הערות מוצר

20 ביוני 2024

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • ‫Vertex AI ל-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:33.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:3.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:3.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:2.0.2
 • com.google.firebase:firebase-vertexai:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:22.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:22.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:22.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:22.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:22.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:22.0.2

4 ביוני 2024

 • הספרייה play-services-appsearch זמינה עכשיו לכלל המשתמשים. הספרייה הזו מספקת ממשקי API לאחסון נתונים מובְנים במסד הנתונים הריכוזי של AppSearch שמסופק על ידי Google Play Services. כך מתאפשרת שיתוף של נתונים בין אפליקציות על סמך ההגדרה של רשימת בקרת הגישה (ACL) שסופקה על ידי הלקוח. כשמשתמשים ב-AppSearch APIs, צריך להביע הסכמה לשיתוף בין אפליקציות, וצריך להגדיר את המפתח בצורה מפורשת.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appsearch:16.0.0

30 במאי 2024

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:33.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta13
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta13
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dataconnect:16.0.0-alpha04
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:2.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:22.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.4.2

29 במאי 2024

 • העדכונים האחרונים במספר ספריות כוללים את השינויים הבאים:

  • הערך של minSdkVersion השתנה ל-21.
  • יחסי התלות בספריות play-services-base, play-services-basement ו-play-services-tasks עודכנו לגרסאות האחרונות.

  בקטע 'פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח' תוכלו לראות רשימה מלאה של הספריות המושפעות.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-appindex:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-deviceperformance:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:23.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pal:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-places:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.2.0

23 במאי 2024

 • העדכון האחרון לספריית play-services-auth כולל את השינוי הבא:

  • הוספת ממשק API חדש [addResourceParameter] ל-AuthorizationRequest.Builder כדי לאפשר העברת פרמטרים מותאמים אישית של משאבים ל-Authorization API.
 • העדכון האחרון לספרייה play-services-fitness כולל את הגרסה של Recording API בנייד.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.2.0

13 במאי 2024

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:3.0.1
 • com.google.firebase:firebase-vertexai:16.0.0-beta01

9 במאי 2024

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:23.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:23.1.0

2 במאי 2024

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Check
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • אימות ב-Firebase
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Cloud Storage for Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • קישורים דינמיים ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • התקנות Firebase
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • העדכון האחרון לספריית play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

  • מקטינים את מספר גרסת התכונות של ה-API beginSignIn() כדי שיפעל עם גרסאות ישנות יותר של ה-APK של Google Play Services.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:33.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:5.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-components:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:3.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:3.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.1.1

17 באפריל 2024

 • העדכון האחרון לספרייה play-services-cloud-messaging כולל את השינויים הבאים:

  • נוספה שיטה חדשה, setRetainProxiedNotifications, כדי להגדיר אם לשמור נתונים של התראות שמועברות דרך שרת proxy.
  • נוספה שיטה חדשה, getProxiedNotificationData, לקבלת נתונים על התראה שהועברה דרך שרת proxy.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.2.0

16 באפריל 2024

 • העדכון האחרון לספריית play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

  • הוצאו משימוש את ממשקי ה-API שקשורים ללחצן 'כניסה בהקשה אחת', 'שמירת סיסמה' ו'כניסה באמצעות חשבון Google'.
 • העדכון האחרון לספריית play-services-base כולל את השינויים הבאים:

  • הוצאו משימוש את ממשקי ה-API שקשורים לכניסה באמצעות חשבון Google.
 • העדכון האחרון לספריית play-services-fido כולל את השינויים הבאים:

  • סיווג הנתונים של הבקשה והתשובה עודכן על ידי ByteString במקום byte[] כך שלא ניתן יהיה לשנות אותם.
  • נוספו הערות @Nullable ו-@NonNull מתאימות לפרמטרים של API.
  • נוסף constructor חדש ל-PublicKeyCredentialCreationOptions שמקבל מחרוזת JSON.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.12
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:21.0.0

11 באפריל 2024

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.8.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.11.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.11.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.6.2

8 באפריל 2024

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.2.0

1 באפריל 2024

 • העדכון האחרון לספרייה play-services-games-v2 כולל את השינויים הבאים:

  • הוסרו ממשקים שהוצאו משימוש.
  • נוספה תמיכה במחליף הפרופילים המהיר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:20.0.0

21 במרץ 2024

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.8.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-common:20.4.3
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.11.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.11.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.6.1

7 במרץ 2024

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

 • בספטמבר 2024, ערכות ה-SDK של Firebase Ads (רכיבי ה-Artifact firebase-ads ו-firebase-ads-lite) לא יפורסמו יותר. במקום זאת, השתמשו ב-Google Mobile Ads Android SDK.

  פריטי המידע שנוצרו בתהליך הפיתוח (Artifact) של Firebase לא סיפקו קובץ בינארי משלהם, והיו רק מעטפת סביב יחסי התלות. מטרת השינוי הזה היא לתת לכם יותר שליטה על יחסי התלות שמוסיפים לאפליקציה. למידע נוסף על השינוי ועל המעבר לשימוש ב-Google Mobile Ads Android SDK, אפשר לעיין בשאלות הנפוצות האלה במאמרי העזרה של Firebase.

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:23.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.4
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.3

5 במרץ 2024

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.2.0

‫28 בפברואר 2024

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.3
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-database:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.3

26 בפברואר 2024

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.3.0

20 בפברואר 2024

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-document-scanner:16.0.0-beta1

15 בפברואר 2024

 • העדכון האחרון של ספריית play-services-auth (גרסה 21.0.0) כולל את שינויי התוכנה העיקריים הבאים:

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.11

8 בפברואר 2024

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Check
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • הגרסה האחרונה של הפלאגין google-services ל-Android (גרסה 4.4.1) זמינה עכשיו. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.2
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.5.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.5.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-config-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.5.1
 • com.google.gms:google-services:4.4.1

1 בפברואר 2024

 • העדכון האחרון לספרייה play-service-auth-api-phone מגדיל את גרסת התלות של play-services-basement מ-18.0.1 ל-18.0.2.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.2

22 בינואר 2024

 • העדכון האחרון לספרייה play-services-location כולל את השינויים הבאים:

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.1.0

‫18 בינואר 2024

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • אימות ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.1

4 בינואר 2024

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.1.0

26 בדצמבר 2023

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.1.0

18 בדצמבר 2023

 • גרסת הבטא הציבורית של TensorFlow Lite ב-API של Google Play Services זמינה עכשיו.

  באמצעות ה-API הזה תוכלו לכתוב קוד C או C++ שמשתמש ב-TensorFlow Lite בשירותי Google Play.

  מידע נוסף זמין במאמרי העזרה על CensorFlow Lite ב-Google Play Services.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.2.0-beta02

‫14 בדצמבר 2023

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.3.0-beta01

7 בדצמבר 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.4.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.4.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.4.0

6 בדצמבר 2023

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.6.0

4 בדצמבר 2023

 • העדכונים האחרונים בספריות play-services-cast, play-services-cast-framework ו-play-services-cast-tv כוללים את השינויים הבאים:

  • עודכן לאפשרות תלויה ב-androidx.mediarouter:mediarouter:1.6.0-beta01. השינוי הזה גורם ל-MediaRouteButtons להופיע תמיד כברירת מחדל.

  • בוצע שינוי כדי להפחית את המקרים שבהם גילוי מכשירי Cast מתחיל באופן אוטומטי ללא פעולה מצד המשתמש.

  • נוסף CastOptions.Builder#setSessionTransferEnabled כדי להגדיר אם אפליקציית השולח צריכה להציג מכשירי Cast כשמתג המעבר למכשיר אחר מופעל. ערך ברירת המחדל הוא true.

  • נוספו גרסאות חדשות של CastButtonFactory#setUpMediaRouteButton שמחזירות Tasks, שהאפליקציות יכולות להאזין להן כדי להצליח או אירוע חריג.

  למידע נוסף, ראו נתוני הגרסה של Android Sender SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.1

16 בנובמבר 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • אימות ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • העדכון האחרון של ספריית play-services-pay (גרסה 16.4.0) כולל את השינויים הבאים, לצורך תמיכה בתכונות של הכסף האלקטרוני:

  • ההוספה EmoneyReadiness נוספה.

  • ההוספה EmoneyReadinessStatus נוספה.

  • נוספה שיטה חדשה checkReadinessForEmoney לאפליקציות ברשימת ההיתרים של תכונות שקשורות לכסף אלקטרוני, כדי לבדוק את המוּכנוּת של שירותי Google Play לתמיכה בכסף אלקטרוני.

  • נוספה שיטה חדשה notifyEmoneyCardStatusUpdate לאפליקציות ברשימת ההיתרים לתכונות של כסף אלקטרוני, כדי להודיע לשירותי Google Play על עדכונים מסוימים בסטטוס של כרטיסי כסף אלקטרוני.

  • נוספה שיטה חדשה pushEmoneyCard לאפליקציות ברשימת ההיתרים לתכונות של כסף אלקטרוני, שמיועדות לדחוף כרטיסים של כסף אלקטרוני לשירותי Google Play.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-config-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.4.0

9 בנובמבר 2023

 • העדכון האחרון לספריית play-services-cloud-messaging כולל את השינויים הבאים:

  • הוספנו שיטה חדשה, messageHandled, כדי לציין שההודעה טופלה.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.1.0

7 בנובמבר 2023

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-subject-segmentation:16.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta5

30 באוקטובר 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase SDK for Google Analytics

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.5.0

‫26 באוקטובר 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.1

18 באוקטובר 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase App Check
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • קישורים דינמיים ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • התקנות Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • העדכונים האחרונים לספריות play-services-tagmanager ו-play-services-analytics מעדכנים את הרישום של BroadcastReceiver ל-Android U.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-config:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.4

16 באוקטובר 2023

 • העדכונים האחרונים לגרסה 18.2.0 של play-services-maps כוללים את סמן מתקדם ואת האפשרות לבדוק יכולות במפה. השימוש ביכולות המפה מוסבר בשני המדריכים המקושרים.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0

2 באוקטובר 2023

 • העדכון האחרון לספרייה של play-services-pay (גרסה 16.3.0) כולל את השינוי הבא:

  • נוספה שיטה חדשה notifyCardTapEvent לאפליקציות ברשימת ההיתרים, כדי להודיע ל-Google Play Services על אירועי הקשה על כרטיסים מסוימים.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.3.0

25 בספטמבר 2023

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.0.0

18 בספטמבר 2023

 • עדכון חשוב לספריית play-services-games-v2 שמספקת דרך חדשה למפתחי משחקים לשלב את Play Games Services (PGS) במשחקים שלהם. מידע נוסף זמין במאמר PGS Recall API.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:19.0.0

15 בספטמבר 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • אימות ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.5

14 בספטמבר 2023

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.10
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.4
 • com.google.gms:google-services:4.4.0

‫13 בספטמבר 2023

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

 • בעדכונים האחרונים בספריית play-services-wallet נעשה שינוי ב-PayButton API כדי לחזור לנכס לחצן סטטי במכשירים שמשתמשים בשירותי Google Play בגרסה 23.21.0 ומטה.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.4.0

31 באוגוסט 2023

 • העדכון האחרון לספריית play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

  • נוסף לקוח API חדש, AuthorizationClient, כדי לעזור לכם לבקש הרשאה לגשת לנתונים בחשבון Google שמשויכים למכשיר באמצעות חשבון שמחובר לחשבון.

  • הוצא משימוש getPhoneNumber ללא החלפה.

 • העדכון האחרון לספריית play-services-fido כולל את השינויים הבאים:

 • העדכון האחרון לספרייה play-services-wearable כולל את השינוי הבא:

  • תמיכה באפליקציות להעברת שעון מטלפון ישן לטלפון חדש.

  אפשר לקרוא מידע נוסף במאמר בנושא נתוני הגרסה של פריטים לבישים.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.10
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.1.0

24 באוגוסט 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.2

22 באוגוסט 2023

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.3.0

3 באוגוסט 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • התקנות Firebase
  • Firebase ML

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.1

1 באוגוסט 2023

 • עדכונים לתמיכה בתכונה של שינוי מרחק תצוגה אוטומטי בספריות ערכת למידת המכונה של Google Play Services. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של ML Kit.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-code-scanner:16.1.0

24 ביולי 2023

 • הספרייה play-services-panorama הוצאה משימוש ותושבת ב-30 באוקטובר 2023. אין תחליף.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.1.0

18 ביולי 2023

 • גרסה ראשונית של הספרייה sdkcoroutines. הספרייה הזו מכילה כלי עזר בנושא קורוטין שלא מיועדים למפתחים לערכות Java SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.libraries.sdkcoroutines:sdkcoroutines:1.0.0

13 ביולי 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.0

5 ביולי 2023

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.2.0

29 ביוני 2023

 • העדכון האחרון לספריית play-services-wallet כולל את השינויים הבאים:

  • משדרג את Paybutton API מגרסת בטא ליציבות.
  • שינוי העיצוב הבא של הלחצן:

   • גודל הטקסט של הלחצן תואם עכשיו לגודל הלוגו של GPay.
   • שולי הלחצנים הותאמו לגובה מינימלי ומקסימלי של הלחצנים.
   • עכשיו אפשר להגדיר את מידת עגול הלחצן.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0

‫26 ביוני 2023

 • העדכון האחרון לספריית play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

  • הוצאו משימוש את ממשקי ה-API שקשורים לתכונה 'מספר טלפון מאומת'.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.6.0

‫20 ביוני 2023

 • העדכון האחרון ל-Nearby UWB SDK (play-services-nearby) כולל את השינויים הבאים:

  • נוספו יכולות חדשות בטווח שמיועד להתראות על נתונים בטווח שאפשר להגדיר. פרטים נוספים זמינים בכתובת supportedNtfConfigs.

  • נוספו פרמטרים חדשים בטווח כדי להגדיר התראות על נתוני טווח: ראו uwbRangeDataNtfConfig.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.7.0

‫15 ביוני 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Storage for Firebase
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • העדכון האחרון לספרייה play-services-tagmanager משפר את תהליכי הכלים הפנימיים. לא יהיו שינויים שמיועדים למפתחים.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.1

25 במאי 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Firebase App Check
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.3.0

18 במאי 2023

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.1.0

9 במאי 2023

 • גרסת הבטא הציבורית של TensorFlow Lite Acceleration Service ל-Android זמינה עכשיו.

  באמצעות ספריית Acceleration Service (play-services-tflite-acceleration), אפשר להריץ נקודות השוואה לביצועים של למידת מכונה במכשיר ולקבוע אוטומטית מה הדרך הטובה ביותר להאיץ את עומס העבודה (workload) של למידת מכונה. מידע נוסף זמין במשאבי העזרה של Acceleration Service.

 • העדכונים האחרונים לספריות TensorFlow Lite של Google Play Services כוללים את כל השינויים הכלולים בגרסה 2.12.0 של TensorFlow.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-acceleration-service:16.0.0-beta01

2 במאי 2023

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0

1 במאי 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase App Check
  • אימות ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.0

20 באפריל 2023

 • העדכון האחרון לספריית play-services-oss-licenses כולל תיקון להסרת פרטי רישיון מיותרים מהספרייה עצמה.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.1

17 באפריל 2023

 • העדכון האחרון לספריית play-services-wallet כולל ממשק API חדש, שמאפשר ליצור לחצן תשלום ב-Google Pay ולהתאים אותו אישית. פרטים נוספים זמינים בנתוני הגרסה של Google Pay ל-Google Payments.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0-beta01

13 באפריל 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • אימות ב-Firebase
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.2

4 באפריל 2023

 • העדכון האחרון לספריית play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

  • הוספנו ל-BeginSignInRequest ממשק API חדש שמאפשר למפתחים להשתמש בספריות של Jetpack כדי לקבל מפתחות גישה עם בקשות JSON.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.0.1

29 במרץ 2023

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.0.0

28 במרץ 2023

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.2.0

24 במרץ 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.8
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.1

21 במרץ 2023

 • ספריית Code Scanner (play-services-code-scanner) של Google Play Services זמינה עכשיו לכלל המשתמשים. מידע נוסף על העדכון הזה זמין בנתוני הגרסה של ML Kit.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0

20 במרץ 2023

 • הגרסה הראשונית של ספריית ביצועי המכשיר (play-services-deviceperformance).

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-deviceperformance:16.0.0

13 במרץ 2023

 • העדכון האחרון לספריית play-services-basement משפר את הביצועים של ההתחברות ל-Google Play Services.

 • העדכון האחרון ל-Nearby UWB SDK כולל את השינויים הבאים:

  • תוקנה בעיה שבה השירות בקרבת מקום עשה שימוש חוזר ב-UWBClient כדי לתמוך בכמה סשנים.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.5.0

10 במרץ 2023

 • העדכון האחרון של Play Games Services (גרסה 2) כולל את השינויים הבאים בספריית GNI (play-services-gni-native-c). הספרייה הזו היא ספריית תמיכה לכלי wrapper של הספרייה.

  • נוספה תמיכה בקריאות חוזרות (callback) מותאמות
  • נוספו פקודות מאקרו עוזרות

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta2

2 במרץ 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • התקנות Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.3
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.2

28 בפברואר 2023

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.2.0

27 בפברואר 2023

 • בעדכון האחרון לספריית ה-thread של Google Play Services, ממשקי ה-API משודרגים מסטטוס בטא למצב זמין לכלל המשתמשים.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0

15 בפברואר 2023

 • העדכון האחרון לספריית play-services-base כולל את השינוי הבא:

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase Crashlytics
  • התקנות Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.2

10 בפברואר 2023

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.4

9 בפברואר 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • התקנות Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.1

1 בפברואר 2023

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.4.0

31 בינואר 2023

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.5.0

24 בינואר 2023

 • ערכת Stream Protect של ה-SDK הוצאה משימוש והיא תיסגר ב-2023.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.1.0

19 בינואר 2023

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Firebase App Check
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • Firebase Crashlytics
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • הגרסה האחרונה של הפלאגין google-services ל-Android (גרסה 4.3.15) זמינה עכשיו. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

 • העדכון האחרון לספריית play-services-fido כולל את השינוי הבא:

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.15
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.1

18 בינואר 2023

 • העדכון האחרון לספריית play-services-pay כולל את השינויים הבאים:

  • הוספנו ממשק API חדש getPendingIntentForWalletOnWear שמאפשר לשותפי Wear להפעיל את ממשק המשתמש של Wallet Wear בטלפון דרך ה-PendingIntent שהוחזר.

  • נוסף API חדש getProductName שמחזיר את שם המוצר בשוק הזה.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.1.0

15 בדצמבר 2022

 • בעקבות העדכון האחרון של ספריית Mater של Google Play Services, ממשקי ה-API משודרגים מסטטוס בטא למצב זמין לכלל המשתמשים.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0

14 בדצמבר 2022

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.4.0

8 בדצמבר 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.1

6 בדצמבר 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1

5 בדצמבר 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.6

17 בנובמבר 2022

 • העדכון האחרון לספריית play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

  • הוספנו ל-BeginSignInRequest ממשק API חדש שמאפשר למפתחים להשתמש בספריות JetPack כדי להשתמש במפתחות גישה.
  • נוסף API חדש ל-CredentialSavingClient שמאפשר למפתחים לאחזר אובייקט של סטטוס מה-Intent של תוצאת הפעילות.
 • העדכון האחרון לספריית play-services-fido כולל את השינויים הבאים:

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.0

11 בנובמבר 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.2

3 בנובמבר 2022

 • העדכון האחרון לספרייה play-services-location כולל את השינויים הבאים:

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1

28 באוקטובר 2022

 • העדכון האחרון לספריית play-services-games כולל את השינויים הבאים:

  • הוספנו מחדש כמה קבועים שלא נכללו בגרסה של 23.0.0.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0

27 באוקטובר 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • Firebase ML

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.1

24 באוקטובר 2022

 • מהדורת בטא ראשונית של Play Games Services (גרסה 2) Native. מידע נוסף זמין במסמכי התיעוד.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-tasks-native-c:18.0.2-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta1

20 באוקטובר 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase Crashlytics

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • העדכון האחרון של ספריות שירותי TensorFlow Lite ל-Play כולל את השינויים הבאים:

  • שופרה היציבות בזמן הורדת מודולים אופציונליים.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.1

‫13 באוקטובר 2022

 • העדכון האחרון לספרייה play-services-location כולל את השינויים הבאים:

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.0

‫13 באוקטובר 2022

 • העדכון האחרון לספרייה play-services-threadnetwork כולל את השינויים הבאים:

  • נוספה תמיכה ב-Android 8.0 (רמת API 26).

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta02

12 באוקטובר 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Check
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • קישורים דינמיים ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • הפלאגין של Gradle למעקב אחר הביצועים של Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • התקנות Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.7
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.0

10 באוקטובר 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.3.0

29 בספטמבר 2022

 • העדכון האחרון לספרייה play-services-tflite-gpu כולל את השינויים הבאים:

  • הוספנו TfLiteGpu.getClient(context) לתאימות ל-API של ModuleInstallClient.
  • שופר היציבות של TfLiteGpu.isGpuDelegateAvailable(context)

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.1.0

21 בספטמבר 2022

 • העדכון האחרון לספריית play-services-games כולל את השינויים הבאים:

  • הוצאנו משימוש את התכונה של הקלטת וידאו.
  • הקלטת וידאו מושבתת דרך Play Games Services ל-Android SDK בגרסה 33 ואילך.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.0.0

20 בספטמבר 2022

 • העדכון האחרון של ספריית המכשירים הלבישים כולל את השינויים הבאים:

  • זמינות משופרת של SDK לביש במכשירים עם Google Play Services.
  • נוספה תמיכה באפליקציות שמטרגטות את Android 13.
  • הערכים @RecentlyNonNull ו-@RecentlyNullable הוחלפו בהערות null מחמירות (@NonNull ו-@Nullable). בעקבות השינוי, מה שגרם בעבר לאזהרת אפסית יגרום לשגיאה בעת פיתוח קוד Kotlin או שימוש ב-frameworks של Java null.

  אפשר לקרוא מידע נוסף במאמר בנושא נתוני הגרסה של פריטים לבישים.

 • עדכון ספריות ה-ML Kit של Google Play Services. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של ML Kit.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.0.0

15 בספטמבר 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.14
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.3

13 בספטמבר 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0-beta1

6 בספטמבר 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase App Check

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • העדכון האחרון של ספריית TensorFlow Lite של Google Play Services (גרסה 16.0.0) זמין עכשיו. בגרסה הזו, הספרייה זמינה עכשיו לכלל המשתמשים. אפשר להשתמש בספרייה הזו כחלופה לספרייה העצמאית TensorFlow Lite כדי להקטין את גודל האפליקציה ולקבל עדכונים אוטומטיים. למידע נוסף, עיינו במשאבי העזרה של TensorFlow.

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.2.0

1 בספטמבר 2022

 • בעדכון האחרון לספריית play-services-auth בוצעו השינוי הבא:

  • נוספו ממשקי API חדשים ב-BeginSignInRequest וב-GetSignInIntentRequest, שאפשר להשתמש בהם כדי לבקש מספרי טלפון מאומתים מחשבון Google של המשתמש במהלך כניסה באמצעות חשבון Google.
 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Check
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • קישורים דינמיים ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • התקנות Firebase
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.1

16 באוגוסט 2022

 • עדכון ספריות ה-ML Kit של Google Play Services. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של ML Kit.
 • גרסת הבטא הראשונית של ספריית play-services-dtdi (גרסה 16.0.0-beta01) זמינה עכשיו. זוהי הגרסה הציבורית הראשונה של ממשקי ה-API ממכשיר למכשיר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta4
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.1.0

8 באוגוסט 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:20.0.0

5 באוגוסט 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.7

2 באוגוסט 2022

 • ערכת G+ SDK של Google Play Services (com.google.android.gms.plus) הוצאה משימוש בשנת 2018 והוצאה משימוש בפברואר 2022. לכן, הסרנו את כל מסמכי העזר הקשורים.

1 באוגוסט 2022

 • העדכון האחרון של ספריית TensorFlow Lite לשירותי Google Play (גרסה 16.0.0-beta03) זמין עכשיו. אפשר להשתמש בספרייה הזו כחלופה לספרייה העצמאית TensorFlow Lite, כדי להקטין את גודל האפליקציה ולקבל עדכונים אוטומטיים. מידע נוסף זמין במשאבי העזרה של TensorFlow.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta03

25 ביולי 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.6

18 ביולי 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.3.0

15 ביולי 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • תמיכה במודול הדינמי של Firebase
  • Firebase ML
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.0

14 ביולי 2022

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.1.0

6 ביולי 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta01

28 ביוני 2022

 • הגרסה האחרונה של הפלאגין google-services ל-Android (גרסה 4.3.13) זמינה עכשיו. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

 • הגרסה האחרונה של ספריית Code Scanner של Google Play Services זמינה עכשיו. מידע נוסף על העדכונים שלו זמין בנתוני הגרסה של ML Kit.

 • העדכונים האחרונים בספריות play-services-base, play-services-basement ו-play-services-tasks כוללים את השינויים הבאים:

  • נוסף הממשק החדש של OptionalModuleApi שמציין אם API דורש רכיב נוסף של Google Play Services (כלומר, מודול אופציונלי).
  • נוספה המחלקה החדשה ModuleInstallClient שמאפשרת לשלוח בקשות מפורשות להורדת מודולים אופציונליים, כדי לפרסם מודולים אופציונליים ולבדוק את הזמינות של ממשקי API שדורשים מודולים אופציונליים.
 • המהדורה הראשונית של הספרייה play-services-base-testing זמינה עכשיו. היא מספקת בדיקות של זיופים ל-ModuleInstallClient.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.13
 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.2

23 ביוני 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.6
 • com.google.gms:google-services:4.3.12
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4

7 ביוני 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:20.0.0

1 ביוני 2022

 • הספרייה play-services-appindex זמינה עכשיו לכלל המשתמשים. הספרייה הזו מחליפה את הספרייה firebase-appindexing, ותומכת בתרחישים לדוגמה לשיתוף מסמכים מובְנים בתור Indexables ו-UserActions עם Google Assistant.

  למידע נוסף על שיתוף מסמכים עם Google Assistant, אפשר לקרוא את המאמר העברת מקשי קיצור דינמיים ל-Assistant.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appindex:16.1.0

26 במאי 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • אימות ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • העדכונים האחרונים לספריות TensorFlow Lite של Google Play Services כוללים את כל השינויים הכלולים בגרסה 2.9 של TensorFlow.

 • במסגרת העדכון האחרון לספריית play-services-fitness, אנחנו מוציאים משימוש את ממשקי ה-API שתומכים בקריאה ובכתיבה של נתוני כושר היסטוריים, לטובת השימוש ב-Health Connect.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.0

25 במאי 2022

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.0.0

23 במאי 2022

 • העדכון האחרון ל-play-service-nearby (גרסה 18.2.0) כולל את הגרסה הציבורית הראשונה של Nearby UWB API.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.2.0

19 במאי 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.5

12 במאי 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.4

10 במאי 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta1

6 במאי 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Firebase App Check
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.0.0

3 במאי 2022

 • העדכונים האחרונים בספריית play-services-basement משפרים את האבטחה באימות החתימות ומטפלים בנקודת החולשה PendingIntent שניתנת לשינוי.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.2

27 באפריל 2022

 • בעדכון האחרון לספרייה של play-services-auth בוצעו השינוי הבא:

  • הוצאו משימוש את ממשקי ה-API ב-CredentialClient וסיווגים של בקשות/תגובות.
 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב-Firebase Crashlytics.

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.10

14 באפריל 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.3

12 באפריל 2022

 • העדכונים האחרונים ל-play-services-nearby (גרסה 18.1.0) כוללים את השינויים הבאים:

  • עכשיו נדרשות ההרשאות BLUETOOTH_ADVERTISE, BLUETOOTH_CONNECT ו-BLUETOOTH_SCAN לחיבורים בקרבת מקום מ-Android S.

  • הוספתם את האפשרויות Payload#setFileName() ו-Payload#setParentFolder() כדי לשמור את הקובץ שהתקבל עם שם קובץ ונתיב יחסי שהוקצו לו.

  • נוסף VariantOfConcern כדי לאפשר לרשות לבריאות הציבור (PHA) לצרף להתראות חשיפה וריאציה מוגדרת לחששות של בעלי אפליקציות שעלולות להזיק (PHA). לדוגמה, PHA יכול להקצות את ההגדרות הבאות:

  • VariantOfConcernType.type1 בתור 'החיסון יעיל'

  • VariantOfConcernType.type2 כ'העברת מידע ברמה גבוהה'

  • VariantOfConcernType.type3 בסטטוס 'רמת חומרה גבוהה'

  • VariantOfConcernType.type4 בתור 'פריצת דרך בחיסונים'

  • התכונה על-קולית של 'הודעה בקרבת מקום' שהוצאה משימוש.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.1.0

24 במרץ, 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • אימות ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.2

22 במרץ, 2022

 • העדכונים האחרונים לספרייה play-services-basement מטפלים בהפרות של המדיניות ב-Android 12 StrictMode.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.1

17 במרץ 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.1

15 במרץ 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:17.0.0

10 במרץ 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase A/B Testing
  • הפצת אפליקציות ב-Firebase
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • קישורים דינמיים ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • התקנות Firebase
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.1

8 במרץ 2022

 • העדכון האחרון לספריית play-services-wallet כולל ממשק API חדש ל-OCR של כרטיס אשראי. פרטים נוספים זמינים במדריך למפתחים.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.1.0

28 בפברואר 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.5

22 בפברואר, 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.6.0

17 בפברואר 2022

 • גרסת הבטא הציבורית של ספריית TensorFlow Lite של Google Play Services זמינה עכשיו. אפשר להשתמש בספרייה הזו כחלופה לספרייה העצמאית TensorFlow Lite כדי להקטין את גודל האפליקציה ולקבל עדכונים אוטומטיים. מידע נוסף זמין במשאבי העזרה של TensorFlow.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta01

11 בפברואר 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.5

1 בפברואר 2022

 • העדכון האחרון לספרייה play-services-auth כולל ממשק API חדש שמאפשר אימות באמצעות מספר טלפון, לקבלת טיפים לכניסה לחשבון. המשתמשים יכולים לבחור מספר טלפון בכרטיס ה-SIM ולשתף אותו עם אפליקציית הקריאה. למידע נוסף, עיינו במאמרי העזרה של ה-API.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.1.0

25 בינואר, 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.0.0

20 בינואר, 2022

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • הפלאגין של Gradle למעקב אחר הביצועים של Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.1

10 בינואר, 2022

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.1.0

5 בינואר 2022

 • העדכונים האחרונים למספר ספריות (ראו בקטע 'Artifacts הושקו' בהמשך) כוללים שימוש בגרסאות האחרונות של play-services-base ושל play-services-tasks (גרסה 18.0.1) כדי לתקן את הבעיה שמתוארת בגרסה של 9 בדצמבר 2021.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.1

16 בדצמבר 2021

 • העדכונים האחרונים ל-play-services-base ול-play-services-tasks פותרים את הבעיה שעלולה להוביל ל-NPEs בזמן ריצה (NullPointerException) בזמן הטיפול ב-Task<Void> מובילה לקוד של Kotlin. אם אתם משתמשים באחת מגרסאות הספרייה שרשומות בגרסה של 9 בדצמבר 2021, אפשר להימנע מאובייקטים של NPE בסביבת זמן הריצה על ידי כך שתלויים במפורש בגרסה 18.0.1 של play-services-base ו-play-services-tasks. צריך להוסיף את הקטע הבא לקטע dependencies ב-build.gradle:

  implementation 'com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1'
  

  בינואר 2022 אנחנו מתכננים לפרסם גרסאות חדשות של פריטי המידע האחרים שפורסמו ב-9 בדצמבר עם יחסי תלות חדשים של POM בגרסאות 18.0.1 של play-services-base ו-play-services-tasks.

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase SDK for Google Analytics

  הגרסה הזו של Firebase אוספת את הגרסאות האחרונות של play-services-base ושל play-services-tasks (גרסה 18.0.1) כדי לתקן את הבעיה שמתוארת בגרסה של 9 בדצמבר 2021.

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.2

14 בדצמבר 2021

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:16.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:17.0.1

10 בדצמבר 2021

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.6

9 בדצמבר 2021

 • העדכונים האחרונים במספר ספריות כוללים את השינוי הבא:

  • נעשה שימוש בהערות null מחמירות (@NonNull ו-@Nullable) במקומות שבהם היו בעבר @RecentlyNonNull ו-@RecentlyNullable. בעקבות השינוי הזה, מה שגרם בעבר לאזהרת null יגרום עכשיו לשגיאה כשמפתחים קוד Kotlin או משתמשים ב-frameworks של null ב-Java. שינויים דומים בהערות נשיק בהדרגה בגרסאות עתידיות של פריטי מידע אחרים מסוג com.google.android.gms.

  בקטע 'פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח' תוכלו לראות רשימה מלאה של הספריות המושפעות.

 • העדכונים האחרונים בספריות play-services-base, play-services-basement ו-play-services-tasks כוללים את השינויים המחמירים בהערות לגבי יכולת null שמתוארות למעלה, וגם את השינויים הנוספים הבאים:

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.0

30 בנובמבר 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase App Check
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.4

18 בנובמבר 2021

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.5.0

16 בנובמבר 2021

 • העדכונים לספריות play-services-cast ו-play-services-cast-framework כוללים:

  • שיפורים בתור:
  • נוספה קריאה חוזרת של itemsReorderedAtIndexes ל-MediaQueue, שנקראת כשמסדרים מחדש את התור.
  • נוספה תמיכה בעריכה בסדרה של פקודות 'הבאים בתור'.
  • הערך של הפרמטר customData ב-'remoteMediaClient#queueSetRepeatMode הוא יהיה null.
  • הוצאנו משימוש את התכונה 'תצוגה מרוחקת'.
  • הערך של minSdkVersion השתנה מ-14 ל-16.

  למידע נוסף, אפשר לעיין בנתוני הגרסה של Android Sender SDK (Cast).

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.1.0

29 באוקטובר 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • קישורים דינמיים ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.0

‫27 באוקטובר 2021

 • ספריית הלקוח play-services-maps זמינה עכשיו לכלל המשתמשים, ונתמכת ב-Android API ברמה 19 (Android 4.4, KitKat) ואילך.

  הגרסה כוללת כלי חדש לרינדור מפות שזמין להצטרפות, שמספק ביצועים ויציבות משופרים, וגם תמיכה בעיצוב מפות מבוסס-ענן. למידע נוסף על העדכון הזה ועל עדכונים אחרים, קראו את נתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.0

11 באוקטובר 2021

 • הספרייה play-services-appset זמינה עכשיו לכלל המשתמשים. הספרייה הזו נועדה לתמוך בתרחישים לדוגמה כמו ניתוח נתונים או מניעת הונאות באופן שמכבד את פרטיות המשתמשים.

  הספרייה הזו כוללת שיטות לניהול מזהה קבוצת אפליקציות, שהוא מזהה ייחודי שמאפשר לבצע קורלציה בין השימוש או הפעולות בקבוצה של אפליקציות שבבעלות הארגון שלכם, במכשיר נתון. מידע נוסף זמין במדריך הזה.

  גרסת GA הזו כוללת את העדכונים הבאים לגרסת התצוגה המקדימה למפתחים:

  • שיניתם את השם של מספר ממשקי לקוח. מידע נוסף מופיע במאמרי העזרה של ה-API play-services-appset.
  • הספרייה play-services-appset תואמת למזהה הבא של קבוצת האפליקציות ברמת המפתח. צפוי שבקרוב Google Play Services תוסיף תמיכה במזהה קבוצת האפליקציות ברמת המפתח. היכולת הזו תושק ב-Google Play Services ותועבר למכשירים של המשתמשים ללא צורך בשדרוג הגרסה של ספריית play-services-appset.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0

4 באוקטובר 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase App Check
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.2

22 בספטמבר 2021

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.4.0

22 בספטמבר 2021

 • העדכון האחרון לספרייה ads-identifier כולל את ההצהרה על הרשאה ל-Google Play Services: com.google.android.gms.permission.AD_ID.

  אם אתם משתמשים ב-ads-identifier בגרסה 17.1.0 ואילך, אין צורך להצהיר שוב על ההרשאה בקובץ המניפסט של האפליקציה כדי לגשת למזהה הפרסום. עם זאת, אם האפליקציה לא צריכה לגשת למזהה הפרסום, צריך להסיר את ההרשאה באמצעות <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID" tools:node="remove" />.

  לפרטים נוספים: getId().

 • במסגרת העדכון האחרון של ספריית play-services-pay, תוקנו בעיות ההרשאות שגרמו לחסימת כל ממשקי ה-API שלה.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.1

13 בספטמבר 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-proto:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.1

9 בספטמבר 2021

 • העדכון האחרון של ספריית המודעות המקורית של AdSense לחיפוש (AFS) כולל את השינוי הבא:

  • תוקן באג שגרם לכך שהקליקים על מודעות לא תועדו על ידי onAdLeftApplication.
  • תוקן באג שגרם לקריסה של האפליקציה בניסיון לטעון מודעות ללא חיבור.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.1

23 באוגוסט 2021

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.3.0

20 באוגוסט 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.1

19 באוגוסט 2021

 • העדכון האחרון של ספריית Analytics כולל את השינוי הבא:

  • תוקנה בעיה שבה לא ניתן היה ליצור את הספרייה עם Android 12 כיעד.
 • העדכון האחרון של ספריית Tag Manager כולל את השינויים הבאים:

  • שיפורים בתשתית פנימית.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.1

9 באוגוסט 2021

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.10
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.2

5 באוגוסט 2021

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.9

28 ביולי 2021

 • גרסת התצוגה המקדימה למפתחים של הספרייה play-services-appset זמינה עכשיו. הספרייה הזו נועדה לתמוך בתרחישים לדוגמה כמו ניתוח נתונים או מניעת הונאות, באופן שמכבד את פרטיות המשתמשים.

  הספרייה הזו כוללת שיטות לניהול מזהה קבוצת אפליקציות, שהוא מזהה ייחודי שמאפשר לבצע קורלציה בין השימוש או הפעולות בקבוצה של אפליקציות שבבעלות הארגון שלכם, במכשיר נתון. מידע נוסף זמין במדריך הזה.

 • מאמרי העזרה של ה-API ads-identifier התעדכנו בעזרת מידע על שינוי צפוי במזהה הפרסום כשמשתמש יפעיל את האפשרות להגביל מעקב אחר מודעות. בנוסף, המידע כולל דרישה להרשאה חדשה של Google Play Services.

  לפרטים נוספים, ראו getId(). אין שינויים בספריית ads-identifier עצמה.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0-alpha1

22 ביולי 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • קישורים דינמיים ב-Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.3

21 ביולי 2021

 • העדכון האחרון של ספריית play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.2.0

9 ביולי 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase App Check
  • Cloud Firestore
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.2

1 ביולי 2021

 • הגרסה הראשונית של ספריית play-services-pay זמינה עכשיו. הספרייה הזו מחליפה את הפונקציונליות WalletObjects של הספרייה play-services-wallet. מידע נוסף זמין במדריך ההטמעה.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.0

23 ביוני 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.1

17 ביוני 2021

 • העדכון האחרון של ספריית המודעות המקורית של AdSense לחיפוש (AFS) כולל את השינויים הבאים:

  • מעדכנות את הרינדור של מודעות לנייד כדי להתאים את הצגת המודעות באינטרנט ובתצוגה המקדימה של המודעות. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של AFS Native SDK ל-Android.

  • מבטל את היכולת לבקש מודעות ספא.

 • Stream Protect SDK זמין עכשיו לשימוש באפליקציות ל-Android TV שמשודרות בסטרימינג מ-Android TV רגישות לזמן אחזור. ערכת ה-SDK הזו מחייבת תמיכה בקושחה של המכשיר, ופועלת כרגע רק ב-Chromecast with Google TV. מידע נוסף זמין במאמרי העזרה של Stream Protect SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.0

16 ביוני 2021

 • כהכנה לאכיפה של יכולת null מחמירה, הוספנו הערות @RecentlyNonNull ו-@RecentlyNullable לכמה ערכות SDK שבעבר לא הגדירו במפורש אפשרות null. שינוי זה יגרום לאזהרות לגבי הפרות של מדיניות null.

  השינוי הזה מספק יכולת פעולה הדדית טובה יותר ב-Kotlin ובדיקת null סטטית יותר לאפליקציות שמשתמשות ב-frameworks של null ב-Java.

  תוספות דומות של @RecentlyNonNull ו-@RecentlyNullable יושקו בהדרגה בגרסאות עתידיות של ארטיפקטים אחרים של com.google.android.gms.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.1

8 ביוני 2021

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.2.0

3 ביוני 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • קישורים דינמיים ב-Firebase
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.1

26 במאי 2021

 • כהכנה לאכיפה של יכולת null מחמירה, הוספנו הערות @RecentlyNonNull ו-@RecentlyNullable לכמה ערכות SDK שבעבר לא הגדירו במפורש אפשרות null. שינוי זה יגרום לאזהרות לגבי הפרות של מדיניות null.

