Omówienie interfejsu Google Calendar API

Interfejs Google Calendar API to interfejs RESTowy API, który można otworzyć przez bezpośrednie wywołania HTTP lub przez biblioteki klienta Google. Interfejs API ujawnia większość funkcji dostępnych w interfejsie internetowym Kalendarza Google.

Poniżej znajduje się lista popularnych terminów używanych w interfejsie Google Calendar API:

Wydarzenie
Wydarzenie w kalendarzu zawierające takie informacje jak tytuł, czas rozpoczęcia i zakończenia oraz uczestnicy. Zdarzenia mogą być pojedyncze lub cykliczne. Zdarzenie jest reprezentowane przez zasób zdarzenia.
Kalendarz
Zbiór zdarzeń. Z każdym kalendarzem są powiązane metadane, na przykład opis lub domyślna strefa czasowa kalendarza. Metadane pojedynczego kalendarza są reprezentowane przez zasób kalendarza.
Lista kalendarzy
Lista wszystkich kalendarzy na liście kalendarzy użytkownika w interfejsie Kalendarza. Metadane pojedynczego kalendarza występującego na liście kalendarzy są reprezentowane przez zasób CalendarListEntry. Metadane zawierają właściwości kalendarza, takie jak kolor lub powiadomienia o nowych wydarzeniach.
Ustawienie
Preferencja użytkownika z poziomu interfejsu Kalendarza, na przykład strefa czasowa użytkownika. Pojedyncze ustawienie użytkownika jest reprezentowane przez ustawienie zasobu.
ACL,
Reguła kontroli dostępu umożliwiająca użytkownikowi (lub grupie użytkowników) określony poziom dostępu do kalendarza. Jedna reguła kontroli dostępu jest reprezentowana przez zasób listy kontroli dostępu.

Dalsze kroki