Bật tính năng thực tế tăng cường (AR) trong ứng dụng Nền tảng thực tế tăng cường (AR) (chỉ dành cho Android)

Bật công nghệ thực tế tăng cường (AR) để sử dụng các tính năng thực tế tăng cường trong ứng dụng mới hoặc ứng dụng hiện có.

Định cấu hình ứng dụng của bạn thành Bắt buộc phải sử dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) hoặc Không bắt buộc về công nghệ thực tế tăng cường

Để tiết kiệm dung lượng trên từng thiết bị, tất cả tính năng AR được lưu trữ trong một ứng dụng có tên là Dịch vụ Google Play cho AR. Ứng dụng này sẽ được Cửa hàng Play cập nhật riêng. Ứng dụng Android sử dụng tính năng thực tế tăng cường kết nối với Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường bằng SDK ARCore. Bạn có thể định cấu hình một ứng dụng hỗ trợ các tính năng thực tế tăng cường theo 2 cách: Bắt buộc thực tế tăng cườngKhông bắt buộc đối với công nghệ thực tế tăng cường. Chỉ định này xác định cách ứng dụng tương tác với ứng dụng Dịch vụ Google Play cho thực tế tăng cường.

Ứng dụng Yêu cầu phải có AR không thể hoạt động nếu không có ARCore. Tính năng này yêu cầu thiết bị hỗ trợ ARCore đã cài đặt Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường.

 • Cửa hàng Google Play sẽ chỉ cung cấp các ứng dụng Yêu cầu liên quan đến AR trên thiết bị hỗ trợ ARCore.
 • Khi người dùng cài đặt một ứng dụng Yêu cầu về thực tế tăng cường (AR), Cửa hàng Google Play sẽ tự động cài đặt Dịch vụ Google Play cho thực tế tăng cường (AR) trên thiết bị của họ. Tuy nhiên, ứng dụng của bạn vẫn phải thực hiện các bước kiểm tra bổ sung trong thời gian chạy trong trường hợp Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường (AR) đã lỗi thời hoặc bị gỡ cài đặt theo cách thủ công.

Ứng dụng AR không bắt buộc sử dụng ARCore để cải thiện chức năng hiện có. Phiên bản này có các tính năng thực tế tăng cường (không bắt buộc) và chỉ được kích hoạt trên các thiết bị hỗ trợ ARCore đã cài đặt Dịch vụ Google Play cho thực tế tăng cường.

 • Bạn có thể cài đặt và chạy các ứng dụng AR không bắt buộc trên thiết bị không hỗ trợ ARCore.
 • Khi người dùng cài đặt một ứng dụng AR không bắt buộc, Cửa hàng Google Play sẽ không tự động cài đặt Dịch vụ Google Play cho AR trên thiết bị.
Bắt buộc phải có tính năng ARTuỳ chọn thực tế tăng cường (AR)
Mức sử dụng Tính năng thực tế tăng cường Ứng dụng của bạn cần ARCore cho chức năng cơ bản. ARCore tăng cường chức năng của ứng dụng. Ứng dụng có thể chạy mà không cần hỗ trợ ARCore.
Chế độ hiển thị trên Cửa hàng Play Ứng dụng của bạn chỉ có trong Cửa hàng Play trên các thiết bị hỗ trợ ARCore. Ứng dụng của bạn tuân theo quy trình đăng thông tin thông thường.
Phương thức cài đặt Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường Cửa hàng Play cài đặt Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường (AR) cùng với ứng dụng của bạn. Ứng dụng của bạn dùng ARSession.state để tải xuống và cài đặt ARCore.
Yêu cầu về Android minSdkVersion Android 7.0 (API cấp 24) Android 4.4 (API cấp 19), mặc dù để chạy bất kỳ chức năng thực tế tăng cường nào cũng yêu cầu tối thiểu là Android 7.0 (API cấp 24)
Phải dùng ARSession.state để kiểm tra trạng thái cài đặt và khả năng hỗ trợ ARCore

Bắt buộc ứng dụng phải dùng tính năng thực tế tăng cường (AR)

Android

 1. Chuyển đến Edit > Project Settings > XR Plug-in Management > ARCore. Theo mặc định, Requirement được đặt thành Required.

