Google Analytics 4 için BigQuery Export

BigQuery, büyük veri kümelerinde yüksek performanslı sorgular çalıştırmanızı sağlayan bir bulut veri ambarıdır.

Google Analytics 4 mülklerindeki tüm ham etkinliklerinizi (alt mülkler ve toplayıcı mülkler dahil) BigQuery'ye aktarabilir ve ardından SQL benzeri bir söz dizimi kullanarak bu verileri sorgulayabilirsiniz. BigQuery'de, verilerinizi harici depolamaya dışa aktarmayı veya Analytics verilerinizle birleştirmek amacıyla harici verileri içe aktarmayı seçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için BigQuery Export bölümüne bakın.