Informacje o wersjach

2 maja 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Testy A/B Firebase
  • Firebase App Check
  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle
  • Linki dynamiczne Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Instalacje Firebase
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth wprowadza te zmiany:

  • Zmniejsz numer wersji funkcji interfejsu API beginSignIn(), aby działał ze starszymi wersjami pliku APK usług Google Play.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:33.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:5.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-components:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:3.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:3.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.1.1

17 kwietnia 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-cloud-messaging obejmuje te zmiany:

  • Dodaliśmy nową metodę setRetainProxiedNotifications, która określa, czy dane powiadomień przesyłanych przez serwer proxy mają być przechowywane.
  • Dodano nową metodę getProxiedNotificationData, która pozwala pobierać dane dotyczące powiadomienia przesłanego przez serwer proxy.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.2.0

16 kwietnia 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth wprowadza te zmiany:

  • Wycofaliśmy interfejsy API związane z przyciskami logowania jednym dotknięciem, zapisywania haseł i logowania się przez Google.
 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-base wprowadza te zmiany:

  • Wycofaliśmy interfejsy API związane z Logowaniem przez Google.
 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-fido wprowadza te zmiany:

  • Zaktualizowaliśmy klasę danych żądania i odpowiedzi, aby korzystały z protokołu ByteString zamiast byte[], dzięki czemu nie można ich zmienić.
  • Dodano odpowiednie adnotacje @Nullable i @NonNull do parametrów interfejsu API.
  • Do PublicKeyCredentialCreationOptions dodaliśmy nowy konstruktor, który akceptuje ciąg znaków JSON.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.12
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:21.0.0

11 kwietnia 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.8.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.11.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.11.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.6.2

8 kwietnia 2024 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.2.0

1 kwietnia 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-games-v2 obejmuje te zmiany:

  • Usunięto wycofane interfejsy.
  • Dodaliśmy obsługę szybkiego przełączania profili.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:20.0.0

21 marca 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.8.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-common:20.4.3
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.11.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.11.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.6.1

7 marca 2024 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

 • We wrześniu 2024 r. pakiety SDK Firebase Ads (artefakty firebase-ads i firebase-ads-lite) nie będą już publikowane. W zamian użyj pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida.

  Te artefakty Firebase nie dostarczały własnego pliku binarnego i stanowiły jedynie otokę związaną z zależnościami. Wprowadzamy tę zmianę, aby zapewnić Ci większą kontrolę nad zależnościami, które dodajesz do aplikacji. Więcej informacji o tej zmianie i sposobie migracji do pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida znajdziesz w odpowiedziach na najczęstsze pytania w dokumentacji Firebase.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:23.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.4
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.3

5 marca 2024 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.2.0

28 lutego 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.3
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-database:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.3

26 lutego 2024 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.3.0

20 lutego 2024 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-document-scanner:16.0.0-beta1

15 lutego 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth (wersja 21.0.0) zawiera te poważne zmiany powodujące niezgodność:

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.11

8 lutego 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Testy A/B Firebase
  • Firebase App Check
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Dostępna jest już najnowsza wersja wtyczki google-services na Androida (4.4.1). Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.2
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.5.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.5.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-config-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.5.1
 • com.google.gms:google-services:4.4.1

1 lutego 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-service-auth-api-phone zwiększa wersję zależności play-services-basement z 18.0.1 do 18.0.2.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.2

22 stycznia 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-location obejmuje te zmiany:

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.1.0

18 stycznia 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.1

4 stycznia 2024 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.1.0

26 grudnia 2023 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.1.0

18 grudnia 2023 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.2.0-beta02

14 grudnia 2023 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.3.0-beta01

7 grudnia 2023 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.4.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.4.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.4.0

6 grudnia 2023 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.6.0

4 grudnia 2023 r.

 • Najnowsze aktualizacje bibliotek play-services-cast, play-services-cast-framework i play-services-cast-tv obejmują te zmiany:

  • Zaktualizowano pod kątem: androidx.mediarouter:mediarouter:1.6.0-beta01. Ta zmiana sprawia, że pole MediaRouteButtons jest zawsze domyślnie widoczne.

  • Zmieniliśmy ją, żeby ograniczyć przypadki, w których wykrywanie urządzeń przesyłających automatycznie rozpoczyna się bez działania ze strony użytkownika.

  • Dodano CastOptions.Builder#setSessionTransferEnabled, aby określić, czy aplikacja nadawcy ma wyświetlać urządzenia przesyłające, gdy włączony jest przełącznik wyjścia. Wartością domyślną jest true.

  • Dodaliśmy nowe wersje funkcji CastButtonFactory#setUpMediaRouteButton, które zwracają kod Tasks, nasłuchiwane przez aplikacje w przypadku powodzenia lub zgłoszonego wyjątku.

  Więcej informacji znajdziesz w artykule Informacje o wersji pakietu Cast Android Sender SDK.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.1

16 listopada 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-pay (wersja 16.4.0) obejmuje następujące zmiany obsługujące funkcje e-pieniędzy:

  • Dodano EmoneyReadiness.

  • Dodano EmoneyReadinessStatus.

  • Dodaliśmy nową metodę checkReadinessForEmoney w przypadku aplikacji z listy dozwolonych w przypadku funkcji e-pieniędzy, aby sprawdzać gotowość Usług Google Play do obsługi e-pieniędzy.

  • Dodaliśmy nową metodę notifyEmoneyCardStatusUpdate w przypadku aplikacji z listy dozwolonych dotyczącej funkcji e-pieniędzy, aby powiadamiać Usługi Google Play o niektórych zmianach stanu kart do obsługi e-pieniędzy.

  • Dodaliśmy nową metodę pushEmoneyCard w przypadku aplikacji z listy dozwolonych, które umożliwiają przesyłanie kart do obsługi e-pieniędzy do Usług Google Play.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-config-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.4.0

9 listopada 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-cloud-messaging obejmuje te zmiany:

  • Dodaliśmy nową metodę messageHandled, która wskazuje, że wiadomość została przetworzona.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.1.0

7 listopada 2023 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-subject-segmentation:16.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta5

30 października 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.5.0

26 października 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.1

18 października 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Firebase App Check
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Linki dynamiczne Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase
  • Instalacje Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Najnowsze aktualizacje bibliotek play-services-tagmanager i play-services-analytics aktualizują rejestrację BroadcastReceiver w Androidzie U.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-config:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.4

16 października 2023 r.

 • Najnowsze aktualizacje play-services-maps (18.2.0) obejmują Zaawansowane znaczniki oraz możliwość sprawdzania możliwości mapy. Korzystanie z możliwości mapy opisujemy w 2 powiązanych przewodnikach.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0

2 października 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-pay (wersja 16.3.0) obejmuje te zmiany:

  • Dodaliśmy nową metodę notifyCardTapEvent w przypadku aplikacji z listy dozwolonych, która służy do powiadamiania Usług Google Play o określonych zdarzeniach związanych z dotknięciem kart.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.3.0

25 września 2023 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.0.0

18 września 2023 r.

 • Duża aktualizacja biblioteki play-services-games-v2, która daje deweloperom gier nowy sposób integracji usług gier Play z grami. Więcej informacji znajdziesz w artykule PGS Recall API.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:19.0.0

15 września 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.5

14 września 2023 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.10
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.4
 • com.google.gms:google-services:4.4.0

13 września 2023 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

 • Ostatnie aktualizacje biblioteki play-services-wallet powodują zmianę interfejsu PayButton API, aby w przypadku urządzeń, które korzystają z Usług Google Play w wersji starszej niż 23.21.0, zamiast niego używał statycznego zasobu przycisku.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.4.0

31 sierpnia 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth wprowadza te zmiany:

  • Dodaliśmy nowego klienta interfejsu API AuthorizationClient, który ułatwia wysyłanie próśb o autoryzację dostępu do danych Google powiązanych z kontem zalogowanym na urządzeniu.

  • Wycofano getPhoneNumber bez zamiennika.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-fido wprowadza te zmiany:

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-wearable obejmuje te zmiany:

  • Obsługa aplikacji umożliwiająca migrację zegarka ze starego telefonu na nowy.

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji urządzeń do noszenia.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.10
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.1.0

24 sierpnia 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle
  • Monitorowanie wydajności Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.2

22 sierpnia 2023 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.3.0

3 sierpnia 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Instalacje Firebase
  • Firebase ML

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.1

1 sierpnia 2023 r.

 • Aktualizacje obsługi funkcji automatycznego powiększania w bibliotekach ML Kit Usług Google Play. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji ML Kit.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-code-scanner:16.1.0

24 lipca 2023 r.

 • Biblioteka play-services-panorama została wycofana i zostanie wyłączona 30 października 2023 r. Nie ma zamiennika.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.1.0

18 lipca 2023 r.

 • Pierwsza wersja biblioteki sdkcoroutines. Ta biblioteka zawiera narzędzia dla pakietów SDK Java, które nie są przeznaczone dla programistów.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.libraries.sdkcoroutines:sdkcoroutines:1.0.0

13 lipca 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.0

5 lipca 2023 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.2.0

29 czerwca 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-wallet wprowadza te zmiany:

  • Uaktualnia interfejs Pay Button API z wersji beta do stabilnej.
  • Zmienia ten styl przycisku:

   • Rozmiar tekstu przycisku jest teraz taki sam jak rozmiar logo „GPay”.
   • Marginesy przycisku zostały dostosowane do minimalnej i maksymalnej wysokości przycisku.
   • Zaokrąglenie przycisku można teraz skonfigurować.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0

26 czerwca 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth wprowadza te zmiany:

  • Wycofaliśmy interfejsy API związane z funkcją weryfikacji numeru telefonu.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.6.0

20 czerwca 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja pakietu SDK UWB w pobliżu (play-services-nearby) zawiera te zmiany:

  • Dodano nowe funkcje określania zakresu w powiadomieniach o danych zakresu z konfigurowalnym zakresem. Zobacz supportedNtfConfigs.

  • Dodano nowe parametry zakresu w celu skonfigurowania powiadomień o danych dotyczących zakresu. Patrz: uwbRangeDataNtfConfig.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.7.0

15 czerwca 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle
  • Monitorowanie wydajności Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-tagmanager ulepsza wewnętrzne procesy narzędzi. Brak zmian dla programistów.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.1

25 maja 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Firebase App Check
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.3.0

18 maja 2023 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.1.0

9 maja 2023 r.

 • Dostępna jest już publiczna wersja beta usługi TensorFlow Lite Acceleration na Androida.

  Za pomocą biblioteki Acceleration Service (play-services-tflite-acceleration) możesz przeprowadzać testy porównawcze wydajności systemów uczących się na urządzeniu i automatycznie określać najlepszy sposób na przyspieszenie zadania ML. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji usługi Acceleration Service.

 • Najnowsze aktualizacje bibliotek TensorFlow Lite w Usługach Google Play obejmują wszystkie zmiany wprowadzone w wersji TensorFlow w wersji 2.12.0.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-acceleration-service:16.0.0-beta01

2 maja 2023 r.

 • Wstępne wydanie Usług Google Play bibliotek ML Kit rozpoznawania tekstu v2 dla języków chińskiego, dewanagari, japońskiego i koreańskiego. Zaktualizowaliśmy też istniejącą bibliotekę play-services-mlkit-text-recognition. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji ML Kit.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0

1 maja 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Firebase App Check
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.0

20 kwietnia 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-oss-licenses obejmuje poprawkę polegającą na usunięciu z niej zbędnych informacji o licencji.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.1

17 kwietnia 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-wallet obejmuje nowy interfejs API, który umożliwia tworzenie i dostosowywanie przycisku płatności Google Pay. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji Google Pay w płatnościach.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0-beta01

13 kwietnia 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.2

4 kwietnia 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth wprowadza te zmiany:

  • W BeginSignInRequest dodaliśmy nowy interfejs API, który umożliwia programistom uzyskiwanie kluczy dostępu z żądaniami JSON za pomocą bibliotek Jetpack.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.0.1

29 marca 2023 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.0.0

28 marca 2023 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.2.0

24 marca 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.8
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.1

21 marca 2023 r.

 • Biblioteka Code Scanner (play-services-code-scanner) w Usługach Google Play jest teraz ogólnodostępna. Więcej informacji o tej aktualizacji znajdziesz w informacjach o wersji ML Kit.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0

20 marca 2023 r.

 • Pierwsza wersja biblioteki Wydajność urządzenia (play-services-deviceperformance).

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-deviceperformance:16.0.0

13 marca 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-basement poprawia wydajność łączenia z Usługami Google Play.

 • Najnowsza aktualizacja pakietu UWB SDK w pobliżu zawiera te zmiany:

  • Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że usługa W pobliżu wykorzystywała zasób UWBClient do obsługi wielu sesji.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.5.0

10 marca 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja natywna usług gier Play (v2) obejmuje podane niżej zmiany w bibliotece GNI (play-services-gni-native-c). Ta biblioteka służy do obsługi narzędzia do opakowań biblioteki.

  • Dodaliśmy obsługę natywnych wywołań zwrotnych
  • Dodano makra pomocnicze

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta2

2 marca 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Instalacje Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.3
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.2

28 lutego 2023 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.2.0

27 lutego 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki wątków w Usługach Google Play powoduje, że interfejsy API w wersji beta są ogólnie dostępne.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0

15 lutego 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-base wprowadza te zmiany:

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Firebase Crashlytics
  • Instalacje Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.2

10 lutego 2023 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.4

9 lutego 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Testy A/B Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle
  • Instalacje Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.1

1 lutego 2023 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.4.0

31 stycznia 2023 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.5.0

24 stycznia 2023 r.

 • Pakiet SDK Stream Protect został wycofany i zostanie wyłączony w 2023 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.1.0

19 stycznia 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Firebase App Check
  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Firebase Crashlytics
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Dostępna jest już najnowsza wersja wtyczki google-services na Androida (4.3.15). Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-fido wprowadza te zmiany:

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.15
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.1

18 stycznia 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-pay wprowadza te zmiany:

  • Dodaliśmy nowy interfejs API getPendingIntentForWalletOnWear, który umożliwia partnerom Wear uruchamianie interfejsu Portfela Google Wear na telefonie za pomocą zwróconego PendingIntent.

  • Dodano nowy interfejs API getProductName, który zwraca nazwę produktu na tym rynku.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.1.0

15 grudnia 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki spraw w Usługach Google Play powoduje, że interfejsy API w wersji beta są ogólnie dostępne.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0

14 grudnia 2022 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.4.0

8 grudnia 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.1

6 grudnia 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1

5 grudnia 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja wtyczki do Gradle licencji OSS obejmuje rozwiązania tych problemów:

  • Ustaw notCompatibleWithConfigurationCache, aby uniknąć błędów podczas inkubowania funkcji pamięci podręcznej konfiguracji Gradle. (GitHub nr 206)

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.6

17 listopada 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth wprowadza te zmiany:

  • W BeginSignInRequest dodaliśmy nowy interfejs API, który umożliwia deweloperom używanie bibliotek JetPack do używania kluczy dostępu.
  • W CredentialSavingClient dodaliśmy nowy interfejs API, który umożliwia programistom pobieranie obiektu stanu z intencji wyniku działania.
 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-fido wprowadza te zmiany:

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Monitorowanie wydajności Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.0

11 listopada 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.2

3 listopada 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-location obejmuje te zmiany:

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1

28 października 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-games wprowadza te zmiany:

  • Ponownie wprowadziliśmy kilka stałych, które nie występują w wersji 23.0.0.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0

27 października 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.1

24 października 2022 r.

 • Pierwsza wersja beta usług natywnych dla usług gier Play (v2). Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-tasks-native-c:18.0.2-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta1

20 października 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Firebase Crashlytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Najnowsza aktualizacja bibliotek usług TensorFlow Lite dla usług Play zawiera te zmiany:

  • Zwiększono stabilność podczas pobierania modułów opcjonalnych.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.1

13 października 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.0

13 października 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-threadnetwork obejmuje te zmiany:

  • Dodano obsługę Androida 8.0 (poziom API 26).

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta02

12 października 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Testy A/B Firebase
  • Firebase App Check
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Linki dynamiczne Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Wtyczka Gradle w Monitorowaniu wydajności Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase
  • Instalacje Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.7
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.0

10 października 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.3.0

29 września 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-tflite-gpu obejmuje te zmiany:

  • Dodano TfLiteGpu.getClient(context) w celu zapewnienia zgodności z interfejsem API ModuleInstallClient.
  • Zwiększono stabilność urządzenia TfLiteGpu.isGpuDelegateAvailable(context)

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.1.0

21 września 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-games wprowadza te zmiany:

  • Funkcja nagrywania filmów została wycofana.
  • Wyłączono nagrywanie filmów przez usługi gier Play na Androida w wersji 33 lub nowszej.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.0.0

20 września 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki urządzeń do noszenia obejmuje te zmiany:

  • Zwiększona dostępność pakietu SDK do noszenia na urządzeniach z Usługami Google Play.
  • Dodaliśmy obsługę aplikacji kierowanych na Androida 13.
  • Zastąpiliśmy ciągi @RecentlyNonNull i @RecentlyNullable rygorystycznymi adnotacjami o wartości null (@NonNull i @Nullable). Po tej zmianie to, co kiedyś powodowało ostrzeżenie o wartości null, będzie powodować błąd podczas tworzenia kodu Kotlin lub używania platform sprawdzania Java null.

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji urządzeń do noszenia.

 • Aktualizuje biblioteki ML Kit Usług Google Play. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji ML Kit.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.0.0

15 września 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.14
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.3

13 września 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0-beta1

6 września 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Firebase App Check

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Dostępna jest najnowsza aktualizacja biblioteki TensorFlow Lite w Usługach Google Play (wersja 16.0.0). W tej wersji biblioteka jest teraz ogólnie dostępna. Tej biblioteki można używać jako alternatywy dla samodzielnej biblioteki TensorFlow Lite, aby zmniejszyć rozmiar aplikacji i otrzymywać automatyczne aktualizacje. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji TensorFlow.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.2.0

1 września 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth wprowadza te zmiany:

  • W regionach BeginSignInRequest i GetSignInIntentRequest dodaliśmy nowe interfejsy API, dzięki którym można prosić o zweryfikowane numery telefonów z konta Google użytkownika podczas logowania się przez Google.
 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Testy A/B Firebase
  • Firebase App Check
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Linki dynamiczne Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Instalacje Firebase
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.1

16 sierpnia 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta4
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.1.0

8 sierpnia 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:20.0.0

5 sierpnia 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.7

2 sierpnia 2022 r.

 • Pakiet SDK G+ w Usługach Google Play (com.google.android.gms.plus) został wycofany w 2018 r. i został wyłączony w lutym 2022 r. W związku z tym wszystkie powiązane dokumenty referencyjne zostały usunięte.

1 sierpnia 2022 r.

 • Dostępna jest najnowsza aktualizacja biblioteki TensorFlow Lite w Usługach Google Play (wersja 16.0.0-beta03). Można jej używać jako alternatywy dla samodzielnej biblioteki TensorFlow Lite, aby zmniejszyć rozmiar aplikacji i otrzymywać automatyczne aktualizacje. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji TensorFlow.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta03

25 lipca 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.6

18 lipca 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.3.0

15 lipca 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Obsługa modułu dynamicznego Firebase
  • Firebase ML
  • Zdalna konfiguracja Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.0

14 lipca 2022 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.1.0

6 lipca 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta01

28 czerwca 2022 r.

 • Dostępna jest już najnowsza wersja wtyczki google-services na Androida (wersja 4.3.13). Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Najnowsza wersja biblioteki usługi Code Scanner w Usługach Google Play jest już dostępna. Więcej informacji o aktualizacjach znajdziesz w informacjach o wersji ML Kit.

 • Najnowsze aktualizacje bibliotek play-services-base, play-services-basement i play-services-tasks obejmują te zmiany:

  • Dodaliśmy nowy interfejs OptionalModuleApi, który wskazuje, czy interfejs API wymaga dodatkowego komponentu Usług Google Play (czyli modułu opcjonalnego).
  • Dodaliśmy nową klasę ModuleInstallClient, która umożliwia wysyłanie jawnych żądań pobierania modułów opcjonalnych, wersji modułów opcjonalnych i sprawdzania dostępności interfejsów API, które wymagają modułów opcjonalnych.
 • Pierwsza wersja biblioteki play-services-base-testing jest już dostępna. Udostępnia testowe fałszywe informacje na temat ModuleInstallClient.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.13
 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.2

23 czerwca 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.6
 • com.google.gms:google-services:4.3.12
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4

7 czerwca 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:20.0.0

1 czerwca 2022 r.

 • Biblioteka play-services-appindex jest teraz ogólnie dostępna. Ta biblioteka zastępuje bibliotekę firebase-appindexing i udostępnia za pomocą Asystenta Google uporządkowane dokumenty jako Indexables i UserActions.

  Więcej informacji o udostępnianiu dokumentów Asystentowi Google znajdziesz w artykule Przekazywanie dynamicznych skrótów do Asystenta.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appindex:16.1.0

26 maja 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle
  • Monitorowanie wydajności Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Najnowsze aktualizacje bibliotek TensorFlow Lite usług Google Play obejmują wszystkie zmiany wprowadzone w wersji TensorFlow w wersji 2.9.

 • W najnowszej aktualizacji biblioteki play-services-fitness wycofujemy interfejsy API, które obsługują odczytywanie i zapisywanie historycznych danych o aktywności fizycznej i przekazują je Health Connect.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.0

25 maja 2022 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.0.0

23 maja 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja do play-service-nearby (18.2.0) obejmuje pierwszą publiczną wersję interfejsu Close UWB API.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.2.0

19 maja 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.5

12 maja 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.4

10 maja 2022 r.

 • Pierwsza wersja beta biblioteki usługi Code Scanner w Usługach Google Play. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji ML Kit.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta1

6 maja 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Firebase App Check
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.0.0

3 maja 2022 r.

 • Najnowsze aktualizacje biblioteki play-services-basement zwiększają bezpieczeństwo weryfikacji podpisów i rozwiązują problem ze zmienną luką w zabezpieczeniach PendingIntent.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.2

27 kwietnia 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.10

14 kwietnia 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.3

12 kwietnia 2022 r.

 • Najnowsze aktualizacje play-services-nearby (wersja 18.1.0) zawierają te zmiany:

  • Do Połączenia w pobliżu na Androidzie S wymagane są teraz uprawnienia BLUETOOTH_ADVERTISE, BLUETOOTH_CONNECT i BLUETOOTH_SCAN.

  • Dodano metody Payload#setFileName() i Payload#setParentFolder(), aby zapisać odebrany plik z przypisaną nazwą pliku i ścieżką względną.

  • Dodano tabelę VariantOfConcern, aby umożliwić instytucjom zdrowia publicznego dołączanie do powiadomień o narażeniu na kontakt z potencjalnie szkodliwymi aplikacjami (PHA). Na przykład potencjalnie szkodliwa aplikacja może przypisać takie definicje:

  • VariantOfConcernType.type1 jako „Szczepionka jest skuteczna”

  • VariantOfConcernType.type2 jako „Bardzo przełajowa”

  • VariantOfConcernType.type3 jako „Duża waga”

  • VariantOfConcernType.type4 jako „Przełom w szczepieniach”

  • Wycofana funkcja ultradźwiękowa Powiadomień w pobliżu.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.1.0

24 marca 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • Uwierzytelnianie Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.2

22 marca 2022 r.

 • Najnowsze aktualizacje biblioteki play-services-basement dotyczą naruszeń zasad Androida 12 StrictMode.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.1

17 marca 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Komunikacja w chmurze Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.1

15 marca 2022 r.

 • Pierwsza wersja biblioteki play-services-games-v2 jest już dostępna. Ta biblioteka udostępnia uproszczone funkcje logowania. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku wprowadzającym do wersji 2.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:17.0.0

10 marca 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Testy A/B Firebase
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Linki dynamiczne Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Instalacje Firebase
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.1

8 marca 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-wallet obejmuje nowy interfejs API do OCR na kartach kredytowych. Więcej szczegółów znajdziesz w przewodniku dla programistów.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.1.0

28 lutego 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.5

22 lutego 2022 r.

 • Aktualizuje biblioteki ML Kit Usług Google Play. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji ML Kit.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.6.0

17 lutego 2022 r.

 • Jest już dostępna publiczna wersja beta biblioteki usług Google Play TensorFlow Lite. Tej biblioteki można używać jako alternatywy dla samodzielnej biblioteki TensorFlow Lite, aby zmniejszyć rozmiar aplikacji i otrzymywać automatyczne aktualizacje. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji TensorFlow.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta01

11 lutego 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.5

1 lutego 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth obejmuje nowy interfejs API, który ułatwia uzyskiwanie wskazówek dotyczących logowania w celu uwierzytelniania za pomocą numeru telefonu. Umożliwia użytkownikom wybranie numeru telefonu z karty SIM i udostępnienie go aplikacji do rozmów. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji interfejsu API.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.1.0

25 stycznia 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.0.0

20 stycznia 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Wtyczka Gradle w Monitorowaniu wydajności Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.1

10 stycznia 2022 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.1.0

5 stycznia 2022 r.

 • Najnowsze aktualizacje kilku bibliotek (zobacz sekcję „Opublikowano artefakty” poniżej) obejmują użycie najnowszych wersji play-services-base i play-services-tasks (18.0.1) w celu rozwiązania problemu opisanego w wersji z 9 grudnia 2021 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.1

16 grudnia 2021 r.

 • Najnowsze aktualizacje play-services-base i play-services-tasks rozwiązują problem, który może powodować generowanie NPE w czasie działania (NullPointerException) w przypadku obsługi wyników Task<Void> w kodzie Kotlin. Jeśli używasz którejś z wersji biblioteki wymienionych w wersji z 9 grudnia 2021 r., możesz uniknąć używania NPE w środowisku wykonawczym, jawnie zmieniając wersję 18.0.1 play-services-base i play-services-tasks. Dodaj te dane do sekcji dependencies w build.gradle:

  implementation 'com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1'
  

  W styczniu 2022 r. planujemy opublikować nowe wersje innych artefaktów opublikowane 9 grudnia z nowymi zależnościami POM od wersji 18.0.1 play-services-base i play-services-tasks.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Ta wersja Firebase wykorzystuje najnowsze wersje play-services-base i play-services-tasks (18.0.1), aby rozwiązać problem opisany w wersji z 9 grudnia 2021 r.

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.2

14 grudnia 2021 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:16.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:17.0.1

10 grudnia 2021 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.6

9 grudnia 2021 r.

 • Najnowsze aktualizacje kilku bibliotek to między innymi:

  • Tam, gdzie były wcześniej używane @RecentlyNonNull i @RecentlyNullable, używane są ścisłe adnotacje dopuszczalności wartości null (@NonNull i @Nullable). Dzięki tej zmianie to, co wcześniej powodowało ostrzeżenie o wartości null, teraz będzie powodować błąd podczas tworzenia kodu Kotlin lub używania platform sprawdzających null w języku Java. Podobne zmiany w adnotacjach będą stopniowo wprowadzane w kolejnych wersjach innych artefaktów com.google.android.gms.

  Pełną listę bibliotek, których dotyczy problem, znajdziesz w sekcji „Artefakty opublikowane”.

 • Najnowsze aktualizacje bibliotek play-services-base, play-services-basement i play-services-tasks obejmują opisane powyżej zmiany w adnotacjach z możliwością wartości null, a także te dodatkowe zmiany:

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.0

30 listopada 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Firebase App Check
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.4

18 listopada 2021 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.5.0

16 listopada 2021 r.

 • Aktualizacje bibliotek play-services-cast i play-services-cast-framework to:

  • Ulepszenia kolejki:
  • Do interfejsu MediaQueue dodano nowe wywołanie zwrotne itemsReorderedAtIndexes, które jest wywoływane po zmianie kolejności kolejki.
  • Dodaliśmy obsługę serializacji poleceń kolejki.
  • Zmieniono parametr customData w `RemoteMediaClient#queueSetRepeatMode na wartość null.
  • Wycofaliśmy funkcję wyświetlacza zdalnego.
  • Zmieniono wartość „minSdkVersion” z 14 na 16.

  Więcej informacji znajdziesz w artykule z informacjami o wersji pakietu SDK Cast Android Sender.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.1.0

29 października 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle
  • Linki dynamiczne Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.0

27 października 2021 r.

 • Biblioteka klienta play-services-maps jest teraz ogólnie dostępna i obsługiwana przez interfejs Android API na poziomie 19 (Android 4.4, KitKat) i nowszy.

  Wersja zawiera nowy mechanizm renderowania map, z którego można korzystać za zgodą użytkownika, który zapewnia większą wydajność i stabilność, a także obsługę stylu map w chmurze. Więcej informacji o tej i innych zmianach znajdziesz w informacjach o wersji.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.0

11 października 2021 r.

 • Biblioteka play-services-appset jest teraz ogólnie dostępna. Ta biblioteka obsługuje przypadki użycia takie jak analiza danych i zapobieganie oszustwom, z poszanowaniem prywatności użytkowników.

  Ta biblioteka zawiera metody zarządzania identyfikatorem zestawu aplikacji, czyli unikalnym identyfikatorem, który na danym urządzeniu umożliwia skorelowanie wykorzystania lub działań w zestawie aplikacji należących do Twojej organizacji. Więcej informacji znajdziesz w tym przewodniku.

  Ta wersja GA zawiera te aktualizacje podglądu dla programistów:

  • Zmieniliśmy nazwy wielu interfejsów klienta. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji interfejsu API play-services-appset.
  • Zadbaliśmy o zgodność biblioteki play-services-appset z nadchodzącym identyfikatorem zestawu aplikacji o zakresie na poziomie dewelopera. Zakładamy, że wkrótce Usługi Google Play zaczną obsługiwać identyfikator zestawu aplikacji ograniczony do dewelopera. Funkcja zostanie udostępniona w Usługach Google Play i przekazana na urządzenia użytkowników bez konieczności uaktualniania wersji biblioteki play-services-appset.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0

4 października 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Firebase App Check
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.2

22 września 2021 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.4.0

22 września 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki ads-identifier obejmuje deklarację uprawnień do Usług Google Play: com.google.android.gms.permission.AD_ID.

  Jeśli używasz ads-identifier w wersji 17.1.0 lub nowszej, nie musisz ponownie deklarować tych uprawnień w manifeście aplikacji, aby uzyskać dostęp do identyfikatora wyświetlania reklam. Jeśli jednak aplikacja nie powinna uzyskiwać dostępu do identyfikatora wyświetlania reklam, musisz usunąć to uprawnienie za pomocą funkcji <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID" tools:node="remove" />.

  Więcej informacji znajdziesz w sekcji getId().

 • Ostatnia aktualizacja biblioteki play-services-pay rozwiązała problemy z uprawnieniami, które powodowały blokowanie wszystkich jej interfejsów API.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.1

13 września 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Wtyczka Firebase App Distribution

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-proto:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.1

9 września 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki reklam natywnych AdSense dla wyszukiwania obejmuje te zmiany:

  • Naprawiono błąd, który powodował, że usługa onAdLeftApplication nie rejestrowała kliknięć reklam.
  • Naprawiony błąd powodujący awarię aplikacji przy próbie wczytania reklam bez połączenia z internetem.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.1

23 sierpnia 2021 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.3.0

20 sierpnia 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.1

19 sierpnia 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki Analytics obejmuje te zmiany:

  • Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nie można było utworzyć biblioteki z Androidem 12 jako docelowym.
 • Najnowsza aktualizacja biblioteki Menedżera tagów obejmuje te zmiany:

  • Usprawnienia infrastruktury wewnętrznej.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.1

9 sierpnia 2021 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.10
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.2

5 sierpnia 2021 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.9

28 lipca 2021 r.

 • Dostępna jest już wersja testowa biblioteki play-services-appset dla programistów. Ta biblioteka obsługuje przypadki użycia takie jak analityka i zapobieganie oszustwom z poszanowaniem prywatności użytkowników.

  Ta biblioteka zawiera metody zarządzania identyfikatorem zestawu aplikacji, czyli unikalnym identyfikatorem, który na danym urządzeniu umożliwia skorelowanie wykorzystania lub działań w zestawie aplikacji należących do Twojej organizacji. Więcej informacji znajdziesz w tym przewodniku.

 • Zaktualizowaliśmy dokumentację interfejsu API ads-identifier o nadchodzące zmiany w identyfikatorze wyświetlania reklam, które zaczną obowiązywać, gdy użytkownik włączy ograniczenie śledzenia reklam, oraz o wymagania dotyczące nowych uprawnień Usług Google Play.

  Więcej informacji znajdziesz w sekcji getId(). Nie wprowadziliśmy żadnych zmian w bibliotece ads-identifier.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0-alpha1

22 lipca 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Linki dynamiczne Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.3

21 lipca 2021 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.2.0

9 lipca 2021 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.2

1 lipca 2021 r.

 • Pierwsza wersja biblioteki play-services-pay jest już dostępna. Ta biblioteka zastępuje funkcję WalletObjects biblioteki play-services-wallet. Więcej informacji znajdziesz w tym przewodniku po integracji.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.0

23 czerwca 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.1

17 czerwca 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki reklam natywnych AdSense dla wyszukiwania obejmuje następujące zmiany:

 • Pakietu SDK Stream Protect można teraz używać z aplikacjami na Androida TV wrażliwych na opóźnienia. Ten pakiet SDK wymaga obsługi oprogramowania układowego urządzenia i obecnie działa tylko na Chromecaście z Google TV. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji referencyjnej pakietu SDK stream Protect.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.0

16 czerwca 2021 r.

 • W ramach przygotowań do egzekwowania ścisłej dopuszczalności wartości null dodaliśmy do kilku pakietów SDK adnotacje @RecentlyNonNull i @RecentlyNullable, które wcześniej nie definiowały wyraźnie wartości null (w języku angielskim). Ta zmiana spowoduje ostrzeżenia o naruszeniach bezpieczeństwa o wartości null.

  Ta zmiana zwiększy interoperacyjność Kotlin i poprawę statycznego sprawdzania wartości null w przypadku aplikacji, które używają platform sprawdzania wartości null w języku Java.

  Podobne dodatki @RecentlyNonNull i @RecentlyNullable będą stopniowo wprowadzane w kolejnych wersjach innych artefaktów com.google.android.gms.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.1

8 czerwca 2021 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.2.0

3 czerwca 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle
  • Linki dynamiczne Firebase
  • Monitorowanie wydajności Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.1

26 maja 2021 r.

 • W ramach przygotowań do egzekwowania ścisłej dopuszczalności wartości null dodaliśmy do kilku pakietów SDK adnotacje @RecentlyNonNull i @RecentlyNullable, które wcześniej nie definiowały wyraźnie wartości null (w języku angielskim). Ta zmiana spowoduje ostrzeżenia o naruszeniach bezpieczeństwa o wartości null.

  Ta zmiana zapewnia lepszą interoperacyjność z Kotlin, a także poprawia działanie statycznego sprawdzania null w przypadku aplikacji, które używają platform sprawdzania wartości null w języku Java.

  Podobne dodatki @RecentlyNonNull i @RecentlyNullable będą stopniowo wprowadzane w kolejnych wersjach innych artefaktów com.google.android.gms.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.1.3

14 maja 2021 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.8

13 maja 2021 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.7

11 maja 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Testy A/B Firebase
  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Indeksowanie aplikacji Firebase
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle
  • Linki dynamiczne Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Instalacje Firebase
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Wtyczka Gradle w Monitorowaniu wydajności Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Dostępne są już początkowe wersje beta tych usług:

  • Firebase App Check
  • Obsługa modułu funkcji dynamicznych Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Dostępna jest zaktualizowana wersja wtyczki google-services na Androida (4.3.6). Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-encoders:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.0
 • com.google.gms:google-services:4.3.6

29 kwietnia 2021 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.1.0

27 kwietnia 2021 r.

 • Najnowsze aktualizacje play-services-maps obejmują te zmiany:

  • Do interfejsu API dodano adnotacje dotyczące wartości null "non-semver-breaking".
  • Do interfejsu AndroidManifest.xml dodaliśmy podaną niżej deklarację, aby umożliwić filtrowanie widoczności pakietów na Androidzie 11 (poziom interfejsu API 30) i nowszych. Po zaktualizowaniu do com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1 możesz usunąć ten wiersz ze swojej biblioteki AndroidManifest.xml:

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki urządzeń do noszenia obejmuje te zmiany:

  • Naprawione błędy
  • Zwiększona dostępność pakietu SDK do noszenia na urządzeniach z Usługami Google Play.

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji urządzeń do noszenia.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.1.0

20 kwietnia 2021 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:27.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:23.0.1

12 kwietnia 2021 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.4

8 kwietnia 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Identyfikatory instancji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:27.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.3

5 kwietnia 2021 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.0.0

25 marca 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.2

15 marca 2021 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.8.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.8.0

11 marca 2021 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.7.0

1 marca 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Firebase ML
  • Zdalna konfiguracja Firebase
  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle
  • Wtyczka Gradle w Monitorowaniu wydajności Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.5

18 lutego 2021 r.

 • Najnowsze aktualizacje play-services-location obejmują te zmiany:

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:18.0.0

11 lutego 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Indeksowanie aplikacji Firebase
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.11
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.1

2 lutego 2021 r.

 • Najnowsze aktualizacje bibliotek play-services-base, play-services-basement i play-services-tasks obejmują tylko aktualizacje wewnętrzne.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.1

28 stycznia 2021 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.3.5

25 stycznia 2021 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0-beta

20 stycznia 2021 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.7.0

14 stycznia 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.1

16 grudnia 2020 roku

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Instalacje Firebase
  • Identyfikatory instancji Firebase
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.10
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.1.1

8 grudnia 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja bibliotek wizji Usług Google Play zawiera tylko aktualizacje wewnętrzne.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.1

4 grudnia 2020 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.6.0

3 grudnia 2020 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.2

25 listopada 2020 r.

 • Dodano bibliotekę play-services-password-complexity.

  Ta biblioteka obsługuje sprawdzanie jakości blokady ekranu (wprowadzoną w Androidzie 10) na urządzeniach z Androidem 4.4 lub nowszym.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.0

12 listopada 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle
  • Instalacje Firebase
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Wtyczka Gradle w Monitorowaniu wydajności Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.9
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.10
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.10
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.4

9 listopada 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth wprowadza te zmiany:

  • Dodaliśmy nowego klienta interfejsu API CredentialSavingClient, który ułatwia zapisywanie danych logowania do haseł użytkowników w celu późniejszego logowania.

  • Dodaliśmy nowy interfejs API – SignInClient#getSignInIntent(GetSignInIntentRequest), który inicjuje proces logowania przez Google, gdy użytkownik kliknie przycisk „Zaloguj się przez Google”.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-games wprowadza te zmiany:

  • Usunęliśmy interfejsy API do gry wieloosobowej w czasie rzeczywistym i turowej. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji.

  • Zmieniono interfejsy na następujące klienty: AchievementsClient, EventsClient, GamesClient, GamesMetadataClient, LeaderboardsClient, PlayersClient, SnapshotClient i VideosClient.

  • Usunięto te wycofane metody GoogleApiClient: getAppId, getSdkVariant i getSettingsIntent.

  • Aktualizacje wewnętrzne.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:21.0.0

27 października 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Testy A/B Firebase
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Cloud Firestore
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Identyfikatory instancji Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Wtyczka Gradle w Monitorowaniu wydajności Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.0

23 października 2020 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.13.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.1

20 października 2020 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.5.0

19 października 2020 r.

 • Najnowsze aktualizacje bibliotek play-services-base i play-services-basement obejmują te zmiany:

 • W najnowszej aktualizacji aplikacji Fitness w Usługach Google Play zostały wprowadzone te zmiany:

  • Dostęp do zapisu pozwala teraz aplikacji tylko na odczyt zapisanych przez siebie danych. Aby nadal odczytywać dane zapisane przez inne aplikacje z platformy Google Fit, zaktualizuj kod, aby żądać zakresów dostępu do odczytu odpowiednich typów danych.

  • Dane o tętnie mają własny zakres.

  • Dane dotyczące snu mają własne zakresy i nowy typ danych. Zobacz TYPE_SLEEP_SEGMENT i SleepStages.

  • Wycofany FitnessActivities#SLEEP i inne typy snu. Użyj nowej wersji SleepStages.

  • Podczas pracy z właściwością SessionsClient musisz teraz za pomocą odpowiednich metod z FitnessOptions określić, do jakiego typu sesji ma mieć dostęp aplikacja.

  Więcej dowiesz się z informacji o wersji Google Fit.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:20.0.0

7 października 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth-api-phone dodaje nowy interfejs SMS Code Browser API.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.0

6 października 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • BoM Firebase na Androida (zbiór materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Pakiety SDK Cloud Firestore i Firebase Dynamic Links
  • Wtyczka Gradle w Monitorowaniu wydajności Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.12.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.6.0

30 września 2020 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.11.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.9
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.9
 • com.google.gms:google-services:4.3.4
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.2

23 września 2020 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:17.1.0

11 września 2020 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.10.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.3.0

10 września 2020 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.4.0

8 września 2020 r.

1 września 2020 r.

 • Aktualizacje bibliotek wizji Usług Google Play to między innymi:

  • Usunięto błąd SecurityException z bibliotek Vision, gdy nie zainstalowano Usług Google Play.
  • Aktualizacje wewnętrzne.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.0

28 sierpnia 2020 r.

 • Aktualizacje biblioteki play-services-games obejmują poprawkę LeaderboardsClient.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.1

27 sierpnia 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Lista materiałów Firebase (BoM)
  • Pakiet SDK Cloud Firestore, Cloud Functions dla Firebase (klient), Cloud Storage dla Firebase, Komunikacja w aplikacji Firebase i pakiety SDK Bazy danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.8
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.0

20 sierpnia 2020 r.

 • Wprowadzono niewielkie aktualizacje wewnętrzne w bibliotece świadomości usług Google Play.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.1

18 sierpnia 2020 r.

 • Najnowsze aktualizacje play-services-basement, play-services-tasks i play-services-base obejmują te zmiany:

  • W ramach przygotowań do egzekwowania ścisłej wartości null dodaliśmy adnotacje @RecentlyNonNull i @RecentlyNullable, w których pakiety SDK base i basement wcześniej nie definiowały wyraźnie wartości null (w języku angielskim). Zapewnia to lepszą interoperacyjność usługi Kotlin, a także lepsze statyczne sprawdzanie null w przypadku każdego użytkownika korzystającego ze platform sprawdzania null w języku Java. Podobne dodatki @RecentlyNonNull i @RecentlyNullable będą stopniowo wdrażane w wersjach com.google.android.gms artefaktów.

  • Jeśli nie uda się wywołać interfejsu API z powodu problemu z połączeniem między aplikacją a usługami Google Play, strona z błędem ConnectionResult jest teraz dostępna z poziomu Status ApiException.

  • W niektórych sytuacjach, gdy urządzenie nie ma prawidłowych usług Google Play, wywołania interfejsu API kończą się szybciej, zamiast czekać na potwierdzenie użytkownika.

  • Dodano nowe przeciążenia GoogleApiAvailability#getErrorDialog, które akceptują Fragment.

  • Wycofano metody Tasks#call, zastępując je metodą TaskCompletionSource.

  • Wewnętrzne aktualizacje innych interfejsów API Usług Google Play.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.0

17 sierpnia 2020 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.0

14 sierpnia 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Lista materiałów Firebase (BoM)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Firebase Crashlytics i pakiety SDK Firebase ML
  • Wtyczka Firebase App Distribution

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.8.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.9
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.5.0

10 sierpnia 2020 r.

 • Najnowsza wersja Usług Google Play Fitness wprowadza te zmiany:

  • Wycofano te DataType:
   • TYPE_BASAL_BODY_TEMPERATURE
   • AGGREGATE_BASAL_BODY_TEMPERATURE_SUMMARY
   • TYPE_LOCATION_TRACK
  • Usunięto te wycofane komponenty DataType:
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLES
  • Usunęliśmy wycofane metody DataSource#getDataQualityStandards (i powiązane z nimi stałe), DataSource#getName i DataSource.Builder#setName.
  • Aby ułatwić agregację danych, dodaliśmy metody DataReadRequest#aggregate(DataSource) i DataReadRequest#aggregate(DataType).
  • Wycofaliśmy dotychczasowe metody DataReadRequest#aggregate(DataType, DataType) i DataReadRequest#aggregate(DataSource, DataType).

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:19.0.0

30 lipca 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Lista materiałów Firebase (BoM)
  • Komunikacja w chmurze Firebase, identyfikatory instancji Firebase i pakiety SDK instalacji Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.4

29 lipca 2020 r.

 • Dodano nowy pakiet SDK odbiornika Cast na aplikacje na Androida TV. Pakiet SDK umożliwia aplikacjom na Androida TV zgodność z protokołem Cast, dzięki czemu działają jak aplikacje odbierające. Szczegółowe informacje znajdziesz w informacjach o wersji pakietu Cast Android Sender SDK.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:17.0.0

20 lipca 2020 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.3.0

17 lipca 2020 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.8

16 lipca 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth wprowadza te zmiany:

  • Dodano nowy interfejs API do aplikacji BeginSignInRequest.Builder#setAutoSelectEnabled(boolean). W przypadku użytkowników, którzy się zgodzą, dane logowania są wybierane automatycznie podczas logowania jednym dotknięciem, bez oczekiwania na działanie użytkownika (np. kliknięcie przycisku „Dalej”).

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.1.0

8 lipca 2020 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.3

6 lipca 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Testy A/B Firebase, Uwierzytelnianie Firebase, Cloud Firestore, Komunikacja w chmurze Firebase, Firebase Crashlytics, Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase, Identyfikatory instancji Firebase i Pakiety SDK Zdalnej konfiguracji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.4

18 czerwca 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Lista materiałów Firebase (BoM)
  • Komunikacja w chmurze Firebase, Firebase Crashlytics, Identyfikatory instancji Firebase, Pakiety SDK baz danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.2.0

4 czerwca 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Pakiety SDK Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK i pakietów SDK instalacji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.3

1 czerwca 2020 r.

 • Najnowsze aktualizacje play-services-basement, play-services-tasks i play-services-base obejmują te zmiany:

  • Poprawka błędu polegającego na prawidłowej aktualizacji ciągów znaków informujących o dostępności Usług Google Play, gdy użytkownik zmieni język.
  • Poprawki błędów dotyczących warunków wyścigu podczas tworzenia instancji klientów opartych na GoogleApi z wątku głównego z użyciem kluczy Activity.
  • Bardziej szczegółowe komunikaty o błędach dotyczące zduplikowanych ukończenia kursu Task.
  • Wewnętrzne aktualizacje innych interfejsów API Usług Google Play.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.1.0

21 maja 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Komunikacja w chmurze Firebase, Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase, instalacje Firebase i pakiety SDK identyfikatorów instancji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-direct-boot:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.2

7 maja 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Komunikacja w chmurze Firebase, instalacje Firebase i pakiety SDK identyfikatorów instancji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.1

29 kwietnia 2020 r.

 • Pierwsza wersja biblioteki play-services-recaptcha jest już dostępna. Te dwie funkcje są obsługiwane zarówno na telefonach z Androidem, jak i na telewizorach kierowanych na interfejs API na poziomie 16 i nowszych.

  • Interfejsy API reCAPTCHA Enterprise, które udostępniają klientom wynik liczbowy wskazujący prawdopodobieństwo, że użytkownik jest prawdziwą osobą, a nie częścią automatycznego ataku. Więcej informacji znajdziesz w tym przewodniku po integracji.

  • Interfejsy API reCAPTCHA 2FA, które umożliwiają klientom wysłanie użytkownikowi prośby o potwierdzenie tożsamości za pomocą e-maila. Więcej informacji znajdziesz w tym przewodniku po integracji.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.0

23 kwietnia 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Uwierzytelnianie Firebase, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, Cloud Firestore, Komunikacja w chmurze Firebase, Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase, Instalacje Firebase, Identyfikator instancji Firebase, Firebase ML Kit, Monitorowanie wydajności Firebase, Baza danych czasu rzeczywistego Firebase i pakiety SDK Zdalnej konfiguracji Firebase.
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.0

16 kwietnia 2020 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.1.0

9 kwietnia 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase, ML Kit dla Firebase i Firebase Performance Monitoring
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle i Firebase App Distribution
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.3

3 kwietnia 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Komunikacja w chmurze Firebase, instalacje Firebase i identyfikatory instancji Firebase
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.1

1 kwietnia 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth obejmuje te zmiany:

  • Dodaliśmy nowego klienta interfejsu API SignInClient, który ułatwia uwierzytelnianie użytkowników aplikacji, w tym logowanie istniejącego użytkownika i rejestrowanie nowego. Obecnie obsługiwane są 2 rodzaje danych logowania: token identyfikatora i nazwa użytkownika/hasło.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.0.0

30 marca 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics, NDK Firebase, instalacje Firebase i identyfikatory instancji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.3.0

26 marca 2020 r.

 • Najnowsze aktualizacje play-services-basement, play-services-tasks i play-services-base obejmują te zmiany:

  • play-services-basement odwołuje się do metody w androidx-core:core:1.2.0, więc ta poprawka odpowiednio aktualizuje zależności.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.2

19 marca 2020 r.

 • Najnowsze aktualizacje play-services-basement, play-services-tasks i play-services-base obejmują te zmiany:

  Na przykład GoogleApiAvailability#makeGooglePlayServicesAvailable zwraca teraz wartość @NonNull Task, dzięki czemu kompilator Kotlin traktuje ją jako niepustą zamiast typu platformy. Jednak przekazany do niego parametr Activity nie jest oznaczony jako @NonNull (nawet jeśli w rzeczywistości nie ma wartości null), przez co ta zmiana nie narusza kodu Kotlina przekazywanego w funkcji Activity?.

  • Wewnętrzne aktualizacje innych bibliotek Usług Google Play.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.1

18 marca 2020 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida i pakietu SDK do reklam mobilnych Firebase. Zapoznaj się z informacjami o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.1

17 marca 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle
  • Firebase Crashlytics, Komunikacja w chmurze Firebase, Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase, Instalacje Firebase, Identyfikatory instancji Firebase i Pakiety SDK Zdalnej konfiguracji Firebase
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.1

12 marca 2020 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.0

10 marca 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-fido obejmuje te zmiany:

  • Wycofaliśmy interfejsy API U2F. Użytkownicy interfejsu U2F API powinni przejść na interfejsy FIDO2 API. Interfejsy U2F API będą obsługiwane przez cały 2020 rok, a w 2021 r. zostaną usunięte.
  • Udostępniono nowe metody rejestracji i podpisywania w Fido2ApiClient. Te metody są lepiej dopasowane do metod standardowych
  • Dodaliśmy obsługę próśb o zalogowanie się w rozszerzeniu UserVerificationMethod. To rozszerzenie nie jest obsługiwane w przypadku próśb o rejestrację.
  • Dodaliśmy obsługę metody IsUserVerifyingPlatformAuthenticatorAvailable.
  • Ujawniono PublicKeyCredential jako odpowiedź najwyższego poziomu zgodnie ze specyfikacją WebAuthn.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.1.0

9 marca 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje:

  • Biblioteki rozszerzeń Kotlin dla wielu pakietów SDK Firebase na Androida nie są już w wersji beta. Te biblioteki ktx umożliwiają dostęp do interfejsów API Firebase na Androida z użyciem idiomatycznej składni Kotlin. Więcej informacji o tych bibliotekach ktx znajdziesz w dokumentacji referencyjnej dotyczącej Androida– Kotlin.
 • Najnowsza aktualizacja wtyczki do Gradle licencji OSS obejmuje rozwiązania tych problemów:

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.2

3 marca 2020 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.4.0

2 marca 2020 r.

 • Aktualizuje pakiet SDK do reklam mobilnych Google na Androida. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.0

27 lutego 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Cloud Firestore, Komunikacja w chmurze Firebase, Identyfikatory instancji Firebase i Pakiety SDK Zdalnej konfiguracji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Ta aktualizacja obejmuje też pierwszą wersję pakietu SDK instalacji Firebase.

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.3

24 lutego 2020 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:18.1.0

14 lutego 2020 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.0

3 lutego 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle
  • Testy A/B Firebase, Indeksowanie aplikacji Firebase, Cloud Firestore, Cloud Functions dla Firebase (klient), Cloud Storage dla Firebase, Baza danych czasu rzeczywistego Firebase i pakiety SDK Zdalnej konfiguracji Firebase
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • W wersji 18.0.0 biblioteki Awareness w Usługach Google Play w wersji 18.0.0 wprowadziliśmy te najważniejsze zmiany:

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.0

14 stycznia 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Pakiety SDK Firebase do wysyłania wiadomości w aplikacji i monitorowania wydajności Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Ta aktualizacja obejmuje też początkowe wersje beta Firebase Crashlytics:

  • Pakiet Firebase Crashlytics SDK i Firebase Crashlytics SDK do raportowania awarii NDK
  • Wtyczka Firebase Crashlytics do Gradle

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.2

13 stycznia 2020 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.1

18 grudnia 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Pakiety SDK Zdalnej konfiguracji i Monitorowanie wydajności Firebase
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.4.0

9 grudnia 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Cloud Firestore, Komunikacja w chmurze Firebase, Identyfikatory instancji Firebase, Monitorowanie wydajności Firebase i Pakiety SDK Zdalnej konfiguracji.
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.3.0

5 grudnia 2019 r.

 • Aktualizacje bibliotek play-services-cast i play-services-cast-framework to:

  • Dodano parametr setMediaSessionEnabled, aby włączać i wyłączać sesję multimediów utworzoną przez pakiet SDK Cast.
  • Zmieniono sposób wyświetlania powiadomień o multimediach podczas sesji przesyłania. Jeśli powiadomienia o multimediach są włączone, będą zawsze wyświetlane podczas sesji przesyłania. Wcześniej była widoczna tylko wtedy, gdy aplikacja działała w tle.
  • Zmieniliśmy niektóre klasy związane z multimediami, aby wdrożyć interfejs Parcelable.

22 listopada 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.2.0

19 listopada 2019 r.

 • Aktualizacje biblioteki com.google.android.gms:play-services-games obejmują wycofanie interfejsów API gier wieloosobowych w czasie rzeczywistym i turowych. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:19.0.0

11 listopada 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.3
 • com.google.gms:google-services:4.3.3
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.1

5 listopada 2019 r.

 • Aktualizuje pakiet SDK do reklam mobilnych Google na Androida. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.3.0

25 października 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.1

16 października 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Pakiety SDK Cloud Firestore, ML Kit dla Firebase, Monitorowanie wydajności Firebase, Baza danych czasu rzeczywistego Firebase i pakiety SDK Zdalnej konfiguracji Firebase.
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.1

15 października 2019 r.

 • Aktualizacje biblioteki play-services-auth-api-phone mające na celu dodanie nowego interfejsu API autouzupełniania kodów SMS. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji usługi SmsCodeRetriever.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.3.0

10 października 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.0

26 września 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Uwierzytelnianie Firebase, Cloud Storage dla Firebase, Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase, Firebase ML Kit i pakiety SDK Zdalnej konfiguracji Firebase
  • Wtyczka Firebase App Distribution
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.3.0

25 września 2019 r.

 • Naprawiono błąd dostępności funkcji interfejsu API w bibliotece play-services-basement.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.1

13 września 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Pakiet SDK Cloud Firestore (wersja 21.1.1)
  • Zestawienie materiałów Firebase (BoM) (wersja 22.2.1)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Problem – otrzymaliśmy zgłoszenia, że wersja 21.1.0 pakietu SDK Firebase na Androida dla Cloud Firestore może aktywować niewykryty wyjątek. W efekcie problem ten występuje również na Firebase BoM w wersji 22.2.0. Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj pakiet SDK Cloud Firestore lub Firebase BoM do następnej wersji.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.1

11 września 2019 r.

 • Aktualizacje bibliotek play-services-cast i play-services-cast-framework to:

  • Do interfejsu RemoteMediaClient.MediaChannelResult dodano pole MediaError, dzięki któremu można uzyskać dostęp do szczegółowego kodu błędu związanego z nieudanymi poleceniami dotyczącymi multimediów.
  • Reguły MediaStatus.COMMAND_SKIP_FORWARD i MediaStatus.COMMAND_SKIP_BACKWARD zostały wycofane. Aplikacje powinny używać właściwości MediaStatus.COMMAND_QUEUE_NEXT i MediaStatus.COMMAND_QUEUE_PREVIOUS.
  • Dodano nową zależność com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0.

  Więcej informacji znajdziesz w artykule z informacjami o wersji pakietu SDK Cast Android Sender.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.1.0

9 września 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Pakiety SDK Cloud Firestore, Cloud Storage dla Firebase, Firebase ML Kit, Baza danych czasu rzeczywistego Firebase i pakiety SDK Zdalnej konfiguracji Firebase.
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.0

6 września 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.2

29 sierpnia 2019 r.

 • Aktualizuje pakiet SDK do reklam mobilnych Google na Androida. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.2.0

28 sierpnia 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Cloud Functions dla Firebase (klient) i pakiety SDK Firebase ML Kit
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.0

27 sierpnia 2019 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK Portfela Usług Google Play obejmują:

  • Usunięcie wycofanych interfejsów Android Pay API i powiązanych z nimi symboli:

   • Klasa com.google.android.gms.wallet.Cart
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.CountrySpecification
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.EnableWalletOptimizationReceiver
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.FullWallet
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.FullWalletRequest
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.LineItem
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.MaskedWallet
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.MaskedWalletRequest
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.ProxyCard
   • Pole com.google.android.gms.wallet.Wallet#Payments
   • Pole com.google.android.gms.wallet.WalletConstants#Payments
   • Interfejs com.google.android.gms.wallet.Payments
   • Pakiet com.google.android.gms.wallet.fragment
  • Wycofanie metod innych niż JSON w obiektach Google Pay API oraz monterach innych niż JSON. Zamiast wycofanych symboli używaj interfejsu API opartego na formacie JSON opisanego w dokumentacji Google Pay API.

   • Klasa com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest.Builder
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#getAllowedCardNetworks
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#newBuilder
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest.Builder
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getAllowedPaymentMethods
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getCardRequirements
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getPaymentMethodTokenizationParameters
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getShippingAddressRequirements
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getTransactionInfo
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isEmailRequired
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isPhoneNumberRequired
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isShippingAddressRequired
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isUiRequired
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#newBuilder
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.PaymentData.Builder
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getCardInfo
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getEmail
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getExtraData
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getGoogleTransactionId
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getPaymentMethodToken
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getShippingAddress

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.0.0

22 sierpnia 2019 r.

 • Dostępna jest już wtyczka google-services na Androida (wersja 4.3.1). Ta wersja usuwa wywołania wycofanego interfejsu API. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Usługi Google Play Fitness w wersji 18.0.0 zawierają te zmiany powodujące niezgodność:

  • Wycofano te interfejsy API oparte na GoogleApiClient:
   • BleApi
   • ConfigApi
   • GoalsApi
   • HistoryApi
   • RecordingApi
   • SensorsApi
   • SessionsApi
  • Usunęliśmy te wycofane typy danych:
   • AGGREGATE_CALORIES_CONSUMED
   • AGGREGATE_INPUT_TYPES
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLE
   • TYPE_CALORIES_CONSUMED
  • Usunięto wycofaną metodę fromLocationRequest z metody SensorRequest.
  • Dodano kreatory: DataPoint i DataSet.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:18.0.0

16 sierpnia 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging i Firebase ML Kit SDK
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.1.0

14 sierpnia 2019 r.

 • Aktualizacje biblioteki com.google.android.gms:play-services-games obejmują poprawkę błędu spowodowanego przez IllegalArgumentException w systemie onSnapshotOpened.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.1

7 sierpnia 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.1.0

1 sierpnia 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.1

24 lipca 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Pakiety SDK Cloud Functions dla Firebase (klient), Baza danych czasu rzeczywistego Firebase, Cloud Storage dla Firebase, Cloud Firestore i Firebase ML Kit
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.1.0

23 lipca 2019 r.

 • Aktualizuje pakiet SDK do reklam mobilnych Google na Androida. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.1

12 lipca 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Analytics, Uwierzytelnianie Firebase, Cloud Storage dla Firebase, Przesyłanie wiadomości w aplikacji Firebase i Pakiety ML Kit SDK
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.0.0

10 lipca 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.0

9 lipca 2019 r.

 • Aktualizuje pakiet SDK do reklam mobilnych Google na Androida. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.0

2 lipca 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.1.0

Znany problem z usługą com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0

27 czerwca 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.0
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.0

24 czerwca 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Pakiety SDK Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Monitoring wydajności Firebase i identyfikatory instancji Firebase
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.1.0

20 czerwca 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.1

17 czerwca 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Usług Google Play i Firebase zawiera te zmiany:

  • Migracja z bibliotek pomocy Androida do bibliotek Jetpack (AndroidX). Biblioteki nie będą działać, jeśli nie wprowadzisz w aplikacji tych zmian:

   • Uaktualnij com.android.tools.build:gradle do wersji 3.2.1 lub nowszej.
   • Uaktualnij aplikację compileSdkVersion do wersji 28 lub nowszej.
   • Zaktualizuj aplikację, aby używać w niej Jetpack (AndroidX). Wykonaj czynności opisane w sekcji Migracja na AndroidaX.
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-backend-cct:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-runtime:2.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-audience:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-clearcut:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-drive:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gass:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-phenotype:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-plus:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-common:17.0.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.0

31 maja 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:19.0.0

28 maja 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.1

21 maja 2019 r.

 • Aktualizuje pakiet SDK do reklam mobilnych Google na Androida. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.1

16 maja 2019 r.

 • Wtyczka Gradle licencji OSS została zaktualizowana. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://github.com/google/play-services-Wtyczki/releases/tag/oss-licenses-plugin-v0.9.5

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.5

7 maja 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Google Analytics dla Firebase, Indeksowanie aplikacji Firebase, Uwierzytelnianie Firebase, Cloud Firestore, Cloud Functions dla Firebase (klient), Komunikacja w chmurze Firebase, Cloud Storage dla Firebase, linki dynamiczne Firebase, zaproszenia Firebase, Firebase ML Kit, Firebase Performance Monitoring Firebase Baza danych czasu rzeczywistego Firebase, Zdalna konfiguracja Firebase, Testy A/B Firebase i identyfikatory instancji Firebase SDK

  • Wtyczki Firebase do Gradle

  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.9
 • com.google.firebase:firebase-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:17.0.0

29 kwietnia 2019 r.

 • Wersja pakietu Places SDK dla Androida w Usługach Google Play została wycofana. Szczegółowe informacje o przejściu na nowy statyczny pakiet SDK Miejsc na Androida znajdziesz w przewodniku po migracji.

Aktualizacja: 29 lipca 2019 r. artefakt com.google.android.gms:play-services-places został wycofany. Aby nadal korzystać z pakietu Places SDK na Androida, zaktualizuj pakiet Places SDK na Androida do obsługiwanej wersji. Listę obsługiwanych wersji znajdziesz w informacjach o wersji.

23 kwietnia 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.2.0

15 kwietnia 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.2

9 kwietnia 2019 r.

 • Zaktualizowany pakiet SDK InstantApps zawiera nową metodę sprawdzania, czy można uruchomić aplikacje błyskawiczne na danym urządzeniu. areInstantAppsEnabledForDevice()

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.0

5 kwietnia 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:16.1.0

2 kwietnia 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:17.0.0

27 marca 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje następujące zmiany:

  • Identyfikatory instancji Firebase, wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase, Cloud Firestore, Komunikacja w chmurze Firebase, Firebase ML Kit i pakiety SDK Zdalnej konfiguracji Firebase.
  • Wtyczki Firebase do Gradle

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:16.3.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.2.0

21 marca 2019 r.

 • Interfejs Drive API został wycofany i zostanie wyłączony 6 grudnia 2019 r. Szczegółowe informacje znajdziesz w przewodniku po migracji.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.1.0

18 marca 2019 r.

 • Biblioteka klienta Usług Google Play dla Cronet jest już dostępna. Cronet to biblioteka do tworzenia sieci o wysokiej wydajności. Więcej informacji znajdziesz na stronie Wykonywanie operacji sieciowych za pomocą Cronet. Biblioteka klienta Usług Google Play dla Cronet umożliwia aplikacjom używanie aktualnej kopii gry Cronet wczytanej z Usług Google Play.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cronet:16.0.0

15 marca 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w pakietach SDK Firebase Core, Google Analytics dla Firebase, zaproszeniach Firebase, połączeniach dynamicznych Firebase i Cloud Functions dla pakietów SDK klienta Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Lista materiałów Firebase (BoM) jest teraz dostępna w formie eksperymentalnej. Za pomocą funkcji Gradle w Firebase możesz ustawić wersję platformy Firebase jako całości. Aby dodać pakiety SDK do aplikacji za pomocą Firebase BoM, przeczytaj artykuł Dodawanie Firebase do projektu na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.8
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.8
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.4.0

13 marca 2019 r.

 • Aktualizuje pakiet SDK do reklam mobilnych Google na Androida. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.0

12 marca 2019 r.

 • Wycofano Games.GamesOptions i Games.Builder.
 • Dodano metodę SnapshotMetadata.getSnapshotId.
 • Usunięto interfejs API żądań/prezentów i zadań. Zobacz poprzednie ogłoszenie.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:17.0.0

11 marca 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.0

26 lutego 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w identyfikatorach instancji, Cloud Firestore, Firebase Wysyłanie wiadomości w aplikacji oraz pakietach SDK Firebase Cloud Messaging. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.
 • Rozwiązaliśmy problem dotyczący usługi Google Cloud Messaging, który czasami powodował awarię aplikacji i wyświetlanie błędów ANR (Android Not Responding), gdy aplikacja otrzymywała wiadomość.
 • Naprawiliśmy problem z identyfikatorem instancji, który powodował, że odpowiedzi na żądania tokena były powolne lub w niektórych przypadkach powodowały przekroczenie limitu czasu żądań.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:16.0.1

7 lutego 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:16.3.0

6 lutego 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.1.0

31 stycznia 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0

30 stycznia 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1

25 stycznia 2019 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.5

Styczeń 10, 2019

Licencje OSS

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki licencji OSS umożliwia aktualizowanie danych licencji OSS za pomocą aktualizacji Usług Google Play.

Biblioteki podstawowe usług Google Play

 • Wprowadziliśmy kilka nowych metod uwzględniających zmiany w innych bibliotekach.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.2

Styczeń 9, 2019

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.3

22 grudnia 2018 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:2.9.8

19 grudnia 2018 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.3

18 grudnia 2018 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:17.0.0

13 grudnia 2018 r.

 • Naprawiliśmy błąd, który powodował, że pakiet SDK Cast mógł próbować wznowić sesję, jeśli została ona zatrzymana przez innego nadawcę.
 • Naprawiliśmy błąd związany z powiadomieniami, który występował na urządzeniach z Androidem O lub nowszym, gdy aplikacja Cast działała w tle.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że powiadomienie o przesyłaniu multimediów może nie reagować po zamknięciu aplikacji Cast.
 • Zestaw artefaktów został przeniesiony na maven.google.com z powodu problemów z repozytorium.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.2

Artefakty przeniesione na maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.2.0
 • com.google.gms:google-services:4.1.0
 • com.google.gms:google-services:4.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.0.0
 • com.google.gms:google-services:3.3.1
 • com.google.gms:google-services:3.3.0
 • com.google.gms:google-services:3.2.1
 • com.google.gms:google-services:3.2.0
 • com.google.gms:google-services:3.1.2
 • com.google.gms:google-services:3.1.1
 • com.google.gms:google-services:3.1.0
 • com.google.gms:google-services:3.0.0
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.5
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.4
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.3
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.2

6 grudnia 2018 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.4

3 grudnia 2018 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w Linkach dynamicznych Firebase, Zaproszeniach Firebase, Zdalnej konfiguracji Firebase, Monitorowaniu wydajności Firebase, Google Analytics dla Firebase i pakietach SDK Google Ads dla Firebase. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.4

29 listopada 2018 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.4

13 listopada 2018 r.

Znany problem z wersją z 2 października 2018 roku

W niektórych bibliotekach w wersji z 2 października 2018 r. wystąpił błąd związany z zależnościami POM. Najprawdopodobniej wystąpią problemy z scalaniem danych w przypadku aktualizacji niektórych wersji zależności (nawet w przypadku korzystania z strict-version-matcher-plugin). Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj Recommended Minimum Version w ten sposób:

Biblioteka Wersja, której to dotyczy Zalecana wersja minimalna
com.google.android.gms:play-services-ads 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-base 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-lite 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-analytics-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-appinvite 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-cast 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-cast-framework 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-gass 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-measurement-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-measurement-base 16.0.3 16.0.4
com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-tagmanager 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-vision 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-common 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-image-label 16.2.0 17.0.2
com.google.firebase:firebase-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.firebase:firebase-analytics-impl 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-dynamic-links 16.1.2 16.1.3
com.google.firebase:firebase-iid 17.0.3 17.0.4
com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl 17.0.2 17.0.3
com.google.firebase:firebase-messaging 17.3.3 17.3.4
com.google.firebase:firebase-ml-common 16.1.4 16.1.5
com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-ml-vision 17.0.1 18.0.1
com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model 16.2.0 17.0.2

12 listopada 2018 r.

Reklamy

 • Naprawiliśmy błąd, który powodował, że niektóre kombinacje play-services-ads i firebase-analytics (np. ads:17.1.0 i analytics:16.0.5) spowodowało błąd kompilatora duplicate entry. Wydawcy używający firebase-analytics wraz z wersją 17.1.1 dowolnej biblioteki reklam (np. com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1) musi używać elementu com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.1

9 listopada 2018 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje aktualizacje Cloud Firestore, Cloud Functions dla Firebase, funkcji Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase, Firebase Database oraz Firebase Storage SDK. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.5

5 listopada 2018 r.

 • Najnowsza aktualizacja wtyczki do Gradle licencji OSS koduje tekst licencji w formacie UTF-8, aby rozwiązać błąd występujący u niektórych deweloperów.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.4

2 listopada 2018 r.

Reklamy

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.3

25 października 2018 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w pakietach SDK Cloud Firestore, wysyłania wiadomości w aplikacji i monitorowania wydajności, a także wtyczki Gradle usług Google. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.
Artefakty opublikowane na maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.0

18 października 2018 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.0

16 października 2018 r.

Biblioteki podstawowe usług Google Play

 • Play-services-basement otrzymało kilka nowych metod obsługi zmian w innych bibliotekach.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:17.0.2

9 października 2018 r.

 • Zmodernizowaliśmy analizę zależności strict-version-matcher-plugin, aby wyświetlać lepsze komunikaty o błędach w przypadku wykrycia sprzecznych wersji artefaktów. Komunikaty o błędach zawierają teraz nazwy projektów i zależności w projekcie, co pomaga w identyfikacji zadeklarowanych zależności powodujących błędy.
 • Poprawiliśmy błędy we wtyczce związane z kompilacjami wielomodułowymi i równoległymi.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.1.0

5 października 2018 r.

Reklamy

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.0.0

2 października 2018 r.

Aktualizacje mniejszych funkcji bibliotek podstawowych.

 • Wprowadziliśmy drobne zmiany w funkcjach niektórych bibliotek podstawowych (play-services-auth, play-services-base, play-services-basement, play-services-flags, play-services-stats, play-services-tasks) używanymi przez inne biblioteki usług Google Play.
 • Rygorystyczne zależności między bibliotekami podstawowymi zostały złagodzone, dzięki czemu wersje podrzędne i poprawki mogą być używane pojedynczo. Wcześniej pliki POM tych bibliotek określały zależności w dokładnych wersjach, co komplikowało rozdzielczość zależności.
 • Zmiany dotyczące podstawowych bibliotek wymagały opublikowania pełnego zestawu bibliotek, które mają zaktualizowane wersje w zależnościach POM. W bibliotekach innych niż podstawowe nie są wprowadzane żadne zmiany zewnętrzne z wyjątkiem aktualizacji zależności przechodnich.
 • Poprawki błędów i wewnętrzne ulepszenia dotyczące firebase-database i firebase-firestore.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • W tych bibliotekach wprowadzono zmiany w kodzie:

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-flags:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-stats:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-tasks:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.1

 • W poniższych bibliotekach nie wprowadzono żadnych zmian w kodzie, a jedynie aktualizacje zależności POM. Nowe wersje były droższe o wersję poprawki, chyba że biblioteka używała wersji starszej niż 16.0.0. Kody bibliotek poniżej 16.0.0 zostały podniesione do 16.0.0 zgodnie z notatką z 23 maja:

 • com.google.android.gms:play-services-ads:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-audience:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fido:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-games:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-identity:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-location:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-plus:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-vision:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-abt:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:16.0.2

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-config:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.1

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.1

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.3

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.3

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.4

 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.2

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:16.2.0

 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.3

26 września 2018 r.

Aplikacja Fitness w wersji 16.0.0 w wersji 16.0.0 zapewnia dostęp do 2 nowych typów danych i ich danych zbiorczych:

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.0

25 września 2018 r.

Urządzenie do noszenia

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.0

18 września 2018 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.2

5 września 2018 r.

Prześlij

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.2

23 sierpnia 2018 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w interfejsach API Firebase Core, Google Analytics dla Firebase, Zgłaszania awarii Firebase, Linków dynamicznych Firebase i pakietów SDK Firebase Offers. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.3

22 sierpnia 2018 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.1
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.1

16 sierpnia 2018 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.0
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.0

15 sierpnia 2018 r.

Nowa wersja Portfela Usług Google Play (16.0.0) zawierająca:

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.0

13 sierpnia 2018 r., aktualizacja

 • Naprawiliśmy problem z metodami w wersji 17.0.5 Cloud Firestore.
 • Usunięto nieprawidłowo ujawnioną i bezużyteczną metodę interfejsu API Credential#getGeneratedPassword w Play-services-auth.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.0

13 sierpnia 2018 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w interfejsach API dotyczące monitorowania wydajności Firebase, pakietu Firebase ML Kit, Cloud Firestore i nie tylko. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.
 • Rozwiązaliśmy problem w interfejsach SignIn API, który powodował zwracanie nieprawidłowego kodu stanu, gdy użytkownik anuluje logowanie.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.0

2 sierpnia 2018 r.

Prześlij

 • Naprawiliśmy błąd IllegalStateException, który występował, gdy upłynął limit czasu żądania wyszukiwania w RemoteMediaPlayer i RemoteMediaClient. Jest to regresja wprowadzona w wersji 15.0.0. Aby rozwiązać ten problem, klienty muszą zaktualizować go do wersji 16.0.1 lub nowszej.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.1

1 sierpnia 2018 r.

 • Najnowsza wersja wtyczki Gradle licencji na system operacyjny została przepakowana do identyfikatora grupy com.google.android.gms i zmieniła nazwę na oss-licenses-plugin. Grupa będzie nadal publikowana pod nowym identyfikatorem i nazwą. Plik został również udostępniony na GitHub jako oprogramowanie open source.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.3

30 lipca 2018 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.0

27 lipca 2018 r.

Cloud Firestore

Prześlij

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.4

12 lipca 2018 r.

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.0

10 lipca 2018 r.

Poprawka błędu biblioteki licencji OSS

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał obsługę motywów aplikacji bez paska działań.
 • Ta wersja jest uznawana za wersję z poprawkami błędów w narzędziu SemVer, ale zgodnie z poniższą informacją z 23 maja 2018 r. została uaktualniona do wersji głównej.

Artefakty opublikowane na maven.google.com:

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.0

28 czerwca 2018 r.

Firebase

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:16.2.0

27 czerwca 2018 r.

Wtyczka Strict Version Matcher została udostępniona na licencji open source

21 czerwca 2018 r.

Firebase

Artefakty opublikowane na maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.2

14 czerwca 2018 r.

Firebase

23 maja 2018 r.

Usunięto zakresy wersji

Począwszy od wersji 15.0.0 Usług Google Play i Firebase, zależności między bibliotekami były definiowane za pomocą zakresów wersji w POM. Wpłynęło to na odtwarzanie kompilacji projektów korzystających z tych bibliotek. Na przykład podczas rozdzielczości zależności Gradle spróbuje użyć najwyższej dostępnej konkretnej wersji w repozytorium, co spowoduje wzrost wersji zależności bez wprowadzania zmian w samym projekcie.

Użycie zakresów wersji było błędem i zostało poprawione. Usługi Google Play i zależności Firebase nie będą już używać zakresów wersji. Jednak istniejące, opublikowane pliki POM z biblioteką zawierają już zakresy. Dlatego wszystkie przyszłe aktualizacje bibliotek muszą rozpoczynać się poza zakresami zależności opublikowanych wcześniej bibliotek.

Przykład:

 • Jeśli funkcja play-services-bar była zależność od play-services-foo z zakresem [15.0.0, 16.0.0), nowa wersja play-services-foo musi zaczynać się od 16.0.0, aby znaleźć się poza tym zakresem.
 • Wszystkie przyszłe wersje play-services-bar będą deklarować „miękki” wymaganie dla pojedynczej wersji play-services-foo.
 • Każda przyszła wersja usługi play-services-foo będzie zgodna z platformą SemVer.

Firebase

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w interfejsach API Cloud Firestore, Cloud Storage, uwierzytelniania Firebase, Bazy danych czasu rzeczywistego Firebase i Systemów uczących się. Więcej informacji znajdziesz w artykule Informacje o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.
 • Firebase wymaga teraz, aby plik Gradle aplikacji jawnie wymieniał com.google.firebase:firebase-core jako zależność, aby usługi Firebase działały zgodnie z oczekiwaniami.

May 8, 2018

Firebase

2 maja 2018 r.

Firebase

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje dodatki do Firebase Analytics, Uwierzytelniania Firebase, Komunikacji w chmurze Firebase, Firebase Cloud Storage, Cloud Firestore, Zgłaszania awarii Firebase oraz do monitorowania wydajności Firebase, a także niezależne numery wersji. Więcej dowiesz się z informacji o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Aktualizacje Usług Google Play

 • Biblioteki usług Google Play po wersji 15.0.0 mają teraz niezależne numery wersji zgodne z formatem SemVer. Zmiana ta umożliwi częstsze i bardziej elastyczne aktualizacje poszczególnych komponentów.
 • Wtyczka Google Services Gradle została zaktualizowana do wersji 3.3.0, aby umożliwić obsługę tej zmiany w obsłudze wersji. Jeśli nie używasz tej wtyczki, opublikowaliśmy już samodzielną wtyczkę com.google.android.gms.strict-version-matcher-plugin z tą samą funkcją obsługi. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku dotyczącym wersji.

12 kwietnia 2018 r. – wersja 15.0.0

Znane problemy w wersji 15.0.0

 • Jeśli używasz wtyczki do Androida do obsługi Gradle w wersji 2.2.0 lub starszej, możesz napotkać ten błąd:

  Error: more than one library with package name 'com.google.android.gms'

  Aby rozwiązać problem, zaktualizuj wtyczkę do nowszej wersji.

Najważniejsze funkcje w wersji 15.0.0:

Aktualizacje Usług Google Play

 • Dostępna jest nowa wersja wtyczki Gradle w systemie com.google.gms.oss.licenses.plugin. Zaktualizuj aplikację, ponieważ tylko ta najnowsza wersja działa z Usługami Google Play w wersji 15.0.0 i nowszych. To jest ostatnia wersja wtyczki obsługująca Androida Studio 2.x. Od kolejnej wersji wtyczka będzie obsługiwała tylko Androida Studio 3.x.

 • Wszystkie odniesienia do klas com.google.android.gms.R zostały zastąpione odwołaniami do konkretnych komponentów, np. com.google.android.gms.ads.R. Jeśli używasz tych klas bezpośrednio w kodzie, być może trzeba go zaktualizować, by był zgodny z zasadami.

 • Od wersji 15.0.0 nie będzie już aktualizowany offline dokument Javadoc (artefakt Usług Google Play w Menedżerze pakietów SDK w Android Studio).

 • Od 15.0.0 nie będzie już celem aliasu play-services do pobierania wszystkich komponentów Usług Google Play. Od jakiegoś czasu nie jest to zalecane.

Reklamy

Uwierzytelnianie

Prześlij

Firebase

Fitness

Komunikacja w chmurze Google

Gry

Aplikacje błyskawiczne

Udostępnianie

Wallet

28 marca 2018 r. – wersja 12.0.1

Problemy rozwiązane w wersji 12.0.1:

 • Naprawiono błąd, który powodował błędne błędy lint w Androidzie, twierdząc, że GoogleSignIn i CredentialsClient były tylko wewnętrzne.
 • Dodaje brakujące artefakty minSdkVersion w ramach licencji, aby zapobiec automatycznemu uwzględnianiu uprawnień READ_PHONE_STATE i READ_EXTERNAL_STORAGE.
 • Przywraca unikalne nazwy pakietów dla artefaktów licencji powiązanych ze środowiskiem wykonawczym, które wpływały na problemy ze zgodnością niektórych systemów kompilacji (np. Ionic Pro).
 • Przywraca nazwy pól, które zostały zaciemnione w wersji 12.0.1, czyli metodę value() adnotacji @PropertyName w firebase-firestore i firebase-database.

20 marca 2018 r. – wersja 12.0.0

Znane problemy z wersją 12.0.0

 • – zależności POM licencji nie mają ustawionych zależności minSdkVersion / targetSdkVersion, co oznacza, że sugerowana wartość targetSdkVersion ma wartość 1. Spowoduje to dodanie uprawnień READ_PHONE_STATE i READ_EXTERNAL_STORAGE w przypadku aplikacji korzystających z wersji 12.0.0.
 • -license POM powoduje problemy w Ionic Pro w przypadku „więcej niż jednej biblioteki z nazwą pakietu „com.google.android.gms.license”.
 • Adnotacje @PropertyName dotyczące firebase-database i firebase-firestore mają zaciemniony kod value(). Oznacza to, że aplikacja nie zostanie skompilowana, jeśli użyjesz @PropertyName.
 • Adnotacja powoduje występowanie fałszywych błędów lintowych, które deklarują, że GoogleSignIn i CredentialsClient są przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego. Można je bezpiecznie zignorować.

Wkrótce udostępnimy zaktualizowaną wersję 12.0.1, aby rozwiązać te problemy.

Najważniejsze funkcje Usług Google Play w wersji 12.0.0:

 • Reklamy

 • Uwierzytelnianie

 • Przesyłanie

 • Fido

  • Interfejs API Fast Identity Online 2.0 (Fido2) jest teraz dostępny dla partnerów wczesnego dostępu. Interfejs API jest nadal w fazie wcześniejszego dostępu, więc zmiany powodujące niezgodność można wprowadzić bez ostrzeżenia. Aby zapewnić stabilność aplikacji, nie polegaj na tym interfejsie API, dopóki nie stanie się on bardziej ogólnie dostępny.
 • Firebase

 • Aplikacje błyskawiczne

  • Dodano nowy interfejs API Launcher, który umożliwia sprawdzanie podanego adresu URL i uruchamianie aplikacji błyskawicznej w przypadku wykrycia.
 • Lokalizacja

  • Dodano klasę ActivityTransition, aby ułatwić aplikacjom rozróżnianie aktywności fizycznej podejmowanych przez użytkowników, takich jak chodzenie, bieganie czy jazda samochodem.
  • Dodaliśmy interfejs BoundsMode, aby umożliwić metody getAutocompletePredictions() wyszukiwanie z ograniczeniami granic.
 • Maps

 • W pobliżu

18 grudnia 2017 r. – wersja 11.8.0

Najważniejsze funkcje Usług Google Play w wersji 11.8.0:

Więcej informacji o najnowszej wersji interfejsu Wearable API znajdziesz na stronie z informacjami o wersji Androida Wear.

Rozwiązano problem w wersji 11.8.0

Instancje (GoogleApi) utworzone za pomocą Context w aplikacjach z atrybutem targetSdkVersion 26 automatycznie wyświetlają użytkownikom prośbę o zaktualizowanie Usług Google Play, co rozwiązuje ten znany problem od wersji 11.6.0.

27 listopada 2017 r. – wersja 11.6.2

Najważniejsze funkcje Usług Google Play w wersji 11.6.2:

6 listopada 2017 r. – wersja 11.6.0

Najważniejsze informacje o Usługach Google Play w wersji 11.6:

Znane problemy w wersji 11.6.0

Instancje (GoogleApi) utworzone za pomocą polecenia Context w aplikacjach z atrybutem targetSdkVersion 26 nie będą automatycznie wyświetlać użytkownikom prośby o zaktualizowanie Usług Google Play. Zamiast tego rozważ użycie GoogleApiAvailability.showErrorDialogFragment() w poniższych warunkach.

3 października 2017 r. – wersja 11.4.2

Najważniejsze informacje dotyczące wersji 11.4.2 Usług Google Play:

 • Cloud Firestore
  • Pierwsza publiczna wersja beta Cloud Firestore jest już dostępna. Cloud Firestore to elastyczna, skalowalna baza danych dostępna w Firebase i Google Cloud Platform do programowania aplikacji na urządzenia mobilne, internet i serwery. Podobnie jak Baza danych czasu rzeczywistego Firebase umożliwia synchronizację danych między aplikacjami klienckimi za pomocą detektorów w czasie rzeczywistym i obsługę offline, dzięki czemu możesz tworzyć elastyczne aplikacje, które działają niezależnie od opóźnień sieci czy połączenia z internetem. Cloud Firestore zapewnia też skalowalność klasy biznesowej oraz płynną integrację z innymi usługami Firebase i Google Cloud Platform, w tym z Cloud Functions. Więcej informacji o Cloud Firestore znajdziesz na blogu Firebase. Aby od razu zacząć korzystać z Cloud Firestore, przeczytaj quickstart.

Wrzesień 2017 r. – wersja 11.4.0

Najważniejsze informacje o Usługach Google Play w wersji 11.4

Sierpień 2017 r. – wersja 11.2.0

Najważniejsze informacje o Usługach Google Play w wersji 11.2.

 • Usługi Google Play zaktualizowane do wersji 11.2.2 W tej wersji:

 • Zależności Usług Google Play są teraz dostępne na maven.google.com

  Zależności są teraz dostępne bezpośrednio w: maven.google.com. Możesz zaktualizować skrypty kompilacji Gradle aplikacji tak, aby korzystały z tego repozytorium, konfigurując kompilację w ten sposób:

  allprojects {
    repositories {
      jcenter()
      google()
    }
  }
  

  Więcej informacji na temat tej zmiany znajdziesz w tym poście na blogu. Więcej informacji o repozytorium Google Maven znajdziesz w sekcji Dodawanie zależności kompilacji w dokumentacji Androida.

 • Obsługa wersji pakietu SDK w wersji 11.2

  Po zaktualizowaniu zależności Usług Google Play do wersji 11.2.0 lub nowszej musisz też zaktualizować build.gradle aplikacji, aby określić właściwość compileSdkVersion o wartości co najmniej 26 (Android O). Nie zmienia to sposobu działania aplikacji. Nie musisz aktualizować targetSdkVersion. Jeśli zaktualizujesz compileSdkVersion do wersji 26, może pojawić się w niej błąd z tym komunikatem dotyczącym biblioteki pomocy Androida:

  This support library should should not use a different version (25) than the compileSdkVersion (26).
  

  Ten błąd można rozwiązać, uaktualniając zależności biblioteki pomocy do co najmniej wersji 26.0.0.

 • Reklamy

  • Dodano metodę loadAds() do klasy AdLoader, która umożliwia aplikacjom wczytywanie wielu niepowtarzalnych reklam w ramach jednego żądania.
 • Uwierzytelnianie

  • Dodano zajęcia WorkAccountClient. Ta klasa udostępnia metody zarządzania cyklem życia kont Android for Work.
  • Dodano pakiet accounttransfer. Ten pakiet zawiera interfejsy API używane przez uwierzytelnianie do wczytywania kont.
  • Dostępny jest już interfejs Fast Identity Online Universal 2nd Factor (FIDO U2F). Zapewnia obsługę fizycznego klucza bezpieczeństwa U2F aplikacjom i stronom internetowym zgodnie ze standardami określonymi przez sojusz FIDO. Więcej informacji znajdziesz w artykułach na temat pierwszych kroków z FIDO U2F i com.google.android.gms.fido.
 • Przesyłanie

 • Firebase

 • Aplikacje błyskawiczne

  • Dodano InstantAppsClient jako nowy główny punkt wejścia.
  • Dodano interfejsy API plików cookie PackageManagerCompat, aby zachować niewielkie ilości danych aplikacji błyskawicznej między sesjami.
 • Miejsca

  • Dodano klasę GeoDataClient. Ta klasa zapewnia dostęp do bazy danych Google zawierającej informacje o miejscach i firmach w okolicy.
  • Dodano klasę PlaceDetectionClient. Te zajęcia zapewniają szybki dostęp do aktualnego miejsca urządzenia i możliwość zgłoszenia lokalizacji w konkretnym miejscu (np. podczas zameldowania).
  • Dodano metody getGeoDataClient() i getPlaceDetectionClient() do klasy Places.
 • Portfel

  • Kilka wycofanych metod i klas zostało usuniętych.

Czerwiec 2017 r. – wersja 11.0

Najważniejsze informacje o Usługach Google Play w wersji 11.0.

 • Usługi Google Play zaktualizowane do wersji 11.0.4 Ta wersja rozwiązuje drobne problemy z Komunikacją w chmurze Firebase i Monitorowaniem wydajności Firebase. Więcej dowiesz się z informacji o wersji Firebase na Androida.

 • Usługi Google Play zaktualizowane do wersji 11.0.2 Ta wersja rozwiązuje drobne problemy z raportami awarii Firebase i monitorowaniem wydajności Firebase. Więcej dowiesz się z informacji o wersji Firebase na Androida.

 • Usługi Google Play zaktualizowane do wersji 11.0.1 Ta wersja rozwiązuje problem z aplikacjami korzystającymi z rxjava.

 • Reklamy

  • Dodano metody OnVideoMute(), OnVideoPause(), OnVideoPlay() i OnVideoStart() do klasy VideoController.VideoLifecycleCallbacks.
  • Dodaliśmy możliwość włączenia trybu pojemnego w reklamach pełnoekranowych przez dodanie metody setImmersiveMode() do klas PublisherInterstitialAd i RewardedVideoAd.
  • Dodaliśmy interfejs OnPublisherAdViewLoadedListener oraz klasy PublisherAdViewOptions i PublisherAdViewOptions.Builder do wykorzystania z AdLoader na potrzeby żądań reklam natywnych z banerem reklamowym.
  • Dodaliśmy opcjonalny interfejs OnImmersiveModeUpdatedListener, który mogą wdrożyć adaptery zapośredniczenia, aby otrzymywać informacje o aktualizacjach trybu pogłębionego.
  • Dodano metodę getMediationAdapterClassName() do klasy RewardedVideoAd.
 • Zaproszenia do aplikacji

  • Klasa AppInvite została wycofana. Używaj zamiast niego FirebaseDynamicLinks#getInstance() jako głównego punktu wejścia do danych linków dynamicznych i FirebaseAppInvite#getInvitation() zamiast do pobierania danych o zaproszeniach do aplikacji.
 • Świadomość

  • Dodano stałe do klasy TimeFence, aby zapewnić nowe typy kontekstu do interfejsów Snapshot API i Fence API.
  • Dodaliśmy możliwość tworzenia granic czasowych, które reagują na zmiany w lokalnej strefie czasowej urządzenia.
  • Dodaliśmy możliwość tworzenia granic czasowych, które reagują na zmiany lokalizacji urządzenia, w tym także na podstawie lokalnego czasu wschodu lub zachodu słońca.
 • Tożsamość

  • Dodaliśmy interfejs API SmsRetriever, który ułatwia pobieranie SMS-ów wysłanych do Twojej aplikacji bez pytania użytkowników o uprawnienia do odczytu wszystkich SMS-ów wysyłanych na ich urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w artykule o interfejsie SMS Retriever API.
 • Przesyłanie

  • Interfejsy Cast.CastApi, Cast.MessageReceivedCallback RemoteMediaPlayer.MediaChannelResult, RemoteMediaPlayer.OnMetadataUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnPreloadStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnQueueStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnStatusUpdatedListener zostały wycofane. Klasa RemoteMediaPlayer też została wycofana. Instrukcje dotyczące aktualizowania aplikacji znajdziesz w artykule o migracji aplikacji nadawcy na Androida z pakietu SDK Cast w wersji 2 do pakietu Cast SDK w wersji 3.
  • Metoda bindTextViewToSmartSubtitle() jest teraz dostępna w klasie UIMediaController.
 • Wspólny interfejs API

  • Metoda getOpenSourceSoftwareLicenseInfo() w klasie GoogleApiAvailability została wycofana.
  • Dodano zajęcia ApiException i ResolvableApiException. Te klasy stanowią wyjątki dotyczące obiektów Task w przypadku niepowodzenia wywołania usług Google Play.
  • Dodano zajęcia GoogleApi. Klienty interfejsu API oparte na tej klasie zarządzają połączeniem między aplikacją a Usługami Google Play.
  • Dodano zajęcia Response. Ta klasa udostępnia wyniki wywoływania metody interfejsu API w Usługach Google Play przy użyciu podklasy GoogleApi.
 • Firebase

 • Gry

  • Metody getPlayerSearchIntent(), loadConnectedPlayers(), loadInvitablePlayers() i loadMoreInvitablePlayers() w klasie Players zostały wycofane.
  • Metoda loadInvitations() w klasie Invitations została wycofana.
  • Metoda getSelectOpponentsIntent() w klasach RealTimeMultiplayer i TurnBasedMultiplayer została wycofana.
  • Interfejsy GameRequest, OnRequestReceivedListener i Requests zostały wycofane. Poza tym klasy GameRequestBuffer i GameRequestEntity zostały wycofane. Instrukcje aktualizowania aplikacji znajdziesz w artykule na temat uwierzytelniania w Grach Play korzystających z interfejsu Google Sign-In API.
 • Aplikacje błyskawiczne

 • Lokalizacja

  • Dodano zajęcia FusedLocationProviderClient. Ta klasa stanowi główny punkt wejścia w interakcję z dostawcą uśrednionej lokalizacji, który oprócz GPS korzysta z różnych źródeł danych, aby jak najszybciej i dokładnie określić lokalizację urządzenia.
  • Dodano zajęcia GeofencingClient. Ta klasa stanowi główny punkt wejścia do interakcji z interfejsami API geofencingu.
  • Dodano metody getFusedLocationProvider() i getGeofencingClient() do klasy LocationServices.
  • Dodano zajęcia LocationSettingsResponse. Ta klasa jest zwracana jako odpowiedź po pomyślnym sprawdzeniu ustawień systemu związanych z lokalizacją przy użyciu metody checkLocationSettings().
  • Dodano zajęcia SettingsClient. Ta klasa stanowi główny punkt wejścia do interakcji z interfejsami API ustawień lokalizacji, które ułatwiają analizowanie i konfigurowanie ustawień systemowych związanych z lokalizacją na urządzeniu.
 • W pobliżu

  • Interfejs w pobliżu Connections API udostępnia teraz te funkcje:
   • Komunikacja peer-to-peer w pełni offline za pomocą Bluetootha, BLE i hotspotów Wi-Fi.
   • Jednoczesne wyświetlanie reklam i odkrywanie Twoich treści
   • Szyfrowanie (z opcjonalnym uwierzytelnianiem)
   • Obsługa ładunków danych bajtowych o rozmiarze do 32 KB
   • Obsługa ładunków danych plików (ograniczone do miejsca na urządzeniu) i ładunków danych przesyłanych strumieniowo bez ograniczeń rozmiaru ładunku.
  • Dodano zajęcia AdvertistingOptions. Ta klasa udostępnia opcje wywołania metody startAdvertising().
  • Dodano zajęcia ConnectionInfo. Ta klasa zawiera informacje o nawiązywaniu połączenia.
  • Dodano zajęcia ConnectionLifecycleCallback. Ta klasa detektora zdarzeń cyklu życia powiązanych z połączeniem ze zdalnym punktem końcowym.
  • Dodano zajęcia ConnectionResolution. Ta klasa jest wynikiem wywołania metody onConnectionInitiated().
  • Dodano zajęcia DiscoveredEndpoints. Ta klasa udostępnia informacje o punkcie końcowym w momencie jego wykrycia.
  • Dodano zajęcia DiscoveryOptions. Ta klasa udostępnia opcje wywołania metody startDiscovery().
  • Dodano zajęcia EndpointDiscoveryCallback. Ta klasa to detektor, który jest wywoływany podczas wykrywania punktów końcowych.
  • Dodano zajęcia Payload, PayloadCallback, Payload.File i Payload.Stream. Te klasy reprezentują dane, detektor ładunku danych, dane w pliku w lokalnej pamięci urządzenia oraz strumień danych. Dodano również powiązany interfejs PayloadTransferUpdate.Status.
  • Dodano zajęcia Strategy. Ta klasa określa wymagania dotyczące połączenia dla urządzenia oraz ograniczenia topologii połączenia.
  • Klasy Connections.ConnectionRequestListener i Connections.ConnectionResponseCallback zostały wycofane. Użyj zamiast niej klasy ConnectionLifecycleCallback.
  • Klasa Connections.EndpointDiscoveryListener została wycofana. Użyj klasy EndpointDiscoveryCallback.
  • Interfejs Connections.MessageListener został wycofany. Użyj zamiast niej klasy PayloadCallback.
  • Klasa ConnectionsStatusCodes zawiera teraz kilka nowych kodów stanu związanych z uprawnieniami.
 • Bezpieczeństwo

  • Dodano zajęcia SafetyNetClient. Ta klasa stanowi główny punkt wejścia usługi SafetyNet, która udostępnia następujące możliwości:
   • Udostępnia kontrolę stanu urządzenia
   • Weryfikuje użytkowników przy użyciu interfejsu API reCAPTCHA
   • Pomaga użytkownikom unikać potencjalnie szkodliwych aplikacji
   • Umożliwia bezpieczne przeglądanie w aplikacjach
   • Sprawdza znane zagrożenia związane z określonymi URI
  • Dodano klasę HarmfulAppsData i powiązaną klasę SafetyNetApi.HarmfulAppsResponse. Te klasy zawierają informacje dotyczące potencjalnie szkodliwych aplikacji. Powiązana klasa SafetyNetApi.HarmfulAppsResult została wycofana i zastąpiona tymi metodami.
  • Dodano metody getClient(Context) i getClient(Activity) do klasy SafetyNet. Te metody zwracają kod SafetyNetClient, który służy do uzyskiwania dostępu do wszystkich interfejsów SafetyNet API. Te metody zastępują pola API i SafetyNetAPI klasy SafetyNet, które zostały wycofane.
  • Dodano zajęcia SafetyNetApi.AttestationResponse. Ta klasa zawiera wyniki testu z narzędzia Compatibility Test Suite. Ta klasa zastępuje klasy SafetyNetApi.AttestationResult i SafetyNet.SafeBrowsingResult, które zostały wycofane.
  • Dodano zajęcia SafetyNetApi.RecaptchaTokenResponse. Ta klasa zawiera token odpowiedzi użytkownika reCAPTCHA. Ta klasa zastępuje klasę SafetyNetApi.RecaptchaTokenResult, która została wycofana.
  • Dodano zajęcia SafetyNetApi.SafeBrowsingResponse. Ta klasa udostępnia obiekt Response udostępniany, gdy aplikacja wywołuje metodę lookupUri(). Ta klasa zastępuje klasę SafetyNetApi.SafeBrowsingResult, która jest teraz wycofana.
  • Dodano klasę SafetyNetApi.VerifyAppsUserResponse i nowe stałe do klasy VerifyAppsConstants. Te klasy obsługują interfejs Verification Apps API.
 • Portfel

  • Dodano zajęcia InstrumentInfo.CardClass. Ta klasa wskazuje, czy karta jest kartą kredytową, debetową czy przedpłaconą.

Maj 2017 r. – wersja 10.2.6

Kwiecień 2017 r. – wersja 10.2.4

Marzec 2017 r. – wersja 10.2.1

 • Android O dla programistów przedpremierowo 1

  Ta wersja zawiera aktualizacje zapewniające zgodność z wersją przedpremierową dla programistów Androida O. Najważniejsze zmiany to wewnętrzne zmiany w bibliotekach Google Cloud Messaging (GCM) i Komunikacji w chmurze Firebase (FCM) oraz zmiana w gwarantowanym cyklu życia wywołań GCM i FCM na 10 sekund, po czym Android O uznaje, że takie wywołania zwrotne mogą zostać zakończone. Więcej informacji o obsłudze wiadomości GCM i FCM w Androidzie O znajdziesz na blogu Firebase.

Luty 2017 r. – wersja 10.2

Najważniejsze informacje o Usługach Google Play w wersji 10.2.

 • Wycofanie wersji 2.3.x (Gingerbread) z Androida

  Usługi Google Play w wersji 10.2.x to pierwsza wersja, która nie zapewnia już pełnej obsługi Androida w wersji 2.3.x (Gingerbread). Aplikacje opracowane przy użyciu pakietu SDK w wersji 10.2.x lub nowszej wymagają interfejsu Android API na poziomie co najmniej 14. Nie można ich instalować na urządzeniach z interfejsem API poniżej 14. Więcej informacji o dostępnych opcjach, w tym o tworzeniu wielu plików APK rozszerzających obsługę aplikacji na Androida Gingerbread, znajdziesz na blogu dla deweloperów aplikacji na Androida.

 • Reklamy

  • Dodaliśmy obsługę zasobów wideo do zaawansowanych reklam natywnych z treścią i niestandardowych reklam natywnych renderowanych za pomocą DoubleClick for Publishers (Google Ads).
  • Dodano metodę destroy() do interfejsu NativeCustomTemplateAd.
  • Dodano metody getVideoController(), setVideoOptions i getVideoOptions() do klasy PublisherAdView.
  • Dodano klasę AdChoicesView.
  • Dodano metody getAdChoicesContent() i setAdChoicesContent() do klasy NativeAdMapper.
  • Dodaliśmy interfejs InitializableMediationRewardedVideoAdAdapter w przypadku adapterów reklam wideo z nagrodą, które mogą inicjować wiele jednostek reklamowych jednocześnie.
 • Smart Lock na hasła

  Ulepszyliśmy działanie tokenów tożsamości za pomocą Smart Lock. Aplikacje muszą teraz jawnie żądać tokena, wywołując setIdTokenRequested(true). Aplikacje mogą też określać wartości audience i nonce tokena za pomocą metod setServerClientId() i setIdTokenNonce(). Więcej informacji znajdziesz w tych aktualizacjach dokumentacji API:

  • Do klasy CredentialRequest dodano metody getAccountTypesSet(), getIdTokenNonce(), getServerClientId() i isIdTokenRequested().
  • Do klasy CredentialRequest.Builder dodano metody setIdTokenRequested() i setServerClientId().
  • Dodano metody getIdTokenNonce(), getServerClientId() i isIdTokenRequested() do klasy HintRequest.
  • Dodano metody setIdTokenNonce(), setIdTokenRequested() i setServerClientId() do klasy HintRequest.Builder.
 • Świadomość

 • Logowanie przez Google

  Dodaliśmy możliwość korzystania z interfejsu Google Sign-in API przez deweloperów gier, aby uprościć uwierzytelnianie po stronie serwera. Więcej informacji znajdziesz w interfejsie GoogleSignInOptionsExtension, klasie GoogleSignInOptions i metodzie GoogleSignInOptions.Builder.addExtension(). Więcej informacji o integrowaniu uwierzytelniania po stronie serwera z grami znajdziesz w artykule Włączanie dostępu po stronie serwera do usług gier Google Play.

 • Google Fit

  Dodaliśmy nowe typy danych dotyczących zdrowia, które umożliwiają zapisywanie na platformie Google Fit szerszego zakresu danych, takich jak ciśnienie krwi, poziom glukozy we krwi, nasycenie tlenem, pozycja ciała, temperatura ciała czy dane dotyczące zdrowia reprodukcyjnego. Więcej informacji znajdziesz w zajęciach HealthDataTypes i HealthDataFields.

 • Maps

  W tej wersji wprowadziliśmy niestandardowe style linii łamanych oraz kontur wielokątów i okręgów.

  • Możesz teraz przechowywać dowolne obiekty danych z obiektami geometrycznymi. Aby na przykład dodać obiekt danych do linii łamanej, wywołaj setTag().
  • Pełną listę funkcji, poprawek błędów i inne uwagi znajdziesz w informacjach o wersji interfejsu Maps Android API.
 • W pobliżu

  Dodano klasę AudioBytes do interfejsu API W pobliżu messages.audio, aby umożliwić urządzeniom wysyłanie i odbieranie danych przy użyciu dźwięku bliskiego ultradźwiękowi.

 • Firebase

  Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje kilka ulepszeń wielu funkcji, takich jak Analytics, Uwierzytelnianie, Baza danych czasu rzeczywistego, Pamięć, Laboratorium na Androida, Zgłaszanie awarii i Linki dynamiczne. Więcej informacji znajdziesz w artykule Informacje o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Listopad 2016 r. – wersja 10.0

Najważniejsze informacje o Usługach Google Play w wersji 10.0.

 • Usługi Google Play zaktualizowane do wersji 10.0.1

  W tej wersji naprawiono brakującą wartość minSdkVersion w elemencie play-services-location.aar, przez co niezamierzone uprawnienia WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGE i READ_PHONE_STATE zostały scalone z plikami manifestu aplikacji.

 • Wycofanie wersji 2.3.x (Gingerbread) z Androida

  Usługi Google Play w wersji 10.0.x to ostateczna wersja, która obejmuje pełną obsługę Androida w wersji 2.3.x (Gingerbread). Aplikacje utworzone przy użyciu przyszłych wersji pakietu SDK po wersji 10.0.x nie będą mogły łączyć się z Usługami Google Play na urządzeniach z Androidem Gingerbread. Więcej informacji o dostępnych opcjach, w tym o tworzeniu wielu plików APK rozszerzających obsługę aplikacji Android Gingerbread, znajdziesz na blogu dla deweloperów aplikacji na Androida.

 • Przesyłanie

  Listopadowa wersja interfejsu Cast API zapewnia deweloperom aplikacji ulepszone funkcje w tych obszarach:

 • Lokalizacja

  • Ulepszenia skanowania Bluetooth Low Energy (BLE).
 • W pobliżu

 • Firebase

Październik 2016 r. – wersja 9.8

Najważniejsze informacje o Usługach Google Play w wersji 9.8

 • Reklamy

  • Dodaliśmy zbieranie danych o ruchu w Widoku aktywnym na potrzeby reklamodawców z usługi DoubleClick Campaign Manager, których reklamy renderują w aplikacjach korzystających z pakietu SDK do reklam mobilnych Google.
 • Przesyłanie

  Interfejs Cast API w wersji 3.3 zapewnia deweloperom aplikacji lepsze funkcje w tych obszarach:

  • Podczas odtwarzania reklam wygląd paska przewijania został poprawiony, a obraz plakatu w tle jest rozmyty.
  • Dodaliśmy możliwość dostosowania stylu minikontrolerów.
  • Dodano klasę ImageHints, która udostępnia obiektowi ImagePicker wskazówki dotyczące typu i rozmiaru obrazu, który ma być wyświetlany w interfejsie.
  • Więcej informacji o tej wersji znajdziesz w artykule o pakiecie SDK Cast w wersji 3.3.
 • Fit

  • Fit zawiera teraz interfejsGoals API umożliwiający aplikacji odczytywanie celów fitness utworzonych przez użytkowników aplikacji Google Fit na Androida.
 • Logowanie przez Google

  • Dodaliśmy możliwość wpisywania numerów telefonów powiązanych z ich kontami jednym kliknięciem w aplikacjach, które korzystają z interfejsu Credentials API.
 • W pobliżu

 • Firebase

Wrzesień 2016 r. – wersja 9.6

Najważniejsze informacje o usługach Google Play w wersji 9.6

 • Usługi Google Play zaktualizowane do wersji 9.6.1 W tej wersji poprawiono brakującą wartość minSdkVersion w usłudze play-services-location.aar, która spowodowała łączenie niezamierzonych uprawnień WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGE i READ_PHONE_STATE z plikami manifestu aplikacji.

 • Reklamy

  • Do klasy MobileAds dodaliśmy metodę interfejsu API diagnostyki wydawcy (openDebugMenu), aby zapewnić wydawcom reklam w internecie mobilnym i aplikacjach mobilnych te same funkcje rozwiązywania problemów i wyświetlania podglądu, które są dostępne w przypadku reklam na komputery.
 • Przesyłanie

  Interfejs Cast API w wersji 3.2 zapewnia deweloperom aplikacji lepsze funkcje w tych obszarach:

  • Tryb reklam: przełącz kontrolery i funkcję zarządzania powiadomieniami w tryb, w którym elementy sterujące są wyłączone podczas wyświetlania reklam.
  • Tryb na żywo: w przypadku transmisji audio i wideo na żywo w miejscu przycisku Odtwórz/wstrzymaj znajduje się teraz przycisk Odtwórz/Zatrzymaj.
  • Więcej informacji o tej wersji znajdziesz w artykule o pakiecie SDK Cast w wersji 3.2.
 • Maps

  • Wprowadzamy niestandardowy styl mapy: możesz teraz zmieniać styl mapy, aby zmieniać (lub nawet ukrywać) obiekty, takie jak drogi, parki, firmy itp.
  • Ciekawe miejsca biznesowe są teraz domyślnie wyświetlane na mapie. Ważne miejsca biznesowe to reprezentacje firm, takich jak sklepy, restauracje i hotele. Możesz je ukryć, używając niestandardowego stylu mapy.
  • Więcej szczegółów i ważnych informacji znajdziesz w informacjach o wersji interfejsu Maps Android API.
 • Miejsca

  • Dodano metodę setCountry, aby ograniczyć zakres żądania autouzupełniania Miejsc do jednego kraju.
 • Firebase

Sierpień 2016 r. – wersja 9.4

Najważniejsze informacje o Usługach Google Play w wersji 9.4

 • Logowanie przez Google

  • GoogleSignInAccount zawiera teraz metody getFamilyName() i getGivenName(), które pozwalają na dostęp do imienia i nazwiska oraz imienia i nazwiska zalogowanych użytkowników.
 • Google+

  Interfejs Plus.API (w tym Plus.PeopleApi i Plus.AccountApi) został wycofany. Wszystkie widżety interfejsu Google+, takie jak udostępnianie czy przyciski „+1”, są nadal obsługiwane.

  Szczegółowe informacje znajdziesz w uwagach na temat wycofania interfejsu Plus.API.

 • Przesyłanie

  Interfejs Cast API w wersji 3 zawiera teraz ulepszone funkcje dla deweloperów aplikacji, które obejmują:

 • Miejsca

 • Maps

  • Dodano zestaw nowych detektorów zmian kamery dla zdarzeń rozpoczęcia, trwającego i zakończenia ruchu kamery.
  • Dodaliśmy możliwość przechowywania i pobierania dowolnych obiektów danych powiązanych ze znacznikami.
  • Dodano możliwość ustawienia preferowanego minimalnego i maksymalnego poziomu powiększenia.
  • Dodano możliwość ograniczenia zakresu, w którym użytkownicy mogą przewijać i przesuwać widok.
  • Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z najnowszymi informacjami o wersji interfejsów API Map Google na Androida.
 • Bezpieczeństwo

 • Firebase

  • Najnowsza aktualizacja Firebase zawiera kilka ulepszeń i poprawek w wielu funkcjach. Więcej dowiesz się z artykułu Informacje o wersji Firebase.

Czerwiec 2016 r. – wersja 9.2

Najważniejsze informacje o usługach Google Play w wersji 9.2

 • Usługi Google Play zaktualizowane do wersji 9.2.1 W tej wersji rozwiązano problem z plikiem proguard.txt w wersji 9.2.0, który powoduje występowanie tych błędów:

  • W projektach Androida, które korzystają z ograniczacza zasobów Gradle, występuje ten błąd:

   no viable alternative at input 'com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi'

  • W projektach na Androida, które korzystają z łańcucha narzędzi Jacka, występują błędy podobne do tych:

   Error while parsing '<path>/exploded-aar/com.google.android.gms/play-services-auth-base/9.2.0/proguard.txt':37 [<stack trace>] NoViableAltException(5@[])

 • Reklamy

  • Dodano metodę setAdChoicesPlacement do klasy NativeAdOptions.Builder. Wydawcy aplikacji mogą korzystać z tej metody, aby określić lokalizację swojej ikony Informacja w reklamach natywnych.
  • Ulepszyliśmy odtwarzanie reklam wideo, poprawiając kilka błędów.
 • Świadomość

  Interfejs Awareness API ujednolica 7 sygnałów dotyczących lokalizacji i kontekstu w jednym interfejsie API, co umożliwia tworzenie aplikacji z zaawansowanymi funkcjami zależnymi od kontekstu, które mają minimalny wpływ na zasoby systemowe. Zawiera 2 zestawy interfejsów API:

  • Interfejs Snapshot API umożliwia aplikacjom pobieranie bieżącej wartości dowolnego z 7 sygnałów.
  • Interfejs Fence API umożliwia aplikacjom reagowanie na zmiany w kontekście użytkownika.
 • Przesyłanie

  Interfejs Cast API w wersji 3 zapewnia deweloperom aplikacji lepsze funkcje w tych obszarach:

  • Zarządzanie stanem sesji
  • Logika podłączania, odłączania i ponownego podłączania
  • Wdrożenie UX i interfejs
  • Obsługa większej liczby typów urządzeń
  • Więcej informacji o tej wersji znajdziesz w przewodniku po pakiecie SDK Google Cast w wersji 3.
 • Firebase

  • Najnowsza aktualizacja Firebase zawiera kilka ulepszeń i poprawek w wielu funkcjach. Więcej dowiesz się z artykułu Informacje o wersji Firebase.
 • Google Fit

  • Usprawnienie zliczania kroków na Androidzie Wear, dzięki czemu mierzenie liczby kroków jest spójne na tarczy zegarka i w aplikacjach, a z utrzymaniem w funkcji HistoryApi#readDailyTotal.
  • Wykrywaj aktualizacje danych za pomocą funkcji HistoryApi#registerDataUpdateListener(), aby umożliwić aplikacji aktualizowanie wewnętrznego pamięci podręcznej danych, gdy zapisane dane zostaną zaktualizowane przez inną aplikację.
  • Dodaliśmy nowy typ danych dotyczących nawodnienia używany do pomiaru zużycia wody.
 • Lokalizacja

  • Poprawki błędów i ulepszenia w kilku obszarach, takich jak zarządzanie baterią i rozpoznawanie aktywności.
 • Maps

  • Nowa metoda MarkerOptions.zIndex() ustawia kolejność stosu znaczników w stosunku do innych znaczników na mapie.
  • Możesz ustawić współczynnik przezroczystości dla nakładek z kafelkami, aby użytkownicy widzieli mapę podstawową pod nałożonymi kafelkami.
  • Ułatwiliśmy teraz klikanie okręgów i korzystanie z nich za pomocą funkcji OnCircleClickListener, która rejestruje zdarzenia kliknięć.
  • Więcej szczegółów i ważnych informacji znajdziesz w informacjach o wersji interfejsu Maps Android API.
 • Widoczność na urządzeniach mobilnych

  • Rozwiązano problemy z usługą wymaganą przez funkcję wykrywania kodów kreskowych i wykrywania twarzy w Mobile Vision. Wszyscy użytkownicy będą mogli znów korzystać z funkcji wykrywania twarzy i kodu kreskowego. Więcej informacji znajdziesz w artykule Informacje o wersji Mobile Vision.
  • Dodaliśmy interfejs Text API: optyczne rozpoznawanie znaków na zdjęciach alfabetu łacińskiego (w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim itp.). Text API zwraca strukturę organizacyjną tekstu (akapity, wiersze, słowa) oraz sam tekst.
 • W pobliżu

  • Dodaliśmy Powiadomienia w pobliżu, które informują użytkowników o aplikacjach i stronach internetowych powiązanych z beaconami i urządzeniami w pobliżu.
  • Usługa Nearby.Messages może skanować w tle w poszukiwaniu beaconów Eddystone oraz iBeacons, wybudzając aplikacje klienckie po znalezieniu beaconów pasujących do filtra. Więcej informacji znajdziesz w artykule Nearby.Messages.
  • W tej wersji klient nie musi już zarządzać beaconami za pomocą interfejsu Proximity Beacon API. Funkcja W pobliżu zwraca teraz bezpośrednio przeanalizowane reklamy BLE, co pozwoli klientom je interpretować we własnym zakresie.
  • Szacowane odległości i informacje RSSI są teraz zwracane do klientów beaconów na pierwszym planie.

Maj 2016 r. – wersja 9.0

Najważniejsze informacje o usługach Google Play w wersji 9.0

 • Usługi Google Play zaktualizowane do wersji 9.0.2 Dostępna jest już wersja 9.0.2 Usług Google Play. Ta wersja rozwiązuje znany problem z Uwierzytelnianiem Firebase, który sprawia, że FirebaseAuthApi nie jest dostępny na niektórych urządzeniach. Gdy te urządzenia próbują użyć interfejsów API uwierzytelniania, występuje błąd FirebaseApiNotAvailableException.

 • Usługi Google Play zaktualizowane do wersji 9.0.1

  Dostępna jest wersja 9.0.1 Usług Google Play. Rozwiązano następujące problemy występujące w wersji 9.0.0:

  • Naprawia błąd kompilacji zmiany klasy za pomocą funkcji ContextCompat.getNoBackupFilesDir().
  • Rozwiązano znany problem z wyświetlaniem reklam AdMob na urządzeniach bez pakietu APK usług Google Play, gdy aplikacja korzysta z przetwarzania końcowego ProGuard.
 • Firebase

  Firebase zapewnia deweloperom aplikacji mobilnych narzędzia i infrastrukturę potrzebne do tworzenia aplikacji, zwiększania liczby użytkowników i uzyskania przychodów z reklam w aplikacjach. W tej wersji interfejsy API Firebase są teraz dostępne w Usługach Google Play i obejmują nowe usługi: Firebase Analytics, Pamięć Firebase, Zdalna konfiguracja Firebase, Zgłaszanie awarii Firebase, Linki dynamiczne Firebase i Powiadomienia Firebase.

  Listę bibliotek dostępnych dla różnych funkcji Firebase znajdziesz w sekcji Biblioteki Firebase. Poniższe funkcje są teraz częścią Firebase w pakiecie SDK Usług Google Play 9.0:

  • Zaproszenia do aplikacji (obecnie Zaproszenia Firebase) są nadal dostępne na stronie com.google.android.gms.appinvite, ale od tej pory należy używać aplikacji com.google.firebase:firebase-invites.

  • Komunikacja w chmurze Firebase (FCM) bazuje na interfejsie Google Cloud Messaging API i je udoskonala. Możesz nadal używać Google Cloud Messaging w com.google.android.gms.gcm, ale zalecamy uaktualnienie do com.google.firebase:firebase-messaging.

  Więcej informacji o Firebase znajdziesz na stronie https://firebase.google.com/.

 • Reklamy

  • Interfejs API dla wydawców filmów z nagrodą obsługuje teraz zdarzenia niestandardowe.
  • Ekspresowe reklamy natywne wideo zawierają teraz interfejsy API, które zapewniają kontrolę nad sposobem wyświetlania filmów, w tym określanie początkowego stanu wyciszenia i wywołań zwrotnych po zakończeniu odtwarzania filmu.
  • Zaktualizowane reklamy w wyszukiwarce niestandardowej przeznaczone do aplikacji mobilnych, które umożliwiają deweloperom zarabianie na zdarzeniach wyszukiwania w aplikacji za pomocą trafnych reklam opartych na zapytaniach użytkowników. W ramach tej aktualizacji rozwiązanie do zarabiania w aplikacji jest takie samo jak na komputerach czy w przeglądarkach mobilnych. Deweloperzy aplikacji mają teraz dostęp do pełnego zestawu rozszerzeń, układów, opcji atrybucji, wywołań zwrotnych i ikon niestandardowych reklam.
  • Interfejs MobileAds API obejmuje teraz obsługę ustawiania preferowanej liczby reklam wideo za pomocą komponentu setAppVolume(), a także wyciszanie reklam wideo za pomocą właściwości setAppMuted().
  • Metoda initialize(android.content.Context, java.lang.String) reklam mobilnych nie została już wycofana. Zamiast tego metoda initialize(android.content.Context) została wycofana.
  • Interfejs MediationNativeListener zawiera teraz metodę onAdImpression(), którą sieci reklamowe mogą wywoływać podczas rejestrowania wyświetlenia.
 • W pobliżu

  • Uproszczono interfejs i model uprawnień w usłudze W pobliżu.
   • Każda aplikacja z dostępem do dokładnej lokalizacji może skanować w poszukiwaniu obrazów typu beacon BLE bez dodatkowych uprawnień.
   • Okna zgody są wyświetlane, gdy aplikacja wywołuje metodę GoogleAPIClient connect().
 • Gry

  • Pakiet SDK klienta aktualizuje się, aby ulepszyć interfejs Player Stat API dzięki dwóm nowym prognozom: prognozowaniu wydatków graczy w ciągu najbliższych 28 dni i przewidywaniu prawdopodobieństwa, że gracz wyda w wyniku 95 centyla.
  • Aktualizacje pakietu SDK klienta umożliwiające powszechne udostępnienie interfejsu API do nagrywania filmów.
 • Komunikacja w chmurze Google

  • Usługa Google Cloud Messaging (GCM) jest zintegrowana z Firebase. Obecni użytkownicy GCM mogą nadal bez przeszkód korzystać z GCM, jednak zdecydowanie zalecamy uaktualnienie interfejsu Firebase Cloud Messaging (FCM) do nowych i uproszczonych interfejsów API Firebase Cloud Messaging (FCM), aby użytkownicy mogli korzystać z przyszłych nowych funkcji i ulepszeń. Więcej informacji znajdziesz w artykule Przenoszenie aplikacji klienckiej GCM na Androida do Komunikacji w chmurze Firebase (FCM).
 • Widoczność na urządzeniach mobilnych

  • Usługa wymagana przez Mobile Vision została wyłączona z powodu problemu z tą usługą. Dzięki temu użytkownicy, którzy nie korzystali jeszcze z wykrywania twarzy lub kodu kreskowego, nie będą mogli z nich korzystać. Nie zalecamy dodawania do aplikacji nowych funkcji Mobile Vision, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.
  • W przypadku aplikacji, które korzystają już z funkcji Mobile Vision, zaznacz FaceDetector.isOperational() lub BarcodeDetector.isOperational(), aby potwierdzić gotowość detektora przed użyciem wykrywacza twarzy lub kodu kreskowego.
 • Uwierzytelnianie

  Interfejs GoogleAuthUtil został przeniesiony do podziału na interfejsy -auth API w pakiecie SDK usług Google Play. Jeśli Twoja aplikacja używa GoogleAuthUtil.getToken(), może pojawić się błąd podobny do tego:

  Error:(xx, xx) error: package com.google.android.gms.auth does not exist

  Error:(xx, xx) error: cannot find symbol variable GoogleAuthUtil

  Jeśli potrzebujesz dostępu do interfejsu API REST na urządzeniu z Androidem, uwzględnij w pliku build.gradle podział -auth:

  compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:9.0.1'

  W przeciwnym razie zalecamy przeniesienie aplikacji do interfejsu Google Sign-In API, co pozwoli zastosować w niej najnowsze ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa i wygody użytkowników. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po sprawdzonych metodach korzystania z logowania przez Google.

Znane problemy w wersji 9.0.0

Jeśli Twoja aplikacja korzysta z AdMob i korzysta z przetwarzania końcowego ProGuard, nie będzie mogła wyświetlać reklam na urządzeniach bez pakietu APK usług Google Play, chyba że dostosujesz konfigurację ProGuard lub zaktualizujesz aplikację do korzystania z pakietu SDK Usług Google Play w wersji 9.0.1. Aby mieć pewność, że reklamy będą wyświetlane na tych urządzeniach po zaktualizowaniu aplikacji do korzystania z pakietu SDK Usług Google Play 9.0.0, dodaj do pliku konfiguracyjnego ProGuard tę opcję zachowania:

-keep public @com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi class * { *; }

Grudzień 2015 r. – wersja 8.4

Najważniejsze informacje o Usługach Google Play w wersji 8.4

 • Mapy Google

 • Miejsca Google

 • Logowanie przez Google

  • Gdy użytkownicy anulują dostęp aplikacji na stronie Ustawienia Google > Połączone aplikacje, Usługi Google Play uruchomią usługę unieważnienia, aby wyczyścić stan logowania w pamięci podręcznej.
  • Możesz skonfigurować obiekt GoogleSignInOptions tak, aby przy użyciu metody kreatora setHostedDomain użytkownicy logowali się tylko za pomocą kont w Twojej domenie Google Apps.
  • Wywołanie zwrotne onUploadServerAuthCode i powiązane z nim funkcje zostały usunięte. Aby uzyskać token dostępu do backendu, użyj metod requestServerAuthCode i getServerAuthCode. Więcej informacji znajdziesz w artykule Włączanie dostępu po stronie serwera.
 • Historia Google Fit

  • Interfejs Google Fit History API zawiera teraz nową metodę updateData, która ułatwia aktualizowanie danych przechowywanych w Google Fit. Dzięki updateData nie musisz już usuwać dotychczasowych punktów danych, które nakładają się na nowy punkt danych, który chcesz dodać do Google Fit. Konflikty są usuwane automatycznie przez usunięcie istniejących punktów danych, które nakładają się na nowy punkt danych.
 • Wiadomości w pobliżu

 • Zaproszenia do aplikacji

  • Podczas wysyłania zaproszeń w e-mailach możesz teraz uwzględnić dodatkowe dane z aplikacji, w tym niestandardowy obraz, niestandardowy tekst wezwania do działania przycisku instalacji zaproszenia oraz niestandardowy kod HTML e-maila z zaproszeniem.
 • Vision API

 • Usługi lokalizacyjne

  • Zwiększona dokładność określania lokalizacji przy użyciu sieci Wi-Fi lub stacji bazowych sieci komórkowej.

Znane problemy

 • Emulatory najnowszej wersji Androida Wear są obecnie niedostępne.

Listopad 2015 r. – wersja 8.3

Najważniejsze informacje o usługach Google Play w wersji 8.3

 • Logowanie przez Google – nowy GoogleSignIn Interfejs API znacznie ułatwia integrację podstawowych funkcji konta Google z aplikacją. Oto niektóre zmiany:
  • Możesz teraz zmienić stan logowania w GoogleApiClient bez konieczności ponownego nawiązywania połączenia. Więcej informacji znajdziesz na stronach SIGN_IN_MODE_OPTIONAL i SIGN_IN_MODE_REQUIRED.
  • Upraszcza integrację podczas uwierzytelniania na serwerze.
  • Zalogowanie się na konto nie wymaga już uprawnień systemowych.
  • Nowy przycisk Zaloguj się.
 • Usługi lokalizacyjne
  • Ulepszona żywotność baterii dla dostawcy uśrednionej lokalizacji.
  • Nowa metoda flushLocations() umożliwia natychmiastowe zwrócenie wszystkich lokalizacji zbiorczych bez czekania na ich zakończenie.
 • Pomiar aplikacji – ta wersja dodaje funkcję zbierania anonimowych statystyk dotyczących zdarzeń zakupów w aplikacji.
  • Zaproszenia do aplikacji – nowa metoda AppInvite.AppInviteApi.getInvitation() skonfiguruje parametr ResultCallback, którego możesz użyć do uruchomienia aktywności związanej z precyzyjnymi linkami.
 • Inne ulepszenia – wprowadziliśmy różne ulepszenia i zmiany w Usługach Google Play, między innymi:
  • Nowa metoda AdRequest.Builder setIsDesignedForFamilies umożliwia aplikacjom uczestniczącym w programie Dla całej rodziny określanie, czy dane żądanie reklamy powinno zwrócić reklamy zgodne z zasadami tego programu.
  • ResolvingResultCallbacks może służyć do automatycznego uruchamiania rozwiązań zwracanych przez wywołania interfejsu API, gdy wymagana jest interakcja użytkownika
  • CastRemoteDisplayLocalService udostępnia nowe wywołanie zwrotne onServiceCreated, które jest wywoływane po utworzeniu usługi lokalnej.
  • Metoda GoogleApiClient.dumpAll() może ułatwić debugowanie problemów związanych z cyklem życia.
  • Możesz teraz automatycznie setAutoFocusEnabled() w aplikacji CameraSource.
  • DataApi umożliwia teraz określenie, jak pilna ma być synchronizacja elementów z urządzeniem do noszenia za pomocą metody PutDataRequest.isUrgent().
  • Interfejs Credentials API został przeniesiony z -base do biblioteki -auth. Aby uniknąć błędów kompilacji, konieczne może być dodanie compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0'.

Znane problemy

 • Jeśli podczas korzystania z wtyczki google-services pojawi się błąd „Found com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0, ale wymagana jest wersja 8.1.0”, uaktualnij wtyczkę google-services do wersji 1.5.0-beta2 lub nowszej.

Wrzesień 2015 r. – wersja 8.1

Najważniejsze informacje o usługach Google Play w wersji 8.1

 • Dodaje obsługę modelu uprawnień Marshmallow.
 • Play Games Player Stats APInowy interfejs API, który pozwala dostosowywać wrażenia graczy do określonych segmentów graczy w całym cyklu życia gry. Segmenty graczy zależą od postępów graczy, wydatków i zaangażowania.
 • Google Maps Android API – nowa obsługa trybu nieaktywnego w aplikacjach do noszenia. Oświetlenie kinowe jest zawsze włączone w aplikacjach i aktywowane, gdy użytkownik nie korzysta już z aplikacji.
 • Zaproszenia do aplikacji – możesz teraz dostosować e-maile z zaproszeniami wysyłanymi z aplikacji.
 • W pobliżu do aplikacji Wiadomości w pobliżu – Twoja aplikacja będzie otrzymywać wywołania zwrotne, gdy wygaśnie aktywna subskrypcja lub publikacja w pobliżu.
 • Interfejs Google Places API – dodaliśmy do AutocompletePrediction 3 nowe metody, które zapewniają łatwy dostęp do podstawowych i dodatkowych części opisu miejsca oraz do jego pełnego tekstu. Te metody zastępują metody getDescription() i getMatchedSubstrings(), które zostały wycofane. Więcej szczegółów znajdziesz w informacjach o wersji interfejsu Google Places API na Androida.
 • Pomiar skuteczności aplikacji – w tej wersji dodaliśmy pakiet pomiarowy, który zawiera funkcje gromadzenia anonimowych statystyk dotyczących zdarzeń w aplikacji, np. pierwszych uruchomień aplikacji przez użytkownika. Chociaż dane te nie są zbierane, jeśli nie zostaną prawidłowo skonfigurowane, możesz trwale zrezygnować z raportowania tych statystyk, dodając do swojej aplikacji ten zasób:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <resources>
    <integer name="google_app_measurement_enable">0</integer>
  </resources>
  
  • GoogleApiClient, PendingResult i OptionalPendingResult to teraz klasy abstrakcyjne, a nie interfejsy. Podpis instancji PendingResult.setResultCallback zmienił się z setResultCallback(ResultCallback<R> callback) na setResultCallback(ResultCallback<? super R> callback). Wprowadzono równoważną zmianę w setResultCallback, która akceptuje parametr limitu czasu. Jeśli wcześniej implementujesz te interfejsy bezpośrednio, musisz rozszerzyć klasy abstrakcyjne. Jeśli używasz tych klas do celów testowych, zalecamy użycie udostępnionej klasy narzędzia PendingResults, która może udostępniać klasę Result, która jest anulowana lub dostępna natychmiast.

Sierpień 2015 r. – wersja 7.8

Podsumowanie najważniejszych funkcji dostępnych w Usługach Google Play w wersji 7.8 znajdziesz w poście na blogu z ogłoszeniem.

 • Mobile Vision API – w tej wersji wprowadziliśmy nowy, działający w czasie rzeczywistym interfejs API na urządzeniu, który ułatwia analizowanie obiektów na zdjęciach i filmach. Platforma Mobile Vision obejmuje wykrywacz twarzy, skaner kodów kreskowych oraz funkcje śledzenia pozycji tych obiektów w filmach.
 • W pobliżu interfejsu API – nowy interfejs Close Messages (Wiadomości w pobliżu) zapewnia wieloplatformowy interfejs API dla urządzeń w pobliżu i beaconów, który umożliwia wykrywanie innych urządzeń i komunikację bez konieczności korzystania z tej samej sieci Wi-Fi.
 • Smart Lock na Androida W tej wersji ulepszyliśmy funkcję Smart Lock na Androida o możliwość wykrywania niepowtarzalnego chodu, w którym jedziesz. Jeśli kibic zabierze Cię ze sobą, w większości przypadków się zablokuje. Aby wypróbować tę funkcję, włącz wykrywanie kontaktu z ciałem.
 • Zdjęcia miejsc Dodano obsługę pobierania i wyświetlania zdjęć miejsc za pomocą interfejsu Places API.

Maj 2015 r. – wersja 7.5

Podsumowanie najważniejszych funkcji dostępnych w Usługach Google Play w wersji 7.5 znajdziesz w poście na blogu z ogłoszeniem.

 • Smart Lock na hasła – w tej wersji dodaliśmy interfejs gms.auth.api.credentialsAPI do zapisywania i pobierania danych logowania oraz automatycznego logowania użytkowników na różnych urządzeniach (i w witrynach w Chrome). Aby zapisać dane logowania, wywołaj metodę Auth.CredentialsApi.save(). Natomiast aby pobrać dane logowania zapisane na urządzeniach z Androidem i w Chrome, wywołaj metodę Auth.CredentialsApi.request().

 • Komunikacja w chmurze Google – ta wersja umożliwia efektywniejsze wysyłanie wiadomości i powiadomień do użytkowników, optymalizację harmonogramu zadań, aby oszczędzać baterię, oraz uprościć odbieranie wiadomości przez aplikację. Dzięki wiadomościom z tematów możesz tworzyć spersonalizowane powiadomienia, które docierają do konkretnych odbiorców. Nowy GcmListenerService pozwala wdrożyć standardowy sposób odbierania wiadomości GCM i wyświetlania powiadomień na żądanie serwera GCM. Nowa klasa GcmNetworkManager umożliwia planowanie jednorazowych i okresowych zadań w sposób oszczędzający baterię, a także określanie ograniczeń dotyczących ładowania w sieci i urządzeniach, by jeszcze lepiej optymalizować wykorzystanie baterii.

 • Reklamy – w tej wersji dodaliśmy reklamy natywne renderowane przez wydawcę do AdMob, DoubleClick for Publishers i AdX. Dzięki reklamom natywnym wydawcy mają dostęp do poszczególnych zasobów reklamy i mogą decydować, jak ją prezentować w sposób najlepiej dopasowany do treści aplikacji. AdMob, DFP i AdX obsługują dwa formaty zdefiniowane przez system: reklamy promujące instalacje aplikacji i reklamy z treścią. Wydawcy DFP mają też dostęp do niestandardowych formatów reklam natywnych, dzięki czemu mogą tworzyć niestandardowe rozwiązania natywne korzystające z własnych zasobów reklamowych z rezerwacją.

 • Cast – nowe interfejsy Game Manager API for Google Cast umożliwiają obsługę gier dzięki uproszczonym modelom komunikacji, wielu graczom na urządzenie nadawcy oraz spersonalizowanym przekazom między nadawcami i odbiorcami, które pozwalają wzbogacić każdą grę o funkcje Cast. Nowy model połączenia zdalnego wyświetlacza umożliwia aplikacjom natywnym (w szczególności gier) przesyłanie drugiego wyświetlacza bezpośrednio na telewizor. Teraz każda gra może być większa dzięki Cast. Nowe interfejsy API autoodtwarzania i kolejkowania zapewniają wszystkim połączonym aplikacjom zsynchronizowaną, edytowalną kolejkę multimediów oraz obsługę wstępnego wczytywania strumieni adaptacyjnych.

 • Identyfikator instancji – unikalny identyfikator instancji aplikacji, który umożliwia generowanie tokenów zabezpieczeń przy użyciu usługi w chmurze identyfikatora instancji.

 • Mapy – w tej wersji interfejs API Map Google na Androida jest dostępny na Android Wear, dzięki czemu możesz tworzyć aplikacje oparte na mapach, które działają bezpośrednio na urządzeniach do noszenia.

 • Fit – interfejs Fit API udostępnia teraz dane o pokonanym dystansie i spalonych kaloriach, które możesz subskrybować. W tej wersji wprowadziliśmy też nowy typ danych dla aktywności związanych z ćwiczeniami (TYPE_WORKOUT_EXERCISE).

 • Dysk – ta wersja umożliwia trwałe usuwanie plików i folderów nawet wtedy, gdy aplikacja jest offline przez wywołanie metody delete().

 • Zaproszenia do aplikacji – aby rozwijać aplikację za pomocą poleceń ustnych, używaj nowego interfejsu API appinvite. Pozwól użytkownikom na udostępnianie aplikacji ich kontaktom i znajomym. Pozwól Google wspomagać proces rekomendacji i wdrażania klienta, dzięki czemu możesz skupić się na tworzeniu świetnej aplikacji.