Measurement Protocol (Google Analytics 4)

Google Analytics 4 için Google Analytics Measurement Protocol, geliştiricilerin HTTP istekleri aracılığıyla etkinlikleri doğrudan Google Analytics sunucularına göndererek web ve uygulama akışlarını iyileştirmelerine olanak tanır. Bu durum, özellikle sunucular arası ve çevrimdışı gerçekleşen etkileşimlerin ölçülmesini kolaylaştırır.

Kullanım alanları

Geliştiriciler, Measurement Protocol'u aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

  • Online ve çevrimdışı davranışları ilişkilendirme
  • Hem istemci hem sunucu tarafı etkileşimleri ölçme
  • Standart kullanıcı etkileşimlerinin dışında gerçekleşen etkinlikleri (ör. çevrimdışı dönüşümler) gönderme
  • Otomatik toplamanın kullanılamadığı cihazlardan ve uygulamalardan (ör. kiosklar, saatler vb.) etkinlik gönderme

Başlayın

Kullanmaya başlamak için etkinlik gönderme başlıklı makaleyi inceleyin. Bu kılavuzda, Measurement Protocol kullanılarak etkinliklerin HTTP aracılığıyla nasıl gönderileceği gösterilmektedir.

Bir uygulama veri akışı için Measurement Protocol uyguluyorsanız Measurement Protocol'ü kullanarak uygulama etkinliklerini GA4'e gönderme kod laboratuvarıyla başlayabilirsiniz.

Mimari Genel Bakış

Measurement Protocol'un adım diyagramı

Measurement Protocol ile İlgili Uyarılar

Yeniden Pazarlama

Google sinyalleri etkinleştirildiğinde aynı cihaz yeniden pazarlaması desteklenir. Cihazlar arası yeniden pazarlama için User-ID de gerekir.

Coğrafi Bilgiler

Coğrafi bilgiler yalnızca gtag, Google Etiket Yöneticisi veya Firebase için Google Analytics'ten otomatik olarak toplanarak kullanılabilir.

Tam Sunucudan Sunucuya

Etkinlikleri Google Analytics'e yalnızca protokol protokolüyle göndermek mümkün olsa da yalnızca kısmi raporlama kullanılabilir. Measurement Protocol'un amacı gtag, GTM veya Firebase ile toplanan mevcut etkinlikleri artırmaktır. Bazı etkinlik ve parametre adları, otomatik toplama aracılığıyla kullanılmak üzere ayrılır ve Measurement Protocol üzerinden gönderilemez.

Sonraki Adımlar