İsteği İşleme

Google, uygulamanıza teklif isteği gönderdiğinde gerçek zamanlı teklif etkileşimi başlar. Bu kılavuzda, teklif isteğini işlemek için uygulamanızı nasıl kodlayacağınız açıklanmaktadır.

İsteği ayrıştır

Google, bir HTTP POST isteğinin ikili yükü olarak eklenen serileştirilmiş protokol arabelleği olarak bir teklif isteği gönderir. Content-Type, application/octet-stream olarak ayarlandı. Örnek için Örnek teklif isteği bölümüne bakın.

Bu isteği BidRequest mesajının bir örneğine ayırmanız gerekir. BidRequest, realtime-bidding.proto içinde tanımlanır ve referans verileri sayfasından edinilebilir. Mesajı BidRequest için oluşturulan sınıftaki ParseFromString() yöntemini kullanarak ayrıştırabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki C++ kodu bir dizede POST yükünü dikkate alarak isteği ayrıştırır:

string post_payload = /* the payload from the POST request */;
BidRequest bid_request;
if (bid_request.ParseFromString(post_payload)) {
 // Process the request.
}

BidRequest öğesini oluşturduktan sonra nesne olarak çalışabilir ve ihtiyaç duyduğunuz alanları çıkarıp yorumlayabilirsiniz. Örneğin, C++ ürününde:

for (int i = 0; i < bid_request.adslot_size(); ++i) {
 const BidRequest_AdSlot& adslot = bid_request.adslot(i);
 // Decide what to bid on adslot.
}

BidRequest uygulamasında gönderilen Google User ID, dil veya coğrafi konum gibi bazı bilgiler her zaman kullanılamayabilir. Belirli bir gösterim için bilinmeyen bilgiler kullanan ön hedefleme reklam gruplarınız varsa bu reklam grupları eşleşmez. Ön hedefleme koşullarında eksik bilgilerin önemli olmadığı durumlarda teklif istekleri atlanan bilgilerle birlikte gönderilir.

Ön hedefleme reklam grubuyla ilgili bilgilere her bir AdSlot için MatchingAdData grubundan ulaşabilirsiniz. Bu sütunda, Google'ın teklif isteğini göndermesini sağlayan ön hedefleme reklam grubunun eşleşen ilk reklam grubu kimliği yer alır. Bu grup, yanıtınız gösterime yönelik açık artırmayı kazanırsa ücretlendirilen reklam grubu ve kampanyayı içerir. Bazı durumlarda, örneğin BidRequest.AdSlot değeri birden fazla matching_ad_data içeriyorsa BidResponse.AdSlot öğesinde ilişkilendirme için billing_id öğesini açıkça belirtmeniz gerekir. Teklifin içeriğindeki kısıtlamalar hakkında daha fazla bilgi için realtime-bidding.proto adresine bakın.

Sözlük dosyaları

Teklif isteği, referans verileri sayfasında bulunan sözlük dosyalarında tanımlanan tanımlayıcıları kullanır.

Teklif URL'si makroları

İsteğe bağlı olarak, BidRequest'nın bazı alanları, HTTP POST isteğinde kullanılan URL'ye eklenebilir. Bu özellik, örneğin istekteki bir değeri kullanarak birden fazla arka uç arasında denge yükleyen hafif bir ön uç kullanmanız durumunda faydalı olur. Yeni makrolar için destek istemek üzere teknik hesap yöneticinize başvurun.

MakroAçıklama
%%GOOGLE_USER_ID%%

BidRequest içindeki google_user_id ile değiştirildi. Örneğin, teklif veren URL'nin yerini

http://google.bidder.com/path?gid=%%GOOGLE_USER_ID%%
istendiğinde
http://google.bidder.com/path?gid=dGhpyBhbiBleGFtGxl
gibi bir şey alır.

Google Kullanıcı Kimliği bilinmiyorsa boş dize,

http://google.bidder.com/path?gid=
%%HAS_MOBILE%%

BidRequest has_mobile() için arama yapılırken 1 veya 0 ile değiştirilir.

%%HAS_VIDEO%%

BidRequest has_video() için çağrı yapılırken 1 (true) veya 0 (false) ile değiştirildi.

%%HOSTED_MATCH_DATA%%

BidRequest öğesindeki hosted_match_data alanının değeriyle değiştirilir.

%%MOBILE_IS_APP%%

BidRequest'nin mobile.is_app alanından 1 (true) veya 0 (false) ile değiştirildi.

İşlem URL'sinden mobil uygulama kimliğini bulma

Mobil uygulama işlemleri, aşağıdaki gibi görünen URL'leri raporlar:

mbappgewtimrzgyytanjyg4888888.com

Dizenin kalın harflerle belirtilen kısmının kodunu çözmek için Base-32 kod çözücüyü kullanın (gewtimrzgyytanjyg4888888).

Online kod çözücü kullanabilirsiniz ancak harfleri büyük harfle yazmanız ve sondaki 8 değerlerini = değerleriyle değiştirmeniz gerekir.

Dolayısıyla bu değerin kodu çözülü:

GEWTIMRZGYYTANJYG4======
sonuçlar:
1-429610587
429610587 dizesi, iOS uygulamasının iFunny uygulama kimliğidir.

Aşağıda başka bir örnek verilmiştir. Bildirilen URL:

mbappgewtgmjug4ytmmrtgm888888.com
Bu değerin kodu çözülür:
GEWTGMJUG4YTMMRTGM======
sonuçlar:
1-314716233
314716233 sonucu, iOS uygulamasının TextNow uygulama kimliğidir.

İşlem URL'sinden mobil uygulama adını bulma

Uygulama adını almayla ilgili bir örneği burada bulabilirsiniz. Bildirilen URL şu şekildedir:

mbappMFUXELTDN5WS42DZOBQWQLTJN4XHG3DJORUGK4Q888.com
Bu değerin kodu çözülür:
MFUXELTDN5WS42DZOBQWQLTJN4XHG3DJORUGK4Q===
sonuçlar:
air.com.hypah.io.slither
Sonuç, Android uygulaması slither.io'ya eşittir.

Open Bidding alanları

Open Bidding'e katılan exchange ve ağ teklif verenlerine gönderilen teklif istekleri, standart gerçek zamanlı teklif vermede yer alan Authorized Buyers isteklerine benzerdir. Open Bidding müşterilerine az sayıda ek alan verilir ve mevcut alanların birkaçı alternatif kullanımlara sahip olabilir. Bu bilgiler arasında aşağıdakiler yer alır:

GZT Authorized Buyers Ayrıntılar
BidRequest.imp[].ext.dfp_ad_unit_code BidRequest.adslot[].dfp_ad_unit_code

Yayıncının Ad Manager ağ kodunu ve ardından ters eğik çizgiyle ayrılmış reklam birimi hiyerarşisini içerir.

Örneğin, aşağıdakine benzer bir biçimlendirme görüntülenir: /1234/cruises/mars.

BidRequest.user.data[].segment[] BidRequest.adslot[].exchange_bidding.key_value[]

Exchange'den teklif verene gönderilen tekrarlanan anahtar/değer çiftleri.

BidRequest.user.data[].name değeri “Publisher Passed” olarak ayarlandığında değerlerin yayıncı tarafından gönderilen anahtar/değer çiftleri olduğunu belirleyebilirsiniz.

İzin verilen satıcıları bildirme

Araştırma, yeniden pazarlama ve reklam sunma gibi hizmetler sunan teknoloji sağlayıcıları, alıcılar ve satıcılar arasındaki etkileşimde önemli bir rol oynayabilir. Yalnızca Google'ın Authorized Buyers etkileşimlerine katılmak için onay verdiği satıcılara izin verilir.

