Làm quen với Nền tảng thực tế tăng cường

AR Foundation của Unity là một khung đa nền tảng cho phép bạn viết các trải nghiệm thực tế tăng cường một lần, sau đó tạo bản dựng cho thiết bị Android hoặc iOS mà không cần thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào. Khung này hiện có sẵn thông qua gói AR Foundation của Unity.

Gói Tiện ích ARCore cho AR Foundation (không bắt buộc) của ARCore bổ sung các chức năng bổ sung, cho phép bạn sử dụng các tính năng như Cloud Anchors, bộ lọc cấu hình Camera, cũng như tính năng Ghi và Phát cho ứng dụng.

Di chuyển hoặc nâng cấp các dự án hiện có

 • Để di chuyển một dự án hiện có từ SDK ARCore (không dùng nữa) dành cho Unity sang AR Foundation của Unity và Các tiện ích ARCore (không bắt buộc), hãy xem hướng dẫn di chuyển.
 • Để nâng cấp một dự án hiện có từ phiên bản AR Foundation trước đó, hãy xem hướng dẫn nâng cấp và di chuyển của Unity.

Yêu cầu

Tuỳ thuộc vào nền tảng mục tiêu, gói AR Foundation sẽ yêu cầu những nội dung sau:

Android

Phần cứng

 • Một trình mô phỏng hoặc thiết bị Android hỗ trợ ARCore
 • Cáp USB để kết nối thiết bị với máy phát triển

Phần mềm

iOS

Phần cứng

Phần mềm

Cài đặt AR Foundation

Hãy làm theo các bước sau để cài đặt gói Unity AR Foundation.

 1. Mở một dự án Unity hiện có hoặc tạo một dự án 3D mới.

 2. Chuyển đến Window > Package Manager.

 3. Bên cạnh Packages, chọn Unity Registry.

 4. Trên thanh tìm kiếm, hãy nhập "AR Foundation".

 5. Nhấp vào Install.

Cài đặt và bật các gói trình bổ trợ dành riêng cho nền tảng

Gói Nền tảng thực tế tăng cường hiển thị giao diện để nhà phát triển Unity sử dụng nhưng không triển khai tính năng thực tế tăng cường nào. Để sử dụng AR Foundation trên một thiết bị mục tiêu, bạn cũng cần cài đặt các gói riêng và bật trình bổ trợ tương ứng cho từng nền tảng tương ứng.

Android

Gói ARCore XR Plugin cho phép bạn tạo các ứng dụng thực tế tăng cường cho thiết bị Android. Hãy làm theo các bước sau để cài đặt ứng dụng này trong dự án Unity nếu ứng dụng của bạn nhắm đến các thiết bị Android. Sử dụng cùng một phiên bản với gói AR Foundation để tránh mọi vấn đề về khả năng tương thích.

 1. Trong dự án của bạn, hãy chuyển đến Window > Package Manager.

 2. Bên cạnh Packages, chọn Unity Registry.

 3. Trong thanh tìm kiếm, hãy nhập "ARCore XR plugin" (Trình bổ trợ ARCore XR).

 4. Nhấp vào Install.

 5. Chuyển đến Edit > Project Settings. Trong XR Plug-in Management, hãy mở thẻ Android rồi bật ARCore.

iOS

Trình bổ trợ ARKit XR cho phép bạn xây dựng các ứng dụng thực tế tăng cường cho thiết bị iOS. Hãy làm theo các bước sau để cài đặt ứng dụng này trong dự án Unity nếu ứng dụng của bạn nhắm đến thiết bị iOS. Hãy sử dụng cùng một phiên bản với gói AR Foundation (Nền tảng thực tế tăng cường) để tránh mọi vấn đề về khả năng tương thích.

 1. Trong dự án của bạn, hãy chuyển đến Window > Package Manager.

 2. Bên cạnh Packages, chọn Unity Registry.

 3. Trong thanh tìm kiếm, hãy nhập "ARKit XR plugin" (Trình bổ trợ ARKit XR).

 4. Nhấp vào Install.

 5. Chuyển đến Edit > Project Settings. Trong XR Plug-in Management, hãy mở thẻ iOS rồi bật ARKit.

Định cấu hình Phiên thực tế tăng cường và thêm các thành phần Nền tảng thực tế tăng cường vào cảnh của bạn

Một cảnh cần có phiên AR để bật các quy trình thực tế tăng cường, chẳng hạn như theo dõi chuyển động, tìm hiểu môi trường và ước tính ánh sáng. Bạn sẽ cần có các đối tượng trò chơi sau đây để hỗ trợ phiên thực tế tăng cường:

AR Foundation 4.x

 • AR Session: Kiểm soát vòng đời của trải nghiệm thực tế tăng cường.

