Colors

Listę metod dostępnych dla tego zasobu znajdziesz na końcu tej strony.

Reprezentacje zasobów

{
 "kind": "calendar#colors",
 "updated": datetime,
 "calendar": {
  (key): {
   "background": string,
   "foreground": string
  }
 },
 "event": {
  (key): {
   "background": string,
   "foreground": string
  }
 }
}
Nazwa właściwości Wartość Opis Uwagi
calendar object Globalna paleta kolorów kalendarza zmapowana z identyfikatora koloru do jego definicji. Zasób calendarListEntry odnosi się do jednego z tych identyfikatorów kolorów w polu colorId. Tylko do odczytu.
calendar.(key) nested object Definicja koloru kalendarza.
calendar.(key).background string Kolor tła powiązany z tą definicją koloru.
calendar.(key).foreground string Kolor pierwszego planu, który można wpisać na tle tła za pomocą koloru tła.
event object Globalna paleta kolorów zdarzenia: mapowanie od identyfikatora koloru do jego definicji. Zasób event w polu colorId może odnosić się do jednego z tych identyfikatorów kolorów. Tylko do odczytu.
event.(key) nested object Definicja koloru zdarzenia.
event.(key).background string Kolor tła powiązany z tą definicją koloru.
event.(key).foreground string Kolor pierwszego planu, który można wpisać na tle tła za pomocą koloru tła.
kind string Typ zasobu („calendar#colors”).
updated datetime Czas ostatniej modyfikacji palety kolorów (jako sygnatura czasowa RFC3339). Tylko do odczytu.

Metody

pobierz
Zwraca definicje kolorów kalendarzy i wydarzeń.