Çoklu E-Tablo - Biçime Genel Bakış

E-Tablo Veri Dosyası bir Google e-tablosudur. Satır içeriğiyle ilgili ayrıntılar; mevcut alanlar, tür ve yükleme sırasında değerin gerekli olup olmadığı gibi bilgiler dahil olmak üzere varlık referans sayfalarında bulunabilir. Dosyanın ilk satırı her zaman sütun adlarını içeren bir başlık satırıdır.

Liste olarak işaretlenen türler için aşağıdakiler geçerlidir:

  • Liste, değerlerin toplamıdır.
  • Her değer virgülle ayrılır (örneğin, one,two,three,four).