BidRequest öğesini anlamak ve BidResponse öğenizi oluşturmak için teknoloji sağlayıcılarını bildirmenin iki farklı olasılığını bilmeniz gerekir:

 1. Bazı sağlayıcıların beyan edilmesi gerekmez. Bu tedarikçiler Authorized Buyers Yardım'ında listelenmiştir.
 2. Diğer tedarikçi firmalar, yalnızca hem BidRequest hem de BidResponse içinde beyan edilmeleri durumunda katılabilirler:
  • BidRequest içindeki allowed_vendor_type alanı, satıcının hangi tedarikçilere izin verdiğini belirtir. BidRequest öğesinin allowed_vendor_type alanına gönderilecek tedarikçiler Vendors.txt sözlük dosyasında listelenir.
  • BidResponse içindeki vendor_type alanı, alıcının bu izin verilen sağlayıcılardan hangisini kullanmak istediğini belirtir.

Örnek teklif isteği

Aşağıdaki örnekler, Protobuf ve JSON isteklerinin kullanıcılar tarafından okunabilir örneklerini temsil eder.

Google

OpenRTB JSON

OpenRTB Protobuf

Teklif isteğini gerçek bir istekte POST yükünden alacağınız gibi ikili bir biçime dönüştürmek için aşağıdakileri yapabilirsiniz (C++). Bunu yaparken OpenRTB JSON için geçerli olmadığını unutmayın.

string text_format_example = /* example from above */;
BidRequest bid_request;
if (TextFormat::ParseFromString(text_format_example, &bid_request)) {
 string post_payload;
 if (bid_request.SerializeToString(&post_payload)) {
  // post_payload is a binary serialization of the protocol buffer
 }
}

Yeniden Pazarlama

Authorized Buyers, mobil uygulamadan gelen teklif isteklerinde mobil reklam kimliği geçirir. Mobil reklam kimliği iOS IDFA veya Android'in reklam kimliği olabilir. Bu kimlik, Authorized Buyers tarafından yönetilen JavaScript etiketindeki %%EXTRA_TAG_DATA%% makrosuyla gönderilir.

%%ADVERTISING_IDENTIFIER%% makrosu, alıcıların gösterim oluştururken iOS IDFA veya Android'in Reklam Kimliğini almasına olanak tanır. Şifrelenmiş bir proto arabelleği MobileAdvertisingId %%EXTRA_TAG_DATA%% döndürür:

message MobileAdvertisingId {
 optional bytes advertising_id = 1;
 optional int32 user_id_type = 2;
}

user_id_type, enum AdxMobileIdType içinde tanımlanan değerlerden biridir:

enum AdxMobileIdType {
 MOBILE_ID_UNKNOWN = 0,
 IDFA = 1,
 ANDROID_ID = 2,
};

Gösterim oluşturma sırasında topladığınız reklam kimliklerini kullanarak mobil reklam kimliklerinden kullanıcı listeleri oluşturabilirsiniz. Bu kullanıcı listeleri sunucunuzda veya bizim sunucumuzda tutulabilir. Google'ın sunucularında kullanıcı listeleri oluşturmak için toplu yükleme tesisimizi kullanabilirsiniz.

Mobil reklam kimliği bir kullanıcı listesiyle eşleştiğinde, yeniden pazarlamayı çalıştırmak için bu kimliği kullanabilirsiniz.

Gerçek zamanlı geri bildirim

Authorized Buyers'ın yanı sıra Open Bidding'i kullanan exchange'ler ve ağlar için gerçek zamanlı geri bildirim sunulur.

Teklif yanıtı geri bildirimi, hem AdX Protokolü hem de OpenRTB için sonraki teklif isteğinde desteklenir. OpenRTB için BidRequestExt içinde gönderilir.

Teklif Yanıtı Geri Bildirimi'nde gönderilen varsayılan alanlara ek olarak, BidResponse ile döndürülen bir event_notification_token kullanarak teklif yanıtında (AdX Proto veya OpenRTB'de) özel veriler de gönderebilirsiniz. event_notification_token, sadece teklif veren tarafından bilinen ve hata ayıklamaya yardımcı olabilecek rastgele verilerdir. Örneğin: Yeni bir taktiği temsil eden yeni hedefleme kimliği veya teklif kimliği ya da yalnızca teklif veren tarafından bilinen reklam öğesiyle ilişkili meta veriler. Ayrıntılar için GZT için OpenRTB Uzantıları Protokol Arabelleği ve AdX için AdX Proto bölümüne bakın.

Authorized Buyers bir teklif verene teklif isteği gönderdiğinde, teklif veren BidResponse ile yanıt verir. Teklif verenin gerçek zamanlı geri bildirimi etkinse sonraki bir teklif isteğinde Authorized Buyers, aşağıda gösterildiği gibi BidResponseFeedback mesajında yanıtla ilgili geri bildirim gönderir:

 // Feedback on bids submitted in previous responses. This is only set if
 // real-time feedback is enabled for your bidder. Contact your account
 // manager if you want to enable real-time feedback.
 message BidResponseFeedback {
  // The unique id from BidRequest.id
  optional bytes request_id = 1;

  // The index of the BidResponse_Ad if there was more than one. The index
  // starts at zero for the first creative.
  optional int32 creative_index = 2;

  // The status code for the ad. See creative-status-codes.txt in the
  // technical documentation for a list of ids.
  optional int32 creative_status_code = 3;

  // If the bid won the auction, this is the price paid in your account
  // currency. If the bid participated in the auction but was out-bid, this
  // is the CPM that should have been exceeded in order to win. This is not
  // set if the bid was filtered prior to the auction, if the publisher or
  // winning bidder has opted out of price feedback or if your account has
  // opted out of sharing winning prices with other bidders. For first-price
  // auctions, minimum_bid_to_win is populated instead of this field.
  optional int64 cpm_micros = 4;

  // The minimum bid value necessary to have won the auction, in micros of
  // your account currency. If your bid won the auction, this is the second
  // highest bid that was not filtered (including the floor price). If your
  // bid did not win the auction, this is the winning candidate's bid. This
  // field will only be populated if your bid participated in a first-price
  // auction, and will not be populated if your bid was filtered prior to the
  // auction.
  optional int64 minimum_bid_to_win = 7;

  // The minimum bid value necessary to have won the server-side component of
  // the overall auction given that there was also an interest group bidding
  // component to the overall auction which ran using the Protected Audience
  // API. The value is expressed in CPM micros of the buyer account currency.
  // The minimum bid to win for the overall auction, including bids from the
  // server-side and the on-device interest group components, is populated in
  // the minimum_bid_to_win field of the same BidResponseFeedback object.
  optional int64 server_side_component_minimum_bid_to_win = 16;

  // Billable event rate multiplier that was applied to this bid during
  // ranking. The adjustment reflects the likelihood that your bid would
  // generate a billable event (namely, the ad renders successfully) if it won
  // the auction, relative to the probability that other bids generate a
  // billable event if they won the auction. This adjustment can be larger or
  // smaller than 1. This affects the final ranking in the auction only; in
  // particular, this multiplier does not affect the payment or whether the
  // bid clears any floor price.
  optional float billable_event_rate_bid_adjustment = 15 [default = 1];

  // When a publisher uses an RTB auction and waterfall-based SDK mediation on
  // the same query, the winner of the real-time auction must also compete in
  // a mediation waterfall (which is ordered by price) to win the impression.
  // If the bid participated in the auction and there was no waterfall, the
  // value of this field is 0. If the bid participated in the auction and
  // there was a waterfall, the value of this field is a price representing a
  // sample bid from the eligible mediation networks that were higher than the
  // auction winner, weighted by expected fill rate. This field can be used
  // in conjunction with minimum_bid_to_win to train bidding models. The CPM
  // is in micros of your account currency.
  optional int64 sampled_mediation_cpm_ahead_of_auction_winner = 10;

