Harici API'lar

Google Apps Komut Dosyası, tüm web'den API'lerle etkileşime geçebilir. Bu kılavuzda, komut dosyalarınızda farklı API türleriyle nasıl çalışabileceğiniz gösterilmektedir.

Herkese açık API'lere bağlanma

Doğrudan API isteklerinde bulunmak için UrlFetch hizmetini kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte "Apps Komut Dosyası"ndan bahseden 100 veya daha fazla yıldız içeren depoları aramak için GitHub API kullanılmaktadır. Bu API isteği, yetkilendirme veya API anahtarı gerektirmiyor.

var query = '"Apps Script" stars:">=100"';
var url = 'https://api.github.com/search/repositories'
 + '?sort=stars'
 + '&q=' + encodeURIComponent(query);

var response = UrlFetchApp.fetch(url, {'muteHttpExceptions': true});
Logger.log(response);

Hizmetlere OAuth ile istek gönderme

Kullanıcı adına hareket eden API'ler genellikle yetkilendirme gerektirir ve çoğu zaman OAuth protokolünü kullanır. Apps Komut Dosyası, protokol için yerleşik destek sağlamaz ancak OAuth akışını gerçekleştirmek ve isteklerinizle birlikte kimlik bilgilerini göndermek için kullanabileceğiniz açık kaynak kitaplıklar bulunur:

JSON ile çalışın

JSON nesneleriyle çalışmak XML ile çalışmaya benzer ancak JSON nesnesinin ayrıştırılması veya kodlanması çok daha kolaydır.

İstenen API bir istek için ham JSON yanıtı döndürürse JSON dizesi yanıtına HTTPResponse.getContentText() yöntemi kullanılarak erişilebilir. Bu dize alındıktan sonra, yerel nesne temsilini almak için dizede JSON.parse() çağrısı yapmanız yeterlidir.

// Make request to API and get response before this point.
var json = response.getContentText();
var data = JSON.parse(json);
Logger.log(data.title);

Benzer şekilde, istekte bulunmak üzere bir JavaScript nesnesinin dize gösterimini yapmak için JSON.stringify() işlevini kullanın.

var data = {
 'entry': {
  'group': {
   'title': 'Dog Skateboarding',
   'description': 'My dog gets some serious air'
  },
  'keywords': 'dog, skateboard'
 }
}
var payload = JSON.stringify(data);
// Make request to API with payload after this point.

XML ayrıştırma

Harici API bir istek için ham XML yanıtı döndürürse XML yanıtına HTTPResponse.getContentText() yöntemini kullanarak erişebilirsiniz.

// Make request to API and get response before this point.
var xml = response.getContentText();
var doc = XmlService.parse(xml);

Bir API'ye XML isteği gönderirken XmlService yöntemlerini kullanarak gönderilecek XML'yi oluşturun.

var root = XmlService.createElement('entry')
  .setAttribute('keywords', 'dog, skateboard');
var group = XmlService.createElement('group')
  .setAttribute('title', 'Dog Skateboarding');
  .setAttribute('description', 'My dog gets some serious air');
root.addContent(group);
var document = XmlService.createDocument(root);
var payload = XmlService.getPrettyFormat().format(document);
// Make request to API with payload after this point.