דרישות לגבי אפליקציות בתבנית

אפליקציות הניווט צריכות גם לעמוד בדרישות של אפליקציית הניווט. אפשר לקרוא מידע נוסף על דרישות נוספות שחלות על האפליקציה שלכם בדרישות לגבי אפליקציית מדיה.

דרישות כלליות

מפתחי אפליקציות:

חובה רצף המשימות צריך להיות עד 5 שלבים.
חובה צריך לקבל הרשאת משתמש לגשת למיקרופון של הרכב לפני שמקליטים אודיו לקלט קולי.
חובה צריך להשתמש בשיטה המתאימה (כפי שמוסבר במאמר שימוש בספריית האפליקציות של Android למכוניות) כדי להפנות משתמשי Android Auto לטלפון כדי לבצע פעולות שאסורות בזמן נהיגה, ולהורות להם לראות את מסכי הטלפון רק כאשר ניתן לעשות זאת בצורה בטיחותית (ראו הענקת הרשאות בטלפון).
אסור סיום התהליך של 5 השלבים באמצעות תבנית שמבוססת על רשימה, אלא אם המגבלות של המשימה הדינמית מופעלת (השלב החמישי חייב להיות אחד מאלה: ניווט, הודעה או חלונית).
כדאי רצף המשימות צריך להיות קצר (שניים עד 3 שלבים).
כדאי צריך להציג תוכן (או לחצני רצועת פעולות) במשך 8 שניות לפחות לפני הסרת התוכן במעבר אוטומטי בין השלבים.
כדאי המשתמשים צריכים להעניק את ההרשאות הנדרשות כשהם פותחים את האפליקציה בפעם הראשונה.
כדאי מומלץ לספק 2 צבעים משניים, אם אפשר, כדי להתאים טוב יותר לרקעים כהים ובהירים.
כדאי יש לספק לחצן 'הקודם' או מנגנון יציאה אחר במקומות שבהם אין פעולות אחרות זמינות, כמו מסכי טעינה ותבניות של הודעות ושל חלונית ללא פעולות.
כדאי הצגת תוכן שימושי כשפותחים תבנית, ולא במצב ריק שאין למשתמשים אפשרויות.
כדאי לספק קיצורי דרך לשלבים מוקדמים יותר (לדוגמה, כשתהליך המשימות חוצה יותר מ-3 מסכים).
כדאי יש לספק נקודת כניסה למשתמש, כמו סמל מיקרופון, אם האפליקציה מאפשרת קלט קולי (הקלטת אודיו).
כדאי הפסקת הקלטת האודיו כשהמשתמש מפסיק לספק את הקלט.
כדאי יש לרענן את התוכן רק למטרות שמצוינות בהגבלת הסחות הדעת של הנהגים או במקומות שבהם הדבר מותר באופן מפורש בהנחיות לגבי תבניות ספציפיות או סוגים מסוימים של אפליקציות.
לא כדאי להשתמש בהעברות אוטומטיות כדי להשלים משימות בלי לבצע פעולה מצד המשתמש (כלומר, לא להשתמש במעברים בזה אחר זה).
לא כדאי יצירת לחצנים עם מצבים, כמו לחצני החלפת מצב, במקומות שבהם יש תמיכה בפעולות (החלפת המצבים נתמכת רק בשורות רשימה).
מאי עדכון התמונה, הסמל או הטקסט המשני של שורה ברשימה או פריטים ברשת כך שישקפו את השינויים.

תהליכי רכישה בלבד

כדאי כדאי לספק קיצורי דרך ככל האפשר, למשל, לאפשר למשתמשים לחזור על עסקאות קודמות ("הזמנה חוזרת").
אסור המשתמשים יכולים להגדיר אמצעי תשלום.
אסור מומלץ לבקש מהמשתמשים להתחייב לתשלומים קבועים.
אסור המשתמשים יכולים לבחור מספר פריטים לרכישה בתהליך יחיד.

רק אפליקציות לחיפוש נקודות עניין

כדאי מספקים דרך להפעיל אפליקציית ניווט כדי לנווט לנקודת העניין.

מפתחי אפליקציות:

חובה חשוב לוודא שכל המידע החזותי ששורטט במפות (כמו מידע על מהירות וסימון מסלולים) עומד בדרישות הניגודיות.
חובה צייר על פני השטח של התבנית רק תוכן של מפה ותוכן שקשור ל-Drive.
חובה ציירו מפה בנושא בהיר או עיצוב כהה כאשר התבקשתם לעשות זאת.
כדאי יש לוודא שהטקסט שמשורטט על מפות משתמש בגודל גופן של 24dp או יותר, אלא אם הוא הותאם לרכיב חזותי (כמו מסלול או כביש) או שהוא סטטי יחסית בתצוגה.
כדאי לציין בבירור אם המשימה תעדכן את המסלול.
כדאי צריך להתאים לגודל המינימלי של תמונות, סמלים וסמני מפה, או גדול ממנו, או גדול יותר מ- 36 x 36dp.
כדאי אפשר להשתמש בהתראות מפורטות (TBT) כדי להציג מסלולים כשמשתמש מבצע משימה מחוץ לתבנית הניווט במהלך ניווט פעיל (כפי שמוצג בקטע התראות ניווט: TBT ורגילות).
כדאי רענון הערכים של משך הנסיעה והמרחק במהלך הנסיעה.
לא כדאי אפשר ליצור מסלולים שכוללים מספר עצירות ביניים, כי התבניות לא מותאמות לאינטראקטיביות מהסוג הזה.
מאי אפשר להשתמש בהתראות ניווט או בהתראות 'שימו לב' (HUN) כדי ליידע את המשתמשים לגבי עדכונים כלליים שקשורים לניווט (בנוסף לקבלת מסלול מפורט), כמו מצב התנועה בהמשך הדרך.
מאי להתאים אישית את צבע הרקע של התראות TBT.
מאי אפשר להשתמש באנימציות כשהן עוזרות לנהיגה.

אפליקציות מזג אוויר

מפתחי אפליקציות:

חובה צריך לוודא שכל המידע החזותי שמשורטט במפות או בסמלים (כמו רדאר, אינדיקטור טמפרטורה, סמלי תנאים) עומד בדרישות הניגודיות.
חובה צייר רק תוכן מפה ותוכן שקשור למזג האוויר על פני השטח של התבנית.
חובה ציירו מפה בנושא בהיר או עיצוב כהה כאשר התבקשתם לעשות זאת.
חובה צריך לוודא שאינדיקטורי מזג האוויר לא חופפים זה לזה או שהם לא קריאים בגלל צפיפות או גודל של האינדיקטורים.
אסור הצגת אנימציות של מזג האוויר על פני התבנית כשהמשתמשים נוהגים.
אסור הצגה של יותר מ-5 הערות ייחודיות במפת מזג האוויר בתצוגה נתונה (לדוגמה: סמני טמפרטורה, סמני מהירות רוח, לחות, שכבת-על מכ"ם, אינדיקטורים של ברק, תנאי הדרך והכל באותה תצוגה).
אסור הצגת מקרא מורכבים במפה עם יותר מ-3 פריטים ייחודיים, או יותר מ-3 צבעים ייחודיים (לא חלים שינויים הדרגתיים) בזמן שהמשתמש נוהג.
אסור המשתמשים יכולים להגדיר מרווחי זמן או תאריכים של פרטי תחזית.
כדאי יש לוודא שהטקסט שמשורטט על מפות משתמש בגודל גופן של 24dp או יותר, אלא אם הוא הותאם לרכיב חזותי (כמו מסלול או כביש) או שהוא סטטי יחסית בתצוגה.
כדאי צריך להתאים לגודל המינימלי של תמונות, סמלים וסמני מפה – או גדול ממנו – 36 x 36dp.
מאי הצגת פרטי תחזית לזמנים קרובים, כמו שעות, AM/PM או ימים.
מאי אפשר להשתמש בתכונה 'שימו לב' (HUNs) כדי להתריע למשתמשים לגבי עדכוני מזג אוויר חשובים שקשורים לתנאי מזג האוויר הקרובים או לתנאים לאורך המסלול של המשתמש.
מאי שימוש באנימציות שקשורות למזג האוויר כשהמשתמש לא נוהג.
מאי יש להשתמש באנימציות כשהן קשורות לתנועת המשתמש או למיקום של המשתמש במפה.

דרישות ספציפיות לתבנית

השתמשו בדרישות הספציפיות לתבנית כדי לוודא שכל תבנית בתהליך המשימות עומדת בדרישות ובהמלצות של חוויית המשתמש.

מידע נוסף על הדרישות לגבי כל תבנית: