Bật API Không gian địa lý cho ứng dụng Unity (AR Foundation) của bạn

Để bật API Không gian địa lý cho ứng dụng Unity AR Foundation, hãy làm theo các bước sau cho các nền tảng mục tiêu của bạn: