הגדרת שירותי Google Play

כדי לפתח אפליקציה באמצעות ממשקי API של Google Play Services, פועלים לפי ההוראות המפורטות בדף הזה כדי להגדיר לפרויקט את ערכות ה-SDK הרלוונטיות, שזמינות במאגר Google maven.

כדי לבדוק את האפליקציה כשאתם משתמשים ב-Google Play Services, עליכם להשתמש באחת מהאפשרויות הבאות:

  • מכשיר Android תואם עם Android מגרסה 5.0 (רמת API 21) ואילך, שבו מותקנת האפליקציה של חנות Google Play.
  • האמולטור של Android עם AVD שמפעיל את פלטפורמת Google APIs על סמך Android 5.0 (API ברמה 21) ואילך.

הצהרה על יחסי תלות בין Google Play Services

כדי לפתח תכונות שתלויות בממשקי ה-API של Google Play Services באפליקציה שלכם, עליכם לבצע את השלבים הבאים:

  1. פותחים את הקובץ build.gradle בספריית המודול של האפליקציה.

  2. לכל SDK שהאפליקציה שלכם דורשת, יש לציין את התלות של אותה SDK. בדף הזה מופיעה רשימה של יחסי תלות נפוצים של שירותי Google Play לאפליקציות ל-Android. יכול להיות שתרצו להוסיף לפרויקט יחסי תלות של Firebase.

  3. שומרים את השינויים ומסנכרנים את הפרויקט.

בקטע הקוד הבא מוצג קובץ build.gradle לדוגמה שנעשה בו שימוש בספריית המיקומים:

apply plugin: 'com.android.application'

...

dependencies {
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1'
}

גרסאות חדשות של ערכות ה-SDK של Google Play Services עם תיקוני באגים ותכונות חדשות מתפרסמות מדי פעם. העדכונים האלה מופיעים בנתוני הגרסה. אם באפליקציה נעשה שימוש בתלות שעודכנו, צריך לעבור לגרסה האחרונה של יחסי התלות של האפליקציה כדי לנצל את התיקונים.

איך בודקים אם שירותי Google Play מותקנים

כפי שמתואר בסקירה הכללית על Google Play Services, פלטפורמת Google Play Services מקבלת עדכונים אוטומטיים מ-Android 5.0 (API ברמה 21) ואילך דרך האפליקציה של חנות Google Play. עם זאת, במכשירי Android שלא מותקנת בהם חנות Google Play לא מותקנים שירותי Google Play. אם האפליקציה פועלת במכשירים ללא Google Play Services, כדאי לבדוק אם שירותי Google Play מותקנים במכשיר לפני שמנסים להשתמש ב-Google APIs, או להפעיל תכונות באפליקציה שמחייבות את Google Play Services לפעול.

כדי לבדוק אם קיימים שירותי Google Play במכשיר, צריך להשתמש בשיטה isGooglePlayServicesAvailable().

לאחר מכן תוכלו להתחבר ל-Google Play Services או להבין אם הגרסה של Google Play Services שמותקנת תומכת ב-API ספציפי. כדאי לקרוא את המדריך בנושא גישה ל-Google APIs.

יחסי תלות בין Google Play Services

בטבלה הבאה מפורטים יחסי התלות של Google Play Services שאפשר לכלול באפליקציה ל-Android. אפשר לסנן את הרשימה לפי סוג המכשיר על ידי בחירה באחד מהלחצנים, ולחפש שם של תרחיש לדוגמה או שם של תלות ספציפית על ידי הזנת טקסט בתיבה שמופיעה אחרי הלחצנים.

טבלה 1. יחסי תלות של Google Play Services שצריך לכלול באפליקציות ל-Android
שם תרחיש לדוגמה ושם תלות מכשירים נתמכים
מודעות Google לנייד
com.google.android.gms:play-services-ads:22.4.0
טלפון, טאבלט
מזהה פרסום ב-Android (AAID)
com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.1
טלפון, טאבלט, Android TV, ChromeOS
גרסה פשוטה של מודעות Google לנייד
com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.4.0
טלפון, טאבלט
מודעות לרשת החיפוש בהתאמה אישית ב-AdSense לחיפוש (AFS)
com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.3
טלפון, טאבלט, ChromeOS
SDK ל-Google Analytics Services ל-Android
com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.3
הוצא משימוש. במקום זאת, צריך להשתמש ב-Google Analytics for Firebase.
אינדקס האפליקציות
com.google.android.gms:play-services-appindex:16.1.0
טלפון, טאבלט, Android TV
מזהה קבוצת אפליקציות ל-Android
com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.2
טלפון, טאבלט, Android TV, ChromeOS
כניסה באמצעות חשבון Google ל-Android
com.google.android.gms:play-services-auth:20.7.0
טלפון, טאבלט, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS
SMS Fetchr API
com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.1
טלפון, טאבלט ו-Android Go
חסימת ה-API של Store (כולל אחסון של פרטי כניסה של משתמשים)
com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.2.0
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
Google Awareness API
com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.1
טלפון, טאבלט, Auto, Android Go, ChromeOS
סיווגי שירותים
com.google.android.gms:play-services-base:18.2.0
טלפון, טאבלט, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
בדיקת זיוף למחלקות שירות
com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.0.0
טלפון, טאבלט, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
עוד מחלקות של שירותים
com.google.android.gms:play-services-basement:18.2.0
טלפון, טאבלט, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Google Cast
com.google.android.gms:play-services-cast:21.3.0
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
Google Cast Application Framework (CAF)
com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.3.0
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
מקלטי Android TV
com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.0
ב-Android TV
סורק Google Code
com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.1.0
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
סטאק רשת Chromium (Cronet)
com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1
טלפון, טאבלט, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
אינטראקציות בין מכשירים (DTDI)
com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
טלפון, טאבלט ו-Android Go
אימות מהיר של Identity Online (FIDO)
com.google.android.gms:play-services-fido:20.1.0
טלפון, טאבלט, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS

האפשרות נתמכת במכשירים עם Android מגרסה 7.0 (רמת API 24) ואילך.
Google Fit API ל-Android
com.google.android.gms:play-services-fitness:21.1.0
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Google Play Games Services v2 ל-Android
com.google.android.gms:play-services-games-v2:19.0.0
טלפון, טאבלט, Android TV, Android Go, ChromeOS
Native C SDK ל-Android בגרסה 2 של Google Play Games
com.google.android.gms:play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
טלפון, טאבלט, Android TV, Android Go, ChromeOS
Google Play Games Services גרסה 1 ל-Android
com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0
טלפון, טאבלט, Android TV, Android Go, ChromeOS
Matter API
com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0
טלפון, טאבלט
Google Play ללא התקנה
com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.1
טלפון, טאבלט, Android TV, Android Go, ChromeOS

התכונה נתמכת במכשירים עם Android מגרסה 5.0 (רמת API 21) ואילך.
ספק מיקום משולב ל-Android (כולל זיהוי פעילות וגבולות וירטואליים)
com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1
טלפון, טאבלט, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
SDK של מפות Google ל-Android
com.google.android.gms:play-services-maps:18.1.0
טלפון, טאבלט, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
סריקת ברקוד ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.3.0
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
זיהוי פנים של ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
הוספת תוויות לתמונות ב-ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
הוספת תוויות לתמונות ב-ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta4
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
זיהוי שפה ב-ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
תשובה מהירה של ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
זיהוי טקסט ב-ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
זיהוי טקסט ל-ML Kit לסינית
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
זיהוי טקסט ב-ML Kit לדוונאגרי
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
זיהוי טקסט ל-ML Kit ביפנית
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
זיהוי טקסט ל-ML Kit בקוריאנית
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
גילוי וחיבור של מכשירים בקרבת מקום
com.google.android.gms:play-services-nearby:18.7.0
טלפון, טאבלט, Android TV, Auto, Android Go
הצגת רישיונות קוד פתוח
com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.1
טלפון, טאבלט, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS
האפשרות נתמכת במכשירים עם Android מגרסה 5.0 (רמת API 21) ואילך.
בדיקת איכות של נעילת מסך
com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.1
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS, Wear OS

נתמך במכשירים עם Android 4.4 (רמת API 19) עד Android 9 (רמת API 28).
Google Pay לכרטיסים
com.google.android.gms:play-services-pay:16.1.0
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS

התכונה נתמכת במכשירים עם Android מגרסה 5.0 (רמת API 20) ואילך.
reCAPTCHA Enterprise לכלים של אפליקציות
com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.1
טלפון, טאבלט, Android TV, Android Go, ChromeOS
SafetyNet APIs (כולל אימות של מכשירים, גלישה בטוחה, reCAPTCHA ואימות אפליקציות)
com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1
טלפון, טאבלט, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS
Google Tag Manager
com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.3
טלפון, טאבלט, Android TV, Android Go, ChromeOS
Tasks API ב-Android
com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.2
טלפון, טאבלט, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
שירות Acceleration ל-Android
com.google.android.gms:play-services-tflite-acceleration-service:16.0.0-beta01
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
TensorFlow Lite GPU Queue API לשירותי Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.2.0
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
TensorFlow Lite Java API לשירותי Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.1.0
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
TensorFlow Lite Support API לשירותי Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.1.0
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
Thread Network API
com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0
טלפון, טאבלט
תצוגה בניידים
com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
טלפון, טאבלט, Android Go, ChromeOS
Google Pay לתשלומים ב-Android
com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.1
טלפון, טאבלט, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Wearable Data Layer API
com.google.android.gms:play-services-wearable:18.1.0
טלפון, טאבלט, Wear OS

יישומי פלאגין של Gradle

חבילת Google Play Services כוללת גם כמה יישומי פלאגין של Gradle, כפי שמתואר בטבלה הבאה. שימו לב שהלחצנים שמופיעים לפני הטבלה הקודמת לא משנים את המידע שמופיע בטבלה.

טבלה 2. רשימת יישומי הפלאגין של Gradle הכלולים ב-Google Play Services
תרחיש שימוש ושם הפלאגין של Gradle מכשירים נתמכים
הצגת רישיונות קוד פתוח
com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.6
טלפון, טאבלט, ChromeOS
בדיקת גרסאות מחמירה
com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4
טלפון, טאבלט, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS