Chạy ứng dụng thực tế tăng cường trong trình mô phỏng Android

Sử dụng Trình mô phỏng Android để thử nghiệm các tình huống thực tế tăng cường mà không cần thiết bị thực. Trình mô phỏng Android cho phép bạn chạy các ứng dụng ARCore trong môi trường ảo với một thiết bị được mô phỏng mà bạn điều khiển.

Thiết lập môi trường phát triển

Yêu cầu về phần mềm:

Tải Android Studio và bộ công cụ SDK cho ARCore

 1. Cài đặt Android Studio 3.1 trở lên.

 2. Trong Android Studio, hãy chuyển đến Preferences > Appearance and Behavior > System Settings > Android SDK.

 3. Chọn thẻ SDK Platforms rồi đánh dấu Show Package Details.

  Trong phiên bản Android phù hợp, hãy chọn:
  API Google x86 Atom cho hình ảnh hệ thống Atom Cấp 27 trở lên.

 4. Chọn thẻ SDK Tools và thêm Android Emulator 27.2.9 trở lên.

 5. Nhấp vào OK để cài đặt các gói và công cụ đã chọn.

 6. Nhấp lại vào OK để xác nhận thay đổi.

 7. Accept thỏa thuận cấp phép cho Trình cài đặt thành phần.

 8. Nhấp vào Finish.

Tạo một thiết bị ảo hỗ trợ AR

Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn dành cho Android Studio về cách Tạo thiết bị ảo.

Tạo Thiết bị ảo Android (AVD) mới

 1. Trong Android Studio, hãy mở Trình quản lý thiết bị ảo Android bằng cách nhấp vào Tools > AVD Manager.

 2. Nhấp vào biểu tượng Create Virtual Device ở cuối hộp thoại Trình quản lý thiết bị ảo Android.

 3. Chọn hoặc tạo hồ sơ phần cứng Điện thoại mà bạn muốn rồi chọn Next.

 4. Chọn một hình ảnh hệ thống x86 hoặc x86_64 chạy API cấp 27 trở lên và chọn Next.

  • Mặc dù thiết bị ARCore thực được hỗ trợ ở API cấp 24 trở lên, nhưng dịch vụ hỗ trợ Trình mô phỏng Android yêu cầu API cấp 27 trở lên.

  • Chỉ hỗ trợ cấu trúc Trình mô phỏng Android dựa trên x86. Các kiến trúc khác như arm64-v8a, armeabi-v7 hiện không được hỗ trợ.

 5. Xác minh rằng thiết bị ảo của bạn được định cấu hình đúng cách:

  • Nhấp vào Show Advanced Settings.

  • Hãy nhớ đặt Camera Back thành VirtualScene.

 6. Nhấp vào Finish để tạo AVD của bạn.

Chạy ứng dụng

Thử nghiệm ứng dụng ARCore trên một thiết bị ảo hỗ trợ AR trong trình mô phỏng. Để làm điều này, bạn có thể làm theo hướng dẫn dành cho Android Studio để Chạy ứng dụng trong Trình mô phỏng Android.

Cập nhật Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường

Phiên bản Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường trên trình mô phỏng có thể đã lỗi thời. Hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật:

 1. Tải Google_Play_Services_for_AR_1.32.0_x86_for_editor.apk mới nhất xuống từ trang bản phát hành của GitHub.

 2. Cài đặt APK đã tải xuống trong mỗi AVD bạn muốn sử dụng:

  Khởi động AVD mong muốn, sau đó kéo APK đã tải xuống từ thư mục hệ thống của bạn (tức là Downloads) vào trình mô phỏng chạy hoặc cài đặt trình mô phỏng này bằng adb khi thiết bị ảo đang chạy:

  adb install -r Google_Play_Services_for_AR_1.32.0_x86_for_emulator.apk

Lặp lại các bước này cho bất kỳ AVD bổ sung nào bạn muốn sử dụng.

Kiểm soát cảnh ảo

Khi ứng dụng của bạn kết nối với ARCore, bạn sẽ thấy một lớp phủ mô tả cách điều khiển máy ảnh và thanh trạng thái bên dưới cửa sổ trình mô phỏng.

Di chuyển máy ảnh ảo

Nhấn và giữ Option (macOS) hoặc Alt (Linux hoặc Windows) để truy cập vào các tùy chọn điều khiển di chuyển máy ảnh. Sử dụng các tùy chọn điều khiển sau đây để di chuyển máy ảnh:

Nền tảng Hành động Việc nên làm
macOS Di chuyển sang trái hoặc sang phải Giữ phím Option + nhấn phím A hoặc D
Di chuyển xuống hoặc lên Giữ phím Option + nhấn Q hoặc E
Di chuyển về phía trước hoặc phía sau Giữ phím Option + nhấn phím W hoặc S
Thay đổi hướng thiết bị Giữ phím Option + di chuyển chuột
Linux hoặc Windows Di chuyển sang trái hoặc sang phải Giữ phím Alt + nhấn phím A hoặc D
Di chuyển xuống hoặc lên Giữ phím Alt + nhấn phím Q hoặc E
Di chuyển về phía trước hoặc phía sau Giữ phím Alt + nhấn phím W hoặc S
Thay đổi hướng thiết bị Giữ phím Alt + di chuột

Nhả Option hoặc Alt để quay lại chế độ tương tác trong trình mô phỏng.

Sử dụng thẻ Virtual Sensors trong phần Kiểm soát mở rộng để định vị thiết bị chính xác hơn.

Thêm hình ảnh tăng cường vào cảnh

Tải hình ảnh vào môi trường mô phỏng của trình mô phỏng để thử nghiệm Hình ảnh tăng cường.

Hãy dùng thẻ Camera trong Extended controls để thêm hoặc sửa đổi Scene images. Có hai vị trí hình ảnh, một vị trí trên tường và một vị trí trên bàn.

Để xem các vị trí hình ảnh này trong cảnh, hãy chạy trình mô phỏng, sau đó di chuyển máy ảnh đến khu vực phòng ăn thông qua cửa phía sau vị trí bắt đầu của máy ảnh.

Mẹo khắc phục sự cố

 • Nếu ứng dụng ARCore của bạn chạy và bạn thấy thông báo "Thiết bị này không hỗ trợ thông báo AR" hãy kiểm tra bản sửa đổi trên hình ảnh hệ thống của bạn. Đảm bảo bạn đang sử dụng API Cấp 27, Bản sửa đổi 4 trở lên.

 • Nếu ứng dụng ARCore không mở được máy ảnh khi khởi chạy, hãy đảm bảo rằng bạn đã đặt Camera Back thành VirtualScene, như mô tả trong các bước định cấu hình ở trên.

 • Nếu ứng dụng ARCore của bạn không mở được kèm theo thông báo lỗi "Không tạo được phiên AR quot; hãy kiểm tra nhật ký ứng dụng. Nếu bạn thấy java.lang.UnsatisfiedLinkError có thông báo chứa /lib/arm/libarcore_c.so" is for EM_ARM (40) instead of EM_386 (3), thì có thể bạn đã cài đặt không đúng phiên bản APK Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường. Tạo một thiết bị ảo mới và cài đặt phiên bản x86.