מספקת שיטות פרוגרמטיות לגישה לנתוני דוחות בנכסי Google Analytics 4 (GA4).
מאפשר לגשת באופן פרוגרמטי לנתוני דוחות ב-Google Analytics (בנכסי Universal Analytics בלבד). יצירת טבלאות צירים ודוחות של קבוצות בעלות מאפיינים משותפים, ערך חיי המשתמש ודוחות פילוח מתקדמים, עם הגישה הגמישה ביותר לנתונים.
הצגת פעילות משתמשים שמתרחשת בנכס באותו רגע. הדוחות בזמן אמת מתעדכנים תוך כמה שניות, כך שתוכלו ליצור מרכזי בקרה בזמן אמת כדי לעקוב אחר האינטראקציה של המשתמשים עם הנכס שלכם בכל רגע.
קבלת נתונים על נתיבי המרות שמראה אינטראקציות של משתמשים עם מקורות תנועה שונים במהלך ביקורים מרובים לפני ביצוע המרה. ניתוח ההשפעה של ערוצי שיווק מרובים על המרות.

ספריות עזרה וממשקי API לדיווח

ספריית JavaScript שמאפשרת ליצור מרכז בקרה ולהטמיע אותו באתר של צד שלישי בקלות תוך דקות ספורות. הוא מספק קבוצה של רכיבים ניתנים לחיבור שיכולים לפעול יחד כדי לבנות כלים מורכבים, וכך ליצור כלים פשוטים וחזקים בו-זמנית.
ריכזנו כאן את הרשימה המלאה של המאפיינים והמדדים, וגם את המאפיינים שלהם, שזמינים ב-Reporting API.

ממשקי API מדור קודם

שליחת שאילתה לגבי מאפיינים ומדדים כדי להפיק דוחות מותאמים אישית.
שליחת שאילתה לגבי מאפיינים ומדדים כדי להפיק דוחות מותאמים אישית.