 2. Nhấp vào Edit > Project Settings > Player, chọn thẻ có biểu tượng Android.

 3. Trong Other Settings > Identification, hãy chỉ định Minimum API Level từ 24 trở lên.

iOS

 1. Chuyển đến Edit > Project Settings > XR Plug-in Management > ARKit. Theo mặc định, Requirement được đặt thành Required.

 2. Nhấp vào Edit > Project Settings > Player, chọn thẻ có biểu tượng iOS.

 3. Trong Other Settings > Configuration, hãy chỉ định Target minimum iOS Version cho ứng dụng của bạn.

Đặt ứng dụng thực tế tăng cường (AR) là không bắt buộc

Android

 1. Chuyển đến Edit > Project Settings > XR Plug-in Management > ARCore.

 2. Trong trình đơn thả xuống Requirement, hãy chọn Optional để đặt ứng dụng thành chế độ thực tế tăng cường (AR) không bắt buộc.

 3. Nhấp vào Edit > Project Settings > Player, chọn thẻ có biểu tượng Android.

 4. Trong Other Settings > Identification, hãy chỉ định Minimum API Level từ 24 trở lên.

iOS

 1. Chuyển đến Edit > Project Settings > XR Plug-in Management > ARKit.

 2. Trong trình đơn thả xuống Requirement, hãy chọn Optional để đặt ứng dụng thành Không bắt buộc thực tế tăng cường (AR).

 3. Nhấp vào Edit > Project Settings > Player, chọn thẻ có biểu tượng iOS.

 4. Trong Other Settings > Configuration, hãy chỉ định Target minimum iOS Version cho ứng dụng của bạn.

Kiểm tra thời gian chạy

Kiểm tra xem bạn đã cài đặt Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường hay chưa

Cả ứng dụng Bắt buộc thực tế tăng cường (AR) và Thực tế tăng cường (AR) đều phải gọi ARSession.state trước khi tạo phiên ARCore để kiểm tra xem phiên bản Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường tương thích đã được cài đặt hay chưa và để đảm bảo rằng mọi dữ liệu hồ sơ thiết bị ARCore cần thiết đều đã được tải xuống.

Trong thời gian chạy, các ứng dụng bắt buộc phải có thực tế tăng cường (AR) sẽ tự động thực hiện quy trình kiểm tra thời gian chạy để đảm bảo rằng thiết bị mục tiêu:

 • Hỗ trợ ARCore
 • Đã cài đặt Google Play Services for AR – nếu ứng dụng chưa cài đặt (có thể do người dùng đã xoá ứng dụng) hoặc phiên bản quá cũ, thì ứng dụng sẽ nhắc người dùng cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng.
 • Có dữ liệu hồ sơ thiết bị ARCore mới nhất. Nếu dữ liệu này đã lỗi thời, ứng dụng của bạn sẽ tải dữ liệu mới xuống.

Đặt ARSession.attemptUpdate thành false để tắt các chế độ kiểm tra mặc định này. Ứng dụng của bạn vẫn phải xử lý các điều kiện sau:

Điều kiện Hành động
Thiết bị không hỗ trợ ARCore. Ẩn chức năng liên quan đến AR.
Thiết bị hỗ trợ ARCore, nhưng dữ liệu hồ sơ thiết bị Google Play Services for AR và/hoặc ARCore chưa được cài đặt hoặc lỗi thời. Nhắc người dùng cài đặt hoặc cập nhật dữ liệu hồ sơ thiết bị Google Play Services for AR và/hoặc ARCore bằng cách gọi ARSession.Install().
Thiết bị hỗ trợ ARCore và Google Play Services for AR, đồng thời dữ liệu hồ sơ thiết bị ARCore được cài đặt và cập nhật. Tạo một ARCore Session và bắt đầu sử dụng ARCore.

Bạn cũng có thể kiểm tra ARSession.state để biết trạng thái cài đặt và hỗ trợ.

Tuân thủ các yêu cầu về quyền riêng tư của người dùng

Để phát hành ứng dụng trên Cửa hàng Play, hãy đảm bảo ứng dụng của bạn tuân thủ Các yêu cầu về quyền riêng tư của người dùng của ARCore.

Bước tiếp theo