Giảm bớt những bước phiền hà bằng cách cho phép người dùng sử dụng giọng nói để nhanh chóng sử dụng chức năng chính của ứng dụng. Quá trình tích hợp đơn giản này chỉ mất vài ngày và sẽ có sẵn cho tất cả ứng dụng Android.

Dành cho nhà phát triển Android

Hành động trong ứng dụng cho phép người dùng nói các lệnh thoại đơn giản để truy cập nhanh vào chức năng của ứng dụng Android. Với tính năng Ánh xạ ý định và Hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU) của Trợ lý Google, bạn chỉ cần thêm một vài lệnh thoại để thêm một lớp lệnh và người dùng có thể chuyển đến các hoạt động trong ứng dụng của bạn ở những nơi quan trọng nhất.

Ý định cho mọi ứng dụng Android

Cho phép người dùng truy cập các tính năng phổ biến nhất của ứng dụng, chẳng hạn như Mở và Tìm kiếm, bằng cách sử dụng lệnh thoại đơn giản.

Tìm hiểu thêm

Kết nối chức năng cụ thể của ứng dụng với lệnh thoại được điều chỉnh cho phù hợp với nhiều danh mục ứng dụng như Truyền thông, Mua sắm, Tài chính, Trò chơi, v.v.

Tìm hiểu thêm

Tạo ý định của riêng bạn bằng các lệnh thoại được tuỳ chỉnh theo chức năng độc đáo của ứng dụng.

Tìm hiểu thêm

Dành cho nhà phát triển Android

Giúp người dùng tạo lối tắt cho ứng dụng được cá nhân hoá để thực hiện các thao tác họ yêu thích và thường xuyên một cách nhanh chóng và dễ dàng. Các lối tắt sẽ bật lên khi bạn nhấn và giữ biểu tượng ứng dụng, sau đó kéo lối tắt vào màn hình chính để tạo một biểu tượng trình chạy lối tắt. Với Trợ lý Google, bạn có thể gọi cho Trợ lý bằng giọng nói. Trợ lý Google có thể đề xuất lối tắt liên quan cho người dùng và giúp tăng lưu lượng truy cập đến ứng dụng của bạn.

Dành cho nhà phát triển Android

Quảng cáo trong ứng dụng giúp bạn luôn nghĩ đến người dùng bằng cách chủ động đề xuất Hành động trong ứng dụng vào đúng thời điểm để thúc đẩy mức độ tương tác.

Khám phá những nhà phát triển Android hàng đầu đã triển khai Hành động trong ứng dụng trên thư mục Trợ lý của chúng tôi.

Tin tức và tài nguyên

Tải xuống và dùng thử các mẫu Hành động trong ứng dụng trên GitHub.

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về việc tích hợp Hành động trong ứng dụng, bao gồm cả việc sử dụng công cụ kiểm tra Hành động trong ứng dụng.

Bắt đầu xây dựng trong Android Studio