Bắt đầu sử dụng Tiện ích ARCore cho Nền tảng thực tế tăng cường

Các tiện ích ARCore không bắt buộc dành cho gói Nền tảng AR bổ sung chức năng cho gói Nền tảng AR của Unity, cho phép bạn sử dụng các tính năng như Cloud Anchors, bộ lọc cấu hình máy ảnh cũng như Ghi và phát trong ứng dụng.

Yêu cầu

Để phát triển bằng các tiện ích ARCore dành cho AR Foundation, bạn sẽ cần có:

Android

Phần cứng

 • Thiết bị Android hỗ trợ ARCore
 • Cáp USB để kết nối thiết bị với máy phát triển

Phần mềm

iOS

Phần cứng

Phần mềm

Cài đặt gói Tiện ích ARCore

Làm theo các bước sau để cài đặt Tiện ích ARCore cho AR Foundation.

Phần phụ thuộc theo gói

 1. Hãy nhớ cài đặt và định cấu hình AR Foundation trong môi trường phát triển của bạn.
 2. Mở hoặc tạo một dự án Unity mới.
 3. Chọn nền tảng bản dựng mục tiêu mong muốn:
  1. Trên trình đơn File, hãy chọn Build Settings.
  2. Chọn Android hoặc iOS, tuỳ thuộc vào nền tảng mục tiêu mong muốn.
  3. Nhấp vào Switch Platform.
 4. Nhập gói Tiện ích ARCore mới nhất:

  1. Chuyển đến Window > Package Manager.
  2. Nhấp vào nút rồi chọn tuỳ chọn Add package from git URL... trong trình đơn thả xuống.

  3. Dán URL sau vào trường văn bản:

   https://github.com/google-ar/arcore-unity-extensions.git
   
  4. Nhấp vào Add.

Không có EDM4U

Theo mặc định, các Tiện ích ARCore đi kèm với các phần phụ thuộc bổ sung. Khi sử dụng các thư viện khác (ví dụ: Firebase Analytics) phụ thuộc vào một phiên bản khác của Trình quản lý phần phụ thuộc bên ngoài dành cho Unity, hành vi không xác định có thể xảy ra, khiến các phần phụ thuộc ngừng hoạt động đúng cách.

Cài đặt Tiện ích ARCore mà không cần các phần phụ thuộc đi kèm để ngăn ngừa xung đột khi tạo phiên bản thư viện:

 1. Tải Tiện ích ARCore không có bản phát hành EDM4Ucom.google.external-dependency-manager xuống,
 2. Làm theo hướng dẫn về cách nhập gói UPM bằng tệp .tgz, cài đặt các gói theo thứ tự sau:
  1. com.google.external-dependency-manager,
  2. Tiện ích ARCore (không có EDM4U).

Khi cài đặt ARCore Extensions, Unity cũng sẽ tự động cài đặt một phiên bản phù hợp của các phần phụ thuộc bắt buộc:

 • AR Foundation
 • ARCore XR Plugin (được sử dụng khi nhắm mục tiêu Android)
 • ARKit XR Plugin (được sử dụng khi nhắm mục tiêu iOS)

Các phần phụ thuộc này có thể không hiển thị trong khung hiển thị Package Manager > Package: In project. Tuy nhiên, bạn có thể xem các gói trong cửa sổ Project trong Packages

Thiết lập tiện ích ARCore

AR Foundation 4.x

 1. Trong ngăn Hierarchy, hãy nhấp chuột phải rồi thêm các đối tượng trò chơi sau (nếu chưa thêm):

  • XR > AR Session
  • XR > AR Session Origin
  • XR > ARCore Extensions
 2. Trong ngăn Hierarchy, hãy chọn gói ARCore Extensions.

 3. Trong ngăn Inspector, đối với mỗi trường sau đây, hãy nhấp vào nút mục tiêu rồi kết nối từng trường với đối tượng trò chơi tương ứng như sau:

  • Session: Sử dụng AR Session của cảnh.
  • AR Session Origin: Sử dụng AR Session Origin của cảnh.
  • Camera Manager: Sử dụng AR Camera của cảnh.
 4. Bạn có thể tạo và kết nối các thành phần sau cho Cloud Anchors và bộ lọc cấu hình máy ảnh (không bắt buộc).

  1. Trong ngăn Project > Assets, hãy nhấp chuột phải, chọn Create > XR > ARCore Extensions Config.

  2. Trong ngăn Project > Assets, hãy nhấp chuột phải, chọn Create > XR > Camera Config Filter.

  3. Trong ngăn Hierarchy, hãy chọn gói ARCore Extensions.

  4. Trong trường ARCore Extensions Config của ngăn Inspector, hãy nhấp vào nút mục tiêu rồi kết nối với tài sản ARCoreExtensionsConfig.