  // Event notification token that was included in the bid response.
  optional bytes event_notification_token = 5;

  // Buyer creative ID that was included in the bid response.
  optional string buyer_creative_id = 6;
 }
 repeated BidResponseFeedback bid_response_feedback = 44;

 // How many milliseconds Google will wait for a response before ignoring it.
 optional int32 response_deadline_ms = 57;

 // -----------------------------------------------------------
 // Testing options.
 //
 // If true, then this is a test request. Results will not be displayed to
 // users and you will not be billed for a response even if it wins the
 // auction. You should still do regular processing since the request may be
 // used to evaluate latencies or for other testing. During your initial
 // testing with Google traffic any response that you make will be filtered
 // out of the auction whether this option has a value of true or false.
 optional bool is_test = 15 [default = false];

 // If true, then this request is intended to measure network latency.
 // Return an empty BidResponse with only processing_time_ms set as quickly as
 // possible without executing any bidding logic.
 optional bool is_ping = 17 [default = false];

 // If true, then the callout model predicted that you will not bid
 // on this request. We send a sampled percentage of such requests so that we
 // can automatically update the model when bidding patterns change.
 optional bool is_predicted_to_be_ignored = 45 [default = false];

 // SupplyChain object. For more information, see
 // https://github.com/InteractiveAdvertisingBureau/openrtb/blob/master/supplychainobject.md.
 message SupplyChain {
  // Indicates whether the chain contains all nodes involved in the
  // transaction leading back to the owner of the site, app or other medium of
  // the inventory.
  optional bool complete = 1;

  message SupplyChainNode {
   // The canonical domain name of the SSP, Exchange, Header Wrapper, etc
   // system that bidders connect to. This may be the operational domain of
   // the system, if that is different than the parent corporate domain, to
   // facilitate WHOIS and reverse IP lookups to establish clear ownership of
   // the delegate system. This should be the same value as used to identify
   // sellers in an ads.txt file if one exists.
   optional string advertising_system_identifier = 1;

   // The identifier associated with the seller or reseller account within
   // the advertising system. This must contain the same value used in
   // transactions, specifically the publisher_id field in the Google
   // protocol. Should be limited to 64 characters in length.
   optional string seller_identifier = 2;

   // Indicates whether this node will be involved in the flow of payment for
   // the inventory. When set to true, the advertising system in the
   // advertising_system_identifier field pays the seller in the
   // seller_identifier field, who is responsible for paying the previous
   // node in the chain. When set to false, this node is not involved in the
   // flow of payment for the inventory.
   optional bool handles_payment = 6;
  }

  // Array of SupplyChainNode objects in the order of the chain. In a complete
  // supply chain, the first node represents the initial advertising system
  // and seller ID involved in the transaction, for example, the owner of the
  // site, app, or other medium. In an incomplete supply chain, it represents
  // the first known node. The last node represents the entity sending this
  // bid request.
  repeated SupplyChainNode nodes = 2;

  // Version of the supply chain specification in use, in the format of
  // "major.minor". For example, for version 1.0 of the spec, use the string
  // "1.0".
  optional string version = 3;
 }
 optional SupplyChain supply_chain = 69;

 // Experimental feature; may be subject to change. See
 // https://support.google.com/authorizedbuyers/answer/10890762 for more
 // information.
 //
 // Describes the scope of frequency cap enforcement available for this
 // request. Frequency caps to be enforced for a bid can be specified in the
 // BidResponse.ad.adslot.frequency_cap field.
 enum FrequencyCappingScope {
  // Default value which should not be used, or which can indicate that
  // frequency cap scope could not be reliably determined.
  FREQUENCY_CAPPING_SCOPE_UNKNOWN = 0;

  // Frequency capping based on bid response specifications is not available
  // for this request. A frequency-capped bid for a bid request with no
  // frequency cap availability will be filtered prior to the auction.
  FREQUENCY_CAPPING_SCOPE_NONE = 1;

  // Frequency capping enforcement is available across multiple sites within
  // the same browser.
  FREQUENCY_CAPPING_SCOPE_BROWSER = 2;

  // Frequency capping enforcement is available across multiple apps on the
  // device, excluding browsers.
  FREQUENCY_CAPPING_SCOPE_DEVICE = 3;

  // Frequency capping enforcement is available within a single app.
  FREQUENCY_CAPPING_SCOPE_APP = 4;

  // Frequency capping enforcement is available within a single site.
  FREQUENCY_CAPPING_SCOPE_SITE = 5;
 }
 optional FrequencyCappingScope frequency_capping_scope = 70;
}

// This is the message that you return in response to a BidRequest. You may
// specify zero or more ads. For each ad, you should provide an ad slot on
// which the ad can run. An ad slot is identified by the AdSlot.id from the
// BidRequest. If you do not want to bid, submit a response with no ads and
// with only the processing_time_ms set.
message BidResponse {

 message Ad {
  // The event notification token is sent to AdX by bidders for
  // troubleshooting. AdX will include the token in real-time feedback for the
  // bid. The content of the token will not be logged by AdX. AdX will ignore
  // any token longer than 128 bytes.
  optional bytes event_notification_token = 25;

  // A unique identifier chosen by you for the creative in this response.
  // This must always be set, must be limited to at most 64 bytes, and must be
  // a valid UTF8 string. Every buyer_creative_id you use must always be
  // associated with the same creative. This field is used to communicate
  // approval statuses when issues are found. Do not specify the same id for
  // different creatives, or all creatives will be disapproved if a problem
  // with a single creative is found. Do not specify different ids for the
  // same creative in different responses or no creatives will be served since
  // approval status is assigned on a per-id basis.
  optional string buyer_creative_id = 10;

  // Only one of the following should be set:
  // 1) html_snippet, 2) video_url, 3) native_ad, or 4) sdk_rendered_ad.
  //
  // The HTML snippet that will be placed on the web page to display the ad.
  // Use BidResponse.Ad.AdSlot.billing_id to indicate which billing id
  // this snippet is attributed to.
  optional string html_snippet = 1;

  // The URL to fetch a video ad. The URL should return an XML response that
  // conforms to the VAST 2.0 or 3.0 standard. Use
  // BidResponse.Ad.AdSlot.billing_id to indicate which billing id to
  // attribute this ad to. Only one of the following should be set:
  // html_snippet, video_url. Only set this field if the BidRequest is for an
  // in-video ad (BidRequest.video is present).
  optional string video_url = 9;

  // The VAST document to be returned. This document should conform to the
  // VAST 2.0 or 3.0 standard. Use BidResponse.Ad.AdSlot.billing_id to
  // indicate which billing ID to attribute this ad to.
  // Only set this field if the BidRequest is for an in-video ad and the
  // response is VAST XML.
  optional string video_vast_xml = 24;

  // The URL to fetch an AMPHTML ad. Only one of the following should be set:
  // html_snippet, video_url, amp_ad_url, native_ad.
  optional string amp_ad_url = 23;

  // The content of a native ad. Native ads consist of multiple building
  // blocks, which are rendered by the publisher. Only one of the following
  // should be set: html_snippet, video_url, or native_ad.
  // Only set this field if the BidRequest is for a native ad
  // (BidRequest.adslot.native is present).
  message NativeAd {
   // A video in the form of either a URL for a VAST tag, or an in-line VAST
   // tag. Only set this field if VIDEO is required or recommended in the
   // BidRequest's NativeAdTemplate.
   oneof video {
    // The URL to fetch a video ad. The URL should return an XML response
    // that conforms to VAST standards.
    string video_url = 13;

