thư mục con "Tiện ích bổ sung", do đó không còn yêu cầu các tệp tải xuống riêng biệt nữa.
 • Vấn đề đã biết: Khi sử dụng GADBannerView với Trình tạo giao diện, bạn cần đặt rõ kích thước khung hình trước khi tải một yêu cầu.

6.1.2: Phiên bản này sử dụng thông tin nhận dạng thiết bị duy nhất (UDID). Các ứng dụng sử dụng phiên bản này phải có được sự đồng ý phù hợp của người dùng đối với việc gửi thông tin nhận dạng thiết bị tuân theo các chính sách iOS có liên quan.

6.0.3/4 2012-05-10
 • Đã thêm giới hạn tần suất.
 • Đã sửa một số lỗi nhỏ.

6.0.4: Phiên bản này sử dụng thông tin nhận dạng thiết bị duy nhất (UDID). Các ứng dụng sử dụng phiên bản này phải có được sự đồng ý phù hợp của người dùng đối với việc gửi thông tin nhận dạng thiết bị tuân theo các chính sách iOS có liên quan.

6.0.1 2012-04-19
 • Đã thêm tính năng dàn xếp mạng quảng cáo.
 • Tính năng dàn xếp bao gồm khả năng dàn xếp quảng cáo tự quảng bá và sự kiện tuỳ chỉnh.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ MRAID v1.0 cho tất cả phiên bản của nền tảng iOS.
 • Ngừng sử dụng các macro GAD_SIZE_#x# và thay bằng hằng số GADAdSize.
 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho quảng cáo có chiều rộng đầy đủ thông qua các hằng số GADSize mới: kGADAdSizeSmartBannerPortraitkGADAdSizeSmartBannerLandscape.
 • GADRequest hiện sử dụng registerAdNetworkExtras: để đặt dữ liệu bổ sung. Ngừng sử dụng thuộc tính additionalParameters.

Kể từ phiên bản 5.0.8, SDK iOS không tham chiếu đến uniqueIdentifier.

5.0.8 2012-03-30
 • Xoá mọi tệp tham chiếu đến uniqueIdentifier, một thuộc tính UIDevice không còn dùng nữa.
 • Ngừng sử dụng thuộc tính testDevices và thay vào đó là thuộc tính testing hiện đã ngừng hoạt động.
5.0.5 2011-11-30
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho các định dạng quảng cáo xen kẽ Đa phương tiện khác dành cho iPhone và iPad. Bản cập nhật này sẽ tương thích chuyển tiếp với tất cả các định dạng quảng cáo xen kẽ trong tương lai.
 • Cải thiện tính năng theo dõi lượt hiển thị quảng cáo xen kẽ.
 • GADInterstitial luôn là đối tượng dùng một lần, nhưng hiện sẽ không thành công bằng cách gọi didFailToReceiveAdWithError: trên mọi yêu cầu tải hoặc hiển thị quảng cáo xen kẽ sau yêu cầu đầu tiên.
5.0.4 2011-10-28 Sửa các nút quá khổ trên màn hình retina trong trình duyệt trong ứng dụng.
5.0.3 2011-10-24
 • Tích hợp Quảng cáo tìm kiếm tuỳ chỉnh.
 • Hỗ trợ iOS 5.0.
 • Tải quảng cáo xen kẽ nhanh hơn.
 • Sửa lỗi bản trình bày quảng cáo của bộ điều khiển chế độ xem phương thức.
 • Khắc phục hành vi của thẻ ký tự liên kết.
4.1.1 2011-07-18
 • Ngoài ra, còn được chứng nhận trên iOS 5.0 Beta 3.
 • GTMStringEncoding đã được đặt tên để tránh xung đột giữa trình liên kết với các thư viện khác.
 • Trình duyệt trong ứng dụng sẽ tự đóng đối với quảng cáo App Store bị định cấu hình sai.
 • Khắc phục lỗi rò rỉ bộ nhớ trong SDK.
 • Đã khắc phục các sự cố theo dõi lượt nhấp với biểu ngữ của DoubleClick dành cho nhà quảng cáo (IDFA).
 • Khắc phục một số sự cố rất hiếm gặp.
 • Phiên bản phát hành chính thức của Google Ad Manager.
4.1.0 2011-05-02
 • Tất cả bộ điều khiển khung hiển thị đều bị đóng đúng cách khi đóng JavaScript trên bộ điều khiển khung hiển thị bị che khuất trong ngăn xếp của bộ điều khiển khung hiển thị.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho thời gian chờ quảng cáo xen kẽ AFMA do máy chủ cung cấp.
 • Chế độ thử nghiệm hiện được mã thiết bị danh sách cho phép bật.
 • Đã thêm phương thức để sử dụng lại cùng một UIWebView trong biểu ngữ và Lớp phủ nội dung đa phương tiện.
 • Đã thêm mô hình phụ của thiết bị vào từ điển onshow.
 • Khắc phục lỗi rò rỉ bộ nhớ trong GADBrowserControllerUIWebViews.
 • Bộ điều khiển chế độ xem quảng cáo xen kẽ khi mở trong ứng dụng tự khoá vào chế độ dọc để xoá nhật ký cảnh báo khỏi bảng điều khiển.
 • Giờ đây, mọi mã phản hồi HTTP 5xx sẽ trả về "lỗi máy chủ" thay vì "lỗi mạng".
4.0.2 2011-03-15 Bản phát hành cho Giai đoạn phát hành rộng rãi.