Yêu cầu về quyền riêng tư của người dùng

Các yêu cầu về quyền riêng tư của người dùng đối với Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường (ARCore)

Bạn phải công bố cách sử dụng Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường (ARCore) cũng như cách ứng dụng này thu thập và xử lý dữ liệu, một cách nổi bật trong ứng dụng của bạn, mà người dùng có thể dễ dàng truy cập. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thêm văn bản sau vào trình đơn chính hoặc màn hình thông báo:

Ứng dụng này chạy trên Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường (ARCore), do Google cung cấp và chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư của Google.

Các yêu cầu về quyền riêng tư đối với API Cloud Core Anchor và API không gian địa lý ARCore

Trong ứng dụng của mình, bạn phải công bố rõ ràng việc sử dụng Neo Core Cloud Anchor hoặc API ARCore Geospatial trong ứng dụng của bạn bằng cách bao gồm văn bản sau cùng với quá trình kích hoạt API hiện hành, bao gồm cả đường liên kết “tìm hiểu thêm” đến https://support.google.com/ar?p=how-google-play-services-for-ar-handles-your-data:

Để hỗ trợ phiên này, Google sẽ xử lý dữ liệu cảm biến (ví dụ: máy ảnh và vị trí).
Tìm hiểu thêm

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách triển khai quy trình thông báo cho người dùng được đề xuất trong ứng dụng mẫu cho từng nền tảng được hỗ trợ được vận chuyển bằng SDK ARCore.