Người tạo không gian địa lý cho Adobe Aero

Trình tạo không gian địa lý cho bản phát hành trước của Adobe Aero Geospatial là một môi trường giúp bạn xem trước các tài sản 3D trong Adobe Aero so với bản trình bày 3D ảnh thực về thế giới, được hỗ trợ bởi ARCore và Ảnh 3D thực tế từ Nền tảng Google Maps.

Người tạo địa lý không gian đưa thế giới vào trong trình chỉnh sửa của bạn theo cách cho phép bạn có thể tạo ra các tác phẩm của mình. Điều này được thực hiện bằng cách chọn một vị trí, lấy hình học 3D tại khu vực và cho phép bạn bay qua không gian như bạn thực hiện trên Google Earth. Sử dụng chế độ xem 3D này của thế giới để xem trước và phát triển trải nghiệm thực tế tăng cường của bạn.

Sử dụng trình chỉnh sửa của Adobe Aero để mang lại trải nghiệm thực tế tăng cường cho cuộc sống trong thế giới thực bằng cách sử dụng nền tảng phát triển mạnh mẽ được tăng cường với Geospatial Creator. Bắt đầu với Geospatial Creator trong Adobe Aero.