Nhận trợ giúp

Nếu bạn không tìm thấy thông tin mình cần trong tài liệu hoặc bạn có một vấn đề cụ thể cần giải quyết, thì trang này sẽ giúp bạn tìm ra nơi phù hợp nhất để giải đáp thắc mắc của mình.

Đặt câu hỏi cho nhà phát triển

Bạn nên truy cập vào Stack Overflow để đặt câu hỏi về cách sử dụng và phát triển bằng các API, thư viện và SDK của Google Analytics. Trang web này không do Google điều hành nhưng bạn có thể đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình.

Hãy nhớ dùng một trong những thẻ sau đây khi đặt câu hỏi:

  • google-analytics-api – đối với các câu hỏi cụ thể về một trong các API Google Analytics.

Vấn đề và lỗi

Nếu gặp lỗi với API, bạn nên bắt đầu bằng cách tìm kiếm thật kỹ trong Tài liệu dành cho nhà phát triển Analytics hoặc đăng lên Stack Overflow như đã đề cập ở trên. Cố gắng tách biệt vấn đề nhiều nhất có thể và chỉ đăng mã mặc định cũng như các lệnh gọi API.

Tài nguyên dành cho những người không phải nhà phát triển

Nếu bạn muốn mở rộng và tuỳ chỉnh Google Analytics, nhưng không có tài nguyên phát triển, hãy truy cập vào Đối tác Google Marketing Platform để tìm hiểu về các đối tác mở rộng và tích hợp với Google Marketing Platform.

Để biết thông tin chung về các tính năng của Google Analytics, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Analytics.

Để báo cáo vấn đề không liên quan đến API trong Google Analytics, hãy sử dụng lựa chọn "Gửi phản hồi" trên trình đơn trong Analytics.

Liên hệ với chúng tôi

Trong trường hợp vấn đề của bạn không được đề cập trong tài liệu công khai và không được trả lời trong các nhóm thảo luận, bạn có thể sử dụng Biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ về API của Analytics để liên hệ với chuyên gia hỗ trợ về API của Google Analytics.

Yêu cầu về tính năng dành cho nhà phát triển

Bạn có yêu cầu về tính năng cho các tính năng dành cho nhà phát triển Google Analytics bao gồm Data API, API Quản trị, Measurement Protocol hoặc BigQuery Export không? Nếu vậy, chúng tôi rất muốn được nghe ý kiến của bạn!

Chúng tôi sẽ đóng vấn đề của bạn mà không cần tương tác thêm nếu bạn gửi:
  • Báo cáo lỗi.
  • Yêu cầu về tính năng cho giao diện người dùng GA.
  • Mọi câu hỏi chung xung quanh giao diện người dùng GA hoặc các tính năng dành cho nhà phát triển.
  • Yêu cầu về tính năng mà không có tất cả thông tin bắt buộc.

Trước khi gửi yêu cầu về tính năng mới, hãy kiểm tra xem yêu cầu đó đã tồn tại trong danh sách các lỗi hiện có hay chưa. Nếu bạn thấy một vấn đề đã tồn tại, hãy nhớ nhấp vào nút +1 ở góc trên bên phải của vấn đề để giúp chúng tôi đánh giá số lượng người dùng quan tâm. Bạn cũng có thể thêm nhận xét kèm theo thông tin bổ sung.

Nếu danh sách các yêu cầu hiện có không bao gồm yêu cầu về tính năng, hãy gửi vấn đề mới. Hãy nhớ cung cấp tất cả thông tin bắt buộc.

Mặc dù chúng tôi có ý định xem xét ý kiến phản hồi của nhà phát triển, nhưng bạn không nên kỳ vọng chúng tôi sẽ tương tác trực tiếp với công cụ theo dõi này. Bạn cũng không nên mong đợi tất cả các yêu cầu về tính năng đều được chấp nhận.