לפני שמתחילים העברה של מסחר אלקטרוני ב-GA4 (gtag.js)

המאמר הזה מספק סקירה כללית של האפשרויות הזמינות להעברה של מסחר אלקטרוני ב-Universal Analytics (UA) להטמעה דומה של מסחר אלקטרוני ב-Google Analytics 4 (GA4) במהלך השימוש ב-gtag.js.

חשוב לדעת

תאימות לאירועים ותרגום בין UA ל-GA4

כדי לפשט את ההעברה ל-Google Analytics 4, gtag.js יכול לתרגם באופן אוטומטי אירועי GA4 שנשלחים לנכס UA, ולהיפך. עם זאת, לא כל האירועים והפרמטרים יכולים להיות מתורגמים, ולכן חשוב שתבדקו את ההתנהגות, את אי-ההתאמות ואת פירוט העסקאות שייתכן שתצטרכו להסתמך על התרגום האוטומטי.

כאן תוכלו לקרוא מידע נוסף על תאימות התאימות של האירועים.

בחירה של אפשרות העברה

Google Analytics 4 הוא העתיד של Google Analytics. מומלץ להעביר את ההטמעה כדי לשלוח אירועי מסחר אלקטרוני ב-GA4 כדי להבטיח שתוכלו ליהנות מכל היתרונות של Google Analytics בטווח הארוך.

השיקולים העיקריים כשבוחרים אפשרות הם:

  • החשיבות של אי-שינוי בדוחות הקיימים של איסוף נתונים ומסחר אלקטרוני ב-Universal Analytics.
  • כמות ההטמעה שאתם מוכנים לבצע עכשיו לעומת העתיד, כדי לעמוד בהטמעה המלאה של GA4 בטווח הארוך.
  • אם חשוב לכם להטמיע נכס Google Analytics 4 בהטמעה מלאה (כלומר, מעבר מאירועי UA לאירועים ב-GA4) בטווח הקצר.

אפשרויות העברה המבוססות על תוצאה

הטבלה הבאה תעזור לכם לזהות את מדריך ההעברה המתאים ביותר לתוצאה הרצויה:

תוצאה יתרונות/חסרות מפתח למה כדאי לבחור באפשרות הזו?
שליחת אירועי מסחר אלקטרוני ב-UA

שימוש בהטמעה הקיימת של UA כדי לשלוח נתונים ל-GA4.
Pro (הטמעה): הטמעה קלה ללא שינוי בנתוני המסחר האלקטרוני שנאספים ומדווחים על UA.

חוסר: דוחות מסחר אלקטרוני חלקיים ב-GA4 כי חלק מאירועי המסחר האלקטרוני ב-UA לא מזוהים ב-GA4.
ברצונך להתחיל להשתמש ב-GA4 אבל לא הכול מוכן למעבר המלא בטווח הארוך, ויש צורך לשמור את ההטמעה הקיימת של UA ללא שינוי. כך אפשר להשתמש בהטמעה הקיימת של gtag.js כדי לשלוח אירועים לנכס GA4.
שליחת אירועי מסחר אלקטרוני ב-GA4
(מומלץ)

הטמעה ושליחה של אירועי GA4 לנכס UA הקיים ולנכס GA4 חדש.
מקצועי: דוחות המסחר האלקטרוני ב-GA4 יהיו מוכנים, והכול יהיה מוכן לטווח הארוך.

ביטול: עליכם להעביר את אירועי UA לאירועי GA4 כדי לקבל דוחות מסחר אלקטרוני חלקיים ב-UA, כי חלק מאירועי המסחר האלקטרוני ב-GA4 לא מזוהים ב-UA.
כדאי לעבור ל-GA4 בטווח הארוך, אבל הנכס ב-UA ימשיך לקבל נתונים. כך אפשר להשתמש בהטמעה יחידה של gtag.js GA4 כדי לשלוח אירועים גם לנכס UA.
שליחת אירועי מסחר אלקטרוני ב-UA וב-GA4

הטמעה של אירועי GA4 עבור נכס GA4 חדש ושמירה על ההטמעה הנוכחית של מסחר אלקטרוני ב-UA. אירועי מסחר אלקטרוני נפרדים נשלחים גם לנכס UA וגם לנכס GA4.
Pro: לא יחול שינוי בהטמעה הקיימת של UA, ויהיה לך דוחות מסחר אלקטרוני מלאים גם ב-GA4 וגם ב-UA.

חוסר: עליכם להטמיע אירועי GA4 ולשמור אירועי מסחר אלקטרוני נפרדים ב-GA4 לצד אירועי המסחר האלקטרוני הקיימים ב-UA. יכול להיות שתהיה השפעה שלילית על הביצועים של הדף, כי שליחת נתונים כפולים לכל אירוע מתבצעת.
אתם יכולים להתחיל להשתמש במסחר האלקטרוני ב-GA4 באופן מלא, אבל עליכם לעמוד בדרישות להטמעת ההטמעה של UA. אתם מוכנים לקבל השפעות אפשריות על ביצועי הדף.