    // The VAST document to be returned. Max size is 100kB.
    string video_vast_xml = 16;
   }

   // A short title for the ad.
   optional string headline = 1;

   // A long description of the ad.
   optional string body = 2;

   // A label for the button that the user is supposed to click
   optional string call_to_action = 3;

   // The name of the advertiser or sponsor, to be displayed in the ad
   // creative.
   optional string advertiser = 4;

   message Image {
    optional string url = 1;

    // Image width and height are specified in pixels. You may provide a
    // larger image than was requested, so long as the aspect ratio is
    // preserved.
    optional int32 width = 2;
    optional int32 height = 3;
   }

   // A large image.
   optional Image image = 5;

   // A smaller image, for the advertiser's logo.
   optional Image logo = 6;

   // The app icon, for app download ads.
   optional Image app_icon = 7;

   // The app rating in the app store. Must be in the range [0-5].
   optional double star_rating = 8;

   // The URL that the browser/SDK will load when the user clicks the ad.
   // This can be the landing page directly, or the first step of a redirect
   // chain that eventually leads to it. For backward compatibility, if this
   // is not set, the first Ad.click_through_url is used.
   optional string click_link_url = 14;

   // This field is deprecated in favor of the repeated click_tracking_urls
   // field at the BidResponse.Ad level. It will be removed at the end of
   // Q2 2022.
   // The URL to use for click tracking. The SDK pings click tracking url on
   // a background thread. When resolving the url, HTTP 30x redirects are
   // followed. The SDK ignores the contents of the response; this URL
   // has no effect on the landing page for the user.
   optional string DEPRECATED_click_tracking_url = 11 [deprecated = true];

   // This field is deprecated in favor of the click_tracking_urls
   // field at the BidResponse.Ad level. It will be removed at the end of
   // Q2 2022.
   // The URLs to use for click tracking. This will be used throughout the
   // serving stack and will incorporate any URL in click_tracking_url.
   repeated string DEPRECATED_click_tracking_urls = 15 [deprecated = true];

   // The price of the promoted app including the currency info.
   optional string price = 10;
  }
  optional NativeAd native_ad = 18;

  // The set of destination URLs for the snippet. This includes the URLs that
  // the user will go to if they click on the displayed ad, and any URLs that
  // are visible in the rendered ad. Do not include intermediate calls to the
  // adserver that are unrelated to the inal landing page. A BidResponse that
  // returns a snippet or video ad but declares no click_through_url will be
  // discarded. Only set this field if html_snippet or video_url or native_ad
  // are set. This data is used as a destination URL declaration, for example
  // for post-filtering of publisher-blocked URLs or ad categorization.
  //
  // For non-native ads, it is not used for click tracking or any
  // other ad functionality; it is only used as a destination URL
  // declaration.
  //
  // For native ads, if NativeAd.click_link_url is not set, the first
  // value of click_through_url is used to direct the user to the landing
  // page. In addition, all values are used as destination
  // URL declarations (similar to the non-native case).
  repeated string click_through_url = 4;

  // All vendor types for the ads that may be shown from this snippet. You
  // should only declare vendor ids listed in the vendors.txt file in the
  // technical documentation. We will check to ensure that the vendors you
  // declare are in the allowed_vendor_type list sent in the BidRequest for
  // AdX publishers.
  repeated int32 vendor_type = 5;

  // All attributes for the ads that may be shown from this snippet. See
  // buyer-declarable-creative-attributes.txt in the technical documentation
  // for a list of ids. We will check to ensure none of these attributes are
  // in the excluded_attribute list in the BidRequest.
  repeated int32 attribute = 6;

  // All sensitive categories for the ads that may be shown from this snippet.
  // See ad-sensitive-categories.txt in the technical documentation for a list
  // of ids. We will check to ensure none of these categories were in the
  // excluded_sensitive_category list in the BidRequest.
  repeated int32 category = 7;

  // All restricted categories for the ads that may be shown from this
  // snippet. See ad-restricted-categories.txt in the technical documentation
  // for a list of ids. We will check to ensure these categories were listed
  // in the allowed_restricted_category list in the BidRequest. If you are
  // bidding with ads in restricted categories you MUST ALWAYS declare them
  // here.
  repeated int32 restricted_category = 17;

  // All names of the ad's advertisers.
  repeated string advertiser_name = 11;

  // The width and the height in pixels of the ad. Setting these is optional.
  // However, these must be set if the bid BidRequest.AdSlot has more than one
  // width and height or if BidRequest.Mobile.is_interstitial_request is true.
  optional int32 width = 14;
  optional int32 height = 15;

  // Deprecated. This field will be removed in November, 2023.
  // The Agency associated with this ad. See agencies.txt file in the
  // technical documentation for a list of ids. If this ad has no associated
  // agency then the value NONE (agency_id: 1) should be used rather than
  // leaving this field unset.
  optional int64 agency_id = 16 [deprecated = true];

  message AdSlot {
   // The slot id from the BidRequest that the ad may appear in.
   required int32 id = 1;

   // The maximum CPM you want to be charged if you win the auction for this
   // ad slot, expressed in micros of the specified currency or default
   // bidding currency. For example, to bid a CPM of 1.29 USD, set
   // max_cpm_micros = 1290000. Winning bids are rounded up to billable
   // units. For example, in USD, bids are rounded up to the next multiple
   // of 10,000 micros (one cent).
   required int64 max_cpm_micros = 2;

   // The minimum CPM you want to be charged if you win the auction for this
   // ad slot, expressed in micros of the specified currency or default
   // bidding currency. This may represent a second price if you choose
   // max_cpm_micros as the highest of several bids, or some form of reserve
   // price if you want to override the reserve price set by the publisher.
   // The bid must be less than or equal to max_cpm_micros or it will be
   // ignored. This field is optional and does not need to be set. This
   // field is not applicable when responding to bid requests with
   // auction_type set to FIRST_PRICE.
   optional int64 min_cpm_micros = 3;

   // The currency used by max_cpm_micros and min_cpm_micros, using ISO-4217
   // alpha codes. If this field is populated, the specified currency will
   // be used to interpret the bid. Otherwise, the default bidding currency
   // will be used, which is determined in the following priority:
   // 1. The bidder-level currency, if configured in RTB account settings.
   // 2. The buyer-level currency. The buyer will be determined by the
   // billing ID specified in the billing_id field of the bid response if it
   // is populated, otherwise it will be based on the sole billing ID sent
   // in the bid request.
   //
   // The currency of a buyer account is set on account creation and can be
   // checked by contacting a Technical Account Manager.
   optional string currency = 15;

   // Billing id to attribute this impression to. The value must be in the
   // set of billing ids for this slot that were sent in the
   // BidRequest.AdSlot.matching_ad_data.billing_id. This must always be set
   // if the BidRequest has more than one
   // BidRequest.AdSlot.matching_ad_data.billing_id or if the bidder has
   // active child seats.
   optional int64 billing_id = 4;

   // The deal id that you want this bid to participate in. Leave unset
   // or set it to "1" if a deal is available but you want to
   // ignore the deal and participate in the open auction.
   optional int64 deal_id = 5 [default = 0];

   // For exchange bidders (third party exchanges doing real-time bidding on
   // DFP), the deal id from the exchange's namespace that is associated with
   // this bid and reported to publishers. Leave unset if there is no
   // associated deal. This is arbitrary UTF8 text and must be at most 64
   // bytes.
   optional string exchange_deal_id = 6;

