Chương trình beta công khai của Dịch vụ Google Play

Dịch vụ Google Play là lớp API hỗ trợ các tính năng độc đáo của Google trên Android. Cài đặt này có trên mọi thiết bị Android được Google hỗ trợ. Dịch vụ này cung cấp cho các nhà phát triển ứng dụng một cách thống nhất để tích hợp các dịch vụ của Google vào ứng dụng của họ. Để tìm hiểu thêm về Dịch vụ Google Play, vui lòng xem phần Tổng quan về Dịch vụ Google Play.

Chương trình beta của Dịch vụ Google Play cho phép bạn sớm tiếp cận các phiên bản mới của Dịch vụ Google Play. Điều này đặc biệt hữu ích cho nhà phát triển vì nó cho phép họ thử nghiệm ứng dụng trên thiết bị của riêng mình. Điều này cũng mang lại cho Google cơ hội cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng trên khắp thế giới.

Bạn cần lưu ý rằng các phiên bản beta của Dịch vụ Google Play có thể kém ổn định hơn so với các phiên bản sau này được phát hành chính thức cho công chúng. Điều này có nghĩa là một số ứng dụng có thể gặp sự cố hoặc một số tính năng có thể không hoạt động đúng cách. Ví dụ: thiết bị của bạn có thể gặp sự cố nhiều lần, khiến mọi dịch vụ trên thiết bị không hoạt động.

Làm cách nào để đăng ký chương trình beta?

Bạn có thể đăng ký bản beta của Dịch vụ Google Play bằng cách sử dụng trình duyệt web hoặc đăng ký trực tiếp qua thiết bị. Sau khi bạn đăng ký, bất cứ khi nào phiên bản beta của Dịch vụ Google Play được phát hành, phiên bản đó sẽ tự động được tải xuống trên tất cả thiết bị sử dụng tài khoản Google mà bạn đã đăng ký.

 1. Duyệt xem trang Kiểm thử ứng dụng Android – Dịch vụ Google Play.

 2. Nhấp vào nút Trở thành người thử nghiệm.

  Bạn hiện là người thử nghiệm beta cho các dịch vụ của Google Play.

Đăng ký qua Cửa hàng Play

 1. Chuyển tới trình đơn Cài đặt Google trên thiết bị Android bằng cách chuyển đến () Cài đặt > Google.

 2. Nhấn vào () Trợ giúp và phản hồi ở góc trên cùng bên phải màn hình.

 3. Nhấn vào () Thêm ở góc trên cùng bên phải màn hình, sau đó chọn View in Google Play Store (Xem trong Cửa hàng Google Play).

 4. Cuộn xuống phần Trở thành người thử nghiệm beta, sau đó nhấn vào Tôi đồng ý.

Làm cách nào để hủy đăng ký chương trình beta?

Nếu muốn sử dụng phiên bản phát hành chính thức của Dịch vụ Google Play, bạn sẽ phải rời khỏi chương trình beta rồi đợi phiên bản phát hành chính thức tiếp theo của Dịch vụ Google Play. Phiên bản này sẽ được cài đặt trên các thiết bị của bạn.

 1. Duyệt xem trang Kiểm thử ứng dụng Android – Dịch vụ Google Play, cũng chính trang mà bạn tham gia chương trình beta.

 2. Trong phần Rời khỏi chương trình kiểm thử, hãy nhấp vào đường liên kết Rời chương trình. Một thông báo xác nhận sẽ sớm xuất hiện, cho biết Bạn đã rời khỏi chương trình thử nghiệm.

Rời khỏi chương trình beta bằng Cửa hàng Play

 1. Chuyển tới menu cài đặt của Google trên thiết bị Android của bạn. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chuyển đến phần Settings (Cài đặt) () > Google (Google).

 2. Nhấn vào trình đơn mục bổ sung () ở góc trên cùng bên phải màn hình, sau đó chọn Help & feedback (Trợ giúp và phản hồi).

 3. Nhấn vào trình đơn mục bổ sung () ở góc trên cùng bên phải màn hình, sau đó chọn View in Google Play Store (Xem trong Cửa hàng Google Play).

 4. Cuộn xuống phần Bạn là người thử nghiệm beta, sau đó nhấn vào nút Rời khỏi.