  5. Trong trường Camera Config Filter của ngăn Inspector, hãy nhấp vào nút mục tiêu rồi kết nối với tài sản ARCoreExtensionsCameraConfigFilter.

   Để tìm hiểu thêm, hãy xem Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Cloud Anchors và hướng dẫn Định cấu hình máy ảnh.

  6. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Unity dưới 2020.3:

   • Chọn Custom Gradle Properties Template (Mẫu thuộc tính Gradle tuỳ chỉnh) trong Project Settings > Player > Android > Publishing Settings > Build (Cài đặt dự án > Trình phát > Android > Cài đặt phát hành > Bản dựng).

Khi tất cả các trường Tiện ích ARCore ở trên được kết nối đúng cách, ngăn Inspector của Tiện ích ARCore sẽ có dạng như sau:

Tổ chức AR 5.x

 1. Trong ngăn Hierarchy, hãy nhấp chuột phải rồi thêm các đối tượng trò chơi sau (nếu chưa thêm):

  • XR > AR Session
  • XR > XR Origin (Mobile AR)
  • XR > ARCore Extensions
 2. Trong ngăn Hierarchy, hãy chọn gói ARCore Extensions.

 3. Trong ngăn Inspector, đối với mỗi trường sau đây, hãy nhấp vào nút mục tiêu rồi kết nối từng trường với đối tượng trò chơi tương ứng như sau:

  • Session: Sử dụng AR Session của cảnh.
  • XR Origin: Sử dụng XR Origin của cảnh.
  • Camera Manager: Sử dụng AR Camera của cảnh.
 4. Bạn có thể tạo và kết nối các thành phần sau cho Cloud Anchors và bộ lọc cấu hình máy ảnh (không bắt buộc).

  1. Trong ngăn Project > Assets, hãy nhấp chuột phải, chọn Create > XR > ARCore Extensions Config.

  2. Trong ngăn Project > Assets, hãy nhấp chuột phải, chọn Create > XR > Camera Config Filter.

  3. Trong ngăn Hierarchy, hãy chọn gói ARCore Extensions.

  4. Trong trường ARCore Extensions Config của ngăn Inspector, hãy nhấp vào nút mục tiêu rồi kết nối với tài sản ARCoreExtensionsConfig.

  5. Trong trường Camera Config Filter của ngăn Inspector, hãy nhấp vào nút mục tiêu rồi kết nối với tài sản ARCoreExtensionsCameraConfigFilter.

   Để tìm hiểu thêm, hãy xem Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Cloud Anchors và hướng dẫn Định cấu hình máy ảnh.

  6. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Unity dưới 2020.3:

   • Chọn Custom Gradle Properties Template (Mẫu thuộc tính Gradle tuỳ chỉnh) trong Project Settings > Player > Android > Publishing Settings > Build (Cài đặt dự án > Trình phát > Android > Cài đặt phát hành > Bản dựng).

Khi tất cả các trường Tiện ích ARCore ở trên được kết nối đúng cách, ngăn Inspector của Tiện ích ARCore sẽ có dạng như sau:

Xem hướng dẫn của Unity về cách chỉnh sửa thuộc tính để biết thêm thông tin về cách thiết lập thuộc tính.

Dự án mẫu

Đi kèm với các Tiện ích ARCore cho AR Foundation là các dự án mẫu mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu xây dựng các dự án của riêng mình.

 1. Trên trình đơn Window, hãy mở Package Manager rồi chọn gói ARCore Extensions.

 2. Trong Samples, hãy nhấp vào Import cho dự án mẫu như mô tả bên dưới.

Các dự án mẫu sau đây được nhập từ kho lưu trữ GitHub:

 • Không gian địa lý (chỉ dành cho Android) – Tạo trải nghiệm thực tế tăng cường trên toàn cầu và đính kèm nội dung từ xa vào bất kỳ khu vực nào có trong Chế độ xem đường phố của Google. Hãy xem bài viết Giới thiệu về API Không gian địa lý để biết thêm thông tin.

 • PersistentCloudAnchors (Android và iOS) – Tạo trải nghiệm AR ổn định trong thế giới thực với các lớp thông tin kỹ thuật số tương tác được neo vào các vị trí thực tế và trải nghiệm thiết kế có thể được nhiều người chia sẻ theo thời gian trên nhiều thiết bị. Hãy xem Giới thiệu về Cloud Anchors để biết thêm thông tin.

Các bước tiếp theo

Với các tiện ích ARCore cho AR Foundation, giờ đây bạn có thể sử dụng Cloud Anchorscấu hình máy ảnh trong ứng dụng của mình.