דרישות לגבי חוויית משתמש

עליך לוודא שהאפליקציה שלך עומדת בדרישות העיצוב בנוגע לנוחות השימוש במכוניות.

בקטע הזה מפורטות הדרישות לגבי חוויית המשתמש באפליקציות ל-Android למכוניות (או שיש בהן קישורים). חשוב להביא בחשבון את הדרישות האלה כשמעצבים את האפליקציה.

כדי להבין את 3 רמות הדרישות ואת אופן האכיפה שלהן באפליקציות, כדאי לקרוא את המאמרים חובה, צריך ומאי על אפליקציות.

הדרישות לגבי אפליקציית מדיה

חובה, כדאי ומאי עבור כל היבט של חוויית המדיה

דרישות לגבי אפליקציות בתבנית

חובה, אזהרות ומאיים על אפליקציות שנבנו באמצעות תבניות בספריית האפליקציות של Android for Cars