Chạy ứng dụng thực tế tăng cường trong Trình mô phỏng Android

Sử dụng Trình mô phỏng Android để kiểm thử các tình huống thực tế tăng cường mà không cần thiết bị thực. Trình mô phỏng Android cho phép bạn chạy các ứng dụng ARCore trong môi trường ảo bằng một thiết bị được mô phỏng do bạn điều khiển.

Thiết lập môi trường phát triển

Yêu cầu về phần mềm:

Tải các công cụ SDK và Android Studio cho ARCore

 1. Cài đặt Android Studio 3.1 trở lên.

 2. Trong Android Studio, hãy chuyển đến Preferences > Appearance and Behavior > System Settings > Android SDK.

 3. Chọn thẻ SDK Platforms rồi đánh dấu vào Show Package Details.

  Trong phiên bản Android thích hợp, hãy chọn:
  API Google API Intel x86 Atom System Image API cấp 27 trở lên.

 4. Chọn thẻ SDK Tools rồi thêm Android Emulator 27.2.9 trở lên.

 5. Nhấp vào OK để cài đặt các gói và công cụ đã chọn.

 6. Nhấp vào OK một lần nữa để xác nhận nội dung thay đổi.

 7. Accept thoả thuận cấp phép cho Trình cài đặt thành phần.

 8. Nhấp vào Finish.

Tạo thiết bị ảo có hỗ trợ thực tế tăng cường

Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn của Android Studio về cách Tạo thiết bị ảo.

Tạo Thiết bị Android ảo (AVD) mới

 1. Trong Android Studio, hãy mở Device Manager (Trình quản lý thiết bị) bằng cách nhấp vào Tools > Device Manager.

 2. Nhấp vào Create Device ở đầu bảng Trình quản lý thiết bị.

 3. Chọn hoặc tạo hồ sơ phần cứng Điện thoại mà bạn muốn rồi chọn Next.

 4. Chọn hình ảnh hệ thống x86 hoặc x86_64 chạy API cấp 27 trở lên rồi chọn Next.

  • Mặc dù các thiết bị ARCore thực tế được hỗ trợ ở API cấp 24 trở lên, nhưng việc hỗ trợ Trình mô phỏng Android yêu cầu API cấp 27 trở lên.

  • Chỉ hỗ trợ kiến trúc Trình mô phỏng Android dựa trên x86. Các cấu trúc khác như arm64-v8a, armeabi-v7 hiện không được hỗ trợ.

 5. Xác minh rằng thiết bị ảo của bạn được định cấu hình chính xác:

  • Nhấp vào Show Advanced Settings.

  • Đảm bảo bạn đã đặt Camera Back thành VirtualScene.

 6. Nhấp vào Finish để tạo AVD của bạn.

Chạy ứng dụng

Kiểm thử ứng dụng ARCore trên thiết bị ảo hỗ trợ AR trong trình mô phỏng. Để thực hiện việc này, bạn có thể làm theo hướng dẫn của Android Studio để Chạy ứng dụng trong Trình mô phỏng Android.

Cập nhật Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường

Phiên bản Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường trên trình mô phỏng có thể đã lỗi thời. Hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật:

 1. Tải Google_Play_Services_for_AR_1.41.0_x86_for_emulator.apk mới nhất xuống trên trang bản phát hành của GitHub.

 2. Cài đặt tệp APK đã tải xuống vào mỗi AVD mà bạn muốn sử dụng:

  Khởi động AVD mong muốn, sau đó kéo APK đã tải xuống từ thư mục hệ thống của bạn (tức là Downloads) vào trình mô phỏng đang chạy hoặc cài đặt trình mô phỏng này bằng adb khi thiết bị ảo đang chạy:

  adb install -r Google_Play_Services_for_AR_1.41.0_x86_for_emulator.apk

Lặp lại các bước này cho mọi AVD khác mà bạn muốn sử dụng.

Điều khiển cảnh ảo

Khi ứng dụng kết nối với ARCore, bạn sẽ thấy một lớp phủ mô tả cách điều khiển máy ảnh và thanh trạng thái ở bên dưới cửa sổ trình mô phỏng.

Di chuyển máy ảnh ảo

Nhấn và giữ Shift để truy cập vào các tuỳ chọn điều khiển chuyển động của camera. Sử dụng các nút điều khiển sau để di chuyển camera:

Hành động Việc nên làm
Di chuyển sang trái hoặc sang phải Giữ Shift + nhấn A hoặc D
Di chuyển xuống hoặc lên Giữ Shift + nhấn Q hoặc E
Di chuyển về phía trước hoặc phía sau Giữ Shift + nhấn W hoặc S
Thay đổi hướng của thiết bị Giữ Shift + di chuyển chuột

Nhả Shift để quay lại chế độ tương tác trong trình mô phỏng.

Dùng thẻ Virtual Sensors trong phần Extended controls (Chế độ điều khiển mở rộng) để định vị thiết bị chính xác hơn.

Thêm Hình ảnh tăng cường vào cảnh

Tải hình ảnh vào môi trường mô phỏng của trình mô phỏng để kiểm thử tính năng Hình ảnh tăng cường.

Sử dụng thẻ Camera trong Extended controls để thêm hoặc sửa đổi Scene images. Có hai vị trí bức ảnh, một trên tường và một ở trên bàn.

Để xem các vị trí hình ảnh này trong cảnh, hãy chạy trình mô phỏng, sau đó di chuyển camera đến khu vực phòng ăn qua cửa phía sau vị trí bắt đầu của máy ảnh.

Mẹo khắc phục sự cố

 • Nếu ứng dụng ARCore của bạn chạy và bạn thấy thông báo "Thiết bị này không hỗ trợ AR", hãy kiểm tra bản sửa đổi trên hình ảnh hệ thống của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng API cấp 27 Bản sửa đổi 4 trở lên.

 • Nếu ứng dụng ARCore không mở được máy ảnh khi chạy, hãy đảm bảo Camera Back được đặt thành VirtualScene, như mô tả trong các bước định cấu hình ở trên.

 • Nếu ứng dụng ARCore không mở được kèm theo thông báo lỗi "Failed to create AR session" (Không tạo được phiên thực tế tăng cường), hãy kiểm tra nhật ký ứng dụng. Nếu thấy java.lang.UnsatisfiedLinkError kèm theo thông báo có chứa /lib/arm/libarcore_c.so" is for EM_ARM (40) instead of EM_386 (3), thì có thể bạn đã cài đặt sai phiên bản của tệp apk Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường. Tạo một thiết bị ảo mới và cài đặt phiên bản x86.