זרימה לדוגמה

בקטע הזה מפורטות הדוגמאות איך ליצור רצף תבניות מספריית האפליקציות של Android למכוניות, כדי ליצור תהליכי עבודה למשימות נפוצות באפליקציה.

חלק גדול מתהליכי הבדיקה מסתיימים בתבנית הניווט, שזמינה רק לאפליקציות ניווט. אפליקציות אחרות יכולות להשתמש בגרסאות של התהליכים האלה על ידי מעבר לאפליקציית ניווט כשלב האחרון בתהליך. דוגמאות למידע תוכלו לקרוא את המאמר גישה לפרטי המיקום והתחלת הניווט ובמאמר רכישה עם אמצעי תשלום קיים.

כל תהליך כולל פרטים על אופן ההגדלה של מונה השלבים. למידע על ההקשר, ראו ספירת צעדים וריענונים.

הרשאות וכניסה

תהליכי המשתמש במשימות נפוצות של הרשאות וכניסה לחשבון

מסלולי משתמש לביצוע משימות ניווט נפוצות

תרחישים נפוצים אחרים

המשתמש עובר לתרחישים אחרים, כמו רכישה ותקשורת קולית