เราเลิกใช้งานการดําเนินการแบบบทสนทนาไปเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2023 โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อการหยุดให้บริการการดําเนินการด้านการสนทนา
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้ ตลอดจนสร้างการโต้ตอบใหม่ๆ ตั้งแต่ความช่วยเหลือเชิงรุกไปจนถึงการมีส่วนร่วมแบบแฮนด์ฟรีในอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันของผู้ใช้ ด้วยการผสานรวมกับ Google Assistant

ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้ใช้ทําสิ่งต่างๆ ให้เสร็จสิ้นได้มากขึ้น

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Google ใน AI และ NLP ช่วยให้ผู้ใช้พูดคุยกับ Google Assistant ได้ เช่น การเปิดหรือข้ามไปยังปลายทางเฉพาะเจาะจงภายในแอปได้รวดเร็วและง่ายขึ้น โดยไม่ต้องสร้างการออกแบบการสนทนาหรือแมปคําตอบจํานวนมาก
ช่วยเหลือผู้ใช้ในช่วงเวลาที่ต้องการ ตั้งแต่การควบคุมด้วยเสียงในบริบทแฮนด์ฟรีและไร้สายตาหรือการทํางานหลายอย่างพร้อมกัน ไปจนถึงการลดเวลาในการทํางานของผู้ใช้ ไม่ว่าจะที่บ้าน ระหว่างเดินทาง ในรถ และอื่นๆ
ใช้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์กทั่วไปที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์คุ้นเคยดีอยู่แล้วเมื่อผสานรวม Google Assistant เช่น Android Studio, วิดเจ็ตและทางลัดสําหรับการดําเนินการของแอป และคอนโซล Actions for Smart Home
สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android

ในระบบนิเวศของ Android ผู้ใช้ในปัจจุบันมีอุปกรณ์มากกว่าเดิม อุปกรณ์เหล่านี้มีบริบทหรือสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกันซึ่ง Google Assistant จะช่วยส่งเสริมประสบการณ์ของผู้ใช้ในปัจจุบันได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้มีวิธีใหม่ๆ กับแอป

ฟีเจอร์
สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Wear

สร้างสถานการณ์ทุกที่ทุกเวลาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การดําเนินการของแอปใน Wear ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ขยาย แอป Wear OS ที่มี Google Assistant และกรอผู้ใช้ไปข้างหน้าไปยังแอปของคุณได้อย่างรวดเร็ว

เริ่มสร้างสิ่งปลูกสร้าง
กรณีศึกษา

Adidas ผสานรวมกับ Google Assistant เพื่อนําการออกกําลังกายที่มีการควบคุมด้วยเสียงไปไว้ใน Wear OS

สําหรับนักพัฒนาบ้านอัจฉริยะ

ดูเอกสารประกอบของ Assistant