Trình tạo không gian địa lý cho Adobe Aero

Trình tạo không gian địa lý cho Adobe Aero là một môi trường giúp bạn xem trước tài sản 3D trong Adobe Aero dựa trên một mô hình 3D ảnh chân thực về thế giới, được hỗ trợ bởi ARCore và Thẻ thông tin 3D ảnh thực từ Nền tảng Google Maps.

Nhà sáng tạo không gian địa lý đưa cả thế giới vào trình chỉnh sửa của bạn theo cách để bạn có thể biến tác phẩm sáng tạo của mình thành hiện thực. Việc này được thực hiện bằng cách chọn một vị trí, lấy hình học 3D trong khu vực và cho phép bạn bay qua không gian như khi bạn di chuyển trên Google Earth. Sử dụng chế độ xem 3D của thế giới này để xem trước và phát triển trải nghiệm thực tế tăng cường của bạn.

Sử dụng trình chỉnh sửa của Adobe Aero để mang trải nghiệm thực tế tăng cường trở nên sống động trong thế giới thực bằng cách sử dụng một nền tảng phát triển mạnh mẽ được tăng cường bằng Trình tạo không gian địa lý. Làm quen với Trình tạo không gian địa lý trong Adobe Aero.