   // When exchange_deal_id is set, the type of deal. This is reported to
   // publishers and affects how the deal is treated in the auction.
   enum ExchangeDealType {
    OPEN_AUCTION = 0;
    PRIVATE_AUCTION = 1;
    PREFERRED_DEAL = 2;
    EXCHANGE_AUCTION_PACKAGE = 3;
   }
   optional ExchangeDealType exchange_deal_type = 7 [default = OPEN_AUCTION];

   // The seat ID in the bidder's namespace representing the seat on whose
   // behalf this bid was made.
   optional string seat_id = 25;

   // Buyer declared ID which will be used to break down spend and invalid
   // traffic metrics in IVT transparency reporting in Query Tool. Note that
   // IDs with fewer than 1000 impressions will not be used to break down
   // metrics. IDs longer than 64 bytes will be ignored.
   optional string buyer_reporting_id = 8;

   // Token used to identify end third party buyer information if an
   // exchange as an open bidder is an intermediary. This is obtained from
   // the third party buyer and must be passed to Google unaltered in the bid
   // response.
   optional string third_party_buyer_token = 12;

   // Experimental feature; may be subject to change. See
   // https://support.google.com/authorizedbuyers/answer/10890762 for more
   // information.
   //
   // Specifies frequency capping to be applied to the bid. Impressions for
   // each user are capped at the level specified by frequency_cap_id. A bid
   // will not participate in the auction if an additional impression for the
   // user would violate any of the specified caps. Multiple frequency caps
   // can be specified for the same frequency_cap_id.
   //
   // A bid is filtered before the auction if the frequency cap is malformed.
   // Instances where the cap is malformed include:
   // - frequency_cap_id is empty or is very long
   // - max_mpressions or time_range are non-positive
   // - there are a large number of frequency caps for a single bid
   // - time_unit is not specified
   //
   // Note that if a subsequent bid with the same frequency_cap_id uses a
   // different duration (represented by time_unit and time_range) then
   // impressions counted against the old frequency cap will not count
   // against the new one, and the impressions counted against the new
   // frequency cap with a different time_unit and time_range will not count
   // against the old frequency cap..
   message FrequencyCap {
    // An ID that can represent a bidder's use-case for frequency capping.
    // For example, it could represent their campaign, ad, line item, or
    // some other entity. It should not contain any user-specific
    // information or identifiers and should not be longer than 64
    // characters.
    optional string frequency_cap_id = 1;

    // The time units for which frequency caps can be enforced.
    enum TimeUnit {
     UNKNOWN_TIME_UNIT = 0;
     MINUTE = 1;
     DAY = 2;
     WEEK = 3;
     MONTH = 4;

     // When INDEFINITE is used, time_range will be ignored. INDEFINITE
     // means the frequency cap will be applied for a long period of time,
     // (longer than a month) but not necessarily forever.
     INDEFINITE = 5;
    }

    // The unit of time used to specify the time window for which a
    // frequency cap applies.
    optional TimeUnit time_unit = 2;

    // The length of the time window, in units specified by time_unit, for
    // which the frequency cap applies. For instance, if time_unit=WEEK and
    // time_range=3, then capping is applied for a three week period. If the
    // time_unit=INDEFINITE, this will be ignored.
    optional int32 time_range = 3 [default = 1];

    // The maximum number of impressions allowed to be shown to a user for
    // the provided frequency_cap_id within the time window described by
    // time_unit and time_range.
    optional int32 max_impressions = 4;
   }
   repeated FrequencyCap frequency_cap = 16;

   // Position within the pod.
   enum PodPosition {
    // Any position in the pod.
    POD_POSITION_ANY = 0;

    // Last position in the pod.
    POD_POSITION_LAST = 1;

    // First position in the pod.
    POD_POSITION_FIRST = 2;

    // First or last position in the pod.
    POD_POSITION_FIRST_OR_LAST = 3;
   }

   // Indicates that the bid is only eligible
   // for a specific position within the pod.
   optional PodPosition position_in_pod = 22;

   // All bids with the same bid_group_id will be won or lost as a group.
   // Bids must have a non-empty bid_group_id to allow an ad to be played
   // as part of a pod.
   // This field is currently only supported for rewarded video pods
   // requests. If an ad is submitted on multiple positional bids
   // represented by AdSlot messages, each bid (AdSlot message)
   // must have a different bid_group_id.
   // For example, if a bidder wants to bid ad_1 for first position
   // and last position in the pod and ad_2 for any position and
   // want to ensure either both win at the same time or neither of those
   // wins, bidder needs to submit:
   // ad {
   //  buyer_creative_id: "ad_1",
   //  adslot {
   //   position_in_pod: POD_POSITION_FIRST,
   //   bid_group_id: "group1"
   //  },
   //  adslot {
   //   position_in_pod: POD_POSITION_LAST,
   //   bid_group_id: "group2"
   //  }
   // },
   // ad {
   //  buyer_creative_id: "ad_2",
   //  adslot {
   //   position_in_pod: POD_POSITION_ANY,
   //   bid_group_id: "group1"
   //  },
   //  adslot {
   //   position_in_pod: POD_POSITION_ANY,
   //   bid_group_id: "group2"
   //  }
   // }
   optional string bid_group_id = 23;
  }
  repeated AdSlot adslot = 3;

  // The URLs to call when the impression is rendered. This is supported for
  // all inventory types and all formats.
  repeated string impression_tracking_url = 19;

  // The URLs to call when the user clicks on the ad. Currently supported only
  // for native ads and Programmatic Guaranteed deals with publisher-
  // managed creatives. In the publisher managed case, these click trackers
  // will be sent to the bidder server to server. In all other cases, these
  // will be sent from the user's device. For more information on
  // publisher-managed creatives, see
  // https://support.google.com/admanager/answer/9243220.
  repeated string click_tracking_urls = 30;

  // Link to ad preferences page. This is only supported for native ads.
  // If present, a standard AdChoices icon is added to the native creative and
  // linked to this URL.
  optional string ad_choices_destination_url = 21;

  message ImpressionTrackingResource {
   // The URL of a Javascript resource. The URLs should not contain script
   // tags. For example: "https://mycdn.com/tracker.js".
   optional string script_url = 1;

   // Additional context provided for rendering.
   enum Context {
    UNKNOWN_CONTEXT = 0;

    // Currently not supported.
    OMID = 1;
   }
   repeated Context context = 2;

   // Parameters associated with the resource that will be passed to the
   // resource when it is loaded. The format of the parameters is dependent
   // on the script vendor.
   optional string verification_parameters = 3;

   // Used to uniquely identify the verification script provider.
   optional string vendor_key = 4;
  }

  // Resources to invoke when the impression is rendered. This is supported
  // for native and banner formats only and explicitly allowed scripts
  // only.
  repeated ImpressionTrackingResource impression_tracking_resource = 26;

  // An ad that will be rendered by an SDK known to the buyer. This can only
  // be used when the BidRequest included a mobile.installed_sdk submessage.
  message SdkRenderedAd {
   // The identifier for the SDK that will render the ad. Must match a
   // mobile.installed_sdk.id sent in the corresponding bid request.
   optional string id = 1;

   // Data to pass to the SDK in order to render the ad. This data is opaque
   // to the publisher and to Google.
   optional string rendering_data = 2;

   // Declared ad assets to support creative scanning, classification, and
   // enforcement of ad policy and publisher blocks for ads rendered with a
   // custom SDK.
   message DeclaredAd {
    // Ad content used by SDK to render an ad.
    oneof content {
     // The HTML snippet representative of the SDK-rendered ad.
     string html_snippet = 1;

     // The URL to the VAST asset used in the SDK-rendered ad.
     string video_url = 2;

     // The VAST document used to render custom SDK-rendered ad. This
     // document should conform to the VAST 2.0 or 3.0 standard.
     string video_vast_xml = 5;

     // The content of a native ad. Native ads consist of multiple building
     // blocks (such as image and text), which are rendered by the buyer
     // SDK.
     NativeAd native_ad = 6;
    }

    // The final landing pages of the SDK-rendered ad.
    repeated string click_through_url = 4;
   }
   optional DeclaredAd declared_ad = 6;
  }
  optional SdkRenderedAd sdk_rendered_ad = 27;

  // Advertiser's SKAdNetwork information to support app installation
  // attribution for iOS 14 and later. Apple's SKAdNetwork API helps
  // advertisers measure ad-driven app installation by sending a postback
  // to the ad network after a successful install. Ad networks will need
  // to send their network ID and signed advertiser information to allow
  // an install to be attributed to the ad impression.
  // For more info visit:
  // https://developer.apple.com/documentation/storekit/skadnetwork
  message SKAdNetworkResponse {
   // Version of SKAdNetwork supported by the advertiser. Also used to
   // specify how the signature was generated by the advertiser. This
   // should match the version from BidRequest.mobile.skad.version.
   optional string version = 1;

   // Ad network identifier used in signature. This should match one of the
   // items in BidRequest.mobile.skad.skadnetids.
   optional string network = 2;

   // Campaign ID compatible with Apple's spec. Used in SKAdNetwork 3.0 and
   // below. Replaced by Source Identifier (`source_identifier` field) in
   // SKAdNetwork 4.0 and above.
   optional int64 campaign = 3;

   // A four-digit integer that ad networks define to represent the ad
   // campaign. Used in SKAdNetwork 4.0+ and replaces the `campaign` field.
   optional int64 source_identifier = 11;

   // ID of advertiser's app in Apple's app store.
   optional string itunesitem = 4;

   // ID of custom product page to display (for iOS 15 or later).
   // If not specified, default product page will be displayed.
   // See https://developer.apple.com/app-store/custom-product-pages/
   // for more details about custom product pages.
   optional string product_page_id = 12;

   // SKAdNetwork API starting from version 2.2 supports multiple ad
   // presentation options specified by the `fidelity-type` parameter of the
   // SKAdNetwork signature. This holds parameters used to generate the
   // signature that would be different for each fidelity type supported.
   // For more info visit:
   // https://developer.apple.com/documentation/storekit/skadnetwork/signing_and_providing_ads
   message Fidelity {
    // The fidelity type of the attribution to track.
    optional SKAdNetworkFidelityType fidelity_type = 1 [default =
     STOREKIT_RENDERED_ADS];

    // A unique all-lowercase UUID generated by the advertiser to use for
    // generating the signature.
    optional string nonce = 2;

    // Unix time in millis used at the time of signature generation.
    optional int64 timestamp = 3;

    // SKAdNetwork signature as specified by Apple.
    optional string signature = 4;
   }
   repeated Fidelity fidelities = 9;

   // A unique all-lowercase UUID generated by the advertiser to use for
   // generating the signature.
   // Note: This field will be deprecated in favor of the
   // BidResponse.ad.skadn.fidelities.nonce field to support multiple
   // fidelity types.
   optional string nonce = 5;

   // ID of publisher's app in Apple's app store. This should match the ID
   // from BidRequest.mobile.skad.sourceapp.
   optional string sourceapp = 6;

   // Unix time in millis used at the time of signature generation.
   // Note: This field will be deprecated in favor of the
   // BidResponse.ad.skadn.fidelities.timestamp field to support multiple
   // fidelity types.
   optional int64 timestamp = 7;

   // SKAdNetwork signature as specified by Apple.
   // Note: This field will be deprecated in favor of the
   // BidResponse.ad.skadn.fidelities.signature field to support multiple
   // fidelity types.
   optional string signature = 8;

   // These options indicate how to present SKOverlay recommending the
   // advertised app.
   // Supported by iOS 14 and later.
   //
   // For more info visit:
   // https://developer.apple.com/documentation/storekit/skoverlay
   message SKOverlay {
    // Delay in seconds after the ad begins before presenting the overlay.
    // If this field is set to 0, the overlay will be shown immediately
    // after the ad begins. If this field is unset, the overlay will not
    // be shown for the ad.
    optional int32 delay_seconds = 1;

    // Delay in seconds after the endcard shows before presenting the
    // overlay. (This field only applies to rewarded or interstitial video
    // creatives.) If this field is set to 0, the overlay will be shown
    // immediately after the endcard shows. If this field is unset,
    // the overlay will not be shown for the endcard.
    // If both `delay_seconds` and `endcard_delay_seconds` are set,
    // the overlay will be automatically dismissed when the ad ends,
    // and shown again after the endcard shows.
    optional int32 endcard_delay_seconds = 2;

    // Whether this overlay can be dismissed by the user.
    optional bool dismissible = 3 [default = true];
   }
   optional SKOverlay skoverlay = 13;

   // Google Mobile Ads SDK options for SKAdNetwork handling.
   message SKAdNetworkOptions {
    // By default, SKAdNetwork attribution will only be initiated if the
    // click-through URL lands on the app store, either as a direct link to
    // the app store or as the final destination of a server-side redirect
    // chain. Enables GMA SDK to always initiate SKAdNetwork
    // attribution on-click regardless of the detected click's final
    // destination URL. Note that enabling this will launch the app store
    // even for clicks that are not meant to open the app store, for example
    // clicks on Ad Choices icon. For more info, see:
    // https://developers.google.com/authorized-buyers/rtb/skadnetwork
    optional bool always_open_appstore = 1 [default = false];
   }
   optional SKAdNetworkOptions skadn_options = 10;
  }
  optional SKAdNetworkResponse skadn = 29;

  // ID of the advertised app (only for app promotion).
  // On Android, this should be a bundle or package name such as
  // com.foo.mygame. On iOS, it is a numeric ID.
  //
  // In addition to this field, set the app_promotion_type field below to take
  // advantage of features specific to app promotion types.
  optional string advertised_app_id = 32;

  // Possible types of app promotion.
  enum AppPromotionType {
   UNKNOWN_APP_PROMOTION_TYPE = 0;

   // For encouraging new users to download and install the advertised app.
   // Clicking this ad will show the app store listing as an overlay (for
   // supported formats), without leaving the publisher app.
   // Click through URL for this ad points to the app store listing.
   INSTALLS = 1;

   // Other types of app promotion that do not fall into the categories
   // above. No features specific to app promotion types will apply.
   OTHER = 3;
  }

  // Type of the app promotion corresponding to the advertised app specified
  // in the advertised_app_id field above.
  // If the advertised app is not specified, this field will be ignored.
  //
  // Setting advertised_app_id field without this field will be treated as if
  // this field were set to OTHER.
  optional AppPromotionType app_promotion_type = 33;
 }
 repeated Ad ad = 2;

 // If is_test was set in the BidRequest, then you may return debug information
 // as plain text in this field. Don't set this field under normal
 // conditions, or set it to values longer than 100 characters. You should only
 // use this field when asked to do so as part of troubleshooting particular
 // problems.
 optional string debug_string = 5;

 // Set this to the processing time in milliseconds from when you
 // received the request to when you returned the response.
 optional int32 processing_time_ms = 4;

 // An optional, bidder-specified reason for not submitting a bid. This field
 // is equivalent to BidResponse.nbr in the OpenRTB protocol and uses the same
 // namespace of no-bid reason codes. See
 // https://developers.google.com/authorized-buyers/rtb/downloads/no-bid-reasons.txt
 // for the full set of no-bid reason codes.
 optional int32 no_bid_reason = 6;
}

// SKAdNetwork API starting from version 2.2 supports multiple ad
// presentation options specified by the `fidelity-type` parameter of the
// SKAdNetwork signature. The following are the fidelity types supported by
// Apple. For more info visit:
// https://developer.apple.com/documentation/storekit/skadnetwork/signing_and_providing_ads
enum SKAdNetworkFidelityType {
 // Attribution for app installs within 24 hours of viewing an ad for at least
 // 3 seconds. Supported for SKAdnetwork version 2.2 and up. For more info see:
 // https://developer.apple.com/documentation/storekit/skadnetwork/generating_the_signature_to_validate_view-through_ads
 VIEW_THROUGH_ADS = 0;

 // Attribution for app installs initiated from the StoreKit-rendered App Store
 // product page driven by ad clicks. Supported for all SKAdNetwork versions.
 // For more info see:
 // https://developer.apple.com/documentation/storekit/skadnetwork/generating_the_signature_to_validate_storekit-rendered_ads
 STOREKIT_RENDERED_ADS = 1;
}

Bu mesajdan kontrol etmeniz gereken ilk alan bid_response_feedback.creative_status_code alanıdır. Kodun anlamını creative-status-codes.txt dosyasında bulabilirsiniz. Teklifi kazanırsanız fiyat geri bildiriminin kapsamı dışında kalmayı seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Devre dışı bırakma bölümüne bakın.

Gerçek zamanlı geri bildirim, teklif isteği kimliğini ve aşağıdakilerden birini içerir:

Açık artırma sonucu Gerçek zamanlı geri bildirim
Alıcı bir teklif göndermedi. Hiç.
Alıcı, açık artırmaya ulaşmadan önce filtrelenen bir teklif gönderdi. Reklam öğesi durum kodu (bkz. creative-status-codes.txt).
Alıcı bir teklif gönderdi ancak açık artırmayı kaybetti. 79 reklam öğesi durum kodu (açık artırmada daha yüksek teklif verildi).
Alıcı, açık artırmayı kazanan bir teklif gönderdi. Net fiyat ve reklam öğesi durum kodu: 1.

Uygulama gösterimi ve 53 reklam öğesi durum kodu için uygulama yayıncısı, bir uyumlulaştırma şelalesi kullanıyor olabilir. Bu durumda kazanan teklif, yayıncının geri verilen gösterim şelale zincirindeki diğer taleple rekabet ederdi. Teklif verirken sampled_mediation_cpm_ahead_of_auction_winner özelliğini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Örnek

Aşağıda, desteklenen protokollerde görülen gerçek zamanlı geri bildirim örneği verilmiştir:

Google

OpenRTB JSON

OpenRTB Protobuf

İlk fiyat açık artırmaları için teklif modeli oluşturma

İlk fiyat açık artırmasına teklif verdikten sonra, teklif açık artırmadan filtrelenmediyse minimum_bid_to_win ve sampled_mediation_cpm_ahead_of_auction_winner alanları dahil gerçek zamanlı geri bildirim alırsınız. Bu sinyaller, gösterimi kazanmak için teklifinizin ne kadar daha yüksek veya düşük olabileceği konusunda teklif mantığınızı şekillendirmek için kullanılabilir.

 • minimum_bid_to_win: Gerçek zamanlı teklif açık artırmasını kazanmak için verilmiş olabilecek minimum teklif. Açık artırmayı kazandıysanız kazanırken alabileceğiniz en düşük teklif olacaktır. Açık artırmayı kaybettiyseniz bu, kazanan teklif olur.
 • sampled_mediation_cpm_ahead_of_auction_winner: Uyumlulaştırma zincirinde başka ağlar varsa bu alanın değeri, açık artırma kazanandan daha yüksek olan ve beklenen doluluk oranına göre ağırlıklandırılmış uygun uyumlulaştırma ağlarından bir örnek teklifi temsil eden fiyattır. Uyumlulaştırma zincirindeki ağların hiçbirinin doldurulması beklenmiyorsa veya yayıncı SDK uyumlulaştırması kullanmıyorsa bu değer 0 olarak ayarlanır.

İşleyiş şekli

minimum_bid_to_win ve sampled_mediation_cpm_ahead_of_auction_winner için olası değerleri belirlemek amacıyla kullanılan hesaplamaları açıklamak üzere öncelikle aşağıdakileri tanımlamamız gerekir:

 • Aşağıda, uyumlulaştırma zincirindeki BGBM'lerin azalan düzende temsil edilmesi açıklanmaktadır:
  \[C_1, C_2, …, C_n\]
 • Aşağıda, uyumlulaştırma zincirindeki BGBM'lere karşılık gelen doluluk oranları verilmiştir:
  \[f_1, f_2, …, f_n\]
 • Aşağıda, belirtilen doluluk oranına göre beklenen BGBM'yi ve \(i\)uyumlulaştırma zinciri öğesinden alınan olasılığı belirlemek için kullanılan bir işlev gösterilmektedir:
  \(X_i = \{C_i\) olasılıkla \(f_i\); \(0\) olasılıkla \(1 - f_i\}\)
 • Kazanan son uyumlulaştırma zinciri:
  \[\{C_1, C_2, …, C_K, W\}\]
  Kazanan teklif \(W\) burada \(C_K > W >= C_{K+1}\)
 • Açılış fiyatı veya taban fiyatı \(F\)ile gösterilir.
 • İkinci teklif ise \(R\)olarak gösterilir.
Açık artırmayı kazananlar için hesaplamalar
Alan Hesaplama
minimum_bid_to_win
\(max\{F, R, X_{K+1}, …, X_n\}\)
sampled_mediation_cpm_ahead_
of_auction_winner
\(\{C_i\) olasılıkla \(\prod_{j=1}^{i-1}(1-f_j) \cdot f_i \div \prod_{j=1}^{K}(1-f_j)\}\)
\(1 <= i <= K\)için.

Açık artırma kaybedeni için hesaplamalar
Alan Hesaplama
minimum_bid_to_win
\(max\{F, W\}\)
sampled_mediation_cpm_ahead_
of_auction_winner
\(max\{X_1, …, X_K\}\)

Basit bir uyumlulaştırma zinciri ile örnek

Bir yayıncının aşağıdaki şekilde hem gerçek zamanlı teklif vermeyi hem de SDK uyumlulaştırma zincirini kullandığını varsayalım:

SDK Uyumlulaştırma Zinciri Beklenen BGBM Doluluk Oranı
Ağ 1 \(C_1 = $3.00\) \(f_1 = 5\%\)
Ağ 2 \(C_2 = $2.00\) \(f_2 = 45\%\)
Ağ 3 \(C_3 = $0.50\) \(f_3 = 80\%\)
Ağ 4 \(C_4 = $0.10\) \(f_4 = 85\%\)

GZT açık artırmasının sonucunda aşağıdaki verileri elde edin:

GZT Açık Artırması BGBM
Açık Artırmanın Kazananı (W) 1,00 ABD doları
Açık Artırma İkincisi (R) 0,05 ABD doları
Açılış Fiyatı (Taban) (F) 0 ABD doları
Açık artırmayı kazanan teklif

Aşağıda, minimum_bid_to_win ve sampled_mediation_cpm_ahead_of_auction_winner ile ilişkili değer ve olasılığın kazanan bir teklif için nasıl hesaplandığına dair bir örnek verilmiştir.

