רכיבים

בקטע הזה מתוארים הרכיבים הבאים, שנמצאים בשימוש בכמה תבניות: