Google Analytics را راه اندازی کنید

تعاملات کاربران در وب سایت ها را اندازه گیری کنید.
با استفاده از Google Analytics برای Firebase SDK، تعاملات کاربر در برنامه های تلفن همراه را اندازه گیری کنید.

ادغام های آماده برای استفاده و خدمات شریک

یک شریک برای کمک به پیاده سازی تجزیه و تحلیل، تجزیه و تحلیل و تست وب سایت و خدمات بهینه سازی پیدا کنید.

کتابخانه های مجموعه میراث

گوگل آنالیتیکس کلاسیک
کتابخانه های قدیمی که پلتفرم های مختلف را هدف قرار می دهند.