User Deletion API – przegląd

Ten dokument zawiera ogólny opis interfejsu Google Analytics User Deletion API.

Wprowadzenie

Interfejs Google Analytics User Deletion API umożliwia klientom przetwarzanie danych powiązanych z danym identyfikatorem użytkownika. To jedno z kilku narzędzi, które pomagają chronić Twoje dane.

Przegląd

Interfejs User Deletion API umożliwia klientowi Google Analytics usuwanie danych określonego identyfikatora użytkownika z projektu lub usługi internetowej. Prośby o usunięcie użytkownika można przesyłać za pomocą projektów Firebase lub usług Google Analytics.

Prośba o usunięcie danych

Aby poprosić o usunięcie danych określonego użytkownika, użyj metody upert. Metoda Upsert wybiera tylko parametr User Deletion Request Resource. Prośba o usunięcie danych można zastosować do usługi internetowej Google Analytics (określonej w polu webPropertyId) lub usługi GA4(określonej przez pole propertyId). Użytkownika, którego dane zostaną usunięte, możesz ustawić, ustawiając jeden z identyfikatorów w polu id.userId. Typ identyfikatora należy podać w polu id.type. Obsługiwane typy identyfikatorów użytkowników:

Więcej informacji o funkcjach User-ID i User-ID znajdziesz w Centrum pomocy Analytics.

Usuwanie danych

Metoda upert zwraca zasób User Deletion Request Resource z ustawionym polem deleteRequestTime. Pole deleteRequestTime wskazuje czas, w którym otrzymaliśmy żądanie usunięcia treści z Google Analytics.

Do wywołania metody upert wymagany jest zakres https://www.googleapis.com/auth/analytics.user.removals protokołu OAuth 2.0.