Đơn giản. Mạnh mẽ. Quảng cáo gốc.

Phát triển giải pháp quản lý di động dành cho doanh nghiệp (EMM) để quản lý mọi thiết bị Android bằng một API trực quan, duy nhất.
Hỗ trợ hơn 80 chế độ cài đặt thiết bị và ứng dụng thông qua mô hình theo chính sách. Tạo các chính sách quản lý tuỳ chỉnh và liên kết các chính sách đó với các thiết bị. Chúng tôi sẽ xử lý những việc còn lại.
Ứng dụng đồng hành của Android Management API, Android Device Policy, nhận các chính sách và tự động xử lý hoạt động quản lý trên thiết bị.
Do Android thiết kế từ dưới lên, người dùng sẽ được hưởng lợi từ trải nghiệm gốc trên thiết bị. Các chính sách quản lý mới được bổ sung thường xuyên, vì vậy, giải pháp của bạn có thể phát triển trên Android mà không tốn nhiều công sức phát triển.
Tích hợp cả giải pháp quản lý thiết bị của nhân viên và của công ty vào giải pháp EMM. API này hỗ trợ tất cả các tính năng cần thiết cho hồ sơ công việc, thiết bị được quản lý toàn bộ và bộ giải pháp thiết bị chuyên dụng.