  השינוי הזה מספק יכולת פעולה הדדית טובה יותר ב-Kotlin ובדיקת null סטטית יותר לאפליקציות שמשתמשות ב-frameworks של null ב-Java.

  תוספות דומות של @RecentlyNonNull ו-@RecentlyNullable יושקו בהדרגה בגרסאות עתידיות של ארטיפקטים אחרים של com.google.android.gms.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.1.3

14 במאי 2021

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.8

13 במאי 2021

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.7

11 במאי 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Firebase A/B Testing
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • הוספת אפליקציות לאינדקס ב-Firebase
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • קישורים דינמיים ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • התקנות Firebase
  • Firebase ML
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • הפלאגין של Gradle למעקב אחר הביצועים של Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  גרסאות הבטא הראשוניות של הנושאים הבאים זמינות עכשיו:

  • Firebase App Check
  • תמיכה במודול פיצ'רים דינמיים ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • גרסה מעודכנת של הפלאגין של google-services ל-Android (גרסה 4.3.6) זמינה עכשיו. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-encoders:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.0
 • com.google.gms:google-services:4.3.6

29 באפריל 2021

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.1.0

27 באפריל 2021

 • העדכונים האחרונים ב-play-services-maps כוללים את השינויים הבאים:

  • נוספו לממשק ה-API הערות עם יכולת null "non-semver-breaking".
  • ההצהרה הבאה נוספה ל-AndroidManifest.xml כדי לתמוך בסינון הרשאות גישה לחבילה ב-Android מגרסה 11 (רמת API 30) ואילך. אחרי העדכון לגרסה com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1, תוכלו להסיר את השורה הבאה מה-AndroidManifest.xml שלכם:

 • העדכון האחרון של ספריית המכשירים הלבישים כולל את השינויים הבאים:

  • באגים שתוקנו
  • זמינות משופרת של SDK לביש במכשירים עם Google Play Services.

  אפשר לקרוא מידע נוסף במאמר בנושא נתוני הגרסה של פריטים לבישים.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.1.0

20 באפריל 2021

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:27.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:23.0.1

12 באפריל 2021

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.4

8 באפריל 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • מזהי מכונות Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:27.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.3

5 באפריל 2021

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.0.0

25 במרץ 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.2

15 במרץ 2021

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.8.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.8.0

11 במרץ 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase Crashlytics
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.7.0

1 במרץ 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • אימות ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • Firebase ML
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • הפלאגין של Gradle למעקב אחר הביצועים של Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.5

18 בפברואר 2021

 • העדכונים האחרונים ב-play-services-location כוללים את השינויים הבאים:

  • ספק המיקום המשולב (FLP) מסתיר עכשיו מיקומים ראשוניים לא מדויקים כברירת מחדל. התנהגות זו מאפשרת שיפור של דיוק המיקום, עם הארכה מינימלית של זמן האחזור. מפתחים שמעדיפים לקבל תוצאות מהירות יותר במקום תוצאות מדויקות יותר יכולים לקרוא לשיטה החדשה LocationRequest#setWaitForAccurateLocation().

  • נוספה ה-method ActivityRecognitionClient#requestSleepSegmentUpdates() כדי לאפשר לאפליקציות להירשם ל-Sleep API.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:18.0.0

11 בפברואר 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • הוספת אפליקציות לאינדקס ב-Firebase
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.11
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.1

2 בפברואר 2021

 • העדכונים האחרונים בספריות play-services-base, play-services-basement ו-play-services-tasks כוללים רק עדכונים פנימיים.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.1

28 בינואר 2021

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.3.5

25 בינואר 2021

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0-beta

20 בינואר, 2021

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.7.0

14 בינואר 2021

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • אימות ב-Firebase
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.1

16 בדצמבר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח)
  • Cloud Storage for Firebase
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • התקנות Firebase
  • מזהי מכונות Firebase
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.10
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.1.1

8 בדצמבר 2020

 • העדכון האחרון של ספריות התצוגה של Google Play Services כולל עדכונים פנימיים בלבד.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.1

4 בדצמבר 2020

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.6.0

3 בדצמבר 2020

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.2

25 בנובמבר 2020

 • הספרייה play-services-password-complexity נוספה.

  הספרייה הזו תומכת בבדיקת איכות של נעילת מסך (החל מ-Android 10) במכשירים עם Android מגרסה 4.4 ואילך.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.0

12 בנובמבר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • אימות ב-Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • התקנות Firebase
  • מעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • הפלאגין של Gradle למעקב אחר הביצועים של Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.9
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.10
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.10
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.4

9 בנובמבר 2020

 • העדכון האחרון לספריית play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

  • הוספנו לקוח API חדש, CredentialSavingClient, כדי לעזור לשמור את פרטי הכניסה של המשתמשים ולהשתמש בהם מאוחר יותר כדי להיכנס אליהם.

  • נוסף ממשק API חדש, SignInClient#getSignInIntent(GetSignInIntentRequest), כדי להפעיל את תהליך הכניסה באמצעות חשבון Google כשהמשתמש מקיש על הלחצן 'כניסה באמצעות חשבון Google'.

 • העדכון האחרון לספריית play-services-games כולל את השינויים הבאים:

  • הסרנו את ממשקי ה-API רבי-משתתפים 'זמן אמת' ו'מבוססי תורות'. למידע נוסף עיינו במסמכי העזרה.

  • שינינו את הלקוחות הבאים לממשקים: AchievementsClient, EventsClient, GamesClient, GamesMetadataClient, LeaderboardsClient, PlayersClient, SnapshotClient ו-VideosClient.

  • הוסרו השיטות הבאות של GoogleApiClient שהוצאו משימוש: getAppId, getSdkVariant ו-getSettingsIntent.

  • עדכונים פנימיים.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:21.0.0

27 באוקטובר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase A/B Testing
  • אימות ב-Firebase
  • Cloud Firestore
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase
  • העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase
  • מזהי מכונות Firebase
  • הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • הפלאגין של Gradle למעקב אחר הביצועים של Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.0

23 באוקטובר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • SDK של מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.13.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.1

20 באוקטובר 2020

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.5.0

19 באוקטובר 2020

 • העדכונים האחרונים בספריות play-services-base ו-play-services-basement כוללים את השינויים הבאים:

  • מניעת קריסות שנגרמות כש-NoSuchElementException מושמע מדי פעם כשהשירות לא מחובר.

  • הפונקציה גורמת GooglePlayServicesIncorrectManifestValueException או GooglePlayServicesMissingManifestValueException במקום IllegalStateException כאשר ל-AndroidManifest.xml אין תג מטא-נתונים שמתאים לשימוש ב-Google Play Services. מצב כזה יכול להעיד על בעיה באופן שבו האפליקציה נוצרה.

 • בעדכון האחרון של אפליקציית הכושר של Google Play Services בוצעו השינויים הבאים:

  • מעכשיו, גישת הכתיבה מאפשרת לאפליקציה לקרוא רק נתונים שהיא כתבה. כדי להמשיך לקרוא נתונים שנכתבו על ידי אפליקציות אחרות מפלטפורמת Google Fit, צריך לעדכן את הקוד כך שיבקש היקפי גישה לקריאה לסוגי הנתונים הרלוונטיים.

  • לנתוני דופק יש היקף נפרד.

  • לנתוני השינה יש היקפים משלהם וסוג נתונים חדש. ראו TYPE_SLEEP_SEGMENT ו-SleepStages.

  • הוצאו משימוש FitnessActivities#SLEEP וסוגי שינה אחרים. במקום זאת, צריך להשתמש ב-SleepStages החדש.

  • כשעובדים עם SessionsClient, עכשיו צריך לציין את סוג הסשן שהאפליקציה צריכה לגשת אליו, באמצעות השיטות המתאימות מ-FitnessOptions.

  למידע נוסף, עיינו בנתוני הגרסה של Google Fit.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:20.0.0

7 באוקטובר 2020

 • בעדכון האחרון לספרייה play-services-auth-api-phone נוסף SMS Code Browser API חדש.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.0

6 באוקטובר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Android BoM (Bill of Materials)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • ערכות SDK של קישורים דינמיים ב-Cloud Firestore וב-Firebase
  • הפלאגין של Gradle למעקב אחר הביצועים של Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.12.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.6.0

30 בספטמבר 2020

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.11.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.9
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.9
 • com.google.gms:google-services:4.3.4
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.2

23 בספטמבר 2020

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:17.1.0

11 בספטמבר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)
  • SDK לאימות ב-Firebase
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.10.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.3.0

10 בספטמבר 2020

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.4.0

8 בספטמבר 2020

1 בספטמבר 2020

 • העדכונים לספריות התצוגה של Google Play Services כוללים:

  • תוקנה הבעיה SecurityException מספריות ראייה כש-Google Play Services לא הותקנה.
  • עדכונים פנימיים.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.0

28 באוגוסט 2020

 • העדכונים לספרייה play-services-games כוללים תיקון בשביל LeaderboardsClient.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.1

27 באוגוסט 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)
  • Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase (לקוח), Cloud Storage for Firebase, Firebase בתוך האפליקציה להעברת הודעות וערכות SDK של מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.8
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.0

20 באוגוסט 2020

 • בוצעו עדכונים קלים בתכונות פנימיות בספריית המוּדעוּת של Google Play Services.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.1

18 באוגוסט 2020

 • העדכונים האחרונים ב-play-services-basement, ב-play-services-tasks וב-play-services-base כוללים את השינויים הבאים:

  • כהכנה לאכיפה של יכולת null מחמירה, הוספנו הערות @RecentlyNonNull ו-@RecentlyNullable שבהן ערכות ה-SDK base ו-basement לא הגדירו בעבר במפורש אפשרות null. כך אפשר לשפר את יכולת הפעולה ההדדית ב-Kotlin וגם בדיקת null סטטית יותר לכל מי שמשתמש ב-frameworks של null ב-Java. תוספות דומות של @RecentlyNonNull ו-@RecentlyNullable יושקו בהדרגה בגרסאות של com.google.android.gms ארטיפקטים.

  • כשקריאה ל-API נכשלת בגלל בעיית חיבור בין האפליקציה לבין Google Play Services, אפשר לגשת אל ConnectionResult מה-Status של ApiException.

  • במצבים מסוימים שבהם למכשיר אין שירותי Google Play תקפים, קריאות ל-API ייכשלו מהר יותר במקום להמתין לאישור של המשתמש.

  • נוספו עומסי יתר חדשים של GoogleApiAvailability#getErrorDialog שמקבלים Fragment.

  • השיטות Tasks#call שהוצאו משימוש לטובת TaskCompletionSource.

  • עדכונים פנימיים לממשקי API אחרים של Google Play Services.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.0

17 באוגוסט 2020

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.0

14 באוגוסט 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Firebase Crashlytics וערכות SDK של למידת מכונה ב-Firebase
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.8.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.9
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.5.0

10 באוגוסט 2020

 • בגרסה האחרונה של Google Play Services Fitness בוצעו השינויים הבאים:

  • הוצאו משימוש את ה-DataType הבאות:
   • TYPE_BASAL_BODY_TEMPERATURE
   • AGGREGATE_BASAL_BODY_TEMPERATURE_SUMMARY
   • TYPE_LOCATION_TRACK
  • הוסרו ה-DataType הבאים שהוצאו משימוש:
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLES
  • הסרנו את השיטות DataSource#getDataQualityStandards שהוצאו משימוש (והקבועים המשויכים), DataSource#getName ו-DataSource.Builder#setName.
  • הוספנו את השיטות DataReadRequest#aggregate(DataSource) ו-DataReadRequest#aggregate(DataType) כדי להקל על צבירת נתונים.
  • הוצאו משימוש את השיטות הקיימות DataReadRequest#aggregate(DataType, DataType) ו-DataReadRequest#aggregate(DataSource, DataType).

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:19.0.0

30 ביולי 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase, מזהי מכונות ב-Firebase והתקנות SDK של Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.4

29 ביולי 2020

 • נוספה ערכת SDK חדשה של מקלט שממנו רוצים להפעיל Cast לאפליקציות ל-Android TV. ה-SDK מאפשר לאפליקציות ל-Android TV להתאים לפרוטוקול Cast כדי שהן יפעלו כמו אפליקציות של המקבל. לפרטים נוספים, אפשר לעיין בנתוני הגרסה של Android Sender SDK (cast).

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:17.0.0

20 ביולי 2020

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.3.0

17 ביולי 2020

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.8

16 ביולי 2020

 • העדכון האחרון לספריית play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

  • נוסף API חדש ל-BeginSignInRequest.Builder#setAutoSelectEnabled(boolean). עבור משתמשים שמסכימים, היא מאפשרת בחירה אוטומטית של פרטי כניסה במהלך הכניסה בהקשה אחת, בלי להמתין לפעולת משתמש (כמו הקשה על הלחצן 'המשך').

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.1.0

8 ביולי 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)
  • ערכות SDK של העברת הודעות בענן ב-Firebase ומזהי מכונות ב-Firebase

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.3

6 ביולי 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase A/B Testing, אימות ב-Firebase, Cloud Firestore, העברת הודעות בענן ב-Firebase, Firebase Crashlytics, העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase, מזהי מכונות Firebase וערכות SDK להגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.4

18 ביוני 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)
  • העברת הודעות בענן ב-Firebase, Firebase Crashlytics, מזהי מכונות Firebase, ערכות SDK של מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.2.0

4 ביוני 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • ערכות SDK של Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK ו-Firebase התקנות
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.3

1 ביוני 2020

 • העדכונים האחרונים ב-play-services-basement, ב-play-services-tasks וב-play-services-base כוללים את השינויים הבאים:

  • תיקון באגים כדי לעדכן כראוי את מחרוזות הודעות השגיאה של הזמינות של Google Play Services כאשר המשתמש משנה לוקאלים.
  • תיקוני באגים במרוץ תהליכים בזמן יצירת לקוחות מבוססי GoogleApi מחוץ ל-thread הראשי באמצעות מעבדי Activity.
  • הודעות שגיאה מפורטות יותר לגבי השלמות כפולות של Task.
  • עדכונים פנימיים לממשקי API אחרים של Google Play Services.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.1.0

21 במאי 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • העברת הודעות בענן ב-Firebase, העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase, התקנות של Firebase וערכות SDK של מזהה מכונות של Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-direct-boot:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.2

7 במאי 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • העברת הודעות בענן ב-Firebase, התקנות של Firebase וערכות SDK של מזהה מופע של Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.1

29 באפריל 2020

 • הגרסה הראשונית של ספריית play-services-recaptcha זמינה עכשיו. הוא כולל תמיכה בשתי התכונות הבאות בטלפונים עם Android וגם בטלוויזיות שמטרגטות לרמות API 16 ואילך.

  • ממשקי API של reCAPTCHA Enterprise, שמספקים ללקוחות ציון מספרי שמעיד על הסבירות שמשתמש הוא אדם אמיתי ולא חלק מתקפה אוטומטית. מידע נוסף זמין במדריך ההטמעה.

  • ממשקי API של reCAPTCHA 2FA, שמספקים ללקוחות את היכולת לאתגר משתמשים עם אתגר באימייל לאימות הזהות שלהם. מידע נוסף זמין במדריך ההטמעה.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.0

23 באפריל 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • אימות ב-Firebase, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, Cloud Firestore, העברת הודעות בענן ב-Firebase, העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase, התקנות של Firebase, מזהה מכונה של Firebase, Firebase ML Kit, מעקב אחר ביצועים ב-Firebase, מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase וערכות SDK להגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase.
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.0

16 באפריל 2020

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK ו-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.1.0

9 באפריל 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase, ML Kit for Firebase וערכות SDK למעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle והפלאגין של Gradle בקטע 'הפצת אפליקציות' ב-Firebase
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.3

3 באפריל 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • העברת הודעות בענן ב-Firebase, התקנות של Firebase ומזהי מכונות של Firebase
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.1

1 באפריל 2020

 • העדכון האחרון של ספריית play-services-auth כולל את השינויים הבאים:

  • הוספנו לקוח API חדש, SignInClient, כדי לעזור לאמת משתמשים באפליקציה, כולל כניסה עם משתמש קיים או הרשמה של משתמש חדש. יש כרגע תמיכה בשני סוגים של פרטי כניסה: אסימון מזהה ושם משתמש/סיסמה.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.0.0

30 במרץ, 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, התקנות של Firebase ומזהי מכונות של Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.3.0

26 במרץ 2020

 • העדכונים האחרונים ב-play-services-basement, ב-play-services-tasks וב-play-services-base כוללים את השינויים הבאים:

  • play-services-basement מפנה ל-method ב-androidx-core:core:1.2.0, לכן התיקון הזה מעדכן את יחסי התלות בהתאם.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.2

19 במרץ 2020

 • העדכונים האחרונים ב-play-services-basement, ב-play-services-tasks וב-play-services-base כוללים את השינויים הבאים:

  לדוגמה, GoogleApiAvailability#makeGooglePlayServicesAvailable עכשיו מחזיר @NonNull Task כדי שהמהדר של Kotlin יתייחס אליו כאל null במקום סוג פלטפורמה. עם זאת, הפרמטר Activity שמועבר אליו לא מסומן כ-@NonNull (למרות שלמעשה הוא לא null) כך שהשינוי הזה לא יפר את קוד Kotlin שמעביר ב-Activity?.

  • עדכונים פנימיים עבור ספריות אחרות של Play Services.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.1

18 במרץ 2020

 • עדכונים ב-Google Mobile Ads Android SDK וב-Firebase Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.1

17 במרץ 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • Firebase Crashlytics, העברת הודעות בענן ב-Firebase, העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase, התקנות Firebase, מזהי מכונות Firebase וערכות SDK להגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.1

12 במרץ 2020

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.0

10 במרץ 2020

 • העדכון האחרון של ספריית play-services-fido כולל את השינויים הבאים:

  • הוצאו משימוש את ממשקי ה-API של U2F. משתמשי U2F API צריכים לעבור לממשקי ה-API מסוג FIDO2. ממשקי U2F API ייתמכו במהלך 2020 ויוסרו בשנת 2021.
  • חשיפת שיטות חדשות ב-Fido2ApiClient לרישום ולחתימה. השיטות האלה תואמות יותר לדרישות הסטנדרטיות
  • נוספה תמיכה רק בבקשות לכניסה אל התוסף UserVerificationMethod. לא ניתן לשלוח בקשות רישום לתוסף.
  • נוספה תמיכה ב-method IsUserVerifyingPlatformAuthenticatorAvailable.
  • חשיפה של PublicKeyCredential כתגובה ברמה העליונה, בהתאם למפרט של WebAuthn.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.1.0

9 במרץ 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל את העדכונים הבאים:

  • ספריות התוספים של Kotlin להרבה ערכות SDK של Firebase ל-Android הסתיימו בגרסת הבטא! ספריות ה-ktx האלה מאפשרות לגשת לממשקי ה-API של Firebase ל-Android באמצעות תחביר Kotlin אידיומטי. מידע נוסף על ספריות ה-ktx האלה זמין במאמרי העזרה של Android -- Kotlin.
 • העדכון האחרון של הפלאגין של Gradle לרישיונות OSS כולל תיקונים לבעיות הבאות:

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.2

3 במרץ 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • ערכות SDK של העברת הודעות בענן ב-Firebase ומזהי מכונות ב-Firebase
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • ההרשאה החדשה SMS Verification APIs נוספה ל-Google Play Services כדי להגן על המקבל. למידע נוסף עיינו במאמרי העזרה בנושא SmsRetriever.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.4.0

2 במרץ, 2020

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.0

27 בפברואר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Cloud Firestore, העברת הודעות בענן ב-Firebase, מזהי מכונות ב-Firebase וערכות SDK להגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  העדכון הזה כולל גם את הגרסה הראשונית של ה-SDK להתקנות של Firebase.

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.3

24 בפברואר 2020

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:18.1.0

14 בפברואר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • ערכות SDK של קישורים דינמיים ב-Firebase
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.0

3 בפברואר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle
  • Firebase A/B Testing, הוספת אפליקציות ב-Firebase לאינדקס, Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase (לקוח), Cloud Storage for Firebase, מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase וערכות SDK להגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • בגרסה 18.0.0 של ספריית המוּדעוּת ל-Google Play Services יש שינויי תוכנה שעלולים לגרום לכשל:

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.0

14 בינואר 2020

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • ערכות SDK של Firebase להעברת הודעות בתוך האפליקציה ולמעקב אחר ביצועים ב-Firebase
  • Firebase SDK for Google Analytics
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  העדכון הזה כולל גם גרסאות בטא ראשוניות של Firebase Crashlytics:

  • Firebase Crashlytics SDK ו-Firebase Crashlytics SDK לדיווח על קריסה ב-NDK
  • הפלאגין של Firebase Crashlytics Gradle

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.2

13 בינואר 2020

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.1

18 בדצמבר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • ערכות SDK למעקב אחר ביצועים ולהגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.4.0

9 בדצמבר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, מזהי מכונות ב-Firebase, מעקב אחרי ביצועים ב-Firebase וערכות SDK להגדרת תצורה מרחוק
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.3.0

5 בדצמבר 2019

 • העדכונים לספריות play-services-cast ו-play-services-cast-framework כוללים:

  • הוספת את setMediaSessionEnabled כדי להפעיל או להשבית סשן מדיה שנוצר על ידי Cast SDK.
  • שינית את האופן שבו מוצגות התראות מדיה במהלך הפעלת Cast. אם מופעלת התראה על מדיה, היא תמיד תוצג במהלך הפעלת Cast. בעבר היא הייתה מוצגת רק כשהאפליקציה הייתה ברקע.
  • עשינו שינויים בכמה מחלקות שקשורות למדיה כדי להטמיע ממשק Parcelable.

22 בנובמבר 2019

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.2.0

19 בנובמבר 2019

 • העדכונים לספרייה com.google.android.gms:play-services-games כוללים את ההוצאה משימוש של ממשקי API מרובי-משתתפים בזמן אמת ומבוססי תורות. פרטים נוספים זמינים במסמכי התיעוד.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:19.0.0

11 בנובמבר 2019

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.3
 • com.google.gms:google-services:4.3.3
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.1

5 בנובמבר 2019

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.3.0

25 באוקטובר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase SDK for Google Analytics
  • SDK של Cloud Firestore
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.1

16 באוקטובר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • Cloud Firestore, ML Kit for Firebase, מעקב אחרי ביצועים ב-Firebase, מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase וערכות SDK להגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.1

15 באוקטובר 2019

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.3.0

10 באוקטובר 2019

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.0

26 בספטמבר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • אימות ב-Firebase, Cloud Storage for Firebase, העברת הודעות בתוך אפליקציות ב-Firebase, Firebase ML Kit וערכות SDK להגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • הפלאגין של Firebase App Distribution Gradle
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.3.0

25 בספטמבר 2019

 • תיקון באג בזמינות של תכונת API בספרייה play-services-basement.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.1

13 בספטמבר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Cloud Firestore SDK (גרסה 21.1.1)
  • Bill of Materials (BoM) ב-Firebase (גרסה 22.2.1)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

 • הבעיה – קיבלנו דיווחים על כך שהגרסה בגרסה 21.1.0 של Firebase Android SDK for Cloud Firestore עשויה להפעיל חריגה שלא זוהתה. לכן, הבעיה הזו משפיעה גם על הגרסה של Firebase BoM v22.2.0. כדי לפתור את הבעיה, חשוב לעדכן לגרסה הבאה של Cloud Firestore SDK או של Firebase BoM.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.1

11 בספטמבר 2019

 • העדכונים לספריות play-services-cast ו-play-services-cast-framework כוללים:

  • נוסף השדה MediaError ל-RemoteMediaClient.MediaChannelResult, ואפשר להשתמש בו כדי לגשת לקוד השגיאה המפורט לפקודות מדיה שנכשלו.
  • הערכים MediaStatus.COMMAND_SKIP_FORWARD ו-MediaStatus.COMMAND_SKIP_BACKWARD הוצאו משימוש. במקומם באפליקציות, צריך להשתמש ב-MediaStatus.COMMAND_QUEUE_NEXT וב-MediaStatus.COMMAND_QUEUE_PREVIOUS.
  • נוספה תלות חדשה ב-com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0.

  למידע נוסף, אפשר לעיין בנתוני הגרסה של Android Sender SDK (Cast).

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.1.0

9 בספטמבר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Cloud Firestore , Cloud Storage for Firebase , Firebase ML Kit, מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase וערכות SDK להגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.0

6 בספטמבר 2019

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.2

29 באוגוסט 2019

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.2.0

28 באוגוסט 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase SDK for Google Analytics
  • Cloud Functions for Firebase (לקוח) וערכות SDK של Firebase ML Kit
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.0

27 באוגוסט 2019

 • העדכונים ל-Google Play Services Wallet SDK כוללים:

  • הסרה של ממשקי ה-API של Android Pay שהוצאו משימוש והסמלים המשויכים:

   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.Cart
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.CountrySpecification
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.EnableWalletOptimizationReceiver
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.FullWallet
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.FullWalletRequest
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.LineItem
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.MaskedWallet
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.MaskedWalletRequest
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.ProxyCard
   • שדה com.google.android.gms.wallet.Wallet#Payments
   • שדה com.google.android.gms.wallet.WalletConstants#Payments
   • ממשק com.google.android.gms.wallet.Payments
   • חבילה com.google.android.gms.wallet.fragment
  • הוצאה משימוש של שיטות שהן לא בפורמט JSON באובייקטים של Google Pay API וגם בכלי ה-builder שהם לא JSON. במקום להשתמש בסמלים שהוצאו משימוש, צריך להשתמש ב-API מבוסס-JSON כפי שמוסבר במאמרי העזרה של Google Pay API.

   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest.Builder
   • השיטה com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#getAllowedCardNetworks
   • השיטה com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#newBuilder
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest.Builder
   • השיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getAllowedPaymentMethods
   • השיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getCardRequirements
   • השיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getPaymentMethodTokenizationParameters
   • השיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getShippingAddressRequirements
   • השיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getTransactionInfo
   • השיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isEmailRequired
   • השיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isPhoneNumberRequired
   • השיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isShippingAddressRequired
   • השיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isUiRequired
   • השיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#newBuilder
   • מחלקה com.google.android.gms.wallet.PaymentData.Builder
   • השיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getCardInfo
   • השיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getEmail
   • השיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getExtraData
   • השיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getGoogleTransactionId
   • השיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getPaymentMethodToken
   • השיטה com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getShippingAddress

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.0.0

22 באוגוסט 2019

 • הפלאגין google-services ל-Android (גרסה 4.3.1) זמין עכשיו. הגרסה הזו מסירה קריאות ל-API שהוצא משימוש. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

 • בגרסה 18.0.0 של Google Play Services Fitness בוצעו שינויי התוכנה הבאים:

  • הוצאו משימוש את ממשקי ה-API הבאים שמבוססים על GoogleApiClient:
   • BleApi
   • ConfigApi
   • GoalsApi
   • HistoryApi
   • RecordingApi
   • SensorsApi
   • SessionsApi
  • הסרנו את סוגי ה-DataTypes הבאים שהוצאו משימוש:
   • AGGREGATE_CALORIES_CONSUMED
   • AGGREGATE_INPUT_TYPES
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLE
   • TYPE_CALORIES_CONSUMED
  • השיטה fromLocationRequest שהוצאה משימוש הוסרה מ-SensorRequest.
  • נוספו בנאים עבור DataPoint ו-DataSet.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:18.0.0

16 באוגוסט 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Firebase SDK for Google Analytics, Cloud Firestore, העברת הודעות בענן ב-Firebase ו-Firebase ML Kit SDK
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בהערות הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.1.0

14 באוגוסט 2019

 • העדכונים לספרייה com.google.android.gms:play-services-games כוללים תיקון לבעיה שנגרמה על ידי IllegalArgumentException ב-onSnapshotOpened.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.1

7 באוגוסט 2019

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.1.0

1 באוגוסט 2019

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.1

24 ביולי 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Cloud Functions for Firebase (לקוח), מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase , Cloud Storage for Firebase , Cloud Firestore וערכות SDK של Firebase ML Kit
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.1.0

23 ביולי 2019

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.1

12 ביולי 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Analytics, אימות ב-Firebase, Cloud Storage for Firebase, 'העברת הודעות בתוך האפליקציה' ב-Firebase וערכות SDK של ML Kit
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.0.0

10 ביולי 2019

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.0

9 ביולי 2019

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.0

2 ביולי 2019

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.1.0

בעיה ידועה עם com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0

27 ביוני 2019

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.0
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.0

24 ביוני 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, מעקב אחרי ביצועים ב-Firebase וערכות SDK עם מזהי מכונות של Firebase
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.1.0

20 ביוני 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • ערכות Firebase של Firebase להעברת הודעות בתוך האפליקציה
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.1

17 ביוני 2019

 • העדכון האחרון ל-Google Play Services ול-Firebase כולל את השינויים הבאים:

  • העברה מספריות התמיכה של Android לספריות Jetpack (AndroidX). הספריות לא יפעלו, אלא אם יבוצעו באפליקציה השינויים הבאים:

   • עליך לשדרג את com.android.tools.build:gradle לגרסה 3.2.1 ואילך.
   • צריך לשדרג את compileSdkVersion לגרסה 28 ואילך.
   • מעדכנים את האפליקציה כדי להשתמש ב-Jetpack (AndroidX). פועלים לפי ההוראות במאמר העברה ל-AndroidX.
  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-backend-cct:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-runtime:2.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-audience:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-clearcut:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-drive:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gass:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-phenotype:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-plus:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-common:17.0.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.0

31 במאי 2019

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:19.0.0

28 במאי 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים בערכות ה-SDK של Cloud Firestore, של העברת הודעות בתוך האפליקציה, של ML Kit ושל Performance Monitoring. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.1

21 במאי 2019

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.1

16 במאי 2019

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.5

7 במאי 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • Google Analytics for Firebase, הוספת אפליקציות לאינדקס ב-Firebase, אימות ב-Firebase, Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase (לקוח), העברת הודעות בענן ב-Firebase, Cloud Storage for Firebase, קישורים דינמיים של Firebase, הזמנות ל-Firebase, Firebase ML Kit, מעקב אחר ביצועים ב-Firebase מסד נתונים בזמן אמת של Firebase, הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase, Firebase A/B Testing וערכות SDK של מזהי מכונות Firebase

  • יישומי פלאגין של Firebase Gradle

  • חוק החומרים ב-Firebase (BoM)

  מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.9
 • com.google.firebase:firebase-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:17.0.0

29 באפריל 2019

 • גרסת Google Play Services של Places SDK ל-Android הוצאה משימוש. במדריך להעברת נתונים תמצאו פרטים על המעבר ל-SDK הסטטי החדש של Places SDK ל-Android.

עדכון: ב-29 ביולי 2019 הוצא משימוש את הארטיפקט com.google.android.gms:play-services-places. כדי להמשיך להשתמש ב- Places SDK ל-Android, עדכנו לגרסה נתמכת של Places SDK ל-Android. הגרסאות הנתמכות מופיעות בנתוני הגרסה.

23 באפריל 2019

 • נוספו ממשקי API ל-Cast SDK כדי לתמוך בשידורים חיים. ממשק המשתמש המורחב של הבקר תומך גם בשידורים חיים. פרטים נוספים מופיעים בנתוני הגרסה של Android Sender SDK – Cast.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.2.0

15 באפריל 2019

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.2

9 באפריל 2019

 • ערכת ה-SDK של אפליקציות ללא התקנה עודכנה ועכשיו היא כוללת שיטה חדשה לבדיקה אם ניתן להפעיל אפליקציות ללא התקנה במכשיר נתון. areInstantAppsEnabledForDevice()

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.0

5 באפריל 2019

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:16.1.0

2 באפריל 2019

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:17.0.0

27 במרץ 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב:

  • מזהי מכונות Firebase, העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase ML Kit וערכות SDK להגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase
  • יישומי פלאגין של Firebase Gradle

  מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:16.3.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.2.0

21 במרץ 2019

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.1.0

18 במרץ 2019

 • ספריית הלקוח של Google Play Services ל-Cronet זמינה עכשיו. Cronet היא ספריית רשתות עם ביצועים גבוהים. מידע נוסף זמין במאמר ביצוע פעולות רשת באמצעות Cronet. ספריית הלקוח של Cronet של Google Play Services מאפשרת לאפליקציות להשתמש בעותק עדכני של Cronet שנטען מ-Google Play Services.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cronet:16.0.0

15 במרץ 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב-Firebase Core, ב-Google Analytics for Firebase, בהזמנות ב-Firebase, בקישורים דינמיים ב-Firebase וב-Cloud Functions for Firebase Client SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

 • Bill of Materials (BoM) ב-Firebase זמין עכשיו כתכונה ניסיונית. באמצעות הפיצ'ר Bill of Materials (BoM) Gradle ב-Firebase, אפשר להגדיר את הגרסה של פלטפורמת Firebase במלואה. במאמר הוספת Firebase לפרויקט Android מוסבר איך מוסיפים ערכות SDK לאפליקציה באמצעות Firebase BoM.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.8
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.8
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.4.0

13 במרץ 2019

 • מעדכנת את Google Mobile Ads Android SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של המוצר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.0

12 במרץ 2019

 • Games.GamesOptions ו-Games.Builder הוצאו משימוש.
 • השיטה SnapshotMetadata.getSnapshotId נוספה.
 • ממשק ה-API של הבקשות/מתנות וקווסטים שהוסרו. בהודעה הקודמת

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:17.0.0

11 במרץ 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים באימות ב-Firebase, במעקב אחר ביצועים ב-Firebase ובערכות ה-SDK להגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.0

26 בפברואר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים במזהי המכונות, Cloud Firestore, העברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase וערכות ה-SDK להעברת הודעות בענן של Firebase. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.
 • תוקנה בעיה ב-Google Cloud Messaging שמדי פעם גרמה לאפליקציות לקריסה כשהאפליקציה ב-Android לא מגיבה (ANR) כשקיבלת הודעה.
 • תוקנה בעיה במזהה המופע שבה התגובות לבקשות לאסימונים היו איטיות, או במקרים מסוימים, גרמה לקיצור הזמן הקצוב לתפוגת הבקשות.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:16.0.1

7 בפברואר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב-Firebase AB Testing, הזמנות ב-Firebase, קישורים דינמיים ב-Firebase, ב-Cloud Firestore ובערכות SDK להגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.
 • בעדכון האחרון של Google Play Services התווסף AFS Native. למידע נוסף, ראו AFS Native SDK for Android Versions.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:16.3.0

6 בפברואר 2019

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.1.0

31 בינואר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים בערכות ה-SDK של ML Kit for Firebase, Firebase Core, Google Analytics for Firebase ו-Ads SDK. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0

30 בינואר 2019

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1

25 בינואר 2019

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים במסד הנתונים בזמן אמת, Cloud Firestore וערכות ה-SDK להעברת הודעות בתוך האפליקציה. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.5

10 בינואר 2019

רישיונות OSS

ספריות הליבה של Google Play Services

 • התקבלו כמה שיטות חדשות לתמיכה בשינויים בספריות אחרות, Play-services-base ו-play-services-basement.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.2

9 בינואר 2019

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.3

22 בדצמבר 2018

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:2.9.8

19 בדצמבר 2018

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.3

18 בדצמבר 2018

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:17.0.0

13 בדצמבר 2018

 • תוקן באג שגרם ל-Cast SDK שבו לנסות להמשיך את הסשן אם הסשן נעצר על ידי שולח אחר.
 • תוקן באג בהתראה שהתרחש במכשירים עם Android O ואילך כשאפליקציית ה-Cast הייתה ברקע.
 • תוקן באג שגרם לכך שההודעה על הפעלת Cast של מדיה לא מגיבה לאחר שחיתה את אפליקציית ההעברה.
 • הועברה קבוצה של פריטי מידע שנוצרו בתהליך הפיתוח (Artifact) אל maven.google.com בגלל בעיות במאגר.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.2

פריטי המידע הועברו אל maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.2.0
 • com.google.gms:google-services:4.1.0
 • com.google.gms:google-services:4.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.0.0
 • com.google.gms:google-services:3.3.1
 • com.google.gms:google-services:3.3.0
 • com.google.gms:google-services:3.2.1
 • com.google.gms:google-services:3.2.0
 • com.google.gms:google-services:3.1.2
 • com.google.gms:google-services:3.1.1
 • com.google.gms:google-services:3.1.0
 • com.google.gms:google-services:3.0.0
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.5
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.4
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.3
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.2

6 בדצמבר 2018

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.4

3 בדצמבר 2018

 • העדכון האחרון ב-Firebase כולל שינויים בקישורים הדינמיים ב-Firebase, בהזמנות ב-Firebase, בהגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase, במעקב ביצועים ב-Firebase, ב-Google Analytics for Firebase ובערכות ה-SDK של Google Ads for Firebase. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.4

29 בנובמבר 2018

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים בערכות ה-SDK למעקב אחר ביצועים ב-Firebase, ב-Firebase Ml Kit וב-Firebase Performance Monitoring. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.4

13 בנובמבר 2018

בעיה ידועה בגרסה מ-2 באוקטובר 2018

חלק מהספריות בגרסה מ-2 באוקטובר 2018 כללו בעיה ביחסי התלות של POM. סביר להניח שזה מתבטא כבעיות במיזוג dex כשמתבצע עדכון של גרסת תלות מסוימת (גם כשמשתמשים ב-strict-version-matcher-plugin). כדי לפתור את הבעיה, צריך לעדכן ל-Recommended Minimum Version באופן הבא:

ספרייה הגרסה שהושפעה הגרסה המינימלית המומלצת
com.google.android.gms:play-services-ads 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-base 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-lite 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-analytics-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-appinvite 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-cast 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-cast-framework 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-gass 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-measurement-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-measurement-base 16.0.3 16.0.4
com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-tagmanager 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-vision 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-common 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-image-label 16.2.0 17.0.2
com.google.firebase:firebase-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.firebase:firebase-analytics-impl 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-dynamic-links 16.1.2 16.1.3
com.google.firebase:firebase-iid 17.0.3 17.0.4
com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl 17.0.2 17.0.3
com.google.firebase:firebase-messaging 17.3.3 17.3.4
com.google.firebase:firebase-ml-common 16.1.4 16.1.5
com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-ml-vision 17.0.1 18.0.1
com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model 16.2.0 17.0.2

12 בנובמבר 2018

מודעות

 • תוקן באג שבו שילובים מסוימים של play-services-ads ו-firebase-analytics (למשל, ads:17.1.0 ו-analytics:16.0.5) גרמו לשגיאת מהדר duplicate entry. בעלי אתרים שמשתמשים ב-firebase-analytics ובגרסה 17.1.1 של אחת מספריית המודעות (למשל, com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1) חייבים להשתמש ב-com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.1

9 בנובמבר 2018

 • העדכון האחרון של Firebase כולל עדכונים ל-Cloud Firestore, ל-Cloud Functions for Firebase, להעברת הודעות בתוך האפליקציה ב-Firebase, למסד הנתונים של Firebase ולערכות ה-SDK של Firebase Storage. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.5

5 בנובמבר 2018

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.4

2 בנובמבר 2018

 • העדכון האחרון של Firebase כולל תיקוני באגים וקיצור זמן האחזור של תהליך ההפעלה עבור Google Analytics for Firebase. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

מודעות

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.3

25 באוקטובר 2018

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים בערכות ה-SDK של Cloud Firestore, של העברת הודעות בתוך האפליקציה ושל מעקב ביצועים, וגם בפלאגין Gradle בשירותי Google. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.
פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.0

18 באוקטובר 2018

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.0

16 באוקטובר 2018

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים בערכות ה-SDK להעברת הודעות ב-Firebase, ב-Firebase IID, ב-Firebase ML, ב-Firebase Vision, ב-Firebase Config וב-Firebase Auth. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

ספריות הליבה של Google Play Services

 • התקבלו כמה שיטות חדשות לתמיכה בשינויים בספריות אחרות, play-services-basement.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:17.0.2

9 באוקטובר 2018

 • ארגון מחדש של ניתוח התלות המחמירה של פלאגין, כדי להציג הודעת שגיאה טובה יותר כשמזוהות גרסאות של ארטיפקטים מתנגשים. הודעות השגיאה כוללות עכשיו את שמות הפרויקטים ושמות של יחסי תלות בתוך הפרויקטים, כדי לעזור לכם לזהות אילו מיחסי התלות המוצהרים גורמים לשגיאות.
 • תוקנו באגים בפלאגין שקשורים לגרסאות build עם מודולים מרובים ומקבילות.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.1.0

5 באוקטובר 2018

מודעות

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.0.0

2 באוקטובר 2018

עדכונים קלים בתכונות של ספריות ליבה.

 • בוצעו עדכונים קטנים של תכונות פנימיות בכמה ספריות ליבה (play-services-auth, play-services-base, play-services-basement, play-services-flags, play-services-stats, play-services-tasks) בספריות אחרות של שירותים של Google Play.
 • יחסי התלות ההדדיים המחמירים בין ספריות הליבה השתנו, כך שאפשר יהיה להשתמש בגרסאות משניות ובגרסאות תיקון בנפרד. בעבר, קובצי ה-POM של הספריות האלה ציינו את יחסי התלות שלהם בגרסאות מדויקות, מה שמסבך את הפתרון של יחסי התלות.
 • השינויים ביחס התלות של ספריות הליבה נאלצו לפרסם קבוצה מלאה של ספריות שעדכנו את הגרסאות שלה ביחסי התלות של POM. בספריות שהן לא ליבה, אין שינויים חיצוניים, מלבד עדכון של התלות העוברת שלהן.
 • תיקוני באגים ושיפורים פנימיים ב-firebase-database וב-firebase-firestore.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • בספריות הבאות בוצעו שינויים בקוד:

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-flags:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-stats:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-tasks:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.1

 • בספריות הבאות אין שינויים בקוד, אלא רק עדכונים של תלות ב-POM. הגרסאות החדשות נוספו לגרסת תיקון, אלא אם הספרייה הייתה מתחת לגרסה 16.0.0. ספריות מתחת ל-16.0.0 עודכנו ל-16.0.0 בהתאם להערה מ-23 במאי:

 • com.google.android.gms:play-services-ads:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-audience:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fido:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-games:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-identity:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-location:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-plus:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-vision:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-abt:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:16.0.2

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-config:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.1

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.1

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.3

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.3

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.4

 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.2

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:16.2.0

 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.3

26 בספטמבר 2018

גרסה 16.0.0 של Google Play Services Fitness מספקת גישה לשני סוגי נתונים חדשים ולנתונים המצטברים שלהם:

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.0

25 בספטמבר 2018

מכשירים לבישים

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.0

18 בספטמבר 2018

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.2

5 בספטמבר 2018

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים בערכות ה-SDK של Firebase Common, מסד הנתונים ב-Firebase, מזהה המופע של Firebase, העברת הודעות ב-Firebase ו-Firebase Storage. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

הפעלת Cast

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.2

23 באוגוסט 2018

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב-API של ערכות ה-SDK המרכזיות של Firebase, Google Analytics for Firebase, 'דוחות קריסה ב-Firebase', 'קישורים דינמיים ב-Firebase' ו'הזמנות ל-Firebase SDK'. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.3

22 באוגוסט 2018

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.1
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.1

16 באוגוסט 2018

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.0
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.0

15 באוגוסט 2018

גרסה חדשה של Google Play Services Wallet 16.0.0 כוללת:

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.0

13 באוגוסט 2018, עדכון

 • תוקנה בעיה ב-methods בגרסה 17.0.5 של Cloud Firestore.
 • הוסרה שיטת API שנחשפה בטעות ושלא ניתן לשימוש, Credential#getGeneratedPassword באימות Play Services.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.0

13 באוגוסט 2018

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב-API של Firebase Performance Monitoring, ב-Firebase ML Kit, ב-Cloud Firestore ועוד. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.
 • תוקנה בעיה בממשקי API של SignIn שהחזר קוד סטטוס שגוי כשהמשתמש ביטל את הכניסה.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.0

2 באוגוסט 2018

הפעלת Cast

 • תוקנה שגיאת IllegalStateException שמתרחשת כשפג הזמן הקצוב של בקשת חיפוש ב-RemoteMediaPlayer וב-RemoteMediaClient. זוהי רגרסיה שהושקה בגרסה 15.0.0. כדי לקבל את התיקון, הלקוחות צריכים לעדכן לגרסה 16.0.1 ואילך.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.1

1 באוגוסט 2018

 • הגרסה האחרונה של הפלאגין של Gradle ל-OSS של OSS נארזה מחדש למזהה הקבוצה com.google.android.gms, והשם שלה שונה ל-oss-licenses-plugin. הוא ימשיך להתפרסם עם המזהה החדש והשם של הקבוצה. הוא גם נקרא קוד פתוח ב-GitHub.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.3

30 ביולי 2018

 • נוספה השיטה InstantApps.showInstallPrompt(), שבה מוצגת תיבת דו-שיח שמאפשרת למשתמש להתקין את האפליקציה הנוכחית.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.0

27 ביולי 2018

Cloud Firestore

הפעלת Cast

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.4

12 ביולי 2018

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.0

10 ביולי 2018

תיקון באג בספריית הרישיונות של OSS

 • תוקן באג שמנע תמיכה בעיצובים של אפליקציות בלי סרגל פעולות.
 • הגרסה הזו נחשבת לגרסה לתיקון באגים לפי SemVer, אבל היא עלתה כגרסה ראשית לפי ההערה מ-23 במאי 2018 שמופיעה בהמשך.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com:

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.0

28 ביוני 2018

Firebase

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב-API של העברת הודעות בענן ב-Firebase ושל מזהה המופע של Firebase. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:16.2.0

27 ביוני 2018

הפלאגין Strict Version Matcher הוגדר בקוד פתוח

21 ביוני 2018

Firebase

פריטי מידע שנוצרו בתהליך פיתוח (Artifact) שפורסמו ב-maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.2

14 ביוני 2018

Firebase

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב-API עבור האימות ב-Firebase, הוספת אפליקציות לאינדקס ב-Firebase ו-Firebase Core. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

23 במאי 2018

טווחי גרסאות הוסרו

החל מגרסה 15.0.0 של Google Play Services ו-Firebase, יחסי התלות בין הספרייה הוגדרו באמצעות טווחי הגרסאות בחשבונות ה-POM. הדבר השפיע על השחזור (שחזור) של פרויקטים באמצעות הספריות האלה. לדוגמה, ברזולוציית התלות של Gradle, המערכת תנסה להשתמש בגרסה הקוקרטית הגבוהה ביותר במאגר, וכתוצאה מכך גרסה של התלות תסתיים ללא ביצוע שינויים בפרויקט עצמו.

השימוש בטווחי הגרסאות שגוי והוא תוקן. בנוסף, יחסי התלות של Google Play Services ו-Firebase יפסיקו להשתמש בטווחי גרסאות. עם זאת, קובצי POM קיימים של ספריות שכבר פורסמו כבר מכילים טווחים. לכן, כל עדכוני הספריות העתידיים יצטרכו להתחיל מחוץ לטווחי התלות של ספריות שפורסמו בעבר.

דוגמה:

 • אם ל-play-services-bar יש תלות ב-play-services-foo עם הטווח [15.0.0, 16.0.0), גרסה חדשה של play-services-foo צריכה להתחיל ב-16.0.0 שנמצאת מחוץ לטווח הזה.
 • בכל גרסה עתידית של play-services-bar תהיה הצהרה על דרישה 'רכה' לגרסה יחידה של play-services-foo.
 • כל גרסה עתידית של play-services-foo תופיע לאחר SemVer.

Firebase

 • העדכון האחרון של Firebase כולל שינויים ב-API עבור Cloud Firestore, Cloud Storage, אימות ב-Firebase, מסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase ולמידת מכונה. אפשר לקרוא מידע נוסף במאמר הערות מוצר של Firebase Android SDK.
 • מעכשיו, ב-Firebase, קובץ השדרוג של האפליקציה צריך לרשום באופן מפורש את com.google.firebase:firebase-core כתלות ב-Firebase כדי ששירותי Firebase יפעלו כצפוי.

8 במאי 2018

Firebase

 • העדכון האחרון של Firebase כולל תוספות למעקב אחר ביצועים ב-Firebase והשקת גרסת הבטא של ML Kit for Firebase. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

2 במאי 2018

Firebase

 • העדכון האחרון של Firebase כולל תוספות ל-Firebase Analytics, אימות ב-Firebase, העברת הודעות בענן ב-Firebase, Firebase Cloud Storage, Cloud Firestore, דוחות קריסה ב-Firebase, ומעקב ביצועים ב-Firebase, כמו גם מספרי גרסאות עצמאיים. למידע נוסף, קראו את נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

עדכונים של Play Services

 • לספריות של Google Play Services אחרי גרסה 15.0.0 יש עכשיו מספרי גרסאות עצמאיים שמופיעים אחרי SemVer. השינוי הזה יאפשר לבצע עדכונים גמישים יותר בתדירות גבוהה יותר לפי רכיבים נפרדים.
 • הפלאגין של Google Services Gradle עודכן לגרסה 3.3.0 כדי לתמוך בשינוי הזה בניהול הגרסאות. אם אתם לא משתמשים בפלאגין הזה, אנחנו משיקים את com.google.android.gms.strict-version-matcher-plugin בפלאגין נפרד, עם אותה פונקציונליות של תמיכה בגרסה. לפרטים נוספים ראו מדריך לניהול גרסאות.

12 באפריל 2018 – גרסה 15.0.0

בעיות מוכרות בגרסה 15.0.0

 • אם אתם משתמשים בפלאגין של Android ל-Gradle בגרסה 2.2.0 ומטה, יכול להיות שתקבלו את השגיאה הבאה:

  Error: more than one library with package name 'com.google.android.gms'

  כדי לפתור את הבעיה, צריך לעדכן לגרסה עדכנית יותר של הפלאגין.

נקודות חשובות מהגרסה 15.0.0:

עדכונים של Play Services

 • יש גרסה חדשה של הפלאגין com.google.gms.oss.licenses.plugin Gradle. צריך לעדכן רק את הגרסה העדכנית הזו כי היא פועלת עם Google Play Services מגרסה 15.0.0 ואילך. זוהי הגרסה האחרונה של הפלאגין שתומכת ב-Android Studio 2.x. החל מהגרסה הבאה, הפלאגין יתמוך ב-Android Studio 3.x בלבד.

 • כל ההפניות למחלקות com.google.android.gms.R הוחלפו בהפניות ספציפיות לרכיבים, למשל com.google.android.gms.ads.R. אם אתם משתמשים בכיתות האלה ישירות בקוד, יכול להיות שתצטרכו לעדכן את הקוד בהתאם.

 • החל מגרסה 15.0.0, לא יהיה יותר Javadoc אופליין מעודכן (ארטיפקט של Google Play Services במנהל ה-SDK ב-Android Studio).

 • החל מ-15.0.0, לא יהיה יותר יעד חלופי play-services לשליפת כל הרכיבים של Google Play Services. המלצנו על זה שוב כבר לא מעט זמן.

מודעות

אימות

הפעלת Cast

 • המחלקה AppVisibilityListener הוצאה משימוש.
 • מחלקה RemoteMediaClient.Listener הוצאה משימוש. במקום זאת, יש להשתמש בכיתה החדשה RemoteMediaClient.Callback.
 • תוקנה קריסה ב-TracksChooserDialogFragment וביצעו מספר שינויים ב-constructor וב-Creator שלה.
 • הצגת ה-API של MediaQueue כתחליף למנגנון הקיים בתור מדיה. אפשר להשתמש בכיתות MediaQueueRecyclerViewAdapter ו-MediaQueueArrayAdapter החדשות כדי לגשת אל MediaQueue בתצוגות של מיחזור ובתצוגות רשימה, בהתאמה.
 • מעכשיו, אפשר להקיש על ההתראות של השלט הרחוק להפעלת Cast כדי להעביר את המשתמשים לאפליקציית Google Home או לאפליקציית Cast המתאימה, אם אפליקציית Cast תומכת בהצטרפות אוטומטית לסשן.
 • עדכון לתמיכה של Google Ads:
  • ממשק Cast Sender API תומך עכשיו בטעינה של מודעות VAST.
  • נוספו הלחצן 'דילוג על מודעה' ורכיבי ממשק המשתמש של הספירה לאחור.
 • נוספה גרסה של CastContext.getSharedInstance() שלא מחייבת Context בתור פרמטר.
 • תוקנה קריסה של IllegalStateException ב-CAF.
 • הוספת את DEVICE_CONNECTION_SUSPENDED אל CastStatusCodes עבור PendingResult.
 • מידע נוסף זמין בכתובת Google Cast release notes.

Firebase

כושר גופני

העברת הודעות ב-Google Cloud

משחקים

אפליקציות ללא התקנה

בקרבת מקום

 • מצבים פנימיים שקשורים ל-NearbyConnections שהוצאו משימוש.

ארנק

28 במרץ 2018 – גרסה 12.0.1

בעיות שתוקנו בגרסה 12.0.1:

 • תיקון בעיה שגרמה לשגיאות כוזבות של איתור שגיאות בקוד (lint) ב-Android, בטענה ש-GoogleSignIn ו-CredentialsClient היו לשימוש פנימי בלבד.
 • הוספת minSdkVersion חסרה בפריטי מידע של רישיונות כדי למנוע הכללה אוטומטית של ההרשאות READ_PHONE_STATE ו-READ_EXTERNAL_STORAGE.
 • שחזור שמות חבילות ייחודיים עבור סביבת זמן ריצה מקושרת - ארטיפקטים של רישיונות שהשפיעו על בעיות תאימות מסוימות של מערכות build (למשל, Ionic Pro).
 • שחזור של כמה שמות של שדות שעברו ערפול קוד (obfuscation) בגרסה 12.0.1, כלומר ה-method value() של הערות @PropertyName ב-firebase-firestore וב-firebase-database.

20 במרץ 2018 – גרסה 12.0.0

בעיות מוכרות בגרסה 12.0.0

 • -ליחסי התלות של POM ברישיון לא מוגדרים minSdkVersion / targetSdkVersion. כלומר, targetSdkVersion המשתמע הוא 1. הפעולה הזו מוסיפה את ההרשאות READ_PHONE_STATE ו-READ_EXTERNAL_STORAGE לאפליקציות שמשתמשות בגרסה 12.0.0.
 • -תלות של POM ברישיון גורמות לבעיות ב"יותר מספרייה אחת עם שם החבילה 'com.google.android.gms.License'" ב-Ionic Pro.
 • בהערות @PropertyName של firebase-database ו-firebase-firestore יש שיטת ערפול קוד (obfuscation) של value(). המשמעות היא שלא ניתן ליצור את האפליקציה אם משתמשים ב-@PropertyName.
 • אנוטציה גורמת לשגיאות כוזבות של שגיאות בקוד (lint), בטענה ש-GoogleSignIn ו-CredentialsClient מיועדים לשימוש פנימי בלבד. אפשר להתעלם מהסימנים האלה.

בקרוב נספק גרסה מעודכנת של 12.0.1 כדי לטפל בבעיות האלה.

תכונות חשובות מגרסת 12.0.0 של Google Play Services:

 • מודעות

 • אימות

 • הפעלת Cast

  • תמיכה משופרת ב-Google Ads:
  • נוספה תמיכה בממשקי API חדשים של העברה קולית:
  • תוקן באג שגרם לקריסה של ההתקשרות CastContext.getSharedInstance() במכשירים עם גרסאות לא עדכניות של Google Play Services. גרסאות מיושנות של Google Play Services עדיין גורמות לכשל בשיטה, ולכן לקוחות צריכים לבדוק אם יש גרסה מתאימה.
 • Fido

  • Fast Identity Online 2.0 (Fido2) API זמין עכשיו לשותפים בגישה מוקדמת. מאחר שה-API עדיין בגישה מוקדמת, ניתן לבצע שינויי תוכנה שעלולים לגרום לכשלים ללא אזהרה מוקדמת. כדי לשמור על היציבות של האפליקציה, לא כדאי להסתמך על ה-API הזה עד שהוא יהיה זמין לכלל המשתמשים.
 • Firebase

  • העדכון האחרון של Firebase כולל תוספות לאימות ב-Firebase, להעברת הודעות בענן ב-Firebase, ל-Firestore ולפונקציות Firebase. מידע נוסף זמין במאמר נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.
 • אפליקציות ללא התקנה

  • נוסף ממשק API חדש של Launcher, כדי לבדוק את כתובת ה-URL שסופקה ולהפעיל אפליקציה ללא התקנה אם נמצאה.
 • מיקום

  • הוספנו את הכיתה ActivityTransition כדי לעזור לאפליקציות להבדיל בין פעילויות פיזיות שונות שמשתמשים מבצעים, כמו הליכה, ריצה או נהיגה.
  • נוסף הממשק BoundsMode כדי לאפשר לשיטה getAutocompletePredictions() להפעיל חיפושים עם הגבלות גבולות.
 • מפות

 • בקרבת מקום

18 בדצמבר 2017 – גרסה 11.8.0

תכונות חשובות מגרסת 11.8.0 של Google Play Services:

מידע נוסף על הגרסה העדכנית ביותר של Wearable API זמין בדף נתוני הגרסה של Android Wear.

הבעיה בגרסה 11.8.0 נפתרה

ב-GoogleApi מכונות שנוצרו עם Context באפליקציות עם targetSdkVersion 26, המשתמשים מתבקשים עכשיו לעדכן באופן אוטומטי את Google Play Services כדי לפתור את הבעיה המוכרת החל מ-11.6.0.

27 בנובמבר 2017 – גרסה 11.6.2

תכונות חשובות מגרסת 11.6.2 של Google Play Services:

6 בנובמבר 2017 – גרסה 11.6.0

תכונות חשובות מגרסת 11.6 של Google Play Services:

 • מודעות

 • אימות

  • עדכנו את Auth API ללקוחות חדשים שנמצאים ב-GoogleApi. כדי לנהל את החיבורים לשירותים צריך שיהיה בהם פחות קוד קבוע:
   • נוספו הכיתות CredentialsClient ו-Credentials. השדה CredentialsClient מספק את נקודת הכניסה לבקשת פרטי כניסה ומציין אם הכניסה בוצעה בהצלחה באמצעות פרטי הכניסה.
   • נוספו הכיתות GoogleSignInClient ו-GoogleSignIn. GoogleSignInClient מספק את נקודת הכניסה לאינטראקציה עם Google Sign In API.
  • השיטה GoogleAuthUtil.requestGoogleAccountsAccess() נוספה. בשיטה הזו, כל חשבונות Google שמותקנים במכשיר גלויים למתקשר ב-Android O, אם המשתמש מביע הסכמה.
  • השיטה AuthCredentialsOptions.Builder.forceEnableSaveDialog() נוספה. השיטה מתקנת בעיה במכשירי Android O ואילך, שבהם תיבת הדו-שיח לאישור שמירה ב-Auth.Api.Credential לא הוצגה לפעמים לטובת תיבת הדו-שיח לשמירה של שירות המילוי האוטומטי הפעיל. השיטה שנוספה תבטל את התנהגות ברירת המחדל הזו.
 • מוּדעוּת

 • הפעלת Cast

 • Drive

 • Firebase

 • כושר

  • עדכנו את Fitness API ללקוחות חדשים שמקום מושבם ב-GoogleApi, שמנהלים באופן אוטומטי את החיבורים לשירותים וצריכים להשתמש בהם פחות קוד סטנדרטי:
   • נוספו הכיתה BleClient והשיטות Fitness.getBleClient(). האפליקציה BleClient מספקת את נקודת הכניסה לסריקה, לתביעת בעלות ולשימוש במכשירי Bluetooth עם צריכת אנרגיה נמוכה ב-Google Fit.
   • נוספו הכיתה ConfigClient והשיטות Fitness.getConfigClient(). ConfigClient מספקת את נקודת הכניסה לגישה להגדרות ולסוגים מותאמים אישית של נתונים ב-Google Fit.
   • נוספו הכיתה GoalsClient והשיטות Fitness.getGoalsClient(). האפליקציה GoalsClient מספקת את נקודת הכניסה לאימוני כושר בGoal שנוצרו על ידי משתמשים ב-Google Fit.
   • נוספו הכיתה HistoryClient והשיטות Fitness.getHistoryClient(). HistoryClient מספקת את נקודת הכניסה להוספה, למחיקה ולקריאה של נתונים ב-Google Fit.
   • נוספו הכיתה RecordingClient והשיטות Fitness.getRecordingClient(). אפליקציית RecordingClient מספקת את נקודת הכניסה להפעלת איסוף של נתוני חיישנים ברקע בעוצמה נמוכה ופועלת כל הזמן ב-Google Fit.
   • נוספו הכיתה SensorsClient והשיטות Fitness.getSensorsClient(). אפליקציית SensorsClient מספקת את נקודת הכניסה לחשיפת מקורות שונים של נתוני כושר במכשירים מקומיים ובמכשירים מחוברים, ולהעברת אירועים בשידור חי למאזינים.
   • נוספו הסעיפים של SessionsClient והשיטות של getSessionsClient. SessionsClient מספק את נקודת הכניסה ליצירה ולניהול של פעילות המשתמש ב-Session ב-Google Fit.
 • משחקים

 • מיקום

 • בקרבת מקום

  • עדכנו את Nearby API ללקוחות חדשים מבוססי GoogleApi, שמנהלים באופן אוטומטי את החיבורים לשירותים וצריכים להשתמש בהם פחות בקוד:
   • נוספו הכיתה ConnectionClient והשיטות Nearby.getConnectionsClient(). ConnectionClient מספק את נקודת הכניסה לפרסום ולגילוי אפליקציות ושירותים בקרבת מקום, ולתקשורת איתם דרך קשרים קיימים.
   • נוספו הכיתה MessagesClient והשיטות Nearby.getMessagesClient(). MessagesClient מספק את נקודת הכניסה לפרסום הודעות פשוטות ולהרשמה לקבלת ההודעות האלה ממכשירים קרובים.
  • נוספה ה-method Connections.cancelPayload(), ש-Payload פועלת כרגע לנקודות קצה מרוחקות או מהן.
 • Wallet

  • השדות getPaymentMethodTokenizationParameters ו-getTransactionInfo הם כבר לא שדות חובה. אם הן לא מוגדרות, ממשק Google Payment API לא מחזיר אסימון שניתן לחיוב. עדיף לא להגדיר את השדות האלה בתהליכים שבהם המשתמשים מנסים רק לשנות את ההגדרות בלי לבצע רכישה (למשל, בהגדרות התשלום של האפליקציה).
  • שינית את השיטה resolveTask() כדי להוסיף מקטע זמני לפעילות. חשוב לוודא שהפעילות יכולה לבצע טרנזקציות עם קטעים ללא אובדן מצב לפני קריאה ל-method. רוב המפתחים לא אמורים להיות מושפעים מהשינוי הזה, כי resolveTask() נקראת בדרך כלל בתוך האזנה ללחיצה על לחצנים.

