Giải phóng giải pháp của bạn

Khi tham gia Cộng đồng nhà cung cấp EMM, các nhà phát triển EMM muốn phát hành giải pháp cho khách hàng của mình sẽ có thể tìm thấy tài nguyên hỗ trợ, đồng thời xác thực và liệt kê giải pháp của họ trong Thư mục giải pháp EMM của Android Enterprise. Để biết thông tin chi tiết về nguyên tắc sử dụng một giải pháp quản lý Android, hãy xem Nguyên tắc sử dụng được phép.

Xác thực giải pháp EMM

Để xây dựng một giải pháp bằng cách sử dụng Android Management API và gửi để xác thực khi giải pháp đã sẵn sàng cho giai đoạn phát hành rộng rãi, hãy làm theo các bước bên dưới.

1. Xem thử hướng dẫn bắt đầu nhanh

Làm theo hướng dẫn bắt đầu nhanh của Android Management API để làm quen với cách sử dụng và triển khai API.

2. Tham gia cộng đồng Nhà cung cấp EMM cho doanh nghiệp Android

Để phát hành giải pháp EMM (quản lý thiết bị di động doanh nghiệp) công khai cho Android, trước tiên là tham gia cộng đồng Nhà cung cấp dịch vụ EMM cho doanh nghiệp Android. Cộng đồng kín này cho phép thành viên tiếp cận phần tư vấn về dịch vụ, thông báo về tính năng và các thông tin cập nhật khác. Các thành viên cũng có thể đăng câu hỏi trong cộng đồng và nhận sự hỗ trợ trực tiếp từ Google.

3. Phát triển giải pháp

Giải pháp EMM cho Android mà bạn phát triển phải hỗ trợ một số tính năng tối thiểu. Các tính năng của Android Enterprise được sắp xếp thành 4 trường hợp sử dụng riêng biệt, được gọi là bộ giải pháp.

Để vượt qua quy trình xem xét sản phẩm, giải pháp của bạn phải hỗ trợ các tính năng tiêu chuẩn của ít nhất một bộ giải pháp. Các giải pháp vượt qua quy trình xác minh tính năng tiêu chuẩn được liệt kê trong Thư mục giải pháp dành cho doanh nghiệp của Android khi cung cấp Bộ quản lý tiêu chuẩn.

Đối với mỗi nhóm giải pháp, bạn có thể tuỳ ý hỗ trợ một nhóm các tính năng nâng cao. Các giải pháp vượt qua quy trình xác minh tính năng nâng cao được liệt kê trong Thư mục giải pháp dành cho doanh nghiệp của Android khi cung cấp Bộ quản lý nâng cao.

Bộ giải pháp Phiên bản Android Trường hợp sử dụng
Hồ sơ công việc

Do nhân viên sở hữu: 5,1 trở lên

Thuộc quyền sở hữu của công ty: 8.0 trở lên

Thiết bị do nhân viên sở hữu (BYOD)

Thiết bị do công ty sở hữu cho mục đích công việc và cá nhân

Thiết bị được quản lý hoàn toàn Trên 6 Chỉ sử dụng thiết bị do công ty sở hữu cho công việc
Thiết bị chuyên dụng Trên 6 Thiết bị chuyên dụng hoặc dùng chung do công ty sở hữu

Để xem danh sách đầy đủ tất cả tính năng của Android Enterprise, hãy xem danh sách tính năng.

4. Vượt qua quy trình đánh giá sản phẩm

Sau khi đăng ký thành công với Cộng đồng EMM của Google, các EMM có 180 ngày để phát triển giải pháp, vượt qua quy trình đánh giá sản phẩm và triển khai công khai giải pháp. Quá trình đánh giá sản phẩm sẽ xác thực xem giải pháp của EMM có đáp ứng các yêu cầu của ít nhất một nhóm giải pháp hay không.

Duy trì khả năng tương thích

Các yêu cầu về tính năng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Khi phát hành thay đổi, các EMM đã được phê duyệt phải triển khai mọi thay đổi phát sinh trong vòng 180 ngày để duy trì quyền truy cập vào các dịch vụ của Android Enterprise.

5. Triển khai giải pháp

Sau khi vượt qua quy trình xem xét sản phẩm, EMM phải cung cấp tính năng của bộ giải pháp đã được phê duyệt cho khách hàng dưới dạng giải pháp trên đám mây và/hoặc giải pháp tại cơ sở hạ tầng riêng.

  • Tất cả khách hàng tiềm năng và hiện tại đều phải mua và triển khai bản phát hành chính thức này.
  • Khách hàng phải có thể sử dụng các tính năng bắt buộc cho nhóm giải pháp đã chọn.