Google cam kết nâng cao công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Da đen. Xem làm thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Chọn môi trường phát triển của bạn

ARCore cung cấp SDK cho nhiều môi trường phát triển phổ biến nhất. Các SDK này cung cấp API gốc cho tất cả các tính năng AR cần thiết như theo dõi chuyển động, hiểu biết về môi trường và ước tính ánh sáng. Với những khả năng này, bạn có thể xây dựng trải nghiệm AR hoàn toàn mới hoặc nâng cao các ứng dụng hiện có bằng các tính năng AR.