راهنماهای راه حل

از این راهنماهای راه حل برای حل مشکلات تجاری با استفاده از داده های صادراتی BigQuery از دارایی Google Analtyics خود استفاده کنید.

پیش‌بینی کاهش برای برنامه‌های بازی با استفاده از BigQuery ML

بیاموزید که چگونه می‌توانید از BigQuery ML برای اجرای مدل‌های تمایل بر روی داده‌های Google Analytics 4 از برنامه بازی خود استفاده کنید تا احتمال بازگشت کاربران خاص به برنامه خود را تعیین کنید. راهنمای کامل Churn Prediciton را مشاهده کنید.

عملکرد را اندازه گیری و اشکال زدایی کنید

با نحوه ارسال داده های Web Vitals به ویژگی های Google Analytics 4 و صادرات داده ها برای تجزیه و تحلیل در BigQuery و Data Studio آشنا شوید. راهنمای کامل اندازه گیری عناصر حیاتی وب را مشاهده کنید .