בעיות מוכרות בגרסה 11.6.0

ב-GoogleApi מכונות שנוצרו עם Context באפליקציות עם targetSdkVersion 26, המשתמשים לא יתבקשו באופן אוטומטי לעדכן את Google Play Services. במקום זאת, כדאי להשתמש ב-GoogleApiAvailability.showErrorDialogFragment() בתנאים האלה.

3 באוקטובר 2017 – גרסה 11.4.2

תכונות חשובות מגרסת 11.4.2 של Google Play Services:

 • Cloud Firestore
  • מהדורת הבטא הציבורית הראשונית של Cloud Firestore זמינה עכשיו. Cloud Firestore הוא מסד נתונים גמיש שאפשר להתאים לפיתוח לניידים, לאינטרנט ולשרתים מ-Firebase ומ-Google Cloud Platform. בדומה למסד נתונים בזמן אמת ב-Firebase, הוא שומר על הנתונים מסונכרנים בין אפליקציות לקוח באמצעות מאזינים בזמן אמת, ומציע תמיכה במצב אופליין כדי שתוכלו ליצור אפליקציות רספונסיביות שפועלות ללא קשר לזמן האחזור של הרשת או לקישוריות לאינטרנט. Cloud Firestore מציע גם יכולת מדרגיות ברמת הארגון ושילוב חלק עם מוצרים אחרים של Firebase ו-Google Cloud Platform, כולל Cloud Functions. מידע נוסף על Cloud Firestore זמין בבלוג של Firebase. כדי להתחיל להשתמש ב-Cloud Firestore מיד, קראו את quickstart.

ספטמבר 2017 – גרסה 11.4.0

תכונות בולטות מגרסת 11.4 של Google Play Services.

אוגוסט 2017 – גרסה 11.2.0

תכונות בולטות מגרסת 11.2 של Google Play Services.

 • Google Play Services עודכנה לגרסה 11.2.2 בגרסה הזו:

 • יחסי התלות של Google Play Services זמינים עכשיו דרך maven.google.com

  יחסי תלות זמינים עכשיו ישירות מ-maven.google.com. אפשר לעדכן את הסקריפטים של Gradle ל-build של האפליקציה כדי להשתמש במאגר הזה, על ידי הגדרת ה-build באופן הבא:

  allprojects {
    repositories {
      jcenter()
      google()
    }
  }
  

  מידע נוסף על השינוי הזה זמין בפוסט שנלווה בבלוג. למידע נוסף על מאגר Google maven, תוכלו לקרוא את המאמר הוספת התלות ב-Build במאמרי העזרה של Android.

 • תמיכה בגרסת SDK בגרסה 11.2

  כשמשדרגים את יחסי התלות של Play Services לאפליקציה לגרסה 11.2.0 ואילך, צריך לעדכן גם את build.gradle של האפליקציה כך שיציין compileSdkVersion של 26 לפחות (Android O). זה לא משנה את הדרך שבה האפליקציה רצה. לא צריך לעדכן את הדומיין targetSdkVersion. אם מעדכנים את compileSdkVersion לגרסה 26, יכול להיות שתופיע שגיאה ב-build עם ההודעה הבאה לגבי ספריית התמיכה של Android:

  This support library should should not use a different version (25) than the compileSdkVersion (26).
  

  כדי לפתור את השגיאה הזו, אפשר לשדרג את יחסי התלות של ספריית התמיכה לגרסה 26.0.0 לפחות.

 • מודעות

  • נוספה ה-method loadAds() למחלקה AdLoader, שמאפשרת לאפליקציות לטעון מספר מודעות ייחודיות בבקשה אחת.
 • אימות

  • הכיתה WorkAccountClient נוספה. בכיתה הזו מפורטות שיטות לניהול מחזור החיים של Android לחשבונות לצורכי עבודה.
  • חבילת accounttransfer נוספה. החבילה הזו מכילה ממשקי API שמשמשים את המאמתי חשבונות לאתחול חשבונות.
  • Fast Identity Online Universal 2nd Factor (FIDO U2F) API זמין עכשיו. הוא מספק תמיכה במפתחות אבטחה פיזיים של U2F לאפליקציות ולאתרים, בהתאם לתקנים שנקבעו על ידי ברית ה-FIDO. מידע נוסף זמין במאמרים תחילת העבודה עם FIDO U2F ו-com.google.android.gms.fido.
 • הפעלת Cast

  • הוספנו מחלקה חדשה NotificationActionsProvider כדי לתמוך בפעולות של התראות מדיה בהתאמה אישית.
 • Firebase

  • העדכון האחרון של Firebase כולל תוספות להוספת אפליקציות לאינדקס, מסד נתונים, קישורים דינמיים ואחסון. מידע נוסף זמין במאמר נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.
 • אפליקציות ללא התקנה

  • הסמל InstantAppsClient נוסף כנקודת כניסה ראשית חדשה.
  • נוספו ממשקי API של קובצי cookie PackageManagerCompat כדי לשמור כמויות קטנות של נתונים של אפליקציות ללא התקנה בין סשנים.
 • מקומות

  • הוספנו את המחלקה GeoDataClient. בכיתה הזו יש גישה למסד הנתונים של Google שכולל מידע על מקומות ועסקים.
  • הוספנו את המחלקה PlaceDetectionClient. בכיתה הזו יש גישה מהירה למיקום הנוכחי של המכשיר ואפשרות לדווח על מיקום המכשיר במקום מסוים (למשל, צ'ק-אין).
  • נוספו methods getGeoDataClient() ו-getPlaceDetectionClient() למחלקה Places.
 • Wallet

  • הסרנו כמה שיטות וכיתות שהוצאו משימוש.

יוני 2017 – גרסה 11.0

תכונות בולטות מגרסת 11.0 של Google Play Services.

 • עדכנו את Google Play Services ל-11.0.4 בגרסה הזו תוקנו בעיות קלות בקבלת הודעות בענן ב-Firebase ובמעקב אחר ביצועים ב-Firebase. מידע נוסף מופיע בנתוני הגרסה של Firebase ל-Android.

 • עדכון Google Play Services לגרסה 11.0.2: בגרסה הזו אנחנו מתקנים בעיות קלות בדיווח על קריסה ב-Firebase ובמעקב אחר ביצועים ב-Firebase. מידע נוסף מופיע בנתוני הגרסה של Firebase ל-Android.

 • עדכון Google Play Services לגרסה 11.0.1: בגרסה הזו מתקנת בעיה שמשפיעה על אפליקציות שמשתמשות ב-rxjava.

 • מודעות

  • נוספו ה-methods OnVideoMute(), OnVideoPause(), OnVideoPlay() ו-OnVideoStart() למחלקה VideoController.VideoLifecycleCallbacks.
  • הוספנו את האפשרות להפעיל מצב של צפייה היקפית במודעות במסך מלא על ידי הוספת השיטה setImmersiveMode() למחלקות PublisherInterstitialAd ו-RewardedVideoAd.
  • נוספו הממשק OnPublisherAdViewLoadedListener ומחלקות PublisherAdViewOptions ו-PublisherAdViewOptions.Builder לשימוש ב-AdLoader לבקשות מותאמות של מודעות באנר ומודעות מותאמות.
  • נוסף הממשק האופציונלי OnImmersiveModeUpdatedListener שאפשר להטמיע שמתאמים לתהליך בחירת הרשת (Mediation) כדי לקבל עדכונים במצב של צפייה היקפית.
  • ה-method getMediationAdapterClassName() נוספה למחלקה RewardedVideoAd.
 • הזמנות לאפליקציות

  • המחלקה AppInvite הוצאה משימוש. במקום זאת, אפשר להשתמש ב-FirebaseDynamicLinks#getInstance() כנקודת הכניסה הראשית לגישה לנתונים של קישורים דינמיים, ובמקום זאת להשתמש ב-FirebaseAppInvite#getInvitation() כדי לקבל נתוני הזמנות לאפליקציות.
 • מוּדעוּת

  • נוספו קבועים למחלקה TimeFence כדי לספק סוגי הקשר חדשים ל-Snapshot API ול-Fence API.
  • נוספה האפשרות ליצור גדרות זמן שמגיבות לשינויים באזור הזמן המקומי של המכשיר.
  • נוספה האפשרות ליצור גדרות זמן שמגיבות לשינויים במיקום של המכשירים, כולל גדרות זמן שצוינו על סמך השעה המקומית של הזריחה או השקיעה.
 • זהות

  • נוסף ה-API של SmsRetriever שעוזר לאחזר הודעות SMS מופנות לאפליקציה שלך בלי לבקש מהמשתמשים הרשאות לקרוא את כל הודעות ה-SMS שנשלחות למכשיר שלהם. למידע נוסף, ראו SMS Retriever API.
 • הפעלת Cast

  • הממשקים Cast.CastApi, Cast.MessageReceivedCallback RemoteMediaPlayer.MediaChannelResult, RemoteMediaPlayer.OnMetadataUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnPreloadStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnQueueStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnStatusUpdatedListener, הוצאו משימוש. גם הכיתה RemoteMediaPlayer הוצאה משימוש. להוראות לעדכון האפליקציה, ראו העברת אפליקציית שולח Android מ-Cast SDK v2 ל-Cast SDK v3.
  • השיטה bindTextViewToSmartSubtitle() זמינה עכשיו בכיתה UIMediaController.
 • API נפוץ

  • ה-method getOpenSourceSoftwareLicenseInfo() במחלקה GoogleApiAvailability הוצאה משימוש.
  • הכיתות ApiException ו-ResolvableApiException נוספו. המחלקות האלה מספקות חריגים לאובייקטים של משימה במקרה שקריאה לשירותי Google Play נכשלה.
  • הכיתה GoogleApi נוספה. לקוחות API שמבוססים על הכיתה הזו מנהלים את החיבור בין האפליקציה שלכם לבין Google Play Services.
  • הכיתה Response נוספה. הכיתה הזו מספקת את התוצאות של קריאה לשיטת API ב-Google Play Services באמצעות מחלקה של GoogleApi.
 • Firebase

  • העדכון האחרון של Firebase כולל הוספה של אימות טלפון ומספר שיפורים בהוספת אפליקציות לאינדקס ובקישורים הדינמיים. מידע נוסף זמין במאמר נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.
 • משחקים

  • ה-methods getPlayerSearchIntent(), loadConnectedPlayers(), loadInvitablePlayers() ו-loadMoreInvitablePlayers() במחלקה Players הוצאו משימוש.
  • ה-method loadInvitations() במחלקה Invitations הוצאה משימוש.
  • ה-method getSelectOpponentsIntent() במחלקות RealTimeMultiplayer ו-TurnBasedMultiplayer הוצאה משימוש.
  • הממשקים GameRequest , OnRequestReceivedListener ו-Requests הוצאו משימוש. בנוסף, המחלקות GameRequestBuffer ו-GameRequestEntity הוצאו משימוש. להוראות לעדכון האפליקציה, ראו אימות של Play Games עם כניסה באמצעות Google API.
 • אפליקציות ללא התקנה

 • מיקום

  • הכיתה FusedLocationProviderClient נוספה. הסיווג הזה מספק את נקודת הכניסה הראשית לאינטראקציה עם ספק המיקום המשולב, שמשתמש במגוון מקורות נתונים בנוסף ל-GPS כדי לקבוע את מיקום המכשיר בצורה מדויקת ומהירה ככל האפשר.
  • הכיתה GeofencingClient נוספה. הכיתה הזו היא נקודת הכניסה העיקרית לאינטראקציה עם ממשקי ה-API של גבולות וירטואליים.
  • נוספו ה-methods getFusedLocationProvider() ו-getGeofencingClient() למחלקה LocationServices.
  • הכיתה LocationSettingsResponse נוספה. הסיווג הזה מוחזר כתשובה כשבודקים בהצלחה את הגדרות המערכת שקשורות למיקום באמצעות השיטה checkLocationSettings().
  • הכיתה SettingsClient נוספה. הכיתה הזו היא נקודת הכניסה העיקרית לאינטראקציה עם ממשקי ה-API של הגדרות המיקום, שעוזרים לבדוק ולקבוע את הגדרות המערכת שקשורות למיקום של המכשיר.
 • בקרבת מקום

  • Nearby Connections API כולל עכשיו את היכולות הבאות:
   • תקשורת אופליין מקצה לקצה (P2P) באמצעות Bluetooth, BLE ו-Wi-Fi לשיתוף אינטרנט
   • פרסום וגילוי סימולטניים
   • הצפנה (עם אימות אופציונלי)
   • תמיכה במטענים ייעודיים (payloads) של נתונים של בייטים עד 32kb
   • תמיכה במטענים ייעודיים (payloads) של נתונים של קבצים (מוגבל לשטח הזמין במכשיר) ומטענים ייעודיים של נתונים בסטרימינג ללא הגבלה על גודל המטען הייעודי (payload).
  • הכיתה AdvertistingOptions נוספה. במחלקה הזו יש אפשרויות לביצוע קריאה ל-method startAdvertising().
  • הכיתה ConnectionInfo נוספה. בשיעור הזה מפורט מידע על חיבור שנמצא בשלבי ביצוע.
  • הכיתה ConnectionLifecycleCallback נוספה. המחלקה הזו היא האזנה לאירועים במחזור החיים שמשויכים לחיבור לנקודת קצה מרוחקת.
  • הכיתה ConnectionResolution נוספה. הסיווג הזה הוא התוצאה שמתקבלת מקריאה ל-method onConnectionInitiated().
  • הכיתה DiscoveredEndpoints נוספה. הכיתה הזו מספקת מידע על נקודת קצה (endpoint) אחרי שמגלים אותה.
  • הכיתה DiscoveryOptions נוספה. במחלקה הזו יש אפשרויות לביצוע קריאה ל-method startDiscovery().
  • הכיתה EndpointDiscoveryCallback נוספה. הכיתה הזו היא אוזן שמופעלת במהלך הגילוי של נקודת הקצה.
  • נוספו הכיתות Payload, PayloadCallback, Payload.File ו-Payload.Stream. הסוגים האלה מייצגים נתונים, מאזן מטען ייעודי (payload) של נתונים, נתונים בקובץ באחסון מקומי במכשיר וזרם נתונים. הוספנו גם את הממשק הקשור של PayloadTransferUpdate.Status.
  • הכיתה Strategy נוספה. בכיתה הזו מוגדרות דרישות הקישוריות למכשיר ומגבלות הטופולוגיה של החיבור.
  • המחלקות Connections.ConnectionRequestListener ו-Connections.ConnectionResponseCallback הוצאו משימוש. במקום זאת, משתמשים בכיתה ConnectionLifecycleCallback.
  • הכיתה Connections.EndpointDiscoveryListener הוצאה משימוש. במקום זאת, משתמשים במחלקה EndpointDiscoveryCallback.
  • הממשק Connections.MessageListener הוצא משימוש. במקום זאת, משתמשים בכיתה PayloadCallback.
  • המחלקה ConnectionsStatusCodes כוללת עכשיו כמה קודי סטטוס חדשים שקשורים להרשאות.
 • אבטחה

  • הכיתה SafetyNetClient נוספה. הכיתה הזו מספקת את נקודת הכניסה הראשית ל-SafetyNet, שכוללת את היכולות הבאות:
   • הצגת בדיקת תקינות של המכשיר
   • אימות משתמשים באמצעות reCAPTCHA API
   • עוזר למשתמשים להימנע מאפליקציות שעלולות להזיק (PHA)
   • גלישה בטוחה בתוך אפליקציות
   • חיפוש איומים ידועים המשויכים למזהי URI ספציפיים
  • הכיתה HarmfulAppsData נוספה ואת הכיתה SafetyNetApi.HarmfulAppsResponse שקשורה אליה. הסיווגים האלה מייצגים מידע שקשור לאפליקציות שעלולות להזיק. עכשיו המחלקה הקשורה SafetyNetApi.HarmfulAppsResult הוצאה משימוש ותוחלף בשיטות האלה.
  • נוספו ה-methods getClient(Context) ו-getClient(Activity) למחלקה SafetyNet. באמצעות ה-methods האלה מופיע הערך SafetyNetClient שמשמש לגישה לכל ממשקי ה-API של SafetyNet. ה-methods האלה מחליפים את השדות API ו-SafetyNetAPI במחלקה SafetyNet, שהוצאו משימוש.
  • הכיתה SafetyNetApi.AttestationResponse נוספה. הכיתה הזו מספקת את תוצאות הבדיקה מחבילת בדיקת התאימות של Android. המחלקה הזו מחליפה את המחלקות SafetyNetApi.AttestationResult ו-SafetyNet.SafeBrowsingResult, שהוצאו משימוש.
  • הכיתה SafetyNetApi.RecaptchaTokenResponse נוספה. הסיווג הזה מכיל אסימון תגובת משתמש reCAPTCHA. המחלקה הזו מחליפה את המחלקה SafetyNetApi.RecaptchaTokenResult, שהוצאה משימוש.
  • הכיתה SafetyNetApi.SafeBrowsingResponse נוספה. הסיווג הזה מספק את ה-Response שמסופק כשאפליקציה מפעילה את ה-method lookupUri(). המחלקה הזו מחליפה את המחלקה SafetyNetApi.SafeBrowsingResult, שהוצאה משימוש.
  • הוספנו את המחלקה SafetyNetApi.VerifyAppsUserResponse והוספנו קבועים חדשים למחלקה VerifyAppsConstants. המחלקות האלה תומכות ב-API של אימות אפליקציות.
 • Wallet

  • הכיתה InstrumentInfo.CardClass נוספה. הסיווג הזה מציין אם כרטיס הוא כרטיס אשראי, כרטיס חיוב מיידי או כרטיס בתשלום מראש.

מאי 2017 - Veron 10.2.6

אפריל 2017 – גרסה 10.2.4

מרץ 2017 – גרסה 10.2.1

 • תצוגה מקדימה למפתחים של Android O

  הגרסה הזו כוללת עדכונים שמספקים תאימות עם גרסת טרום-השקה למפתחים 1 של Android O. העדכונים המשמעותיים ביותר הם שינויים פנימיים בספריות Google Cloud Messaging (GCM) ו-Firebase Cloud Messaging (FCM), ושינוי במחזור החיים המובטח של קריאות חוזרות של GCM ו-FCM ל-10 שניות. בסיום התהליך, Android O יתייחס לקריאות חוזרות כאלה. למידע נוסף על הטיפול בהודעות GCM ו-FCM ב-Android O, ראו בלוג של Firebase.

פברואר 2017 – גרסה 10.2

תכונות בולטות מגרסת 10.2 של Google Play Services.

