Xây dựng giải pháp quản lý Android cho doanh nghiệp

Android Enterprise cung cấp các API và công cụ khác để nhà phát triển xây dựng các giải pháp quản lý di động dành cho doanh nghiệp (MMS) giúp khai thác các tính năng dành cho doanh nghiệp được tích hợp vào thiết bị Android và Google Play.

Thiết bị thuộc mọi ngành

Từ điện thoại thông minh dành cho chuyên gia cho đến máy tính bảng khắt khe cho môi trường đòi hỏi khắt khe nhất, hãy xây dựng giải pháp quản lý thiết bị Android cho từng nhân viên trong mọi ngành nghề bằng cách sử dụng API của chúng tôi.
Thiết lập thiết bị BYOD để tự động tách biệt các ứng dụng công việc và cá nhân.
Các lựa chọn quản lý linh hoạt dành cho các thiết bị sử dụng hỗn hợp và chỉ dành cho công việc.
Cung cấp quy trình công việc đơn giản để định cấu hình thiết bị nhằm thực hiện một nhóm công việc cố định.

Các tính năng mạnh mẽ dành cho doanh nghiệp

Chọn trong số hơn 80 tính năng quản lý để tạo giải pháp linh hoạt nhất cho khách hàng của bạn.
Hồ sơ công việc của Android giúp tách biệt và bảo mật ứng dụng công việc khỏi các ứng dụng cá nhân trên cả thiết bị nhân viêncông ty.
Lợi ích của Google Play Protect và một loạt các tính năng bảo mật thiết bị để giúp khách hàng yên tâm.

Quyền truy cập vào Cửa hàng Google Play

Giúp khách hàng của bạn huy động lực lượng lao động bằng cách ghép nối giải pháp EMM của Android với nền tảng phân phối ứng dụng lớn nhất thế giới. Nền tảng ứng dụng doanh nghiệp của Android kết hợp các tính năng quen thuộc của cửa hàng ứng dụng của Google Play với tính năng quản lý được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp.
Sử dụng API của Android Enterprise để cung cấp cho quản trị viên CNTT quyền kiểm soát chi tiết cách các ứng dụng được liệt kê và sắp xếp trong Managed Google Play.
Cho phép quản trị viên CNTT quản lý và phân phối ứng dụng riêng tư cùng với ứng dụng công khai, cung cấp trải nghiệm cửa hàng ứng dụng thống nhất dành cho doanh nghiệp cho người dùng cuối.
Thêm quy trình quản lý ứng dụng vào giải pháp EMM của bạn với khả năng tích hợp tối thiểu bằng cách sử dụng các iframe có thể nhúng của Android Enterprise.

Bắt đầu

Xem những việc có thể làm với Android Enterprise.
Khám phá cách sử dụng các API của chúng tôi để xây dựng giải pháp của bạn.
Hãy làm theo các bước sau để phát hành công khai giải pháp của bạn.
Tìm hiểu về các yêu cầu sản phẩm của Android Enterprise.