 • AR Session Origin: Chuyển đổi toạ độ AR thành toạ độ thế giới của Unity.

Trước khi thêm đối tượng trò chơi mới, hãy xoá Main Camera mặc định. Thuộc tính này sẽ được thay thế bằng một AR Camera mới trong AR Session Origin.

Thêm các đối tượng trò chơi thực tế tăng cường mới vào cảnh của bạn: nhấp chuột phải vào ngăn Hierarchy rồi chọn XR. Thêm AR Session mới và đối tượng trò chơi AR Session Origin mới.

Tổ chức AR 5.x

 • AR Session: Kiểm soát vòng đời của trải nghiệm thực tế tăng cường.

 • XR Origin: Chuyển đổi toạ độ AR thành toạ độ thế giới của Unity.

Trước khi thêm đối tượng trò chơi mới, hãy xoá Main Camera mặc định. Thuộc tính này sẽ được thay thế bằng một AR Camera mới trong XR Origin.

Thêm các đối tượng trò chơi thực tế tăng cường mới vào cảnh của bạn: nhấp chuột phải vào ngăn Hierarchy rồi chọn XR. Thêm AR Session mới và đối tượng trò chơi XR Origin mới.

Định cấu hình chế độ cài đặt trình phát

Android

 1. Chuyển đến File > Build Settings để mở cửa sổ Build Settings.
 2. Trong phần Platform, chọn Android rồi nhấp vào Switch Platform.
 3. Nhấp vào Player Settings.
 4. Áp dụng các thay đổi sau:

  Player Settings > … Giá trị
  Other Settings > Rendering Bỏ đánh dấu Auto Graphics API.
  Nếu Vulkan nằm trong phần Graphics APIs, hãy xoá thẻ đó vì Vulkan chưa được ARCore hỗ trợ.
  Other Settings > Package Name Tạo mã ứng dụng duy nhất bằng định dạng tên gói Java.
  Ví dụ: sử dụng com.example.helloAR.
  Other Settings > Minimum API Level Nếu bạn đang tạo một ứng dụng Yêu cầu phải có thực tế tăng cường (AR), hãy chỉ định Android 7.0 'Nougat' (API Level 24) or higher.
  Nếu bạn đang tạo một ứng dụng AR không bắt buộc, hãy chỉ định Android API Level 19 or higher.
  Other Settings > Scripting Backend Chọn IL2CPP thay vì Mono để cho phép bật tính năng hỗ trợ ARM64 trong bước tiếp theo.

  Trong quá trình phát triển:

  • Sử dụng Mono + 32 bit (ARMv7)
  • Cài đặt APK ARCore FAT (32 bit + 64 bit)

  Khi gửi đến Cửa hàng Play:

  • Sử dụng IL2CPP
  • Kích hoạt cả phiên bản 32 bit (ARMv7) và 64 bit (ARM64) để đáp ứng yêu cầu của Cửa hàng Play về phiên bản 64 bit
  • Không bắt buộc (được hỗ trợ trong phiên bản 2018.3 trở lên): Trong Build Settings, hãy bật Android App Bundles
  Other Settings > Target Architectures Để đáp ứng yêu cầu về phiên bản 64 bit của Google Play, hãy bật ARM64 (ARM 64 bit). Bật ARMv7 (ARM 32 bit) để hỗ trợ các thiết bị 32 bit.

iOS

 1. Chuyển đến File > Build Settings để mở cửa sổ Build Settings.
 2. Trong phần Platform, chọn iOS rồi nhấp vào Switch Platform.
 3. Nhấp vào Player Settings.
 4. Định cấu hình các chế độ cài đặt sau:

  Player Settings > … Giá trị
  Other Settings > Bundle Identifier Thêm tên ứng dụng của bạn theo định dạng DNS ngược.
  Ví dụ: sử dụng com.mycompany.myapp.
  Other Settings > Camera usage description Nhập nội dung mô tả để giải thích việc bạn sử dụng AR (ví dụ: ARKit).
  Other Settings > Target minimum iOS version 11.0 trở lên
  Other Settings > Architecture ARM64

Các bước tiếp theo