Hướng dẫn nhanh về Android NDK

Thiết lập môi trường phát triển

 • Cài đặt Android Studio phiên bản 3.1 trở lên bằng Nền tảng SDK Android phiên bản 7.0 (API cấp 24) trở lên.

 • Chuẩn bị Android Studio cho hoạt động phát triển gốc bằng cách cài đặt Bộ phát triển gốc Android (NDK) và CMake thông qua Trình quản lý SDK. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Bắt đầu sử dụng NDK.

 • Bạn sẽ cần tải SDK ARCore cho Android. Bạn có thể:

  • Tải SDK ARCore dành cho Android xuống rồi trích xuất.

   –hoặc–

  • Sao chép kho lưu trữ bằng lệnh sau:

   git clone https://github.com/google-ar/arcore-android-sdk.git

Chuẩn bị thiết bị hoặc trình mô phỏng

Bạn có thể chạy các ứng dụng thực tế tăng cường (AR) trên một thiết bị được hỗ trợ hoặc trong Trình mô phỏng Android. Bạn phải cập nhật Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường (AR) trên trình mô phỏng trước khi chạy ứng dụng. Hãy xem phần Chạy ứng dụng thực tế tăng cường trong Trình mô phỏng Android để biết thêm thông tin.

Mở dự án mẫu

Trong Android Studio, hãy mở dự án mẫu hello_ar_c trong <ARCore SDK Folder>/samples/hello_ar_c.

Dự án mẫu có các phần phụ thuộc bản dựng trên một số phiên bản phần mềm nhất định, chẳng hạn như Gradle và SDK Android. Nếu bạn chưa cài đặt các phần phụ thuộc bắt buộc, thì Android Studio sẽ yêu cầu bạn cấp quyền tải xuống và cài đặt các phần phụ thuộc đó trên máy.

Chạy mẫu

Đảm bảo rằng thiết bị Android của bạn được kết nối với máy phát triển và nhấp vào Run trong Android Studio.

Android Studio sẽ xây dựng dự án của bạn thành một tệp APK có thể gỡ lỗi, cài đặt tệp APK đó rồi chạy ứng dụng trên thiết bị của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tạo và chạy ứng dụng.

Khi bạn di chuyển thiết bị, ứng dụng sẽ tự động phát hiện các bề mặt phẳng và vẽ một lưới hình thoi. Nhấn vào lưới để đặt một chốt ARCore ba chiều lên bề mặt.

Sử dụng Vị trí tức thì

API Vị trí tức thì cho phép người dùng đặt một đối tượng AR trên màn hình mà không cần phải chờ ARCore phát hiện hình học bề mặt. Vị trí của đối tượng được tinh chỉnh theo thời gian thực khi người dùng di chuyển sâu hơn trong môi trường. Sau khi ARCore phát hiện đúng tư thế trong khu vực đặt đối tượng AR, đối tượng này sẽ tự động cập nhật thành chính xác về tư thế.

Nhấn vào màn hình để đặt một đối tượng. Hãy đảm bảo tiếp tục di chuyển thiết bị xung quanh sau khi thấy đối tượng ảnh ba chiều xuất hiện trên màn hình. Nhờ đó, ARCore có thể nhận đủ dữ liệu về môi trường xung quanh và cố định chính xác đối tượng ảo.

Vị trí tức thì

Trong Hình 1, Vị trí tức thì bị tắt và hình dạng bề mặt không xác định. Các đối tượng được đặt trên sàn bên phải của bàn bi-a (bốn chấm nhỏ màu xanh dương) có dạng sập, tư thế của các đối tượng đó không xác định.

Trong Hình 2, Vị trí tức thì được bật từ trình đơn bên dưới biểu tượng bánh răng.

Trong Hình 3, khi tính năng Vị trí tức thì được bật, một đối tượng mới sẽ được đặt trong cảnh. Ảnh này xuất hiện trong thang màu xám, thay vì có màu, để biểu thị rằng ảnh chưa được sửa lỗi để có tư thế chính xác.

Trong Hình 4, đối tượng mới sẽ có màu và tư thế của đối tượng là chính xác khi phát hiện hình dạng bề mặt (được mô tả bằng các đường lưới có thể theo dõi).

Sử dụng chiều sâu

Khi bật Chế độ sâu, ARCore sẽ xem xét hình dạng và vị trí của các đối tượng trong cảnh, đồng thời tính toán vị trí của các đối tượng được đặt trong cảnh so với các đối tượng khác trong cảnh. Phương thức này cho phép các đối tượng đã đặt sẽ bị các đối tượng trong cảnh che khuất và giúp ứng dụng của bạn trở nên chân thực.

Vị trí tức thì

Trong Hình 1, Chiều sâu bị tắt. Một đối tượng được đặt bên dưới bàn bi-a.

Trong Hình 2, khi thiết bị di chuyển xung quanh bàn bi-a, đối tượng sẽ xuất hiện để bám theo thiết bị bất kể đối tượng trong cảnh.

Trong Hình 3, Chiều sâu được bật.

Trong Hình 4, giờ đây đối tượng có vẻ bị che khuất bởi bàn bi-a khi thiết bị di chuyển xung quanh cảnh.

Các bước tiếp theo