Google cam kết nâng cao công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Da đen. Xem làm thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Xây dựng tương lai.

Với ARCore, xây dựng trải nghiệm thực tế tăng cường mới kết hợp nhuần nhuyễn giữa thế giới kỹ thuật số và vật lý. Thay đổi cách mọi người chơi, mua sắm, học hỏi, sáng tạo và cùng nhau trải nghiệm thế giới — ở quy mô Google.

Tài nguyên

mọi thứ bạn cần đã bắt đầu
Nhận SDK bạn đã chọn
Xây dựng ứng dụng đầu tiên của bạn
Tìm hiểu ARCore
Kết nối, hỏi, thảo luận
Nhận tin tức và mẹo mới nhất