minimum_bid_to_win Probability
\(max(F, R, C_3) = $0.50\) \(f_3 = 80\%\)
\(max(F, R, C_4) = $0.10\) \((1-f_3) \cdot f_4 = 17\%\)
\(max(F, R, 0) = $0.05\) \((1-f_3) \cdot (1-f_4) = 3\%\)
sampled_mediation_cpm_
ahead_of_auction_winner
Probability
\(C_1 = $3.00\) \(f_1 \div (1-(1-f_1) \cdot (1-f_2)) =~ 10.5\%\)
\(C_2 = $2.00\) \(((1-f_1) \cdot f_2) \div (1-(1-f_1) \cdot (1-f_2)) =~ 89.5\%\)
Açık artırmayı kaybeden teklifler

Aşağıda, minimum_bid_to_win ve sampled_mediation_cpm_ahead_of_auction_winner için kaybedilen tekliflerin değeri ve olasılıklarının nasıl hesaplandığına dair bir örnek verilmiştir.

minimum_bid_to_win Probability
\(max(F, W) = $1.00\) \(100\%\)
sampled_mediation_cpm_
ahead_of_auction_winner
Probability
\(C_1 = $3.00\) \(f_1 = 5\%\)
\(C_2 = $2.00\) \((1-f_1) \cdot f_2 =~ 42.8\%\)
\(0\) \((1-f_1) \cdot (1-f_2) =~ 52.2\%\)

Teklif birleştirme

Teklif birleştirme, tek bir karmaşık BidRequest öğesinin uygulamanıza gönderilen birden fazla teklif isteği olarak işlenmesini açıklar. Aynı kimlikleri sakladıklarından (Authorized Buyers GZT Protokolü'nde BidRequest.google_query_id veya OpenRTB protokolünde BidRequestExt.google_query_id) birleştirme işleminden sonra hangi teklif isteklerinin ilişkili olduğunu belirleyebilirsiniz.

Reklam biçimleri

Bazı reklam fırsatları birden fazla biçim kabul edebilir. Teklif birleştirme sayesinde, her biçim uygun faturalandırma kimlikleri gibi özelliklerin istekte belirtilen biçimle ilgili olduğu ayrı bir teklif isteğinde gönderilir.

Aşağıdaki biçimleri içeren teklif istekleri, farklı teklif isteklerine dönüştürülür:

 • Banner
 • Video
 • Ses
 • Yerel biçim

Reklam biçimini düzleştirme örneği

Aşağıda, benzer hâle getirilmiş bir dizi istek isteğine kıyasla reklam biçimi düzleştirmesi olmadan basitleştirilmiş bir OpenRTB JSON teklif isteği gösterilmektedir:

Sabit

Düz

Fırsatlar

Belirli bir teklif veren için reklam fırsatı, herkesin katılabileceği açık artırmaya ek olarak çeşitli anlaşma türleri için de geçerli olabilir. Anlaşmalar için teklif birleştirme sayesinde, herkesin katılabileceği açık artırma ve bir sabit fiyat anlaşması için birer teklif isteği gönderilir. Pratikte reklam kısıtlamaları, açık artırmalar ve sabit fiyatlı fırsat türleri arasında farklılık gösterebilir. Örneğin, hem herkesin katılabileceği açık artırmada hem de sabit fiyatlı bir fırsatta kullanılabilen belirli bir video reklam fırsatı için teklif veren, maksimum reklam süresi ve atlanabilir reklamlara izin verilip verilmeme gibi sınırlamaların değişebileceği her biri için ayrı teklif istekleri alır. Sonuç olarak, reklam fırsatına uygulanan birleştirme, açık artırma ve sabit fiyatlı fırsat için reklam kısıtlamalarını daha kolay ayırt etmenizi sağlar.

Atlanabilir maksimum video süresi

Google'ın protokolü ve OpenRTB uygulaması, video süresi ve atlanabilirlik için aşağıdaki alanları destekler:

Süre Atlanabilir süre Atlanabilirlik
Google protokolü max_ad_duration skippable_max_ad_duration video_ad_skippable
GZT maxduration Yok skip

Yani, Google protokolü ayrıntılı ve atlanamayan bir süreye sahip olabilirken, OpenRTB uygulamasının yalnızca tek bir maksimum süre değeri olabilir.

Teklif birleştirmeden önce, OpenRTB'nin maxduration metriği Google protokolünün max_ad_duration ve skippable_max_ad_duration alanlarının alt kısmına ayarlanır. Bu davranış, bu değerler farklılık gösterdiğinde artık iki ayrı teklif isteği göndermeye dönüşüyor: Biri atlanabilir fırsatların yanı sıra diğeri atlanamayan fırsatlar için maxduration değerini temsil eder.

Aşağıdaki örneklerde, bir Google protokol isteğinin teklif birleştirme işleminden önce ve sonra nasıl OpenRTB'ye dönüştüğü gösterilmektedir. Eşdeğer Google protokolü isteği max_ad_duration tutarında 15 ve skippable_max_ad_duration tutarında 60 sunar.

Örnek max_ad_duration skip (doğru VEYA yanlış)
Düzeltme yapılmadan orijinal istek 15 true
Birleştirilmiş istek #1: Atlanamayan 15 false
Düzeltilmiş 2. istek: Atlanabilir 60 true

Atlanabilir video süresi teklif isteği birleştirme, yalnızca şu koşullar karşılandığında gerçekleşir:

 • İstekte videoya izin veriliyor.
 • Atlama ve atlama olmayan videolara izin verilir ve ilgili iki maksimum süre değeri farklıdır.
 • Bu istek, Özel Açık Artırma veya Herkesin Katılabileceği Açık Artırma için uygun.
 • Teklif veren hesabında etkin OpenRTB uç noktaları var.

Teknik hesap yöneticinizle iletişime geçerek bu tür düzleştirmenin kapsamı dışında kalmayı seçebilirsiniz.

Video kapsülleri

Birden fazla reklam fırsatı olan bir video kapsülü için teklif istekleri, her bir teklif isteği bir kapsüldeki tek bir reklam fırsatı için olacak şekilde birleştirilir. Böylece, belirli bir kapsül için birden fazla reklam fırsatına teklif verebilirsiniz.

Open Measurement

Open Measurement, mobil uygulama ortamlarına yayınlanan reklamlar için bağımsız ölçüm ve doğrulama hizmetleri sağlayan üçüncü taraf tedarikçi firmaları belirtmenizi sağlar.

Reklam fırsatının Yayıncı tarafından hariç tutulabilir reklam öğesi özelliklerinde bulunan OmsdkType: OMSDK 1.0 özelliğini hariç tutup tutmadığını kontrol ederek teklif isteğinde bir yayıncının Open Measurement'ı destekleyip desteklemediğini belirleyebilirsiniz. Authorized Buyers protokolü için bu bilgiyi BidRequest.adslot[].excluded_attribute altında bulabilirsiniz. OpenRTB protokolü için bu, biçime bağlı olarak Banner veya Video'nun battr özelliğinin altında bulunur.

Open Measurement sinyallerini içeren teklif isteklerini yorumlama hakkında daha fazla bilgi için Open Measurement SDK Yardım Merkezi makalesine bakın.

Örnek teklif istekleri

Aşağıdaki bölümlerde farklı reklam türleri için örnek teklif istekleri gösterilmektedir.

Uygulama banner'ı

Google

OpenRTB JSON

OpenRTB Protobuf

Uygulama geçiş reklamı

Google

OpenRTB JSON

OpenRTB Protobuf

Uygulama geçiş reklamı videosu

Google

OpenRTB Protobuf

Uygulama yerel

Google

OpenRTB JSON

OpenRTB Protobuf

Web videosu

Google

Exchange teklif vereni için mobil web banner'ı

OpenRTB Protobuf