Sorun giderme

Bu kılavuzda, yaygın uygulama hatalarını düzeltmeye yönelik yaygın sorun giderme adımları özetlenmektedir.

No events

Etkinlikleriniz Google Analytics'te görünmüyorsa ilgilenmeniz gereken sık karşılaşılan birkaç sorun vardır.

Önce müşterinizi seçin:

 • Doğru api_secret öğesini mi kullanıyorsunuz?

  Doğru akış için api_secret kullandığınızdan emin olun. Measurement Protocol'u birden fazla akış için ayarlarsanız her akışın kendi gizli anahtarı olur.

 • api_secret hâlâ geçerli mi?

  Spam ile mücadeleye yardımcı olması için api_secret izinlerini iptal edebilirsiniz. Kullandığınız api_secret hâlâ geçerli olduğundan emin olun. Akışınıza erişimi olan başka bir kullanıcı, akış erişimini yanlışlıkla iptal etmiş olabilir.

 • api_secret doğru kopyalandı mı?

  api_secret, büyük/küçük harfe duyarlıdır. Google Analytics kullanıcı arayüzündeki api_secret öğesinin, kodunuzda kullandığınızla tam olarak aynı olduğundan emin olun.

 • advertising_id kullanmayın.

  advertising_id, geçerli bir cihaz kimliği olarak desteklenmiyor. Firebase kullanıyorsanız app_instance_id, gtag.js kullanıyorsanız client_id kullanın.

Geçersiz kimlikler

Ölçüm Procotol'u, Firebase için Google Analytics SDK'sı ve gtag.js'deki kimlikleri desteklediğinden, doğru kimliği kullandığınızdan emin olun. Kullanmanız gereken kimlikler, Firebase için Google Analytics SDK'sı veya gtag.js kullanmanıza bağlı olarak değişir. Aşağıda, hangi kimlikleri kullanmanız gerektiği özetlenmiştir:

Firebase için Google Analytics SDK'sı

Firebase için Google Analytics SDK'sını kullanıyorsanız kullanmanız gereken kimlikler şunlardır:

Aşağıdakileri kullanmamalısınız:

 • firebase_instance_id - Bu kimlik, isteğinize dahil edilmemelidir. Bu kimlik, uygulamanın belirli bir örneğini tanımlamak için kullanılır ancak Firebase'e özeldir. FCM mesajları gibi görevler için kullanılır.

gtag.js

gtag.js kullanıyorsanız aşağıdaki kimlikler kullanmanız gerekir:

 • measurement_id - Bu kimliği isteğin sorgu parametrelerine dahil edin. Bu kimlik bir Veri Akışını benzersiz şekilde tanımlar. Web sitenizin tüm kullanıcılarının measurement_id değeri aynı olacaktır. Google Analytics kullanıcı arayüzünde,
  Yönetici > Veri Akışları > akışınızı seçin > Ölçüm Kimliği altında bulunur.
 • client_id - Bu kimliği isteğin POST gövdesine ekleyin. Bu kimlik, benzersiz bir şekilde bir web istemcisinin belirli bir kullanıcı örneğini tanımlar. Uygulamanızın her kullanıcısı için bu değer farklıdır. Bu değeri nasıl alacağınızı öğrenmek için bu örneklere bakın.