Hành trình của Harun – sử dụng Kotlin để viết ứng dụng kết nối các trang trại nhỏ với nguồn tài chính

“Thể hiện sự tử tế với bạn khi học hỏi. Đôi khi, hành trình này có thể khá khó khăn, nhưng hãy nhớ dành thời gian cho bản thân."

Hỏi đáp với Harun

  • Đáp: Tôi là một Kỹ sư Android trong nghề nghiệp. Các công cụ tôi sử dụng hằng ngày là khung Android, Android Studio là IDE và một số Thư viện Jetpack trong Nhóm Android tại Google.
  • Đáp: Jetpack library. Tôi thích các thư viện này vì chúng giải quyết được hầu hết những điểm khó khăn mà các nhà phát triển Android phải đối mặt trước khi xuất hiện. Ngoài ra, họ còn giải quyết ngắn gọn các vấn đề và cung cấp các phương pháp hay nhất để nhà phát triển Android làm theo.
  • Đáp: Tại nơi làm việc của mình, Apollo Agri Sao, tôi cộng tác với các nhóm liên chức năng để xác định, thiết kế và cung cấp các tính năng mới cho ứng dụng Android của nhân viên hỗ trợ và đại lý nông sản. Ứng dụng này được viết hoàn toàn bằng Kotlin. Chúng tôi có Apollo for Agents, một ứng dụng dành cho nhân viên hỗ trợ để thực hiện các công việc liên quan đến nông dân, và Apollo Checkout, giúp người nông dân xem các sản phẩm khác nhau của Apollo. Thông qua 2 ứng dụng này, tôi sẽ hỗ trợ Apollo Agri Sao để tất cả mọi người đều có thể tiếp cận nguồn tài chính cho những người nông dân quy mô nhỏ.
  • Đáp: Hãy đối xử tốt với bản thân khi học. Cuộc hành trình này có thể có lúc khá khó khăn nhưng hãy nhớ cho bản thân thời gian. Bạn không thể biết tất cả mọi thứ cùng một lúc, do đó, hãy cố gắng học từng điều một. Hãy thực hiện đều đặn và cuối cùng bạn sẽ thành công. Ngoài ra, hãy nhớ tham gia các cộng đồng nhà phát triển hiện có trong khu vực của bạn. Chúng giúp ích rất nhiều đấy!

Bạn có thể thích

Xem cách các cộng đồng nhà phát triển khác đương đầu với những thách thức lớn và tạo nên sức ảnh hưởng lớn hơn nữa trên thế giới.