 • הוצאה משימוש של גרסת Android 2.3.x (Gingerbread)

  גרסה 10.2.x של Google Play Services היא הגרסה הראשונה שכבר לא כוללת תמיכה מלאה ב-Android בגרסה 2.3.x (Gingerbread). באפליקציות שפותחו באמצעות SDK מגרסה 10.2.x ואילך, רמת ה-API המינימלית של Android היא 14 ולא ניתן להתקין אותן במכשירים עם רמת API נמוכה מ-14. למידע נוסף על האפשרויות, כולל פיתוח מספר חבילות APK כדי להרחיב את התמיכה של האפליקציה ב-Android Gingerbread, כדאי לעיין בבלוג של Android Developers.

 • מודעות

  • נוספה תמיכה בנכסי וידאו למודעות תוכן מותאמות מסוג Advanced ולמודעות מותאמות שמעובדות בהתאמה אישית ב-DoubleClick for Publishers (DFP)
  • ה-method destroy() נוספה לממשק NativeCustomTemplateAd.
  • נוספו ה-methods getVideoController(), setVideoOptions ו-getVideoOptions() למחלקה PublisherAdView.
  • הוספתם את המחלקה AdChoicesView.
  • נוספו ה-methods getAdChoicesContent() ו-setAdChoicesContent() למחלקה NativeAdMapper.
  • הוספנו את הממשק InitializableMediationRewardedVideoAdAdapter למתאמים של מודעות וידאו מתגמלות שמאפשרות לאתחל מספר יחידות של מודעות בבת אחת.
 • Smart Lock לסיסמאות

  שופרה ההתנהגות של האסימונים המזהים באמצעות Smart Lock. מעכשיו אפליקציות חייבות לבקש אסימון באופן מפורש באמצעות קריאה ל-setIdTokenRequested(true). בנוסף, אפליקציות יכולות לציין את הערכים audience ו-nonce של אסימון באמצעות ה-methods setServerClientId() ו-setIdTokenNonce(). למידע נוסף, עיינו בעדכונים הבאים להפניות API:

  • נוספו ה-methods getAccountTypesSet(), getIdTokenNonce(), getServerClientId() ו-isIdTokenRequested() למחלקה CredentialRequest.
  • נוספו ה-methods setIdTokenRequested() ו-setServerClientId() למחלקה CredentialRequest.Builder.
  • הוספנו את ה-methods getIdTokenNonce(), getServerClientId() ו-isIdTokenRequested() למחלקה HintRequest.
  • הוספנו את ה-methods setIdTokenNonce(), setIdTokenRequested() ו-setServerClientId() למחלקה HintRequest.Builder.
 • מוּדעוּת

 • כניסה באמצעות חשבון Google

  נוספה למפתחי משחקים את היכולת להשתמש ב-Google Signin API כדי לפשט את האימות בצד השרת. למידע נוסף, ראו את הממשק GoogleSignInOptionsExtension, המחלקה GoogleSignInOptions וה-method GoogleSignInOptions.Builder.addExtension(). למידע נוסף על שילוב אימות בצד השרת במשחקים, קראו את המאמר הפעלת גישה מצד השרת ל-Google Play Games Services.

 • Google Fit

  הוספנו סוגים חדשים של נתוני בריאות שמאפשרים לך לכתוב מגוון רחב יותר של נתוני בריאות ל-Google Fit, כולל לחץ דם, סוכר בדם, רמת החמצן בדם, מיקום הגוף, טמפרטורת הגוף ונתוני פוריות. למידע נוסף, ראו את הכיתות HealthDataTypes ו-HealthDataFields.

 • מפות

  הגרסה הזו מציגה עיצוב מותאם אישית לקווים פוליגוניים ולקווי מתאר של פוליגונים ומעגלים.

  • עכשיו אפשר לאחסן אובייקטים שרירותיים של נתונים עם האובייקטים הגיאומטריים. לדוגמה, קוראים ל-setTag() כדי להוסיף אובייקט נתונים לקו פוליגוני.
  • לרשימה המלאה של תכונות, תיקוני באגים והערות נוספות, עיינו בנתוני הגרסה של Maps Android API.
 • בקרבת מקום

  נוספה המחלקה AudioBytes ל-API של 'בקרבת מקום' messages.audio, כדי לאפשר למכשירים לשלוח או לקבל נתונים באמצעות אודיו כמעט אולטרה-קול.

 • Firebase

  העדכון האחרון של Firebase כולל מספר שיפורים בתכונות שונות, כולל Analytics, אימות, מסד נתונים בזמן אמת, אחסון, Test Lab ל-Android, דוחות קריסה וקישורים דינמיים. למידע נוסף, ראו נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

נובמבר 2016 - גרסה 10.0

תכונות בולטות מגרסת 10.0 של Google Play Services.

 • הגרסה של Google Play Services עודכנה לגרסה 10.0.1

  בגרסה הזו תוקן ערך minSdkVersion חסר ב-play-services-location.aar, שגרם למיזוג של הרשאות WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGE ו-READ_PHONE_STATE עם מניפסטים של אפליקציות.

 • הוצאה משימוש של גרסת Android 2.3.x (Gingerbread)

  גרסה 10.0.x של Google Play Services היא הגרסה הסופית שכוללת תמיכה מלאה ב-Android בגרסה 2.3.x (Gingerbread). אפליקציות שפותחו באמצעות גרסאות SDK עתידיות אחרי 10.0.x לא יוכלו להתחבר לשירותי Google Play במכשירי Android Gingerbread. למידע נוסף על האפשרויות שלך, כולל פיתוח מספר חבילות APK כדי להרחיב את התמיכה של האפליקציה ב-Android Gingerbread, כדאי לעיין בבלוג של Android Developers.

 • הפעלת Cast

  גרסת נובמבר של Cast API מספקת למפתחי אפליקציות פונקציונליות משופרת בתחומים הבאים:

  • השיטה החדשה getVideoInfo() במחלקה MediaStatus מקבלת את המכונה הנוכחית של VideoInfo, שמזהה רזולוציית מסך של 4K.
  • השיטה החדשה CastContext.getCastState() חושפת את הפקודה CastState ששומרת את מצב הסשן הנוכחי, למשל אם המכשירים זמינים ונוצר סשן.
  • מאפייני הלחצן @drawable החדשים מאפשרים להתאים אישית את סגנונות הלחצנים בבקר מיני ובבקר מורחב.
  • ב-ImagePicker יש עכשיו handler של onPickImage שמקבל מחלקה ImageHints עם יחס הגובה-רוחב הצפוי.
  • השיטה החדשה CastContext.getMergedSelector() חושפת את MediaRouteSelector.
  • נוספו שני סיווגים חדשים של הפסקות למודעות: AdBreakClipInfo מכיל מידע סטטי על קליפ של הפסקה למודעה, AdBreakStatus כולל את פרטי הסטטוס של ההפסקות למודעות.
  • כשמשתמש מעביר תוכן (cast), מכשירים אחרים באותה רשת מקבלים התראה של שלט רחוק במיקום קבוע כדי לשלוט בהפעלה.
  • למידע נוסף על הגרסה הזו ולהערות נוספות, ראו גרסת נובמבר של Cast SDK.
 • מיקום

  • שיפורים בסריקות של Bluetooth עם צריכת אנרגיה נמוכה (BLE).
 • בקרבת מקום

 • Firebase

  • העדכון האחרון ל-Firebase כולל כמה שיפורים ותיקוני באגים במספר תכונות, כולל הזמינות של API חדש של Firebase להוספת אפליקציות לאינדקס. מידע נוסף זמין במאמר נתוני הגרסה של Firebase Android SDK.

אוקטובר 2016 - גרסה 9.8

תכונות בולטות מגרסת 9.8 של Google Play Services.

 • מודעות

  • נוסף איסוף הנתונים של מדידת תנועה ב-Active View עבור מפרסמים ב-DoubleClick Campaign Manager שהמודעות שלהם מוצגות באפליקציות שמשתמשות ב-Google Mobile Ads SDK.
 • הפעלת Cast

  גרסה 3.3 של Cast API מספקת למפתחי אפליקציות פונקציונליות משופרת בתחומים הבאים:

  • בעת הפעלת מודעות, המראה של סרגל הדילוג שופר ותמונת הרקע של הפוסט מטושטשת.
  • נוספה האפשרות להתאים אישית את הסגנון של מיני-בקרים.
  • נוספה המחלקה ImageHints, שמספקת רמזים לאובייקט ImagePicker לגבי הסוג והגודל של התמונה שצריך לבחור להצגה בממשק המשתמש.
  • למידע נוסף על הגרסה הזו, ראו הפעלת Cast SDK גרסה 3.3.
 • כושר

  • אפליקציית Fit כוללת עכשיו יעדים API, שמאפשרים לאפליקציה לקרוא יעדי כושר שנוצרו על ידי משתמשים של אפליקציית Google Fit ל-Android.
 • כניסה באמצעות חשבון Google

  • נוספה האפשרות של המשתמשים למלא מספרי טלפון שמשויכים לחשבון שלהם בהקשה אחת, באפליקציות שמשתמשות ב-Credentials API.
 • בקרבת מקום

 • Firebase

ספטמבר 2016 - גרסה 9.6

תכונות בולטות מגרסת 9.6 של Google Play Services.

 • עדכנו את Google Play Services לגרסה 9.6.1 בגרסה הזו תוקנו ערך minSdkVersion חסר ב-play-services-location.aar, שגרם למיזוג של הרשאות לא מכוונות ב-WRITE_EXTERNAL_STORAGE, ב-READ_EXTERNAL_STORAGE וב-READ_PHONE_STATE עם מניפסטים של אפליקציות.

 • מודעות

  • הוספנו למחלקה MobileAds method לאבחון של בעלי תוכן דיגיטלי, openDebugMenu, כדי לספק לבעלי תוכן דיגיטלי מודעות באינטרנט לנייד ובאפליקציה לנייד את אותה פונקציונליות של פתרון בעיות ותצוגה מקדימה שזמינה למודעות למחשב.
 • הפעלת Cast

  גרסה 3.2 של Cast API מספקת למפתחי אפליקציות פונקציונליות משופרת בתחומים הבאים:

  • מצב מודעות: אפשר להעביר בקרים ובקרת התראות למצב שבו הפקדים מושבתים בזמן הצגת המודעות.
  • מצב חי: עכשיו אפשר ללחוץ על לחצן הפעלה/עצירה במקום הלחצן הפעלה/השהיה של וידאו בשידור חי ואודיו.
  • למידע נוסף על הגרסה הזו, ראו הפעלת Cast SDK גרסה 3.2.
 • מפות

  • היכרות עם עיצוב מפות מותאם אישית: עכשיו אפשר לעצב את המפה כדי לשנות את המראה של תכונות (או אפילו להסתיר) תכונות כגון כבישים, פארקים, עסקים ועוד.
  • נקודות עניין (POI) של עסק מופיעות עכשיו במפה כברירת מחדל. נקודות עניין של עסקים מייצגות עסקים כמו חנויות, מסעדות ומלונות. תוכלו להסתיר אותן באמצעות עיצוב מפה בהתאמה אישית.
  • לפרטים והערות חשובות, עיינו בנתוני הגרסה של Maps Android API.
 • מקומות

  • נוספה ה-method setCountry כדי להגביל את ההיקף של בקשת ההשלמה האוטומטית של מקומות למדינה אחת.
 • Firebase

אוגוסט 2016 - גרסה 9.4

תכונות בולטות מגרסת 9.4 של Google Play Services.

 • כניסה באמצעות חשבון Google

  • GoogleSignInAccount כולל עכשיו את השיטות getFamilyName() ו-getGivenName() כדי לאפשר גישה לשם המשפחה ולשם הפרטי של משתמשים מחוברים.
 • Google Plus

  Plus.API (כולל Plus.PeopleApi ו-Plus.AccountApi) הוצא משימוש. המערכת תמשיך לתמוך בכל הווידג'טים של ממשק המשתמש של Google+ , כמו 'שיתוף' ו'לחצני +1'.

  • אם רוצים לשלב כניסה באמצעות חשבון Google, צריך לעבור אל GoogleSignInApi.
  • אם לאפליקציה שלכם נדרשים מידע מרשתות חברתיות ונתוני פרופיל מקיפים יותר, תוכלו להיעזר בספק אנשי הקשר של Android או ב-People API בפלטפורמות שונות. כדי לשפר את הפצת האפליקציה באמצעות תרשימים ברשתות חברתיות של בסיס המשתמשים באפליקציה, כדאי להשתמש בהזמנות ב-Firebase.

  לפרטים נוספים, אפשר לעיין בהערות על הוצאה משימוש של Plus.API.

 • הפעלת Cast

  Cast API v3 כולל עכשיו פונקציונליות משופרת למפתחי אפליקציות בתחומים הבאים:

 • מקומות

 • מפות

  • נוספה קבוצה של מאזינים חדשים לשינויי מצלמה עבור אירועים של התחלה, המשך וסיום של תנועת המצלמה.
  • נוספה האפשרות לאחסן ולאחזר אובייקטים שרירותיים של נתונים שמשויכים לסמנים.
  • נוספה האפשרות להגדיר רמות זום מינימליות ומקסימליות.
  • נוספה היכולת להגביל את הגבולות שבהם המשתמשים יכולים לגלול ולהזיז.
  • למידע נוסף, עיינו בנתוני הגרסה האחרונים של ממשקי ה-API של מפות Google ל-Android.
 • אבטחה

 • Firebase

  • העדכון האחרון של Firebase כולל מספר שיפורים ותיקוני באגים במספר תכונות. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase.

יוני 2016 - גרסה 9.2

תכונות בולטות מגרסת 9.2 של Google Play Services.

 • עדכון לגרסה 9.2.1 של Google Play Services בגרסה הזו מתקנת בעיה בקובץ proguard.txt שכלול בגרסה 9.2.0, שגורמת לשגיאות הבאות:

  • בפרויקטים של Android שבהם משתמשים ב-Gradle resource shrinker, תתקבל השגיאה הבאה:

   no viable alternative at input 'com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi'

  • בפרויקטים של Android שמשתמשים ב-Jack Toolchain, שגיאות דומות מתרחשות:

   Error while parsing '<path>/exploded-aar/com.google.android.gms/play-services-auth-base/9.2.0/proguard.txt':37 [<stack trace>] NoViableAltException(5@[])

 • מודעות

  • נוספה ה-method setAdChoicesPlacement למחלקה NativeAdOptions.Builder. בעלי אפליקציות יכולים להשתמש בשיטה הזו כדי לציין את המיקום של סמל AdChoices במודעות מותאמות.
  • הפעלה משופרת של מודעות וידאו עם מספר תיקוני באגים.
 • מוּדעוּת

  Awareness API מאחד שבעה אותות של מיקום והקשר ב-API יחיד, וכך מאפשר ליצור אפליקציות עם תכונות מבוססות-הקשר מתקדמות שיש להן השפעה מינימלית על משאבי המערכת. היא כוללת שתי קבוצות של ממשקי API:

  • ה-Snapshot API מאפשר לאפליקציות לקבל את הערך הנוכחי של כל אחד משבעת האותות.
  • Fence API מאפשר לאפליקציות להגיב לשינויים בהקשר של המשתמש.
 • הפעלת Cast

  Cast API v3 מציע פונקציונליות משופרת למפתחי אפליקציות בתחומים הבאים:

  • ניהול מצב הסשן
  • חיבור, ניתוק וחיבור מחדש של לוגיקה
  • הטמעה וממשק משתמש של UX
  • תמיכה במגוון רחב יותר של סוגי מכשירים
  • למידע נוסף על הגרסה הזו, אפשר לעיין ב-Google Cast SDK v3.
 • Firebase

  • העדכון האחרון של Firebase כולל מספר שיפורים ותיקוני באגים במספר תכונות. מידע נוסף זמין בנתוני הגרסה של Firebase.
 • Google Fit

  • שיפורים בספירת הצעדים ב-Android Wear כדי למדוד את ספירת הצעדים באופן עקבי בתצוגות שעון ובאפליקציות, ועקביות עם HistoryApi#readDailyTotal
  • ניתן להאזין לעדכוני נתונים באמצעות HistoryApi#registerDataUpdateListener() כדי לאפשר לאפליקציה לעדכן את מטמון הנתונים הפנימי שלה כשהנתונים המאוחסנים מתעדכנים על ידי אפליקציה אחרת.
  • נוסף סוג חדש של נתוני התייבשות שמשמש למדידה של צריכת המים.
 • מיקום

  • תיקוני באגים ושיפורים במספר תחומים, כולל ניהול הסוללה וזיהוי פעילות.
 • מפות

  • השיטה החדשה MarkerOptions.zIndex() קובעת את סדר הערימה של סמן ביחס לסמנים אחרים במפה.
  • אפשר להגדיר גורם שקיפות בשכבות-על של משבצות, כדי שהמשתמשים יוכלו לראות את המפה הבסיסית מתחת למשבצות בשכבות-העל.
  • עכשיו קל יותר להפוך מעגלים שניתן ללחוץ עליהם, ואז להשתמש ב-OnCircleClickListener כדי להאזין לאירועים של קליקים.
  • לפרטים והערות חשובות, עיינו בנתוני הגרסה של Maps Android API.
 • Mobile Vision (ראייה בנייד)

  • נפתרו בעיות בשירות שנדרש לזיהוי ברקוד וזיהוי פנים ב-Mobile Vision. כל המשתמשים יוכלו שוב להשתמש בפונקציונליות של זיהוי הפנים וברקוד. למידע נוסף, ראו נתוני הגרסה של Mobile Vision.
  • נוסף Text API: זיהוי תווים אופטי (OCR) עבור טקסט בתווים לטיניים (אנגלית, ספרדית, גרמנית, צרפתית וכו') בתמונות. Text API מחזיר את המבנה הארגוני של הטקסט (פסקאות, שורות, מילים) וגם של הטקסט עצמו.
 • בקרבת מקום

  • נוספו התראות בקרבת מקום כדי ליידע את המשתמשים על אפליקציות ואתרים שמשויכים למשׂואות רשת (beacons) ולמכשירים חכמים בקרבת מקום.
  • התכונה Nearby.Messages יכולה לסרוק כדי לאתר משׂואות רשת (beacons) של Eddystone ו-iBeacons ברקע, ומוציאה את אפליקציות הלקוח ממצב שינה כשנמצאות איתותי Bluetooth שתואמים למסנן. למידע נוסף, ראו Nearby.Messages.
  • הגרסה הזו מסירה את הדרישה שלקוחות משתמשים ב-Proximity Beacon API כדי לנהל את איתותי ה-beacons שלהם. שירות Nearby יחזיר עכשיו מודעות BLE שנותחו ישירות, וכך הלקוחות יוכלו להשתמש בפתרון משלהם כדי לפרש את הפרסומות האלה.
  • הערכות מרחק ונתוני RSSI מוחזרים ללקוחות במשׂואות רשת (beacon) בחזית.

מאי 2016 - גרסה 9.0

נתונים חשובים מהגרסה של Google Play Services בגרסה 9.0.

 • הגרסה של Google Play Services עודכנה לגרסה 9.0.2 הגרסה 9.0.2 של Google Play Services זמינה עכשיו. הגרסה הזו מתקנת בעיה ידועה באימות ב-Firebase, וה-FirebaseAuthApi לא זמין במכשירים מסוימים. הודעת השגיאה FirebaseApiNotAvailableException מתרחשת כשהמכשירים האלה מנסים להשתמש בממשקי API לאימות.

 • הגרסה של Google Play Services עודכנה לגרסה 9.0.1

  הגרסה 9.0.1 של Google Play Services זמינה עכשיו. הגרסה הזו מתקנת את הבעיות הבאות בגרסה 9.0.0:

  • מתקנים שגיאת הידור של שינוי מחלקה באמצעות ContextCompat.getNoBackupFilesDir().
  • תיקון בעיה ידועה בהצגת מודעות AdMob במכשירים ללא ה-APK של Google Play Services כשבאפליקציה נעשה שימוש ב-ProGuard לאחר העיבוד.
 • Firebase

  פלטפורמת Firebase מספקת למפתחי אפליקציות לנייד את הכלים והתשתית הדרושים להם כדי לפתח את האפליקציה, להגדיל את בסיס המשתמשים ולהרוויח ממודעות באפליקציה. בגרסה הזו, ממשקי Firebase API זמינים עכשיו בשירותי Google Play וכוללים מוצרים חדשים: Firebase Analytics, אחסון ב-Firebase, הגדרת תצורה מרחוק ב-Firebase, דיווח על קריסה ב-Firebase, קישורים דינמיים ב-Firebase והתראות ב-Firebase.

