แคสต์ Codelab

Codelab เป็นแอปตัวอย่างที่มีวิธีการแบบทีละขั้นตอนซึ่งจะช่วยแนะนําขั้นตอนการสร้างแอปที่ใช้ฟีเจอร์บางอย่างของ Cast SDK หรืออนุญาตให้แอปที่มีอยู่ใช้ Cast SDK

โปรดดูตัวอย่างแอปพลิเคชันด้วย

แอปของผู้ส่ง
ผู้ส่ง Android ใน Codelab นี้ คุณจะแก้ไขแอปวิดีโอ Android ที่มีอยู่เพื่อแคสต์เนื้อหาในอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Google Cast ระยะเวลา: 01:00
ผู้ส่ง iOS ใน Codelab นี้ คุณจะแก้ไขแอปวิดีโอ iOS ที่มีอยู่เพื่อแคสต์เนื้อหาในอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Google Cast ระยะเวลา: 02:28
ผู้ส่งเว็บ ใน Codelab นี้ คุณจะแก้ไขแอปวิดีโอบนเว็บที่มีอยู่เพื่อแคสต์เนื้อหาในอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Google Cast ระยะเวลา: 01:18
แอปสําหรับผู้รับ
ตัวรับ Android TV ใน Codelab นี้ คุณจะแก้ไขแอป Android TV ที่มีอยู่เพื่อรองรับการแคสต์และการสื่อสารจากแอปตัวส่งของ Cast ที่มีอยู่ ระยะเวลา: 01:37
ผู้รับเว็บ ใน Codelab นี้ คุณจะสร้างแอปผู้รับเว็บที่กําหนดเองเพื่อเล่นเนื้อหาบนอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Cast ระยะเวลา: 01:00
ฟีเจอร์แคสต์
เพิ่มการรองรับ API ช่วงพักโฆษณาไปยังตัวรับเว็บ ใน Codelab นี้ คุณจะต้องสร้างแอปพลิเคชันตัวรับเว็บที่กําหนดเองที่ใช้ Cast Ad Breaks API ระยะเวลา: 01:00
เพิ่มการรองรับ Live API ไปยัง Web Receiver ใน Codelab นี้ คุณจะต้องสร้างแอปพลิเคชันตัวรับเว็บที่กําหนดเองที่ใช้ Cast Live API ระยะเวลา: 00:30
การแก้ไขข้อบกพร่องของแอปตัวรับการแคสต์ ใน Codelab นี้ คุณจะต้องเพิ่มบันทึกการแก้ไขข้อบกพร่องของแคสต์ลงในแอปตัวรับเว็บที่กําหนดเองที่มีอยู่ ระยะเวลา: 01:00