Phát triển giải pháp của bạn

Trang này cung cấp tóm tắt ngắn gọn về cách sử dụng Android Management API làm nền tảng phát triển giải pháp quản lý di động dành cho doanh nghiệp (EMM) cho Android.

Nỗ lực phát triển Bảng điều khiển EMM: Tích hợp API, phát triển giao diện người dùng
Loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp có quản lý Tài khoản Google Play
Trường hợp sử dụng Thiết bị trong hồ sơ công việc
Thiết bị được quản lý hoàn toàn
Thiết bị chuyên dụng
Phiên bản Android tối thiểu Android 5.1
Hình 1. Android Device Policy tự động xử lý hoạt động giao tiếp giữa bảng điều khiển EMM và các thiết bị được quản lý

Android Management API hỗ trợ tính năng quản lý thiết bị di động (MDM) và quản lý ứng dụng di động (MAM). Ứng dụng đối tác của API, Android Device Policy, nhận các chế độ cài đặt chính sách quản lý từ API và thực thi các chế độ đó trên thiết bị.

Thiết lập thiết bị để quản lý

Hình 2. Cấp phép cho các thiết bị có mã đăng ký

Android Management API dùng mã thông báo đăng ký để liên kết các thiết bị với một doanh nghiệp. Việc chuyển mã thông báo đăng ký đến một thiết bị sẽ bắt đầu quá trình cấp phép, bao gồm cả việc cài đặt Chính sách thiết bị Android và thêm tài khoản Google Play được quản lý vào thiết bị đó.

Một thiết bị đã cấp phép thành công được biểu thị bằng tài nguyên Devices. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Đăng ký và cấp phép thiết bị.

Quản lý thiết bị và phân phối ứng dụng bằng chính sách

Tài nguyên Policies của Android Management API (API Quản lý Android) cho phép bạn định cấu hình và lưu các nhóm chế độ cài đặt quản lý doanh nghiệp riêng biệt. Quản trị viên CNTT vẫn sử dụng Managed Google Play để khám phá các ứng dụng quản lý quyền cho ứng dụng, nhưng có thể phân phối ứng dụng bằng cách thêm các ứng dụng đó vào chính sách.

Bạn có thể sử dụng Policies để quản lý toàn bộ quá trình triển khai thiết bị Android Enterprise. Ví dụ: để quản lý thiết bị cho worker kiến thức, bạn có thể tạo một chính sách:

  • Thực thi các yêu cầu tối thiểu về mật khẩu.
  • Cài đặt ứng dụng từ xa hoặc cung cấp ứng dụng trong Managed Google Play.
  • Chỉ định thời gian bảo trì cho các bản cập nhật hệ thống.

Để quản lý thiết bị do công ty sở hữu cho mục đích sử dụng riêng hoặc dùng chung, bạn có thể tạo một chính sách:

  • Khoá một thiết bị vào một ứng dụng hoặc nhiều nhóm ứng dụng.
  • Tắt các tính năng như máy ảnh, thông báo và chế độ vị trí.

Khi bạn liên kết một chính sách với một thiết bị, API sẽ tự động gửi các chế độ cài đặt chính sách đến Android Device Policy trên thiết bị đã chỉ định hoặc(các) thiết bị của người dùng được chỉ định. Sau khi nhận được các chế độ cài đặt, Android Device Policy sẽ tự động thực thi trên thiết bị.

Danh sách đầy đủ các chế độ cài đặt chính sách có trong Tài liệu tham khảo về API Quản lý Android.

Làm quen với Android Management API

  1. Hãy xem các bước cần thiết để phát hành giải pháp.
  2. Xem tài liệu dành cho nhà phát triển về API Quản lý Android.

Tiếp theo: Phát hành giải pháp