WebXR (ứng dụng trên web)

API Thiết bị WebXR cung cấp quyền truy cập vào thiết bị thực tế ảo và thực tế tăng cường trong trình duyệt web tương thích. Sản phẩm này là sản phẩm của Nhóm cộng đồng web sống động có các cộng tác viên của Google, Microsoft, Mozilla và những người khác. "X" trong XR là thể hiện bất kỳ điều gì trong phạm vi trải nghiệm sống động.

Môi trường mạng xã hội là một phạm vi đa dạng, từ thực tế hoàn toàn đến hoàn toàn, có nhiều cấp độ khác nhau.

Mô-đun Thực tế tăng cường của WebXR cho phép nội dung ảo phù hợp với môi trường thực tế trước khi hiển thị cho người dùng. WebXR sử dụng ARCore để tăng cường trải nghiệm AR trên trình duyệt Google Chrome trên các thiết bị Android.

Bắt đầu