REST Resource: enterprises.webApps

Zasób: WebApp

Aplikacja internetowa.

Zapis JSON
{
 "name": string,
 "title": string,
 "startUrl": string,
 "icons": [
  {
   object (WebAppIcon)
  }
 ],
 "displayMode": enum (DisplayMode),
 "versionCode": string
}
Pola
name

string

Nazwa aplikacji internetowej generowana przez serwer podczas tworzenia i ma postać enterprises/{enterpriseId}/webApps/{packageName}.

title

string

Tytuł aplikacji internetowej wyświetlany użytkownikowi (np. na liście innych aplikacji lub jako etykieta ikony).

startUrl

string

URL początkowy, czyli adres, który powinien wczytać się, gdy użytkownik otworzy aplikację.

icons[]

object (WebAppIcon)

Lista ikon aplikacji internetowej. Musi zawierać co najmniej 1 element.

displayMode

enum (DisplayMode)

Tryb wyświetlania aplikacji internetowej.

versionCode

string (int64 format)

Bieżąca wersja aplikacji.

Pamiętaj, że wersja aplikacji może się automatycznie zwiększać w trakcie cyklu życia aplikacji internetowej, a Google zajmuje się wewnętrznym zarządzaniem aplikacją, aby ją aktualizować.

WebAppIcon

Ikona aplikacji internetowej. Obsługiwane formaty to: PNG, JPG i webp.

Zapis JSON
{
 "imageData": string
}
Pola
imageData

string

Rzeczywiste bajty obrazu w ciągu zakodowanym w base64url (c.f. RFC4648, sekcja 5 „Base 64 Encoding with URL and Filename Safe Alphabet”).

 • Obraz może być w formacie PNG lub JPG.
 • Obraz powinien być kwadratowy.
 • Obraz powinien mieć rozmiar 512 x 512.

DisplayMode

Tryb wyświetlania aplikacji internetowej.

Wartości w polu enum
DISPLAY_MODE_UNSPECIFIED Niewykorzystywany.
MINIMAL_UI Otwiera aplikację internetową z minimalnym zestawem elementów interfejsu przeglądarki, które pozwalają kontrolować nawigację i wyświetlać adres URL strony.
STANDALONE Otwiera aplikację internetową tak, jakby wyglądała jak samodzielna aplikacja natywna. Elementy interfejsu przeglądarki i adres URL strony są niewidoczne, natomiast systemowy pasek stanu i przycisk Wstecz są widoczne.
FULL_SCREEN Otwiera aplikację internetową na pełnym ekranie bez widocznych elementów sterujących. Elementy interfejsu przeglądarki, adres URL strony, pasek stanu systemu i przycisk Wstecz nie są widoczne, a aplikacja internetowa zajmuje cały dostępny obszar wyświetlania.

Metody

create

Tworzy aplikację internetową.

delete

Usuwa aplikację internetową.

get

Pobiera aplikację internetową.

list

Zawiera listę aplikacji internetowych należących do danej firmy.

patch

Aktualizuje aplikację internetową.