Ghi chú phát hành

Trang này tóm tắt tất cả các thay đổi (tính năng mới, bản sửa lỗi, bản cập nhật) đối với Android Management API và Android Device Policy mỗi tháng.

Tham gia danh sách gửi thư của Android Management API để nhận thông tin cập nhật hằng tháng và tư vấn về dịch vụ trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.