Định cấu hình phiên ARCore trong iOS

Định cấu hình phiên ARCore để xây dựng trải nghiệm thực tế tăng cường cho ứng dụng của bạn.

Phiên là gì?

Tất cả các quy trình AR, chẳng hạn như theo dõi chuyển động, tìm hiểu môi trường và ước tính ánh sáng, đều diễn ra bên trong một phiên ARCore. GARSession là điểm truy cập chính vào API ARCore. Thư viện này quản lý trạng thái hệ thống AR và xử lý vòng đời của phiên, cho phép ứng dụng tạo, định cấu hình, bắt đầu hoặc dừng một phiên. Quan trọng nhất là việc này cho phép ứng dụng nhận các khung cho phép truy cập vào hình ảnh máy ảnh và tư thế thiết bị.

Phiên hoạt động này có thể được dùng để định cấu hình các tính năng sau:

Định cấu hình phiên

Để sử dụng API Cloud Anchors hoặc API Geospatial, bạn phải tạo một GARSessionConfiguration với thuộc tính cloudAnchorMode hoặc geospatialMode:

Tạo phiên trong iOS

Các bước tiếp theo