Cộng đồng

Chia sẻ, tìm hiểu và xem các nhà phát triển ARCore khác đang làm gì.

Cộng đồng
GitHub Xem các vấn đề hiện tại và báo cáo các vấn đề mới bằng cách sử dụng công cụ theo dõi lỗi.
Stack Overflow Đặt câu hỏi và duyệt qua câu trả lời bằng thẻ arcore chính thức.
Thử nghiệm AR Hãy xem các ví dụ thú vị về những điều bạn có thể làm với ARCore và chia sẻ những gì bạn đã làm được.