  במאמר ספריות של Firebase מופיעה רשימה של הספריות הזמינות לתכונות השונות של Firebase. התכונות הבאות הן חלק מ-Firebase ב-Google Play Services 9.0 SDK:

  • התכונה 'הזמנות לאפליקציות' (שנקראת עכשיו Firebase 'הזמנות') עדיין זמינה בכתובת com.google.android.gms.appinvite, אבל מעכשיו והלאה צריך להשתמש ב- com.google.firebase:firebase-invites.

  • העברת הודעות בענן ב-Firebase מתבססת על ממשק ה-API של Google Cloud להעברת הודעות, ומשפרת אותו. תוכלו להמשיך להשתמש ב-Google Cloud Messaging עם com.google.android.gms.gcm, אבל אנחנו ממליצים לשדרג ל-com.google.firebase:firebase-messaging.

  מידע נוסף על Firebase זמין בכתובת https://firebase.google.com/.

 • מודעות

  • עכשיו אפשר להשתמש ב-Publishered Video Publisher API לבעלי תוכן דיגיטלי עם תמיכה באירועים בהתאמה אישית.
  • מודעות וידאו מותאמות מסוג Express כוללות עכשיו ממשקי API שמאפשרים לקבוע איך הסרטונים יוצגו, כולל מצב ההשתקה הראשוני והקריאות החוזרות (callback) כשהסרטון מסתיים.
  • עדכנו את המודעות לרשת החיפוש בהתאמה אישית לאפליקציות לנייד שמאפשרות למפתחי אפליקציות לייצר הכנסות מאירועי חיפוש בתוך האפליקציה, באמצעות מודעות רלוונטיות במיוחד על סמך השאילתות של המשתמשים. בעקבות העדכון הזה, פתרון המונטיזציה בתוך האפליקציה זהה לפתרון שזמין במחשבים שולחניים או באינטרנט לנייד. למפתחי אפליקציות יש עכשיו גישה למערך המלא של תוספים, פריסות, אפשרויות שיוך (Attribution), קריאות חוזרות (callback) וסמלים של מודעות בהתאמה אישית.
  • MobileAds API כולל עכשיו תמיכה בהגדרת הנפח המועדף של מודעות וידאו באמצעות setAppVolume(), וגם השתקה של מודעות וידאו באמצעות setAppMuted().
  • ה-method initialize(android.content.Context, java.lang.String) של MobileAds הוצאה משימוש. במקום זאת, ה-method initialize(android.content.Context) הוצאה משימוש.
  • ממשק MediationNativeListener כולל עכשיו את השיטה onAdImpression(), שרשתות המודעות לנייד יכולות לקרוא לה כשהיא מתעדת חשיפה.
 • בקרבת מקום

  • ממשק משתמש לקבלת הסכמה ומודל ההרשאות בצורה פשוטה יותר.
   • כל אפליקציה עם הרשאת מיקום פרטנית יכולה לחפש ב-BLE Beacons ללא הרשאה נוספת.
   • תיבות דו-שיח להבעת הסכמה מוצגות למשתמשים כאשר האפליקציה קוראת ל-method connect() של GoogleAPI.
 • משחקים

  • ה-SDK של הלקוח מתעדכן כדי לשפר את Player Stat API בעזרת שתי תחזיות חדשות: חיזוי הוצאות השחקנים ב-28 הימים הבאים, וחיזוי הסבירות ששחקן יהיה בעל ההוצאות באחוזון ה-95.
  • עדכונים ב-Client SDK כדי להפוך את Video Recording API לזמין באופן נרחב.
 • העברת הודעות ב-Google Cloud

  • העברת הודעות בענן של Google (GCM) משולבת עם Firebase. משתמשים קיימים ב-GCM יכולים להמשיך להשתמש ב-GCM ללא הפרעה, אבל אנחנו ממליצים בחום לשדרג לממשקי ה-API החדשים והפשוטים של Firebase להעברת הודעות בענן (FCM). כדי שהמשתמשים יוכלו ליהנות מגרסאות עתידיות של תכונות ושיפורים חדשים. למידע נוסף, קראו את המאמר העברת אפליקציית לקוח של GCM ל-Android להעברת הודעות בענן ב-Firebase.
 • Mobile Vision (ראייה בנייד)

  • שירות שנדרש על ידי Mobile Vision מושבת עכשיו בגלל בעיה בשירות הזה. כך משתמשים שעדיין לא השתמשו בזיהוי פנים או ברקוד לא יוכלו להשתמש בתכונות האלה. לא מומלץ להוסיף לאפליקציה תכונות חדשות של Mobile Vision עד שהבעיה תיפתר.
  • באפליקציות שכבר משתמשות בתכונות של Mobile Vision, צריך לבדוק את FaceDetector.isOperational() או BarcodeDetector.isOperational() כדי לוודא את מוכנות המזהה לפני השימוש בגלאי הפנים או הברקוד.
 • אימות

  GoogleAuthUtil עברה לחלק -auth API ב-SDK של Google Play Services. אם האפליקציה משתמשת ב-GoogleAuthUtil.getToken(), ייתכן שתקבלו שגיאה שדומה לזו:

  Error:(xx, xx) error: package com.google.android.gms.auth does not exist

  Error:(xx, xx) error: cannot find symbol variable GoogleAuthUtil

  אם אתם צריכים גישה ל-API ל-REST ב-Android, צריך לכלול את הפיצול -auth בקובץ build.gradle:

  compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:9.0.1'

  אם לא, אנחנו ממליצים להעביר את האפליקציה ל-API לכניסה באמצעות חשבון Google כדי לשלב את השיפורים האחרונים באבטחה ובחוויית המשתמש באפליקציה. מידע נוסף זמין במדריך לשיטות מומלצות לכניסה באמצעות חשבון Google.

בעיות מוכרות בגרסה 9.0.0

אם האפליקציה משתמשת ב-AdMob ומשתמשת ב-ProGuard לאחר העיבוד, לא תהיה אפשרות להציג מודעות במכשירים ללא ה-APK של Google Play Services, אלא אם תשנו את ההגדרות של ProGuard או תעדכנו את האפליקציה כך שתשתמש ב-SDK מגרסה 9.0.1 של Google Play Services. כדי להבטיח שהמודעות יוצגו במכשירים האלה אחרי שעדכנת את האפליקציה לשימוש ב-SDK של Google Play Services 9.0.0, צריך להוסיף את אפשרות השמירה הבאה לקובץ התצורה של ProGuard:

-keep public @com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi class * { *; }

דצמבר 2015 – גרסה 8.4

תכונות בולטות מגרסת 8.4 של Google Play Services.

 • מפות Google

  • הגרסה הזו מציגה כמה פונקציות event listener חדשות:
  • אפשר להפעיל או להשבית את הקליקביליות של קווים פוליגוניים, פוליגונים ושכבות-על של קרקע באמצעות קריאה ל-setClickable(boolean) באובייקט הרלוונטי.
  • כמה תיקוני באגים. הפרטים זמינים בנתוני הגרסה של מפות Google.
 • מקומות Google

 • כניסה באמצעות חשבון Google

  • כשמשתמשים מבטלים גישה של אפליקציה דרך הגדרות Google > אפליקציות מקושרות, שירותי Google Play Services מפעילים את שירות הביטול כדי לנקות את מצב הכניסה שנשמר במטמון.
  • אפשר להגדיר את האובייקט GoogleSignInOptions כך שיבקש ממשתמשים להיכנס רק עם חשבונות בדומיין Google Apps שלכם באמצעות שיטת ה-builder של setHostedDomain.
  • הקריאה החוזרת onUploadServerAuthCode והפונקציות הקשורות הוסרו. כדי לקבל אסימון גישה לקצה העורפי, צריך להשתמש ב-methods requestServerAuthCode ו-getServerAuthCode. למידע נוסף, ראו הפעלת גישה בצד השרת.
 • ההיסטוריה ב-Google Fit

  • Google Fit History API כולל עכשיו שיטה חדשה, updateData, שמאפשרת לעדכן בקלות רבה יותר נתונים שמאוחסנים ב-Google Fit. עם updateData, לא צריך יותר למחוק נקודות נתונים קיימות שחופפות לנקודה על נתונים חדשה שרוצים להוסיף ל-Google Fit. התנגשויות נפתרות באופן אוטומטי על ידי מחיקת נקודות נתונים קיימות שחופפות לנקודת הנתונים החדשה.
 • העברת הודעות בקרבת מקום

 • הזמנות לאפליקציות

  • עכשיו אפשר לכלול נתונים נוספים מהאפליקציה כששולחים הזמנות שמבוססות על אימייל, כולל: תמונה מותאמת אישית, טקסט מותאם אישית של קריאה לפעולה ללחצן ההתקנה של ההזמנה, וHTML מותאם אישית של הזמנה באימייל.
 • Vision API

 • שירותי מיקום

  • דיוק משופר בעת שימוש ב-Wi-Fi או באנטנות סלולריות לקביעת המיקום.

בעיות מוכרות

 • אמולטורים לגרסה העדכנית ביותר של Android Wear אינם זמינים כרגע.

נובמבר 2015 - גרסה 8.3

תכונות חשובות מהגרסה 8.3 של Google Play Services.

 • כניסה באמצעות חשבון Google – ה-API החדש של GoogleSignIn, מאפשר לשלב בקלות רבה יותר פונקציונליות בסיסית של חשבון Google באפליקציה. שינויים אלה כוללים:
  • עכשיו אפשר לשנות את מצב הכניסה של GoogleApiClient בלי ליצור חיבור מחדש. לפרטים נוספים, ראו SIGN_IN_MODE_OPTIONAL ו-SIGN_IN_MODE_REQUIRED.
  • יישום פשוט יותר של השילוב באימות באמצעות שרת.
  • כבר לא נדרשת הרשאת מערכת כדי להיכנס לחשבון.
  • לחצן כניסה בעיצוב חדש.
 • שירותי מיקום
  • שיפורים בסוללה של Fused Location Provider.
  • השיטה החדשה flushLocations() מאפשרת להחזיר את כל המיקומים באצווה באופן מיידי, במקום להמתין לקיבוץ.
 • מדידת אפליקציות – בגרסה הזו יש תכונה לאיסוף נתונים סטטיסטיים אנונימיים על אירועי רכישה מתוך האפליקציה.
  • הזמנות לאפליקציות – השיטה AppInvite.AppInviteApi.getInvitation() החדשה תגדיר ResultCallback שבו תהיה לך אפשרות להפעיל את הפעילות של קישורי העומק שלך.
 • שיפורים שונים – בוצעו שיפורים ושינויים שונים בשירותי Google Play, כולל:
  • השיטה החדשה AdRequest.Builder setIsDesignedForFamilies מאפשרת לאפליקציות שהצטרפו לתוכנית לכל המשפחה לציין אם בקשה מסוימת להצגת מודעה אמורה להחזיר מודעות שתואמות לכל המשפחה.
  • אפשר להשתמש בפונקציה ResolvingResultCallbacks כדי להתחיל באופן אוטומטי רזולוציות שהוחזרו על ידי קריאות ל-API כשנדרשת אינטראקציה של המשתמש
  • השדה CastRemoteDisplayLocalService חושף קריאה חוזרת (callback) חדשה, onServiceCreated, שמופעלת כשהשירות המקומי נוצר.
  • אפשר להשתמש ב-method GoogleApiClient.dumpAll() כדי לנפות באגים בבעיות במחזור החיים.
  • עכשיו אפשר לבצע את הפעולות באופן פרוגרמטי setAutoFocusEnabled() ב-CameraSource.
  • ב-DataApi אפשר עכשיו לציין את הדחיפות של הפריטים שיסונכרנו למכשיר לביש באמצעות השיטה PutDataRequest.isUrgent().
  • ה-Credential API עבר לספריית -auth מ- -base. יכול להיות שיהיה צורך להוסיף compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0' כדי למנוע שגיאות הידור.

בעיות מוכרות

 • אם השגיאה "נמצאה com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0, אבל נדרשת גרסה 8.1.0" בזמן השימוש בפלאגין של google-services, צריך לשדרג את הפלאגין של google-services לגרסה 1.5.0-beta2 ואילך.

ספטמבר 2015 - גרסה 8.1

תכונות חשובות מהגרסה 8.1 של Google Play Services.

 • הוספת תמיכה במודל ההרשאות של Marshmallow.
 • Play Games Player History APIממשק API חדש שמאפשר להתאים את החוויה של השחקנים לפלחים ספציפיים בכל מחזור החיים של המשחק. פלחי השחקנים מבוססים על ההתקדמות, ההוצאות והמעורבות של השחקנים.
 • Google Maps Android API – תמיכה חדשה במצב סביבתי לאפליקציות לבישות. תאורת אווירה מיועדת לאפליקציות פועלות תמיד, ומופעל כשהמשתמש לא משתמש יותר באפליקציה באופן פעיל.
 • הזמנות באימייל – עכשיו אפשר להתאים אישית את ההזמנה באימייל שנשלחה מהאפליקציה.
 • Nearby Messages API – האפליקציה תקבל קריאות חוזרות כשפג התוקף של פרסום או מינוי בקרבת מקום.
 • Google Places API – הוספנו שלוש שיטות חדשות ל-AutocompletePrediction, כך שתוכלו לגשת בקלות לחלקים הראשיים והמשניים של תיאור המקום ולטקסט המלא של התיאור. ה-methods האלה מחליפה את getDescription() ו-getMatchedSubstrings(), שהוצאו עכשיו משימוש. לפרטים נוספים, ראו נתוני הגרסה של Google Places API ל-Android.
 • מדידת אפליקציות – בגרסה הזו תתווסף חבילת המדידה, שכוללת תכונות לאיסוף נתונים סטטיסטיים אנונימיים על אירועים באפליקציות, למשל הפעם הראשונה שבה משתמש פותח את האפליקציה. הנתונים האלה לא נאספים אלא אם הם מוגדרים נכון, אבל אפשר לבטל לתמיד את ההסכמה לדיווח על הנתונים הסטטיסטיים האלה. לשם כך, צריך להוסיף לאפליקציה את המשאב הבא:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <resources>
    <integer name="google_app_measurement_enable">0</integer>
  </resources>
  
  • GoogleApiClient, PendingResult ו-OptionalPendingResult הם עכשיו מחלקות מופשטות במקום ממשקים. החתימה של PendingResult.setResultCallback השתנתה מ-setResultCallback(ResultCallback<R> callback) ל-setResultCallback(ResultCallback<? super R> callback). בוצע שינוי מקביל בפונקציה setResultCallback שמקבל פרמטר של זמן קצוב לתפוגה. אם בעבר הטמעתם את הממשקים האלה ישירות, תצטרכו להרחיב את המחלקות המופשטות במקום זאת. אם השתמשתם במחלקות האלה למטרות בדיקה, מומלץ להשתמש במחלקה של הספק PendingResults, שיכולה לספק Result שמתבטל או זמין באופן מיידי.

אוגוסט 2015 - גרסה 7.8

לסיכום של התכונות העיקריות בגרסה 7.8 של Google Play Services, ראו פוסט בבלוג בהודעה.

 • Mobile Vision API – הגרסה הזו משיקת API חדש בזמן אמת במכשיר להבנת אובייקטים בתמונות ובסרטונים. ה-framework של Mobile Vision כולל גלאי פנים, סורק ברקוד ופונקציות למעקב אחרי המיקום של האובייקטים האלה בווידאו.
 • Nearby Messages API – ה-API החדש של Nearby Messages מספק API לפלטפורמות שונות למכשירים ולמשׂואות רשת (beacons) בקרבת מקום, כדי שיוכלו לגלות זה את זה ולתקשר בלי להיות מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.
 • Smart Lock for Android בגרסה הזו משפרת את Smart Lock for Android את היכולת לזהות את דפוס ההליכה הייחודי. אם כיס הולך עם הטלפון, ברוב המקרים הוא ננעל. הפעילו את התכונה זיהוי נשיאה על הגוף כדי לנסות.
 • Place Photos נוספה תמיכה באחזור והצגה של תמונות מקום בעזרת Places API.

מאי 2015 - גרסה 7.5

לסיכום של התכונות העיקריות בגרסה 7.5 של Google Play Services, ראו פוסט בבלוג בהודעה.

 • Smart Lock לסיסמאות – הגרסה הזו מציגה את ה-API של gms.auth.api.credentials לשמירה ולאחזור של פרטי כניסה, ולכניסת משתמשים באופן אוטומטי לחשבון במכשירים שונים (ובאתרים ב-Chrome). כדי לשמור את פרטי הכניסה, צריך לבצע קריאה ל-method Auth.CredentialsApi.save(). לעומת זאת, כדי לאחזר פרטי כניסה שנשמרו במכשירי Android וב-Chrome, קוראים ל-method Auth.CredentialsApi.request().

 • העברת הודעות דרך Google Cloud – הגרסה הזו מאפשרת לשלוח הודעות והתראות למשתמשי קצה בצורה יעילה יותר, לבצע אופטימיזציה של תזמון משימות כדי לחסוך בשימוש בסוללה ולייעל את האופן שבו האפליקציה מקבלת הודעות. העברת הודעות לפי נושא מאפשרת לכם ליצור התראות בהתאמה אישית כדי להגיע לקהל היעד. הממשק החדש GcmListenerService מאפשר להטמיע דרך סטנדרטית לקבלת הודעות GCM ולהציג התראות בתגובה לבקשה של שרת GCM. הסיווג החדש GcmNetworkManager מאפשר לתזמן משימות חד-פעמיות ותקופתיות באופן חסכוני בסוללה, ולציין מגבלות על הטעינה ברשת ובמכשיר כדי לבצע אופטימיזציה נוספת של השימוש בסוללה.

 • Ads – בגרסה הזו נוספו מודעות מותאמות בעיבוד של בעל התוכן הדיגיטלי ל-AdMob, ל-DFP ול-AdX. עם מודעות מותאמות, לבעלי התוכן הדיגיטלי יש גישה לנכסים הדיגיטליים של המודעה, והם יכולים להחליט איך להציג את המודעה בצורה שהכי מתאימה לתוכן האפליקציה שלהם. ב-AdMob, ב-DFP וב-AdX יש שני פורמטים מוגדרים על ידי המערכת: מודעות להתקנת אפליקציות ומודעות תוכן. לבעלי האתרים ב-DFP יש גם גישה לפורמטים מותאמים אישית של מודעות מותאמות, שעוזרים להם לפתח פתרון מותאם אישית באמצעות מלאי שטחי הפרסום בהזמנה משלהם.

 • העברהממשקי ה-API של מנהל המשחקים ל-Google Cast כוללים תמיכה במשחקים עם מודל תקשורת פשוט, מספר שחקנים בכל מכשיר של השולח, והודעות מותאמות אישית בין השולחים למקבל שמאפשר לכם לשפר כל משחק באמצעות חוויית ההעברה. מודל החיבור החדש של תצוגה מרוחקת מאפשר להפעיל Cast של אפליקציות נייטיב, במיוחד משחקים, מסך נוסף ישירות לטלוויזיה. עכשיו כל משחק יכול להיות גדול יותר עם Cast. ממשקי ה-API החדשים של הפעלה אוטומטית ותור מאפשרים לכל האפליקציות המקושרות תור מדיה מסונכרן וניתן לעריכה, וכן תמיכה בשידורים מותאמים לטעינה מראש.

 • מזהה מכונה – מזהה ייחודי לכל מופע של אפליקציה, שמאפשר לה ליצור אסימוני אבטחה באמצעות שירות ענן של מזהה מכונה.

 • מפות – הגרסה הזו הופכת את Google Maps Android API לזמין ב-Android Wear, כך שאפשר עכשיו ליצור אפליקציות מבוססות-מפה שפועלות ישירות במכשירים לבישים.

 • Fit – ממשק ה-API של Fit מספק עכשיו נתונים על המרחק שעברתם ועל קלוריות שנוספו, שאתם יכולים להירשם אליהם. הגרסה הזו כוללת גם סוג חדש של נתונים לגבי פעילויות של פעילות גופנית (TYPE_WORKOUT_EXERCISE).

 • Drive – בגרסה הזו אפשר למחוק באופן סופי קבצים ותיקיות גם כשהאפליקציה במצב אופליין, באמצעות קריאה לשיטה delete().

 • הזמנות לאפליקציות – משתמשים ב-API appinvite החדש כדי להגדיל את ההכנסות מהאפליקציה שלכם באמצעות פרסום מפה לאוזן. תוכלו לאפשר למשתמשים לשתף את האפליקציה עם אנשי הקשר והחברים שלהם. תנו ל-Google להעצים את תהליכי ההפניה וההדרכה למשתמשים חדשים, כדי שתוכלו להתמקד ביצירת אפליקציה מעולה.